Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Bestuursadviseur | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Bestuursadviseur | Freelance | Interim | ZZP

Bestuursadviseur | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Bestuursadviseurs:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Bestuursadviseurs
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Taken en verantwoordelijkheden van een Bestuursadviseur

De taken en verantwoordelijkheden van een Bestuursadviseur kunnen uiteraard per organisatie verschillen. Hieronder staan een aantal taken en verantwoordelijkheden die Bestuursadviseurs, bij Bureau Ad Interim ingeschreven, uitvoer(d)en:

 • Adviseren aan wethouders en de ambtelijke organisatie op inhoud, proces en integraliteit;
 • Het geven van gevraagd en ongevraagd advies en feedback aan de wethouders en organisatie;
 • Het bewaken van de planning van de bestuurlijke besluitvorming;
 • Aanwezig zijn bij commissie- en raadsvergaderingen;
 • Het bijhouden en overzicht houden van toezeggingen aan de commissie en raad en alle vragen vanuit de raad aan de wethouders en ambtelijke organisatie;
 • Voorbereiden van staven, commissies en raadsvergaderingen;
 • Schakel tussen bestuur en ambtelijke organisatie.

Wat is een bestuursadviseur?

Het bestuur staat aan het hoofd van een organisatie en is verantwoordelijk voor het maken van vitale beslissingen en strategische doelstellingen die het fundament van de desbetreffende organisatie vormen. Het is dan ook essentieel dat het bestuur optimaal zijn werk kan doen, zodat de organisatie een gezonde richting begaat en alle betrokken stakeholders tevreden houdt.

Om dit doeleinde te faciliteren, kan een bestuursadviseur ingeschakeld worden. Dit veelzijdige, veelomvattende beroep kent diverse verantwoordelijkheden en vormt in feite de schakel tussen het bestuur en de rest van een organisatie. Iemand in deze positie richt zich op het strategisch beleid en adviseert daarnaast het bestuur, het management en andere betrokken stakeholders over het uitwerken van plannen.

Wat houdt dit beroep precies in, welke taken en werkzaamheden voert een bestuursadviseur allemaal uit en wat zijn essentiële competenties?


Wat houdt het beroep van een bestuursadviseur in?

Het bestuur van een organisatie is vitaal voor de strategische doeleinden en het opvolgen hiervan. Dit geldt voor zowel grote als kleine bedrijven uit allerlei branches en door bestuursadviseurs in te schakelen, kunnen deze grote beslissingen weloverwogen gemaakt worden. Er is overigens geen eenduidige functieomschrijving van iemand in deze positie, wat komt door de grote diversiteit die bestaat tussen verschillende organisaties. Er zijn grote verschillen tussen verschillende bedrijven, domeinen en branches, wat zich terugvertaald in een grote diversiteit aan taken en verantwoordelijkheden.

Echter, over het algemeen vormt een adviseur van het bestuur de schakel tussen het bestuur en de rest van de organisatie. Iemand met deze functie richt zich op het strategisch beleid dat wordt gevoerd in een organisatie en adviseert tevens het bestuur, het management en de overige stakeholders. Dit advies is gericht op het bepalen van de koers van een organisatie en het uitwerken van concrete plannen om beoogde doelstellingen te behalen.

In deze positie ben je in de eerste plaats geen inhoudelijk deskundige, maar je richt je juist op het in kaart brengen van de mogelijke risico's van bepaald beleid. Daarnaast ligt de focus bij deze baan op politiek-bestuurlijke gevoeligheden die van kracht zijn bij het integreren van nieuwe programma's en projecten. Immers is het belangrijk om potentiële obstakels in een zo vroeg mogelijk stadium te detecteren en uit de weg te ruimen. In het kort ligt de focus bovenal op kwaliteit en veiligheid.

Werkveld bestuursadviseur

Bestuursadviseurs kunnen overal aan de slag en zijn noodzakelijk in allerlei branches en domeinen in de zakelijke wereld. Zo kun je in deze functie aan de slag bij de overheid, om bijvoorbeeld wethouders bij gemeenten te ondersteunen in hun werkzaamheden. Daarnaast is het mogelijk om te werken bij MKB-bedrijven, non-profitorganisaties en zorginstellingen. In feite kun je werken bij elke organisatie waar beleid en strategie een grote rol spelen. Toch blijkt dat de meeste bestuursadviseurs bij de overheid werken.

Deze functie kan vervuld worden in een vast loondienstverband, waardoor je voor één organisatie komt te werken en beleidsmakers ondersteunt en adviseert over te maken keuzes. Tevens is het mogelijk om als interim bestuursadviseur in dienst te treden, waardoor je bij meerdere organisaties werk kunt vinden en zo ook diverse kennis opdoet. Andere vormen van een tijdelijk verband zijn een freelance bestuursadviseur en een zzp bestuursadviseur.

