Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Bedrijfsleider | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Bedrijfsleider | Freelance | Interim | ZZP

Bedrijfsleider | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Bedrijfsleiders:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Bedrijfsleiders
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

1. Wat is een bedrijfsleider?

Voor ieder bedrijf is het belangrijk dat er een sterke, duidelijke leider aan het roer staat om voor een visie en strategie te zorgen. Daarnaast zorgt iemand in deze positie ervoor dat elk individu een bijdrage levert aan de gezamenlijk vastgestelde doelen. Zodoende zijn bedrijfsleiders sociaal betrokken bemiddelaars tussen het personeel en de directie.

In dit artikel wordt meer duidelijkheid gegeven over wat dit beroep precies inhoudt, welke verantwoordelijkheden bedrijfsleiders hebben en over welke eigenschappen ze moeten beschikken.


2. Wat houdt de functie van bedrijfsleider precies in?

Een bedrijfsleider wordt ook wel een filiaalhouder of -beheerder of vestigingsmanager genoemd en heeft als primair doel om leiding te geven aan een bedrijf. Binnen grote ondernemingen, waaronder banken en winkelketens, dienen bedrijfsleiders een vestiging te beheren en alle zaken binnen deze vestiging te regelen. De leider van een bedrijf is een generalist en heeft hiervoor kennis in huis van alle zaken rondom bedrijfsvoering. Denk hierbij aan inkoop, marketing, producten en het personeel. Hij of zij weet deze onderdelen van een bedrijf op de juiste manier toe te passen.

Bedrijfsleiders vormen de schakel tussen het personeel binnen een bedrijf en de directie, maar moeten ook boven het personeel kunnen staan. Er kan namelijk weerstand geboden worden tegen bepaalde besluiten, waarbij je geen stap terug moet zetten. Daarentegen moet je juist achter je besluiten staan en toelichting kunnen geven.

Overigens is het ook belangrijk dat medewerkers de mogelijkheid wordt gegeven om een eigen inbreng te geven bij bepaalde vraagstukken. Hun mening is belangrijk en bedrijfsleiders moeten luisteren naar het advies van collega's. Daarnaast dienen medewerkers gemotiveerd en ondersteund te worden, terwijl je de commerciële doelen tegelijkertijd niet uit het oog verliest. Zodoende worden de gewilde resultaten behaald zonder dat de sfeer onder de medewerkers hieronder lijdt.

3. Collega's en baas

Bedrijfsleiders sturen divers personeel aan, wat uiteraard afhangt van de grootte en inrichting van een bedrijf. Collega's waar leiding aan gegeven moet worden, zijn administratief medewerkers, zoals boekhouders en secretaresses, inkopers en verkopers en productiemedewerkers.

Iemand in deze positie leidt wel het bedrijf of een bepaalde vestiging, maar heeft ook een baas waar verantwoording aan moet worden afgelegd. Dit is de eigenaar van het bedrijf. Voor grote ondernemingen dient overigens ook verantwoording afgelegd te worden aan de (centrale) directie. Het komt ook voor dat er nog een schakel tussen zit, zoals een regiomanager.

4. Rollen van een bedrijfsleider

Bedrijfsleiders vervullen een aantal cruciale taken binnen een bedrijf. Ze houden immers de prestaties van het personeel en de omzet scherp in de gaten als een waakhond. Daarnaast moeten zowel klanten als medewerkers met al hun problemen en vragen bij bedrijfsleiders terecht kunnen en er moeten instructies gegeven worden aan het personeel over bedrijfsactiviteiten.

Overigens heb je veel taken gedurende de dag, waardoor je ook met veel verschillende zaken tegelijk rekening moet houden. Bij onverwachtse gebeurtenissen moet jij actie kunnen ondernemen en snel kunnen schakelen. Als een speurneus volg je de ontwikkelingen op de markt en bij de concurrentie en als allrounder kun je je bezighouden met meerdere beroepen tegelijkertijd.

5. Werkgebied van een bedrijfsleider

Bedrijfsleiders zijn in allerlei branches en sectoren werkzaam en kunnen bijvoorbeeld ingezet worden in de detail- en groothandel, waaronder drogisterijen, kledingwinkels en supermarkten vallen. Daarnaast werken mensen in deze positie veel in de horeca, bij banken en verzekeringsmaatschappijen, en in de tuinbouw en agrarische sector. Tot slot worden bedrijfsleiders veel ingezet bij midden- en kleine bedrijven.

Hierbij kunnen bedrijfsleiders in een vast verband worden ingeschakeld, maar je kunt ook als interim bedrijfsleider aan de slag. Andere vormen van een tijdelijk dienstverband zijn de freelance bedrijfsleider en de zzp bedrijfsleider. Hierdoor kan diverse ervaring opgedaan worden en kunnen bedrijven een flexibeler personeelsbestand creëren.

6. Opleiding van een bedrijfsleider

Veelal is een HBO opleiding in de economie voldoende voor het zijn van een bedrijfsleider. Het gaat immers om een praktisch beroep, waardoor HBO de voorkeur heeft boven een universitaire opleiding. Met een MBO opleiding kunnen niet alle bedrijfsleider functies uitgevoerd worden, maar het is bijvoorbeeld wel mogelijk om filiaalmanager te worden of door te stromen naar andere functies.

