Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

7 Wetenswaardigheden over een Psycholoog

 • Home
 • Blogs
 • 7 Wetenswaardigheden over een Psycholoog

14 januari 2023

Bureau Ad Interim zet in diverse organisaties interim psychologen in. Ben je als interim psycholoog op zoek naar een opdracht of als organisatie op zoek naar een interim psycholoog? Neem dan contact met ons op. Onze interim psychologen zijn bij ons ingeschreven en werken als zelfstandige (ook ingeschreven bij de KvK) voor organisaties waarbij Bureau Ad Interim bemiddeld heeft.

1. Wat doet een psycholoog?

Roep je de hulp in van een interim psycholoog, dan zal je merken dat deze professional probeert om gedachten, emoties, gevoelens en gedrag te begrijpen en uit te leggen. Afhankelijk van het onderwerp van de studie gebruikt een psycholoog technieken zoals observatie, beoordeling en experimenten om theorieën te ontwikkelen over de overtuigingen en gevoelens die van invloed zijn op iemands acties. Een psycholoog kan doorgaans het volgende doen:

 • Voert wetenschappelijke studies uit om gedrag en hersenfunctie te bestuderen (neuropsycholoog)
 • Verzamelt informatie door middel van observaties, interviews, enquêtes, tests en andere methoden
 • Zoekt patronen die hem of haar helpt om gedrag te begrijpen en te voorspellen
 • Gebruikt diens kennis om het begrip tussen individuen en groepen te vergroten
 • Ontwikkelt programma's die scholen en werkplekken verbeteren door psychologische problemen aan te pakken
 • Werkt samen met individuen, stellen en gezinnen om hen te helpen de gewenste gedragsveranderingen aan te brengen
 • Identificeert en diagnosticeert mentale, gedrags- of emotionele stoornissen
 • Ontwikkelt behandelplannen en voert ze uit
 • Werkt samen met artsen of maatschappelijk werkers om patiënten te helpen behandelen.

Een psycholoog verzamelt vaak informatie en evalueert gedrag door middel van gecontroleerde laboratoriumexperimenten, psychoanalyse of psychotherapie. Deze deskundige kan ook persoonlijkheids-, prestatie-, geschiktheid- of intelligentietests afnemen. De psycholoog zoekt naar gedragspatronen of oorzaak-gevolgrelaties tussen gebeurtenissen en gebruikt deze informatie bij het testen van theorieën in het onderzoek of bij het behandelen van patiënten.

Psychologen hebben verschillende persoonlijkheden. Het zijn meestal onderzoekende individuen, wat betekent dat ze intellectueel, introspectief en nieuwsgierig zijn. Ze zijn nieuwsgierig, methodisch, rationeel, analytisch en logisch. Ze zijn ook sociaal, wat betekent dat ze aardig, genereus, coöperatief, geduldig, zorgzaam, behulpzaam, empathisch, tactvol en vriendelijk zijn. Ben jij op zoek naar een interim psycholoog? Wij leveren interim / freelance / zzp psychologen, zoals klinisch psychologen, GZ-psychologen, basispsychologen en organisatiepsychologen.

2. De werkplek van een psycholoog

Sommige psychologen werken alleen, doen mogelijk onafhankelijk onderzoek of doen aan individuele begeleiding van patiënten. Anderen werken als onderdeel van een zorgteam en werken samen met artsen, maatschappelijk werkers en anderen om ziekten te behandelen en het complete welzijn te bevorderen. Veel klinische en adviserende psychologen in de privépraktijk hebben hun eigen kantoor en kunnen hun eigen schema's opstellen. Andere typische werkplekken zijn onder meer klinieken, ziekenhuizen, revalidatiecentra, gemeenschaps- en geestelijke gezondheidscentra. De meeste onderzoekspsychologen werken in hogescholen en universiteiten, overheidsinstanties of particuliere onderzoeksorganisaties.