Opleiding en ervaring bestuursadviseur

Voor deze baan moet je denken en werken op WO-niveau en er is vaak wel wat ervaring vereist als beleidsmedewerker, HR-adviseur, programmamanager, projectleider, verandermanager of een soortgelijke functie. Vanuit hier kun je dan doorgroeien. Mogelijke opleidingen die je voor deze functie kunt volgen zijn de HBO en master Bestuurskunde, waar de basis wordt gelegd. Er zijn overigens soortgelijke opleidingen die ook voor de nodige kennis zorgen en tevens kun je trainingen volgen in deze richting.

Welke taken en werkzaamheden voeren bestuursadviseurs uit?

Als bestuursadviseur krijg je te maken met diverse taken en werkzaamheden die je moet uitvoeren. Dit verschilt overige sterk per organisatie, maar voor zowel een vaste als interim bestuursadviseur, freelance bestuursadviseur en zzp bestuursadviseur gelden de volgende verantwoordelijkheden:

 • Adviseren bij complexe, politiek-gevoelige onderwerpen. Hierbij is het belangrijk dat je te alle tijden het oog op kwaliteit en veiligheid behoudt.
 • Leiden van commissies en projectgroepen in het volgen van het strategisch beleid en het uitvoeren van de vooropgestelde doelen en plannen.
 • Onderhouden van contacten met stakeholders en partners of andere relaties die interessant zijn voor het opstellen en doorvoeren van het beleid binnen een organisatie.
 • Ondersteunen bij het opstellen en uitwerken van beleidsstukken met een duidelijke, concrete insteek.
 • Ontwikkelen van het beleid binnen een organisatie en een geschikte strategie om de vastgestelde doelstellingen tijdig te behalen. Dit beleid moet aansluiten bij de doelstellingen en capaciteiten van het bedrijf en moet over de hele organisatie gecommuniceerd worden.
 • Opstellen van kwaliteitsplannen, rapportages en verbeterschema's die door de hele organisatie gecommuniceerd en betrepen worden en op een efficiënte manier uitgevoerd kunnen worden.

In deze positie ben je betrokken bij de drie velden van bestuur, politiek en organisatie en het betreft een veelzijdige functie. Je bent niet zomaar een medewerker, maar een belangrijke schakel bij het voorbereiden en uitvoeren van beleid en strategie. Zodoende bevorder je een scherpe, snelle en soepele besluitvorming waardoor een optimaal resultaat behaald kan worden. Beleidsstukken moet je hierbij kunnen beoordelen op basis van het bestuurlijke draagvlak, de compleetheid, de haalbaarheid, de juistheid en het maatschappelijke belang.

Als bestuursadviseur bereidt je ook bijeenkomsten en vergaderingen voor, waarbij je eveneens gevraagd en ongevraagd advies geeft over kansen en knelpunten. Het is dus belangrijk dat je dit vroegtijdig doorhebt. Ook tijdens vergaderingen moet je scherp zijn en advies kunnen geven indien je dit nodig acht. Om dit te kunnen doen, moet je goed de ontwikkelingen en veranderingen in jouw vakgebied bijhouden.

Binnen deze functie moet je veel samenwerken met collega's en contacten onderhouden met zowel internen als externen. Hierdoor kan het juiste beleid geïntegreerd en wordt de productiviteit binnen een organisatie geoptimaliseerd worden. Ook ben je het luisterend oor, de rechterhand en het strategische geweten van het beleidsorgaan, waarbij je fungeert als een kritische sparringpartner en tegelijkertijd een vertrouwenspersoon.

Wat zijn belangrijke eigenschappen van een bestuursadviseur?

Om deze functie uit te kunnen oefenen, moet je over een aantal cruciale eigenschappen beschikken. Allereerst ben je optimistisch en probeer je met volledige toewijding het beste van situaties te maken. Met jouw nieuwsgierigheid houd je de nieuwste ontwikkelingen in de gaten en kun je vroegtijdig kansen en knelpunten herkennen. Hier kun je vervolgens ook adequaat op reageren, waardoor problemen voorkomen worden en de productiviteit geoptimaliseerd wordt.

Het is in deze positie belangrijk dat je onbevangen naar de wereld kijkt, omdat je alleen op deze manier dingen vanuit een ander perspectief kunt bekijken en situaties in de toekomst kunt voorspellen. Ook zorgt dit ervoor dat je naar anderen blijft kijken, waardoor je je bewust bent van je omgeving en serieuze contacten kunt onderhouden. Doordat je geïnteresseerd bent in andere meningen is het voor jou niet moeilijk om verschillende standpunten in te nemen, wat de besluitvorming bevordert.

Door je optimisme kun je gemakkelijk mensen meenemen in een toekomst, waarbij je ze er ook in laat geloven. Dit is belangrijk voor de samenhorigheid binnen een organisatie en zorgt voor toewijding op alle niveaus. Op deze manier kun je klanten, collega's, aandeelhouders en de maatschappij tevreden stellen.