Voorbeelden van HBO opleidingen in deze richting zijn:

 • Bedrijfskunde
 • Bedrijfseconomie
 • Commerciële Economie
 • Hogere Hotelschool

7. Wat zijn de taken en werkzaamheden van bedrijfsleiders?

Bedrijfsleiders hebben een aantal verantwoordelijkheden binnen een bedrijf.

1. Leiding geven

Allereerst is het belangrijk dat er leiding wordt gegeven aan het bedrijf of een bepaalde vestiging van een onderneming. Dit strekt zich uit over een breed aantal taken, zoals het produceren van een product, het regelen van de verkoop of het aanbieden van bepaalde diensten. Hierbij zorgen bedrijfsleiders ervoor dat de activiteiten goed verlopen.

Bedrijfsleiders moeten contact houden met verschillende afdelingen, waardoor een overzicht van de hele organisatie gecreëerd en onderhouden wordt. Mensen in deze positie houden zich aan het huidige beleid en de richtlijnen die zijn opgesteld door de directie. Ter indicatie dient een leider van een winkel zich bezig te houden met het assortiment of de inrichting van de winkel.

Daarnaast hoort het geven van instructies aan het personeel ook tot de taken, waarbij je het eerste aanspreekpunt vormt. Tot slot moet er regelmatig overleg gepleegd worden met collega's en andere vestigingen of afdelingen.

2. Beleid opstellen

Bedrijfsleiders staan centraal in een bedrijf en weten zo precies wat er speelt. Zij hebben direct contact met het personeel en de klanten en bepalen zo welke verbeteringen er noodzakelijk zijn. Dit wordt uiteraard besproken met de directie, waarbij inzichten in de situatie worden gedeeld.

3. Contact onderhouden met klanten

Regelmatig krijgen mensen met dit beroep contact met klanten, waarbij zij zo goed mogelijk geholpen dienen te worden met klachten en problemen. Hieronder valt ook de taak om een goede reputatie te behouden en nieuwe klanten te werven via onder andere bezoeken aan potentiële klanten, maillijsten en promotieacties.

4. Financiële administratie beheren

Onder deze verantwoordelijkheid valt het beheren van de financiële gegevens. Je moet bijvoorbeeld een overzicht bewaren van de debiteuren, offertes, bankafschriften, facturen en het verloop van de administratie. Ook houden bedrijfsleiders zich bezig met de omzet van het bedrijf of de vestiging, wat teruggekoppeld moet worden aan de directie.

5. Kennis verwerven

Een vijfde belangrijke taak is het verwerven van grondige kennis van de diensten of producten die worden aangeboden. Dit is noodzakelijk om bij te houden welke ontwikkelingen en veranderingen er spelen. Dit wordt gefaciliteerd door te praten met het personeel en door hen adequaat te adviseren en begeleiden. Klanten moeten overigens geïnformeerd kunnen worden over diensten en producten die zij kopen. Ook de markt dient in de gaten gehouden te houden, zodat er tijdig op veranderingen ingespeeld kan worden.

6. Personeel begeleiden

Tot slot is het belangrijk dat het personeel van een bedrijf begeleid wordt, waaronder het verzorgen van de motivatie en werving van werknemers valt. Bedrijfsleiders moeten onderzoeken hoe werknemers functioneren en bijhouden wat zij presteren. Indien zich problemen voordoen, zoals het maken van fouten, moet er met de desbetreffende werknemer over gepraat worden.

8. Welke competenties en eigenschappen heeft een ervaren bedrijfsleider?

Om een goede bedrijfsleider te zijn, heb je een aantal cruciale eigenschappen nodig:

 • Accuraat. Allereerst moet een bedrijfsleider accuraat te werk gaan en nauwkeurig met allerlei documenten omgaan. Alleen zo kan hij of zij een goede schakel vormen tussen de directie en het personeel.
 • Analytisch. Om ervoor te zorgen dat besluiten genomen kunnen worden, dient een bedrijfsleider situaties goed te kunnen analyseren.
 • Doorzetter. Je moet er alles op alles zetten om het gewenste resultaat te verkrijgen. Dit is niet alleen op financieel gebied, maar ook ter ondersteuning van het personeel.
 • Commercieel. Overigens is het wel belangrijk dat bedrijfsleiders commercieel zijn ingesteld. Klanten moeten immers producten of diensten kopen en dit blijven doen. Zo moet je kunnen aanvoelen waar klanten behoefte aan hebben, waarvoor creativiteit en inlevingsvermogen essentieel zijn.
 • Communicatievaardig. Zowel mondeling als schriftelijk moet je je goed kunnen uitdrukken, waarbij je constant klanten, het personeel en andere partijen te woord staat. Je kunt overigens goed onderhandelen en samenwerken en problemen gericht aanpakken.
 • Stressbestendig. Een andere belangrijke eigenschap is dat je zelfs in tijden van drukte werknemers goed kan aansturen. Je moet een overzicht kunnen behouden en snel kunnen schakelen. Overigens is het dan belangrijk dat je rustig blijft en nog steeds nauwkeurig te werk gaat. Ook moet je zelfs op stressmomenten het eerste aanspreekpunt blijven voor klanten en het personeel.
 • Zelfstandig. Tot slot moeten bedrijfsleiders zelfstandig kunnen werken, aangezien ze voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor de besluitvorming binnen een bedrijf. Tevens wordt er van je verwacht dat je zelf een oplossing kan aandragen voor problemen die zich voordoen.