De meeste schoolpsychologen werken op openbare scholen, variërend in niveau van basisschool tot universiteit. Ze werken in privéscholen, universiteiten, ziekenhuizen en klinieken, gemeenschapsbehandelingscentra en onafhankelijke praktijken. Psychologen in de privépraktijk kunnen vaak hun eigen uren bepalen, maar er zijn ook velen die parttime werken als onafhankelijke adviseurs of interim professionals. Degenen die werkzaam zijn in ziekenhuizen, verpleeghuizen of andere zorginstellingen kunnen ook avond- of weekenddiensten hebben. De meeste psychologen die in klinieken, de overheid, de industrie of scholen werken, werken fulltime tijdens normale kantooruren.

3. Kenmerken goede psycholoog

Weten welke kenmerken het belangrijkst zijn bij een psycholoog, kan van onschatbare waarde zijn, of je nu therapie zoekt, een carrière in de psychologie verkent of beide. Persoonlijke kenmerken kunnen aangeboren of verworven zijn. Succesvolle psychologen bezitten veel van de interpersoonlijke kwaliteiten die je zoekt in een vriend, coach of mentor. Ze zijn hartelijk, benaderbaar, bemoedigend en investeren in jouw succes. Bovendien hebben psychologen een goede opleiding en referenties nodig om cliënten te begeleiden. Welke zijn de beste kenmerken van een goede psycholoog?

Passie voor leren

Inzet voor levenslang leren kenmerkt een bekwame psycholoog. Omdat er voortdurend nieuwe ideeën en therapeutische benaderingen opduiken, moeten psychologen op de hoogte blijven van hun beroep door seminars bij te wonen, op bewijzen gebaseerde onderzoeksresultaten herzien en met collega's overleggen. De wens om mensen te helpen kan averechts werken als de psycholoog niet voldoende bereid is om met een bepaald type cliënt of situatie te werken. Onjuist advies of een onnauwkeurige diagnose kunnen een cliënt ernstig schaden. Psychologen moeten in staat zijn om gebieden te herkennen waar ze meer training nodig hebben. Onze interim-psychologen zijn zich daar als geen ander van bewust.

Empathie

Psychologen stralen empathie en oprechte bezorgdheid uit. Ze merken nuances op in stemtoon en lichaamstaal. Vaardigheden zoals actief luisteren en reflectie moedigen cliënten aan om onderdrukte gedachten, gevoelens en overtuigingen te delen. Psychologen communiceren begrip en acceptatie van krachtige emoties die worden ontladen. Ze beheersen hun eigen reacties en gevoelens bij het werken met bijvoorbeeld gedetineerde cliënten, zoals zedendelinquenten, in een poging hen te begrijpen en verandering teweeg te brengen.

Probleemoplossend vermogen

Hoewel verleidelijk, weerstaan psychologen de drang om advies te geven. In plaats daarvan wachten ze geduldig tot de cliënt zich openstelt, problemen signaleert en redenen voor ontevredenheid over de levensomstandigheden kenbaar maakt. Motivatie wordt opgeroepen door te wijzen op discrepanties tussen de doelen van de cliënt en slecht afgestemd gedrag. Doelen worden besproken en er wordt een behandelplan opgesteld waarin de volgende therapiestappen worden geschetst.

Passende grenzen

Psychologen houden zich aan grenzen en overschrijden nooit de grens van de professionele, therapeutische relatie. Ze bewaren gepaste persoonlijke afstand. Cliënten krijgen instructies voor het zoeken naar hulp buiten kantooruren wanneer de psycholoog niet beschikbaar is. Relaties met klanten worden nooit overwogen vanwege het machtsverschil, ethische codes en seksuele uitbuitingswetten die dergelijke acties verbieden.

Betrouwbaarheid

Cliënten voelen aan of een psycholoog betrouwbaar is. Psychologen laten zien dat ze te vertrouwen zijn door de nadruk te leggen op vertrouwelijkheid. Als onderdeel van de eerste intake worden klanten geïnformeerd over hun privacy rechten en worden ze op de hoogte gebracht van mogelijke uitzonderingen op de vertrouwelijkheid, zoals dreigende schade aan zichzelf of anderen. Psychologen stellen cliënten gerust die vrij zijn om zonder oordeel gedachten en gevoelens te delen. Feedback aan cliënten is constructief en ondersteunend.

