Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Bedrijfsarts | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Bedrijfsarts | Freelance | Interim | ZZP

Bedrijfsarts | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Bedrijfsartsen:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Bedrijfsartsen
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Welke 10 eigenschappen maken iemand uitermate geschikt voor de rol van bedrijfsarts?

Als werknemer hoop je er niet al te vaak mee te maken te krijgen. Voor een werkgever is het een belangrijke schakel in het ziekteproces van jouw personeel, vooral om erger te voorkomen. We hebben het hier over de rol van bedrijfsarts. Wat moet je als vaste of interim bedrijfsarts zoal in je mars hebben om te slagen in deze interessante functie?

1. Voorkomen is beter dan genezen

Als bovenstaand in één rol van toepassing is, dan is het die van zzp Bedrijfsarts. Een werkgever is verplicht om een bedrijfsarts te hebben, of in huis of als af te nemen dienst bij een organisatie met bedrijfsartsen, zoals een arbodienst. Dat schrijft de Arbowet voor. Een bedrijfsarts is een officieel erkende medische specialist op het terrein van werk en gezondheid. Hij kan vanuit zijn expertise ook heel goed meedenken over arbeidsomstandigheden en het voorkomen van ziekte. Dit doet hij zowel gevraagd (door bijvoorbeeld het management) als ongevraagd. Als hij dus het idee heeft dat de gezondheid van werknemers in het geding is, dan mag hij zich daarmee ‘bemoeien’.

2. Adviseur in ziekteverzuimbegeleiding

Elke organisatie streeft naar een zo laag mogelijk ziekteverzuim. Dat is niet alleen goedkoper, maar geeft ook vertrouwen af naar potentiële nieuwe collega’s, klanten et cetera. Maar er worden nu eenmaal af en toe mensen ziek, zo is het ook. En hoe meer ziektegevallen, of beter gezegd ziektedagen, hoe belangrijker de rol van de freelance Bedrijfsarts is. Het ene moment is het ziekteverzuim heel laag, het andere schiet het de hoogte in. Als er bijvoorbeeld een griep heerst, kan zomaar een flink deel van het personeel ziek zijn. Nu hoeft hij niet al die zieke medewerkers te zien of te spreken, maar er ligt altijd langer verzuim op de loer. Stel bijvoorbeeld dat iemand zich met een griepje ziek meldt, maar na een week nog niet beter is? Dan wordt het tijd voor een telefoontje of een afspraak. Want er kan zomaar een andere reden zijn waarom een grieperige collega niet op het werk verschijnt.

3. Afdelingsgericht kijken

De zzp Bedrijfsarts kijkt bedrijfsbreed, maar ook zeker naar afzonderlijke afdelingen. Want wat is er aan de hand als het verzuimpercentage op een bepaalde afdeling flink hoger is dan in de rest van het bedrijf? Speelt er iets waardoor mensen zich sneller ziek melden? Of is het toch toeval? Trouwens: ook als het verzuim gemiddeld is, kan er iets aan de hand zijn. Bijvoorbeeld minder mensen dan gemiddeld met griep, maar meer met stressklachten. Werk aan de winkel voor de interim Bedrijfsarts dus! Hij moet dus absoluut kritisch durven zijn en proactief werken. Want als hij pas in actie komt als de verzuimcijfers sterk oplopen, is er al veel kwaad geschied.

4. Preventief medisch onderzoek (PMO)

Ook heeft elke werkgever de verplichting om zijn medewerkers regelmatig te laten keuren, middels een PMO: preventief medisch onderzoek. Tijdens het PMO krijgt de werknemer, en dus ook de bedrijfsarts, inzicht in zijn gezondheid en eventuele risico’s daarvoor. De inhoud van een preventief medisch onderzoek verschilt per branche. Zo zijn er branches waarin fysiek onderzoek van de medewerker, door de freelance Bedrijfsarts dus, verplicht is. Dit geldt voor bijvoorbeeld de bouw, de offshore en VCA-bedrijven. Je kan je voorstellen dat in de bouw en offshore de fysieke (en ook mentale) werkbelasting erg hoog is, en er dus altijd een gezondheidsrisico op de loer ligt.

