Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Bedrijfsmaatschappelijk Werker | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Bedrijfsmaatschappelijk Werker | Freelance | Interim | ZZP

Bedrijfsmaatschappelijk Werker | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Bedrijfsmaatschappelijk Werkers:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Bedrijfsmaatschappelijk Werkers
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

5 belangrijke aspecten van de rol van een bedrijfsmaatschappelijk werker

Binnen een bedrijf is het belangrijk dat er een veilige, vertrouwde sfeer heerst. Een belangrijk concept hierbij is de psychosociale arbeidsbelasting, ook wel PSA genoemd, wat gaat over de werkdruk en omgangsvormen op de werkvloer. Hier houdt een bedrijfsmaatschappelijk werker zich mee bezig, die advies geeft aan werkgevers en werknemers coacht. Ook treedt hij of zij op als vertrouwenspersoon, waardoor problemen voorkomen en snel verholpen kunnen worden. Hoe ziet bedrijfsmaatschappelijk werk er precies uit en wanneer is het verstandig om dit in te schakelen?

Wat is een bedrijfsmaatschappelijk werker?

Bedrijfsmaatschappelijk werkers richten zich op PSA en dus de sociale veiligheid in een bedrijf. Ze kijken naar de werkdruk voor werknemers en of er mogelijk ongewenste omgangsvormen zijn die voor problemen kunnen zorgen. Daarnaast bieden ze hulpverlening in het geval van verstoorde arbeidsrelaties en bij persoonlijke problemen van werknemers, zoals een disbalans tussen werk en privé, ingrijpende gebeurtenissen en veel stress.

Op basis van analyses kunnen ze het management adviseren. Dit kan gaan over het omgaan met werknemers met psychosociale problemen, het opstellen en bijsturen van sociaal beleid en re-integratie. Het belangrijkste is dat een bedrijfsmaatschappelijk werker een onafhankelijke positie behoudt. Gesprekken met diverse partijen zijn zodoende vertrouwelijk. Medewerkers kunnen door een bedrijfsarts of manager doorverwezen worden naar bedrijfsmaatschappelijk medewerkers, maar ze kunnen hier ook zonder een verwijzing terecht.

Wat houdt bedrijfsmaatschappelijk werk in?

1. Advies aan de werkgever

Een bedrijfsmaatschappelijk medewerker is er voor de werkgever om allerlei ongewenste situaties te voorkomen. Denk hierbij aan discriminatie, pestgedrag en intimidatie. Om dit tegen te gaan en te voorkomen, is het belangrijk dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over hoe men met elkaar omgaat en welke consequenties er zitten aan ongewenst gedrag. Dit wordt vastgelegd in het wettelijk verplichte PSA-beleid en bedrijfsmaatschappelijk medewerkers weten dan hoe ze aan de wet kunnen voldoen om verzuim te voorkomen.

2. Onafhankelijk vertrouwenspersoon

Overigens is een bedrijfsmaatschappelijk medewerker een onafhankelijk vertrouwenspersoon voor iedereen in een bedrijf met een geheimhoudingsplicht. Door zo'n soort vertrouwenspersoon in te schakelen wordt de drempel voor medewerkers lager om problemen op de werkvloer aan te kaarten. Dit draagt bij een fijne werksfeer, maar zorgt ook voor een hogere duurzame inzetbaarheid van het personeel.

3. Coaching voor de werknemers

Werknemers kunnen met allerlei problemen kampen waardoor zij niet goed in hun vel zitten en wat hun presteren aantast. Zulke problemen kunnen gerelateerd zijn aan het werk of de werkomgeving, maar kunnen zich ook in de privésfeer voordoen. Iemand kan bijvoorbeeld last krijgen van een te hoge werkdruk of juist moeite hebben met het overlijden van een dierbare, financiële problemen, een scheiding of mantelzorg.

In zo'n geval loopt de werknemer in kwestie het risico op langdurige uitval door lichamelijke en psychische klachten. Dan kan de bedrijfsmaatschappelijk medewerker de medewerker coachen en helpen met het vinden van een oplossing door middel van een persoonlijk actieplan.

