• darkblurbg

Ik ben een interim rector

Wilt u graag als interim rector in het onderwijs aan de slag? Wij hebben diverse soorten opdrachten.

Bent u op zoek naar een opdracht als interim rector en bent u als zelfstandige ingeschreven bij de KvK? U kunt zich hier inschrijven als u op zoek bent naar een uitdagende opdracht.

Wilt u ook een nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan via het aanmeldformulier aan de rechterkant van deze pagina.

 

Ik zoek een interim rector

Bent u op zoek naar een interim rector in het onderwijs? Wij hebben verschillende door de wol geverfde interim rectoren die jarenlange ervaring hebben in het VO.

Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.

Interesse? Neem nu contact met ons op! Ook kunt u hier de opdrachtomschrijving invullen als u een concrete interim opdracht voor ons hebt.

Meer informatie over onze dienstverlening? Bekijk hier onze bedrijfsanimatie video


Ik zoek een Interim Rector     Ik ben een Interim Rector


Op zoek naar een ad interim (freelance) rector?

Het onderwijs kampt door krapte op de arbeidsmarkt met een groot tekort aan personeel. Dit geldt zowel voor het hoger en middelbaar onderwijs als voor het basisonderwijs. Het komt dan ook regelmatig voor dat vacatures langdurig open staan en dat men zich genoodzaakt ziet gebruik te maken van een tijdelijke oplossing, zoals freelance of ad interim. Ook als het gaat om het invullen van de functie van schoolrector.

Freelance of ad interim schoolrector

Zoals we in een eerder artikel hebben besproken, is het werken op basis van freelance of ad interim een goede manier om een tekort aan personeel goed in te vullen. Het voordeel van kiezen voor freelance of ad interim is de korte inwerktijd. Freelancers zijn immers gewend aan snel schakelen en het werken voor verschillende of wisselende opdrachtgevers. Ook in het onderwijs wordt daarom steeds meer gebruik gemaakt van freelancers. Vaak wordt hier gekozen voor ad interim als het gaat om het invullen van leidinggevende functies, zoals bijvoorbeeld wanneer men op zoek is naar een nieuwe rector voor de school of wanneer deze functie door afwezigheid tijdelijk beschikbaar komt.

Ad interim (freelance) rector school: waar moet je op letten?

Als rector van de school zal de ad interim (freelance) directeur een grote verantwoordelijkheid dragen. Het is als eerste natuurlijk belangrijk om kritisch te kijken naar de benodigde competenties en eigenschappen van een goede rector of directeur.

Basiscompetenties schoolleiders basisonderwijs

Het basisonderwijs speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen. En dat vraagt van directeuren en leiders de nodige competenties. Het schoolleidersregister PO heeft de beroepsstandaard schoolleiders PO opgesteld om het onderwijs te helpen kaders te scheppen en de werving & selectie van personeel eenvoudiger te maken. Het systeem met de beroepsstandaarden is immers een beproefd systeem uit o.a. de advocatuur en accountancy. De Beroepsstandaard Schoolleiders PO omschrijft de volgende competenties voor schoolleiders in het basisonderwijs:

 • Visiegericht werken
 • Het ontwikkelen van mensen
 • Het ontwikkelen van de organisatie
 • Leidinggeven aan de kwaliteit van het onderwijs
 • Goede relaties met de omgeving ontwikkelen en onderhouden
 • Persoonlijk leiderschap

Het Schoolleidersregister PO maakt het eenvoudiger om te controleren of de beoogde schooldirecteur aan de eisen van de beroepsstandaard voldoet. Het is conform de cao verplicht voor schoolleiders en -directeuren om zich in te schrijven in het Schoolleidersregister.

Basiscompetenties schoolleiders voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs beschikt over een eigen beroepsstandaard Schoolleiders VO. Ook deze beroepsstandaard dient om de kwaliteit te waarborgen en duidelijke kaders te scheppen voor het voortgezet onderwijs:

 • Het creëren van een gezamenlijke visie
 • Realisatie van een coherente organisatie voor het primaire proces
 • Het bevorderen van leren, samenwerking en onderzoek
 • Strategisch omgaan met de omgeving
 • Het analyseren en oplossen van problemen

Je ziet dat de beroepsstandaarden voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs een aantal belangrijke overeenkomsten vertonen. Logisch, aangezien zowel de directeur in het basisonderwijs als de rector in het voortgezet onderwijs met succes leiding moet kunnen geven aan de school en adequaat in moet kunnen spelen op de huidige en toekomstige ontwikkelingen in het onderwijs.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Het is voor alle medewerkers van de school verplicht in het bezit te zijn van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Ook voor de directeur of rector van de school. Natuurlijk geldt dit ook voor een freelance of ad interim schoolleider of rector. De Verklaring Omtrent Gedrag mag niet ouder zijn dan 6 maanden en moet voor aanvang van het dienstverband zijn overlegd.

Referenties

Het opvragen en checken van referenties is niet alleen een goede aanvulling op de VOG, maar helpt ook een beter beeld te krijgen van de aansluiting van de beoogde rector of schooldirecteur op de specifieke wensen en eisen. Zoals we in de volgende alinea zullen bespreken, kunnen er een aantal aanvullende wensen zijn als het gaat om de achtergrond en ervaring van de interim rector. Als je deze aanvullende wensen en eisen scherp in kaart hebt gebracht, kun je referenties opvragen die hier op aansluiten. Het opvragen en checken van referenties gebeurt natuurlijk altijd in overleg. Je kunt dan open en eerlijk aangeven dat je graag referenties wilt spreken die meer kunnen vertellen over het eerdere werk als rector of directeur in een specifieke context of over ervaring met het uitvoeren van een specifiek project.

Belangrijke eigenschappen en kwaliteiten van een rector

Naast deze kwaliteiten en competenties zijn ook persoonlijke eigenschappen belangrijk als het gaat om de werving van een ad interim (freelance) directeur of rector. Welke andere kwaliteiten en eigenschappen belangrijk zijn, kan per situatie sterk verschillen. Zo kiezen kleinere scholen vaak voor een rector of directeur die zelf ook voor de klas heeft gestaan en die - indien nodig - in kan vallen voor een zieke docent. Andere scholen vinden het met name belangrijk dat een schoolleider de belevingswereld van de docent begrijpt. En dan speelt natuurlijk ook de situatie van de school een belangrijke rol: zijn er wellicht specifieke uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld de terugloop van het aantal nieuwe leerlingen op school? Het in kaart brengen van deze wensen en eisen kan helpen om de meest geschikte freelance of ad interim rector school te vinden.

Freelance of interim rector of schooldirecteur voor voortgezet onderwijs via een bemiddelingsbureau

Als je op zoek bent naar een freelance of ad interim rector of schooldirecteur voor het voortgezet onderwijs, kun je gebruik maken van bemiddeling. Op basis van de aangegeven wensen en eisen wordt door het bemiddelingsbureau een voorselectie met geschikte kandidaten gemaakt. Het inschakelen van de hulp van een bemiddelingsbureau scheelt je zo een hoop kostbare tijd. Gespecialiseerde bemiddelingsbureaus beschikken niet alleen over een uitgebreid netwerk, maar kunnen je ook helpen het functieprofiel aan te scherpen, adviseren over relevante assessments en zorgen dat de gewenste assessments bij de kandidaten worden afgenomen.

Ik zoek een Interim Rector     Ik ben een Interim Rector