Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

3 trends in het binden en boeien van zelfstandige professionals

  • Home
  • Blogs
  • 3 trends in het binden en boeien van zelfstandige professionals

27 oktober 2023

Zeldzaam talent vinden en binden aan je bedrijf kan lastig zijn in de huidige arbeidsmarkt, wat zowel voor vast personeel als voor flexibele zelfstandigen geldt.

3 trends in het binden en boeien van zelfstandige professionals

Zeldzaam talent vinden en binden aan je bedrijf kan lastig zijn in de huidige arbeidsmarkt, wat zowel voor vast personeel als voor flexibele zelfstandigen geldt. Recruiters moeten steeds vindingrijker worden en zodoende zijn er een aantal trends in het binden en boeien van mogelijke kandidaten. Hoe zitten het franchisemodel, direct sourcing en midlance-model in elkaar en op welke manier helpen ze bedrijven om talent te vinden en behouden?

Trend 1: Het franchisemodel voor recruiting

De eerste trend staat bekend onder de naam franchisemodel en is afgeleid van het bekende voorbeeld van fastfoodketens, winkelketens en supermarkten, waarbij een ondernemer onder de naam van een andere ondernemer een eigen onderneming start. Echter, het gaat dan om een samenwerking tussen een ondernemer (franchisegever) en een zelfstandige recruiter (franchisenemer). Zij doen zaken volgens een bepaalde formule, waarbij de zelfstandige recruiter gebruik kan maken van de naamsbekendheid, marketing en kostenvoordelen van de franchisegever. De precieze invulling verschilt uiteraard per samenwerkingsverband en wordt vastgelegd in een contract.

Door de Franchisewet heeft de franchisegever de plicht om zich te houden aan bepaalde regels over tussentijdse aanpassingen van het contract, informatieverstrekking en beëindiging van de samenwerking. Een bekend voorbeeld van het franchisemodel is waarbij zelfstandige recruiters als consultants werken voor franchisenemers om kandidaten beter te bereiken en werven. Hierbij zijn ze bij alle stappen van het rekruteren van nieuw personeel betrokken en werken ze onder de naam van het bedrijf waarmee ze samenwerken. Tegelijkertijd kunnen de zelfstandige recruiters van allerlei middelen gebruik maken, zoals relevante bijscholing.

Trend 2: Direct sourcing in plaats van indirect sourcing

Veel bedrijven zijn het gewend om de selectie en werving van nieuw personeel uit te besteden aan een externe partij, wat indirect sourcing genoemd wordt. Zodoende is er bij dit type werving en selectie een derde partij betrokken die het werk uit handen neemt voor het bedrijf. Voordelen van deze benadering zijn onder andere dat je hier zelf geen tijd voor vrij hoeft te maken, waardoor je je op de kernactiviteiten binnen het bedrijf kunt richten en nieuw personeel snel aan de slag kan. Immers hoef je zelf het hele wervings- en selectieproces niet in te richten en te onderhouden. Aan de andere kant is het wel vooral geschikt voor massale werving van nieuw talent, wanneer er veel aanbod van personeel is op de arbeidsmarkt.

Als bedrijf kun je er aan de andere kant ook voor kiezen om zelf nieuw talent te werven en binden aan je bedrijf, wat bekendstaat als direct sourcing. Dit is een persoonlijkere benadering en zorgt ervoor dat bedrijven meer betrokken zijn bij het selecteren van nieuw personeel of nieuwe flexibele krachten. Vaak wordt er voor een hybride-model gekozen, waarbij grote bedrijven een in-house recruitment team beschikbaar hebben dat samenwerkt met een externe partij. Toch neemt het aantal bedrijven dat doet aan direct sourcing gestaag toe.

Voordelen direct sourcing

Deze toename is te wijten aan een aantal belangrijke voordelen van deze manier van recruitment:

  • Minder tijd nodig voor werving en selectie: Allereerst zorgt een rechtstreekse verbinding met de arbeidsmarkt ervoor dat je sneller een vacature kunt vervullen bij een dringende behoefte. Door middel van direct sourcing kun je als bedrijf een sterk netwerk opbouwen van geschikt tijdelijk talent, ook wel een talent pool genoemd, waardoor de time-to-hire aanzienlijk wordt verkort.
  • Lagere wervingskosten: De kosten van het werven zijn tevens lager wanneer er geen derde partij wordt ingeschakeld. Direct sourcing verhoogt ook de flexibiliteit van werkgevers om op marktveranderingen te reageren, wat de wervingskosten op een continu niveau kan houden.
  • Hogere efficiëntie: Je weet zelf het beste waar je bedrijf naar op zoek is en daarom is het efficiënter om het proces zelf vorm te geven dan dat je dit overlaat aan een derde partij. Bovendien zorgt direct sourcing ervoor dat er geen talent verloren gaat, wat wel gebeurt als een derde partij een voorselectie maakt.
  • Meer loyaliteit: Als een werknemer of zelfstandige rechtstreeks door een bedrijf aangenomen wordt, is de kans groter dat dit de juiste kandidaat is voor de baan. Daarnaast krijgt de kandidaat een beter idee van de cultuur van het bedrijf, waardoor het waarschijnlijker is dat hij of zij een goede match is en blijft hangen. Met direct sourcing heb je toegang tot een unieke talent pool van kandidaten die je zelf hebt doorgelicht en die vaak al betrokken zijn bij je merk. Dit betekent ook dat je minder hoeft te concurreren met andere bedrijven om hun tijd en aandacht te trekken.
  • Meer controle over je merk: Bij het uitbesteden van de werving en selectie heb je minder controle over hoe je merk wordt gepresenteerd aan kandidaten. Bij direct sourcing heb je juist helemaal zelf de controle over dit proces en de presentatie van jou als werkgever. Dit maakt het makkelijker om talent te binden aan je bedrijf.

Trend 3: Het midlance-model als hybride arbeidsmodel

Tot slot is dit een hybride arbeidsmodel wat de zekerheid van een vaste baan en de vrijheid van freelancen combineert. Er wordt dus een vast inkomen gegeven door een werkgever, met de daarbij behorende arbeidsvoorwaarden, waarnaast er een eindtarief is dat wordt gefactureerd. Zodoende gaat het nog steeds om een vast dienstverband, maar met een andere invulling, aangezien de samenwerking veel meer op specialisatie van een werknemer/freelancer is ingericht. "Midlancers" bepalen namelijk zelf wanneer ze werken en wanneer niet, waardoor hun salaris niet vaststaat.

Het voordeel van dit model voor werkgevers is dat het werknemers de vrijheid geeft die ze vaak zoeken in banen tegenwoordig, waardoor ze meer binding met het bedrijf zullen ontwikkelen. Door dit model te gebruiken als werkgever hoef je dus minder snel op zoek te gaan naar nieuw talent.

Bij Bureau Ad Interim helpen we opdrachtnemers en opdrachtgevers aan een match. Ben jij dus een interim, freelance of zzp professional met nog een gaatje in je werkagenda, of juist een opdrachtgever met een openstaande vacature? Upload nu je cv of doe een aanvraag en wij helpen je snel en adequaat verder.