Geduld

Psychologen zijn realisten die erkennen dat al lang bestaand, onaangepast gedrag niet snel kan worden afgeleerd. In plaats van de cliënt te vertellen wat hij moet veranderen en hoe hij dit moet veranderen, begeleiden ze de cliënt geduldig in het proces van zelfontdekking. Ze accepteren dat vooruitgang niet-lineair is en dat tegenslagen vaak voorkomen. Boze of weerbare cliënten worden niet gedwongen of gemanipuleerd om te veranderen voordat ze er klaar voor zijn.

Solide ethische kern

Ethische psychologen internaliseren de normen die zijn vastgesteld door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Ze tonen openheid, eerlijkheid en transparantie. Alles, van het adviseren van cliënten tot het factureren van verzekeringen, is onberispelijk. Gedragingen van ethische psychologen zijn in overeenstemming met de attitudes en waarden die zij onderschrijven.

Cross-culturele gevoeligheid

Zelfbewustzijn en toewijding aan diversiteit zijn voorbeelden van een effectieve psycholoog. Een standaard-benadering voor het diagnosticeren en behandelen van cliënten werkt niet in een pluralistische samenleving. Sociaal bewuste psychologen begrijpen sociale constructies, zoals ras, macht, privileges en systemische onderdrukking. Ze erkennen en confronteren hun eigen persoonlijke vooroordelen terwijl ze ernaar streven eerlijk, rechtvaardig, rechtvaardig en inclusief te zijn in hun praktijk.

4. Verschillende soorten psychologen

Wanneer mensen de term psycholoog horen, stellen velen zich onmiddellijk voor dat een man of vrouw in een kantoor zit en aantekeningen maakt terwijl een cliënt op een leren bank zit. Natuurlijk zijn er genoeg psychologen die zich bezighouden met dit soort gesprekstherapie, maar mensen die in de psychologie werken, doen ook een aantal andere dingen.

Psychologie is een studie van de menselijke geest - van mentaal gedrag en psychologische functies. Psychologen proberen te begrijpen hoe de geest functioneert, hoe hij op dingen reageert, of hij kan worden verbeterd en hoe hij in een stabiele toestand kan worden gehouden. Psychologen bestuderen verschillende concepten zoals gedrag, emotie, relaties, menselijke perceptie, cognitie, persoonlijkheid, aandacht en motivatie. Veel mensen over de hele wereld kijken naar psychologen als het gaat om het begrijpen van mentale en emotionele problemen.

Een van de grootste verschillen tussen bijvoorbeeld een psychotherapeut en een klinisch psycholoog is dat de eerste een overkoepelende term is, terwijl de andere een heel specifiek beroep is. Verwarring tussen de twee komt vaak voor en heeft ertoe geleid dat sommige mensen hulp zoeken bij de verkeerde professional. Aangezien een psychotherapeut een overkoepelende term is, betekent dit dat alle klinisch psychologen, samen met andere psychologieprofessionals, zichzelf onder deze term kunnen plaatsen. Een psychotherapeut is een naam die wordt gegeven aan professionals die therapie geven aan cliënten.

Psychologiestudenten die erachter komen wat voor soort psychologieprofessional ze zouden willen zijn na hun afstuderen, stellen vaak de vraag: wat is het verschil tussen een psychotherapeut en een klinisch psycholoog? Hoewel dit niet de enige soorten psychologen zijn, zijn deze wel het populairst. Op welke manieren verschillen deze beroepen? Wat zijn de verschillende soorten psychologen en wat doen ze precies in de verschillende takken van de psychologie? Wist je dat er psychologen zijn die bestuderen hoe mensen werken en omgaan met de tools in hun omgeving? Of dat sommige psychologen manieren bedenken om de opwarming van de aarde te helpen vertragen? Hieronder vind je enkele van de speciale gebieden en gerelateerde taken die ze omvatten.

