Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

BIM Coordinator | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • BIM Coordinator | Freelance | Interim | ZZP

BIM Coordinator | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare BIM Coördinators:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare BIM Coördinators
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

9 feiten over de BIM coördinator

BIM staat voor "Building Information Modeling", in het Nederlands bouwinformatiemodellering. Dit concept gaat om het creëren en beheren van informatie rondom bouwprojecten met behulp van 3D-modellen, waardoor deze zo efficiënt mogelijk uitgevoerd kunnen worden. In dit proces is een BIM coördinator heel belangrijk, omdat hij of zij de technische spil en systeembouwer is, die alle modellen goed moet inrichten en beheren. Wat houdt BIM precies in en wat zijn belangrijke feiten over een BIM coördinator?

Wat houdt BIM precies in?

BIM vormt het holistische proces van informatie voor bouw- en infrastructuurprojecten creëren en beheren. Hierbij worden digitale 3D-modellen gebruikt voor de planning en het ontwerpen, bouwen en uitvoeren van projecten, die allemaal informatie bevatten. Er kan bijvoorbeeld in een BIM-model informatie staan over bouwmateriaal, fabrikanten, afmetingen of merken. Het doel van BIM is het in goede banen leiden van bouwprojecten, waarbij een efficiënte informatie-uitwisseling en samenwerking centraal staan.

Door middel van de uitgebreide informatie in een BIM-model, is het project overzichtelijk voor iedereen en kan er efficiënt gewerkt worden. Dit leidt tot betere ontwerpoplossingen, waarbij minder fouten gemaakt worden en een groter vermogen wordt gecreëerd om kwaliteit te leveren. Een BIM coördinator speelt hierbij een grote rol, maar wat zijn essentiële wetenswaardigheden over dit beroep?

1. Coördineert systeemtechnische bouwaspecten

Een belangrijk aspect van het werk van een BIM coördinator is systeemtechnische bouwaspecten coördineren in het bouwproces. Iemand in deze positie is de technische spil in het proces van gebouw- en aspectmodellen en andere programma's koppelen. Hij of zij heeft de verantwoordelijkheid over het ontwerpen en toetsen van modellen, en over het genereren van informatie voor productie. Op deze manier fungeert de coördinator als systeembouwer in het BIM-proces, waarbij hij of zij de samenwerking tussen verschillende belanghebbenden organiseert.

2. Helpt bij het ontwerp van het BIM-protocol

Het BIM-protocol is een essentieel onderdeel voor een efficiënt BIM-proces en bevat alle afspraken die zijn gemaakt met alle betrokken partijen, zoals welke gegevens verwacht worden in het BIM-model. Dit betekent dat het protocol inzichtelijk maakt wie wanneer welke informatie moet krijgen uit het model, en welke doelstellingen voorop gesteld worden. Verder bevat het protocol de rechten en plichten van alle betrokken partijen.

Een BIM coördinator ziet er overigens wel op toe dat de gemaakte afspraken haalbaar zijn voor alle betrokkenen, waardoor er duidelijke verwachtingen worden gesteld, teleurstellingen worden voorkomen, en een betere samenwerking wordt bewerkstelligd. De coördinator adviseert de BIM manager bij het opstellen van het BIM-protocol, samen met de projectpartners, oftewel het ontwerp-, uitvoerings-, en onderhoudsteam en het bouwbeheer.

3. Is technisch, analytisch en organisatorisch

Een aantal belangrijke competenties van een goede BIM coördinator zijn sterke analytische, technische en organisatorische vaardigheden. Op deze manier kan de coördinator een goede samenwerking met interne en externe partijen verzorgen. Hiervoor zijn communicatieve vaardigheden overigens ook belangrijk en een goede coördinator van het BIM-proces is altijd op de hoogte van ontwikkelingen en trends in het vakgebied. Zo kunnen deze goed vertaald worden naar de context van het bouwproject.