4. Functioneel PSA-beleid

Een belangrijk onderdeel van de rol van bedrijfsmaatschappelijk werk is het PSA-beleid, wat gaat over de psychosociale arbeidsbelasting van medewerkers. Een werkgever is wettelijk verplicht om hier tijd aan te besteden, waarbij de Arbowet vijf thema's aandraagt: agressie, discriminatie, pesten, seksuele intimidatie en werkdruk. Ongewenst gedrag moet beperkt en voorkomen worden en het PSA-beleid is hiervoor een essentieel onderdeel.

Dit beleid begint bij het doen van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), waarmee de oorzaken van arbeidsbelasting in kaart gebracht kunnen worden. Er moet vervolgens een plan van aanpak en protocol voor ongewenste omgangsvormen gemaakt worden. Ook wordt er dan een vertrouwenspersoon aangesteld en opgeleid, wat dus de bedrijfsmaatschappelijk medewerker kan zijn. Hij of zij kan tevens helpen bij het vormgeven van het PSA-beleid om er een functioneel, doeltreffend beleid van te maken.

5. Inlevingsvermogen en integriteit

Goede bedrijfsmaatschappelijk medewerkers kunnen medewerkers goed coachen en beschikken over voldoende vakinhoudelijke kennis. Ze communiceren gemakkelijk met mensen en kunnen ook goed omgaan met verschillende soorten mensen en problemen. Hierbij leven ze zich goed in in de persoon om tot de kern van problemen te komen en het vertrouwen te winnen. Andere belangrijke competenties die hieronder vallen zijn daadkracht, doorzettingsvermogen, sensitiviteit en het vermogen om samen te werken.

Door hun organiserend vermogen zijn bedrijfsmaatschappelijk medewerkers er goed in om een beleid op te stellen, in te voeren en te evalueren. Ze werken op een methodische manier, waardoor er een goed overzicht is van de situatie. Het kennen van de eigen grenzen is tevens belangrijk, omdat iemand soms doorverwezen moet worden naar een andere specialist, zoals een bedrijfsarts of psycholoog. Zo wordt uiteindelijk optimale hulp en ondersteuning geboden.

Wanneer de hulp inschakelen van een bedrijfsmaatschappelijk werker?

Een bedrijfsmaatschappelijk medewerker kan veel betekenen voor een bedrijf en de medewerkers. Het is bijvoorbeeld zinvol om zo'n professionele gesprekspartner in te schakelen in de volgende situaties:

 • Indien iemand last heeft van een te hoge werkdruk, fysieke of psychische klachten of privéproblemen die het werk beïnvloeden;
 • bij conflicten over de inhoud van het werk of de manier van werken of onzekerheid over de functie;
 • als iemand geen aansluiting kan vinden bij collega's of gediscrimineerd, gepest of geïntimideerd wordt;
 • in het geval van een onterechte beschuldiging;
 • wanneer iemand geen plezier meer heeft in het werk, in isolement verkeert op het werk, vaak moe is en veel piekert.

Het is belangrijk om zulk soort signalen te herkennen bij een medewerker of collega om problemen met het werk en de psychosociale toestand te voorkomen. Geluk in het leven en op werk is van onschatbare waarde en heeft een directe invloed op de productiviteit. Een bedrijfsmaatschappelijk werker kan gesprekken voeren om meer grip te krijgen op een situatie en manieren te vinden om de situatie te verbeteren.

Een bedrijfsmaatschappelijk werker kan zowel intern als extern ingeschakeld worden. Zo kun je als opdrachtgever een aanvraag bij ons doen, waarna wij op zoek gaan naar de ideale interim bedrijfsmaatschappelijk werker, freelance bedrijfsmaatschappelijk werker of zzp bedrijfsmaatschappelijk werker. Je kunt als zelfstandige professional ook je cv naar ons opsturen, waarbij wij je matchen met de perfecte werkplek.