Gezondheidspsychologen

Gezondheidspsychologen of GZ psychologen concentreren zich op de manier waarop psychologie, biologie, sociale groepen en gedrag invloed hebben op welzijn, ziekte en complete gezondheid. Ze werken samen met cliënten om het welzijn te maximaliseren en zowel mentale als fysieke gezondheid te verbeteren. Sommige professionals op dit gebied voeren klinisch werk uit waarbij ze cliënten beoordelen en behandelen die hulp zoeken bij een verscheidenheid aan gezondheidsproblemen. Dit kan zijn het bieden van psychotherapie, het afnemen van verschillende psychologische beoordelingen, het leren van mensen over verschillende coping-technieken en het voorlichten van cliënten over gezond gedrag.

Je bent bevoegd jezelf een GZ psycholoog te noemen als je de universitaire studie psychologie hebt afgerond, plus een aanvullende tweejarige universitaire opleiding. Hiermee heb je je gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van personen met verschillende psychische klachten, variërend van verslavingen, angststoornissen en depressies, maar ook problemen in de levenssfeer zoals relatieproblemen en een burn-out. GZ psychologen gebruiken hierbij wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden, zoals EMDR, cognitieve gedragstherapie, relatietherapie en schematherapie. Vaak werk een GZ psycholoog in een zorginstelling, maar deze deskundige kan ook heel goed een eigen praktijk hebben.

De titel GZ psycholoog is in Nederland beschermd. GZ psychologen mogen zich registreren in het BIG register, mits zij voldoen aan de vereiste wettelijke scholingseisen. Dit houdt in dat zij onder het tuchtrecht van het BIG register (met als doel waarborging van de kwaliteit in de gezondheidszorg) vallen en aangesloten zijn bij een onafhankelijke geschillencommissie. Word je verwezen naar een GZ psycholoog, dan heb je een verwijsbrief van je bedrijfsarts of huisarts nodig. Uiteraard is het ook mogelijk om, indien je zelf een gezondheidspsycholoog bent en open staat voor nieuwe uitdagingen, je bij Bureau Ad Interim aan te melden als interim GZ psycholoog!

Psychotherapeuten

De specialisatie van psychotherapeuten zit in de behandeling van ingewikkelde problematiek, waarbij psychische klachten veelal geworteld zijn in het karakter van de patiënt. Vaak is een psychotherapeutische behandeling intensiever en langduriger dan een behandeling van bijvoorbeeld een GZ psycholoog. Psychotherapeuten zijn psychologen die een universitaire opleiding achter de rug hebben. Meestal gaat het om psychologie, maar in sommige gevallen ook geneeskunde. Daarnaast moeten zij de vierjarige studie tot psychotherapeut met succes hebben afgerond. Net als de GZ psycholoog, is ook de titel psychotherapeut beschermd. Psychotherapeuten staan ook vermeld in het BIG register.

Klinisch psychologen

Klinisch psychologen zijn GZ psychologen en staan ingeschreven in het BIG register. Zij hebben een afgeronde universitaire studie psychologie. Tevens dienen deze professionals de opleiding tot GZ psycholoog en de driejarige studie klinische psychologie aan een universiteit te hebben afgerond. Een klinisch psycholoog werkt veelal in grotere zorginstellingen, zoals hospitalen. Moet je onder behandeling bij een klinisch psycholoog, dan is een verwijsbrief van een arts altijd nodig. Hoewel klinisch psychologen vaak in een medische setting werken, zijn het geen artsen en kunnen ze in de meeste gevallen geen medicijnen voorschrijven. Ze werken vaak in ziekenhuizen, psychiatrische klinieken en privépraktijken.

Klinisch psychologen kunnen interactief zijn en hun cliënten helpen met hun geestelijke gezondheid. Dit gebeurt door middel van consulten, assessments, psychologische tests en behandelingen. Door gebruik te maken van de wetenschappelijke methoden en principes van de psychologie, zijn ze in staat om te begrijpen hoe zij die lijden aan psychologische problemen of problemen het beste kunnen worden behandeld. Het doel is om de cliënt een corrigerende manier van handelen of een specifieke behandeling aan te bieden die hun mentaal welzijn kan verbeteren.

