Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Belastingadviseur | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Belastingadviseur | Freelance | Interim | ZZP

Belastingadviseur | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Belastingadviseurs:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Belastingadviseurs
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

10 feiten over een belastingadviseur

De financiële administratie en rapportage zijn belangrijk voor een onderneming om aan de wettelijke regels en eisen van de Belastingdienst te voldoen en binnen de legale grenzen te opereren en bedrijfsvoeren. Het voldoen aan deze regels en eisen omvat allerlei acties en verslagleggingen die ingewikkeld zijn en bedrijven graag uitbesteden. Hiervoor kunnen zij een belastingadviseur inschakelen die deze zaken kundig afhandelt met het meest voordelige, belastingtechnische resultaat als gevolg.

Belastingadviseurs dragen dus bij aan de financiële basis van een onderneming en hebben zodoende een grote verantwoordelijkheid en contributie. Wat doen zij allemaal voor bedrijven en welke eigenschappen zijn hiervoor van belang? En waar werken belastingadviseurs doorgaans? Deze en andere feiten over dit beroep komen aan bod in dit artikel.

1. Financiële administratie

De taken van een adviseur omtrent belastingen draaien om de financiën van een bedrijf en zodoende is een eerste werkzaamheid het vastleggen van de financiële administratie. Dit omvat het beoordelen van financiële gevolgen van bepaalde activiteiten en het overzien van standaard administratie, zoals crediteuren- en debiteurenadministratie, het grootboek en de salarissen voor het personeel. Hoewel deze werkzaamheden met name door een administratiekantoor of boekhouder worden verricht, dient een adviseur er inzage in te hebben om mogelijkheden en risico's te herkennen.

2. Financiële controle

Naast het vastleggen van administratieve zaken dienen deze ook regelmatig gecontroleerd te worden. Zo worden maand-, kwartaal- en jaarverslagen in de gaten gehouden om het functioneren en de financiële positie van een bedrijf te bepalen. Hierbij is een adviseur van de belasting nauw betrokken en hij of zij werkt samen met onder andere de financieel manager, het hoofd van de administratie, een administratiekantoor of een accountant of boekhouder. Tijdens controles wordt er nagegaan of de gegevens die in de administratie zijn vastgelegd een goed beeld geven van de werkelijkheid. Tevens worden zo mogelijkheden en risico's opgespoord om er tijdig naar te kunnen handelen.

3. Contact met Belastingdienst

Een belastingadviseur richt zich niet alleen op de interne financiën, maar ook op de externe naleving van de regels die de Belastingdienst stelt aan bedrijven. Zodoende onderhoudt hij of zij dagelijks contact met de Belastingdienst en doet daarnaast aangifte van verschillende soorten belastingen, zoals inkomsten- en vennootschapsbelasting. Tevens doet hij of zij btw-aangifte en bereidt bezwaarschriften voor indien er onenigheden zijn met de fiscus. Hiervoor is een grondige kennis van de belastingwet vereist en noodzakelijk om op de juiste manier met belastingen om te gaan. De volgende belastingen komen het meest voor bij bedrijven:

 • Inkomstenbelasting: Ieder jaar moet er aangifte gedaan worden van de inkomstenbelasting, waarbij allerlei zaken komen kijken, zoals inkomsten, vermogens en aftrekposten. Belastingadviseurs kijken hierbij vooral naar belastingoptimalisatie en het vergroten van de aftrekmogelijkheden.
 • Loonheffing: Wanneer een bedrijf medewerkers in dienst heeft, moet er ook rekening gehouden worden met loonheffing en op welke manier de arbeidsvoorwaarden geoptimaliseerd kunnen worden.
 • Omzetbelasting (btw): Dit is een aparte regelgeving gericht op vastgoedinvesteringen en -ontwikkeling, internationale handelstransacties en de heffing van overdrachtsbelasting. Het betreft een periodieke belastingaangifte.
 • Vennootschapsbelasting (winstbelasting): De financiële belangen van fiscale innovatieregelingen, het belonen van werknemers of de financiering van dochtermaatschappijen zijn substantieel. Zodoende moeten alle mogelijkheden hierbij goed benut worden, waarbij belastingen zo laag mogelijk gehouden moeten worden. Dat is waar een belastingadviseur zich op richt bij het onderhouden van de vennootschapsbelasting.

4. Financieel management en advies

Op basis van de vergaarde gegevens over de financiële positie van een bedrijf worden beslissingen omtrent het financiële beleid opgesteld. Een financieel manager voorziet een adviseur van deze informatie en gegevens, zodat hij of zij een passend advies op kan stellen over de verbetering van de financiële positie. Daarnaast dient ook bij andere betrokken partijen informatie ingewonnen te worden, zoals een accountant.

Het advies dat wordt uitgebracht, betrekt vaak voornamelijk gunstige investeringen. Tevens worden cliënten ingelicht over het aanpakken van problemen om belastingtechnisch de meest gunstige uitkomsten te genereren. Hierbij moeten alle mogelijke uitkomsten en gevolgen meegenomen en voorgelegd worden om transparantie te creëren. Ook dient hierbij rekening gehouden te worden met de invloed van bepaalde beslissingen op de balans of de winst- en verliesrekening.

5. Veel verantwoordelijkheid

Dit beroep gaat gepaard met een grote verantwoordelijkheid. Immers is hij of zij verantwoordelijk voor het juist doen van belastingaangifte en een fout in dit proces kan grote gevolgen hebben voor een bedrijf. Daarom moet er veel overlegd worden met het bestuur van een bedrijf, de medewerkers van de administratie en andere belangrijke partijen, zoals de Belastingdienst.