5. Beroepsgeheim

Als geen ander moet de interim Bedrijfsarts kunnen zwijgen! Al is het belang voor de werkgever nog zo groot: hij mag deze slechts beperkt informeren over de situatie van de zieke collega. Wat hij wél mag doorgeven is het volgende:

 • De mate van huidige arbeidsongeschiktheid van de werknemer, zijn huidige beperkingen daardoor en de mogelijkheden van wat hij wél kan (t.b.v. re-integratie dus)
 • Een inschatting van de duur van het verzuim (wat dus na elke afspraak kan veranderen)
 • Adviezen met betrekking tot aanpassingen die de werkgever moet regelen voor re-integratie van de zieke.

6. Vertrouwenspersoon kunnen zijn en drempels wegnemen

Omdat hij beroepsgeheim heeft, zou de zzp Bedrijfsarts ook zomaar vertrouwenspersoon kunnen zijn. Sommige medewerkers nemen hem daardoor makkelijk in vertrouwen om te vertellen wat ze (nog) niet met hun werkgever willen delen. Anderen zullen daar wat huiverig voor zijn. Want hoe weet ik zeker dat deze bedrijfsarts echt zijn mond houdt? Hij wordt immers betaald door de werkgever? Met beide situaties moet de freelance Bedrijfsarts om kunnen gaan. Vertrouwen geven, vertrouwen nemen.

7. Belangen afwegen

Een interim Bedrijfsarts moet ook heel goed belangen kunnen afwegen. De werkgever wil uiteraard dat zijn medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk gaat. De werknemer wil mogelijk nog net iets langer thuis blijven. De freelance Bedrijfsarts voelt dus van de ene kant druk, aan de andere de wens van de zieke om het nog even rustig aan te kunnen doen. En vergeet ook niet dat te snel beginnen averechts kan werken, maar dat de situatie van te lang thuis blijven ook heel slecht kan uitpakken. Vind daar maar eens een goede balans in!

8. De poot stijf houden

Er kan dus druk van boven komen. Er ligt veel werk, de werknemer is al een tijdje ziek en het ging toch al beter? Men krijgt problemen met deadlines en klanten, dus wanneer kunnen we hem weer verwachten? Het is dus de verantwoordelijkheid van de zzp Bedrijfarts om zijn cliënt, de werknemer, als het ware in bescherming te nemen en dus de poot stijf te houden richting diens leidinggevende. Diegene zal ook begrijpen dat als de zieke collega iets te snel weer aan het werk gaat, maar zich opnieuw ziek meldt, het nog wel eens langer zou kunnen gaan duren. En daar zit dus helemaal niemand op te wachten.

9. Motiveren

Andersom moet de freelance Bedrijfsarts ook niet met zich laten sollen door een zieke medewerker. We kennen het allemaal: de een is al ziek als hij een keer niest, de ander werkt door terwijl hij nauwelijks op zijn benen kan staan. En beide categorieën ziektegevallen vragen een andere aanpak. Sommige mensen moeten worden afgeremd, anderen een flinke duw in de rug krijgen. Niet iedereen immers begrijpt dat re-integreren alleen maar lastiger wordt hoe langer je niet op de werkvloer bent.

10. De bedrijfsarts in de ogen van het UWV

Uiteraard wil het UWV zeer goed op de hoogte zijn van ziektegevallen, zeker die erg lang duren. Zoals bekend wil het UWV mensen liefst zo snel mogelijk uit de uitkering en dus weer aan het werk. En dus is het interessant om te zien hoe het UWV naar reïntegratie kijkt.

Nog meer verantwoordelijkheden van de zzp Bedrijfsarts

We kunnen hier niet 100% volledig zijn. Daarnaast heeft ook de overheid natuurlijk veel kennis van en veel belang bij bewaking van goede, gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Op het Arbeidsportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is veel interessants te lezen over al datgene waarmee elke vaste of freelance Bedrijfsarts in zijn werk mee in aanraking komt.

Wat kan Bureau Ad Interim voor jou doen?

Het is niet altijd even makkelijk om de best passende zzp Bedrijfsarts te vinden. Vaak is er meer vraag naar dan aanbod van bedrijfsartsen, zeker als er zich veel voor langere tijd aan een organisatie hebben verbonden. Kan je hulp gebruiken bij het vinden van die kei van een interim Bedrijfsarts die wel beschikbaar is of binnenkort beschikbaar komt? Bureau Ad Interim heeft goed zicht op veel functionarissen die ook een rol als deze uitstekend kunnen invullen. Vragen staat ook bij Bureau Ad Interim helemaal vrij!