Klinisch psychologen zijn getraind in verschillende behandelingstechnieken, maar kunnen zich specialiseren in het behandelen van bepaalde aandoeningen of het werken met bepaalde populaties. Een klinisch psycholoog kan zich bijvoorbeeld specialiseren in de behandeling van middelenmisbruik, de geestelijke gezondheid van kinderen, de geestelijke gezondheid van volwassenen of de geestelijke gezondheid van ouderen.

Een psychiater nodig?

Een arts die als specialisatie heeft het beïnvloeden van psychische klachten met behulp van geneesmiddelen en medicatie, mag zich een psychiater noemen, na een geneeskundeopleiding van zes jaar, gevolgd door een vierjaren durende studie tot psychiater. Deze professionals zijn veelal werkzaam in gezondheidsinstellingen, maar kunnen ook hun eigen praktijk hebben. Psychiaters staan, net als hun andere collega’s hierboven genoemd, geregistreerd in het BIG register. Een behandeling door een psychiater wordt vanuit de basisverzekering vergoed en geschiedt slechts na verwijzing door je huisarts.

5. Extra kenmerken goede psycholoog of therapeut

Ongeacht of je een psychotherapeut nodig hebt of een klinisch psycholoog, elke therapieprofessional zou moeten beschikken over de volgende basiskenmerken:

 • Een verfijnde reeks interpersoonlijke vaardigheden. Effectieve therapeuten kunnen zich goed uitdrukken. Ze voelen heel goed aan wat andere mensen denken en voelen. Door met hun cliënten om te gaan, tonen ze warmte en acceptatie, empathie en een focus op anderen, niet op zichzelf. Wat dit voor jou betekent: als je praat over wat je ervaart, lijkt jouw therapeut dan geïnteresseerd te zijn in hoe jij je voelt? Kan jouw therapeut met je communiceren in een taal die jij begrijpt? Heeft jouw therapeut het over jou, in plaats van over hem of haarzelf?
 • Vermogen om je het gevoel te geven dat je de therapeut kunt vertrouwen. Uit onderzoek is gebleken dat mensen binnen 50 milliseconden na hun ontmoeting weten of ze iemand kunnen vertrouwen. Cliënten van effectieve therapeuten zijn van mening dat hun therapeut een grote hulp zal zijn, omdat de therapeut zowel verbaal als non-verbaal communiceert dat hij of zij iemand is die de cliënt kan vertrouwen. Wat dit voor jou betekent: wat vertellen je innerlijke vibes je wanneer je deze persoon voor het eerst ontmoet? Is dit iemand die je het gevoel geeft dat je een goede werkrelatie kunt hebben en dat je vertrouwen in deze persoon niet zal worden verraden?
 • Bereidheid om een samenwerking met je aan te gaan. Een van de meest solide voorspellers van een goed therapeutisch resultaat is het gevoel dat cliënten een partnerschap hebben met hun therapeuten. Dit staat bekend als de therapeutische alliantie. Effectieve therapeuten zijn in staat deze allianties te vormen met veel soorten patiënten. Wat dit voor jou betekent: Heb je het gevoel dat jouw therapeut geïnteresseerd is om je aan boord te krijgen door doelen vast te stellen waar jullie het beiden over eens zijn? Hoewel de therapeut duidelijk de expert is, heb je het gevoel dat de therapeut geeft om jouw doelen in de therapie en bereid is om met je samen te werken om doelen te stellen waar jullie het beiden over eens zijn?
 • Vermogen om jouw symptomen uit te leggen en deze uitleg bij veranderende omstandigheden aan te passen. Cliënten willen weten waarom ze hun symptomen ervaren, ook al is dit niet de eerste keer dat ze naar therapie zoeken. Effectieve therapeuten geven verklaringen die cliënten kunnen begrijpen, maar ze zijn ook bereid om te veranderen naargelang de manier waarop de behandeling zich ontvouwt. Wat dit voor jou betekent: begrijp je wat de therapeut zegt over de mogelijke oorzaken van je symptomen? De verklaring moet gebaseerd zijn op je eigen gevoel van wie je bent en waarom jij je voelt zoals je je voelt. Je moet ook het gevoel hebben dat de therapeut bereid is flexibel te zijn als de omstandigheden veranderen of als er nieuwe informatie over je symptomen aan het licht komt tijdens de behandeling.
 • Inzet voor het ontwikkelen van een consistent en acceptabel behandelplan. Effectieve therapeuten maken al heel vroeg in de behandeling een beoordeling. Na die beoordeling moeten zij een behandelplan opstellen en dat behandelplan met je delen. Wat dit voor jou betekent: deelt je therapeut zijn of haar plannen met je als het gaat om wat voor soort therapie je krijgt? Je moet je niet onzeker voelen over wat er gebeurt of waarom.
 • Communicatie van vertrouwen over het verloop van de therapie. Een effectieve therapeut houdt cliënten in therapie door cliënten het gevoel te geven dat therapie de moeite waard is. Deze therapeuten zorgen ervoor dat hun cliënten zich veilig voelen in de wetenschap dat de therapeuten weten wat ze doen en waarom. Wat dit voor jou betekent: als je merkt dat je therapeut de controle heeft - niet over jou, maar over het verloop van de therapie – dan is de kans groter dat je vooruitgang boekt. Onzekerheid of therapeuten weten wat ze doen, kan het verloop van de behandeling ondermijnen. Het is duidelijk dat als je niet tevreden bent met iets over de manier waarop de therapie verloopt, je dit naar voren moet kunnen brengen. Een goede therapeut geeft je echter het gevoel dat je, net als bij de commerciële verzekeringen, in 'goede handen' bent.