6. Onafhankelijk, maar transparant analyseren

Het analytische vermogen van belastingadviseurs is uitstekend, aangezien ze feilloos inefficiënties en problemen in de financiële status van een bedrijf moeten herkennen om er adequaat op te reageren. Ze werken hierbij onafhankelijk van de mening en invloed van anderen om een objectief oordeel te vellen. Echter, het proces van financieel management en advies dient wel transparant te zijn, zodat iedereen goed op de hoogte is van de ontwikkelingen en uitkomsten en noodzakelijke veranderingen. Zowel het bedrijf zelf als de Belastingdienst moeten goed op de hoogte gehouden worden. Overigens dient een belastingadviseur ook oprecht te zijn en een situatie niet beter voor te doen.

7. Creatief en positief karakter

Creatieve initiatieven dragen bij aan de waardevolle toevoeging van een adviseur van de belasting voor een bedrijf. Immers kennen zij het belastingrecht als geen ander en weten op slimme manieren goede voordelen te behalen op het gebied van financiën. Dit betekent ook dat hij of zij op de hoogte is van wat een klant nodig heeft en door middel van adviezen en voorstellen aan deze behoeften kan voldoen. De eerste oplossing is overigens ook niet altijd de beste, dus het is belangrijk om verder te zoeken en voortdurend te blijven ontwikkelen en vernieuwen.

Positiviteit is overigens eveneens essentieel, aangezien er meer mogelijk is dan veel cliënten wellicht denken en mogelijk achten. Zelfs wanneer een bedrijf niet weet wat zij wanneer nodig hebben, dient een adviseur met spontane en goede adviezen te komen die een bedrijf weer in beweging kunnen krijgen. Op een gepassioneerde en gedreven manier kan immers meer bereikt worden dan wanneer het proces stopt bij koude feiten en getallen.

8. Belastingadviesbureau, accountantskantoor of eigen onderneming

Veelal zijn belastingadviseurs werkzaam bij een accountantskantoor, belastingadviesbureau of eigen onderneming. Overigens is het ook mogelijk om intern te werken bij een bedrijf en hierbij de boekhouding en financiële administratie te beheren. Tevens biedt de Belastingdienst posities aan voor belastingadviseurs en fiscalisten. Naast deze veel voorkomende baanopties zijn er ook mogelijkheden bij de overheid en in de commerciële sector, wat afhankelijk is van iemands voorkeur. Inhoudelijk komt het werk binnen deze verschillende organisaties overeen, maar bij de Belastingdienst wordt bijvoorbeeld wel meer tijd besteed aan het controleren van belastingaangiftes en het controleren van de betrouwbaarheid hiervan.

9. Onbeschermde titel

Dat de titel van belastingadviseurs een onbeschermde titel is, betekent simpelweg dat de titel door iedereen gebruikt en gedragen mag worden zonder te voldoen aan specifieke vereisten. In de praktijk kan hierdoor iedereen, zowel met als zonder een relevante opleiding en ervaring, zichzelf een belastingadviseur noemen. Dit betekent tevens dat er veel verschil kan zijn in de kwaliteit van belastingadviseurs op het gebied van kennis van belastingwetten en vereiste regels. Dit feit vormt ook het verschil met een fiscalist, wat ook een expert is op het gebied van belastingen, aangezien dit beroep wel een beschermde titel betreft.

Om de kwaliteit van belastingadviseurs te garanderen, zijn er diverse beroepsorganisaties voor dit beroep in het leven geroepen. Zo kunnen adviseurs omtrent belastingen met een goede opleiding en veel ervaring onderscheiden worden van anderen met deze titel en dit creëert extra zekerheid voor cliënten dat het werk goed wordt uitgevoerd. Deze beroepsorganisaties maken gebruik van bepaalde eisen voor een toelating om te controleren of er een noodzakelijke hoeveelheid kennis en ervaring aanwezig is. De volgende beroepsorganisaties zijn het belangrijkst:

 • De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB);
 • De Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB);
 • Het Register Belastingadviseurs (RB)

10. Verschil met een accountant

Het werk van belastingadviseurs overlapt in zekere zin met dat van een accountant, welke zich ook bezighoudt met de financiële gezondheid en administratie van een bedrijf om aan de wettelijke eisen te voldoen. Echter, belastingadviseurs hebben veel meer specifieke kennis van belastingen, terwijl accountants in feite generalisten zijn op dit gebied. Zij helpen bedrijven om meer inzicht te verkrijgen in de huidige financiële positie, waarnaast een belastingadviseur een stapje verder gaat en op basis van deze gegevens adviezen uitbrengt. Deze adviezen, die gaan over administratieve handelingen en investeringen, kunnen vervolgens de financiële positie van een bedrijf verbeteren.


Ik zoek een belastingadviseur

Zoek jij als opdrachtgever naar een creatieve, transparante interim belastingadviseur, freelance belastingadviseur of zzp belastingadviseur? Doe dan nu een aanvraag bij ons en wij zoeken voor jou de ideale match.

Ik ben een belastingadviseur

En als jij juist zo'n zelfstandige professional omtrent belastingen en de Belastingdienst bent zonder tijdelijke baaninvulling helpen we jou ook. Stuur in dit geval je CV op en wij helpen jou snel en makkelijk verder.