Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening

 • Home
 • Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening

Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Taken Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening (RO)

De taken die een beleidsmedewerker ruimtelijke ordening (RO) heeft kunnen soms onderling verschillen. Over het algemeen zijn onderstaande taken van toepassing:

 • Werken aan complexe en minder complexe projecten en bestemmingsplannen
 • Ontwikkelen, adviseren van het management en directie, en het invoeren van beleid van overwegend planologische vraagstukken.
 • Verzamelen van gegevens uit verschillende bronnen (rapporten, kaarten, veld- en gegevensonderzoek)
 • Regelmatig leiding geven aan verschillende projecten (in de rol van projectleider)
 • Opstellen en het adviseren van / over bestellingsplannen en ruimtelijke plannen
 • Het opstellen van overeenkomsten
 • Soms het vertegenwoordigen van een gemeente bij bezwaar- en beroepsprocedures

Vaak werkt een beleidsmedewerker ruimte ordening voor de overheid (gemeente, provincie of een ander orgaan). Ook kun je als adviseur aan het werk voor de overheid.

Competenties Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening

 • Resultaatgericht
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
 • Goed kunnen vormen van een mening / oordeel
 • Creativiteit
 • Netwerker
 • Eigenaarschap (je maakt zelf keuzes en hebt de regie)
 • Inzicht in de omgeving
 • Flexibel