Er zijn verschillende organisaties die een klinisch psycholoog, GZ psycholoog of psychotherapeut nodig hebben, op interim basis. Bijvoorbeeld omdat een psycholoog wegens zwangerschapsverlof een aantal maanden niet aanwezig is, of vanwege een sabbatical van een psycholoog of welke reden dan ook. Bureau Ad Interim biedt in die gevallen uitkomst. Waarom zou je überhaupt een interim psycholoog willen inschakelen?

6. Voordelen inzetten van een interim psycholoog

Interim werken heeft veel voordelen voor zowel opdrachtgevers als professionals. Als je als organisatie overweegt een interim psycholoog in te zetten, zijn hier enkele van de belangrijkste voordelen van het inzetten van interim psychologen. Dit zijn een aantal redenen waarom organisaties steeds meer gebruik maken van de flexibele arbeidsmarkt en de voordelen die het inhuren van interim professionals biedt:

 • Kosteneffectiviteit. Door een dynamische mix van vaste medewerkers en zeer bekwame interim-professionals zoals een psycholoog te creëren, kunnen organisaties het personeelsbestand vergroten of verkleinen op basis van de huidige eisen, waardoor je meer controle krijgt over de arbeidskosten en het moreel van je medewerkers. Je kunt snel schakelen qua personeelsbestand in reactie op de vraag van de klant en tegelijkertijd de last verlichten voor de huidige werknemers.
 • Flexibiliteit. Als organisaties strijden om een concurrentievoordeel, dan moeten ze snel en strategisch kunnen reageren. Interim-professionals bieden flexibiliteit voor organisaties, omdat ze de juiste vaardigheden op het juiste moment en zo lang als nodig inbrengen. In het geval van interim psychologen gaat het uiteraard niet zozeer om het concurrentievoordeel, als wel de flexibiliteit die nodig is om iemand snel te kunnen helpen.
 • Snel aan de slag. Precies, dat lazen we net. Een belangrijk voordeel van het inzetten van interim psychologen is het uitbesteden van het wervingsproces en hun vermogen om snel in te spelen op situaties. In plaats van weken en maanden in beslag te nemen, kunnen organisaties snel interim psychologen binnenhalen en relatief snel inzetten.
 • Maakt meer projectmatig werken mogelijk. Door het inzetten van een interim psycholoog realiseer je de mogelijkheid om extra expertise in te zetten. Misschien is er een specialisatie die (momenteel) niet intern beschikbaar is. Specifieke vaardigheden kunnen worden ingezet om specifieke projecten op te leveren die anders misschien in de wacht zouden worden gezet.
 • Een frisse blik. Interim psychologen blijven ook op de hoogte van de huidige best-practice-normen en kunnen toepassen wat ze hebben geleerd van eerdere opdrachten waaraan ze hebben gewerkt. De opvattingen en beslissingen van vaste medewerkers kunnen worden beïnvloed door interne factoren, terwijl interim psychologen voor een frisse blik en nieuwe ideeën kunnen zorgen. Zij hebben immers in meerdere keukens van organisaties gekeken.

