Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Behandelcoördinator | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Behandelcoördinator | Freelance | Interim | ZZP

Behandelcoördinator | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Behandelcoördinators:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Behandelcoördinators
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Taken en verantwoordelijkheden van een Behandelcoördinator

De taken en verantwoordelijkheden van een Behandelcoördinator kunnen uiteraard per organisatie verschillen. Hieronder staan een aantal taken en verantwoordelijkheden die Behandelcoördinatoren, bij Bureau Ad Interim ingeschreven, uitvoer(d)en:

 • Eindverantwoordelijke van de behandeltrajecten binnen de Jeugdwet;
 • Uitvoeren van de intakes bij nieuwe aanmeldingen;
 • Schrijven van zorgplannen en deze overleggen en communiceren met woonbegeleiding en ambulant hulpverleners;
 • Evalueren van de zorgplannen en de effectiviteit inventariseren van de gebruikte methodieken / interventies;
 • Regie houden op een goede samenwerking met het netwerk vanuit de zorgplanevaluatie;
 • Monitoren van de indicatie en zorg dragen dat de indicatie tijdig word aangevraagd / verlengd of een soepele overgang naar de WMO wordt bewerkstelligd;
 • Werkbegeleiding bieden aan de zorgcoördinatoren;
 • Deelnemen aan teamvergaderingen;
 • Coachen van de woonbegeleiders en ambulant hulpverleners in het traject en daarbij een goed contact met het netwerk rondom de jongere;
 • Coachen van de woonbegeleiders en ambulant hulpverleners in een juiste afstemming en samenwerking met Jeugdconsulenten en WMO consulenten, netwerken van cliënten, scholen, politie, de huisarts en andere betrokkenen;
 • Vormgeven en verzorgen van intervisiebijeenkomsten.