4. Zorgt voor een goede communicatie en samenwerking

Waar een BIM coördinator ook verantwoordelijk voor is, is een goede, transparante communicatie en samenwerking gedurende het bouwproject. Doordat alle informatie op een centraal punt is verzameld en iedereen hier vanuit samenwerkt, kan er consistentie verkregen worden in gegevens en tekeningen, bijvoorbeeld over afmetingen, materialen en leveranciers.

5. Levert tijdwinst op

Door zo'n centraal informatiepunt, oftewel het BIM-model, gaat er een stuk minder tijd verloren in de zoektocht naar informatie en het oplossen van conflicten. Fouten worden makkelijker vermeden en sneller opgemerkt, waardoor efficiëntie tijdens het bouwproces wordt gestimuleerd. Bovendien beheert een goede BIM coördinator de planning, waardoor de doorlooptijd verkort kan worden en vertragingen worden voorkomen.

6. Realiseert minder faalkosten

Door te werken met BIM-modellen worden constructie- en ontwerpdetails meteen duidelijk vastgelegd. Dit verkleint de kans op fouten en interpretatieverschillen gedurende de uitvoering van een project, waardoor vertragingen en herstelwerkzaamheden ook voorkomen worden, en er minder faalkosten optreden.

7. Verzorgt een hoge kwaliteit

Een BIM coördinator zorgt ook voor een hogere kwaliteit van het bouwproces. Immers wordt er een nauwkeurig proces verzorgd met een betere samenwerking, waardoor minder fouten gemaakt worden. Dit vertaalt zich uiteindelijk in duidelijke standaarden en kaders, waardoor het team op één lijn ligt, en een hogere kwaliteit wordt gecreëerd.

8. Werkt met drie andere BIM-rollen

Binnen een BIM project werkt een coördinator samen met drie andere BIM-rollen.

BIM manager

De BIM manager gaat over de vormgeving en uitvoering van BIM als bedrijfsproces en hij of zij beslist over de middelen, tijd en andere zaken die een BIM mogelijk maken. Deze functie gaat over leidinggeven, communiceren en organiseren op een strategisch niveau. Tevens dient iemand in deze positie draagvlak te creëren voor interdisciplinaire samenwerking binnen een bouwteam.

BIM regisseur

Daarnaast is er in veel gevallen een BIM regisseur, die vergelijkbaar is met een projectleider. Hij of zij zorgt ervoor dat het BIM-proces goed verloopt, selecteert de juiste leveranciers en organiseert bijeenkomsten. Tevens regelt de BIM regisseur contracten en ziet erop toe dat de gemaakte afspraken ook nagekomen worden door alle betrokken partijen.

BIM modelleur

Ten slotte is de BIM modelleur degene die 3D modelleert in de verschillende onderdelen van een bouwproject, van ontwerpen tot uitvoeren. Hierbij worden verschillende soorten software gebruikt en er moet gewerkt worden aan de hand van het BIM-protocol.

9. Houdt rekening met trends

Het is belangrijk dat een BIM coördinator goed op de hoogte is van recente ontwikkelingen, en onder andere de volgende ontwikkelingen en trends zijn op dit moment van belang:

 • Digitale tweelingen: Veel projecten worden zowel digitaal als fysiek gebouwd, oftewel twee keer, waardoor er meer controle is over projecten en de ontwerpfase uitgebreider is.
 • Drones en robots: Drones en robots worden steeds meer ingezet, bijvoorbeeld voor metingen en inspecties, en voor het uitvoeren van precisiewerkzaamheden.3
 • 3D-printing: Dit kan onder andere gebruikt worden voor het efficiënt en snel produceren van infrastructuurelementen.
  - Duurzame infrastructuur: Er wordt steeds meer aandacht gegeven aan duurzame, klimaatbestendige infrastructuren, zoals watermanagement systemen en hernieuwbare energiebronnen.

Ben jij een interim BIM coördinator, freelance BIM coördinator of zzp BIM coördinator, of een opdrachtgever die op zoek is naar zo'n zelfstandige professional? Meld je bij ons aan en wij maken de ideale match.