De flexibele arbeidsmarkt stelt organisaties, klanten én professionals in staat snel en effectief te reageren op zowel interne als externe omstandigheden en maakt het haalbaar om op het juiste moment de juiste professionals binnen te halen. Omdat efficiëntie bij veel organisaties en mensen hoog op de agenda staat, is het voor wervingsmanagers van groot belang om te kijken naar manieren om hun personele middelen optimaal te gebruiken. Het opnemen van interim psychologen in je wervingsstrategie kan belangrijke voordelen bieden.

Interim professionals zorgen ervoor dat jouw organisatie zich snel en gemakkelijk kan aanpassen aan schommelingen in de werkdruk of om individuele projecten effectief en efficiënt uit te voeren. Interim deskundigen kunnen het tekort aan personeel als gevolg van afwezigheid van werknemers overbruggen. Of het nu is vanwege ziekte, zwangerschaps- of vaderschapsverlof of zelfs vakantie. Ze kunnen ook het sleutelelement zijn van een ‘reddingsplan’ als je met een plotseling vertrek wordt geconfronteerd. Ze kunnen hiaten opvullen als het moeilijk blijkt om geschikte vaste medewerkers te vinden, zodat jouw organisatie het aanbod van diensten kan blijven aanbieden als er tijdelijke of onverwachte eisen worden gesteld.

Over het algemeen kan een combinatie van vaste en tijdelijke werknemers de flexibiliteit en prestaties van jouw organisatie of dienstverlening verbeteren. Het biedt kansen voor zowel de organisatie als de werknemers zelf. Verbeterde efficiëntie en productiviteit kunnen de winst verhogen, je bedrijfsreputatie verbeteren en de werkzekerheid voor vaste leden van het team vergroten.

Het inzetten van interim psychologen via Bureau Ad Interim biedt dus de mogelijkheid voor extra capaciteit in het personele team zonder een lange-termijnverbintenis aan te gaan. Veel organisaties gebruiken deze methode als een kosteneffectieve en efficiënte manier ter overbrugging totdat er iemand gevonden is die in loondienstverband aan de slag wil.

Verdere belangrijke voordelen bij het inzetten van interim psychologen zijn onder meer tijdwinst en financiële voordelen. Voor kortlopende projecten is het vaak goedkoper en gemakkelijker om interim psychologen in te huren dan fulltime medewerkers in dienst te nemen, met de bijbehorende secundaire arbeidsvoorwaarden en overheadkosten.

7. Voordelen voor interim psychologen zelf

Een van de belangrijkste voordelen van interimwerk is de flexibiliteit die het kan bieden. Dit betekent dat je meer controle over jouw carrière kunt uitoefenen en aan andere aspecten van je leven kunt werken. Een ander groot voordeel is de ervaring die het kan bieden. Dit kan voordelig zijn als je ooit besluit om te solliciteren voor een vaste functie of als je er zeker van wilt zijn dat je de eerste keus bent voor de beste tijdelijke functies die zich voordoen. Alle organisaties werken anders, wat betekent dat elke nieuwe rol je waarschijnlijk in staat zal stellen jouw vaardigheden te verbreden en meer te weten te komen over andere werkwijzen.

Met interim werk kun je meer ontdekken over je eigen sterke eigenschappen en is het een uitstekende manier om te ontdekken wat voor soort werk of werkomgeving je het meest bevredigend en plezierig vindt. Het is ook een ideale vorm van netwerken, die zowel direct als in de toekomst kansen biedt. Mogelijk krijg je de baan van je dromen aangeboden als een direct gevolg van een interim plaatsing of word je jaren later gecontacteerd door iemand die zich het goede werk herinnerde dat je tijdens de interim periode bij de organisatie hebt verricht. Meld je vandaag nog bij ons aan als interim psycholoog!