Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

9 Kenmerken van succesvolle interim managers

  • Home
  • Blogs
  • 9 Kenmerken van succesvolle interim managers

05 december 2022

Wat maakt een interim manager succesvol? Geen enkele interim manager is hetzelfde, maar ze hebben over het algemeen wel een aantal dezelfde kenmerken. In dit artikel hebben we 9 kenmerken opgesomd.

9 Kenmerken van succesvolle interim managers

Interimmanagers zijn uniek in wat ze doen. Gewone succesvolle managementmodellen zijn niet op hen van toepassing omdat hun omgeving, in tegenstelling tot andere, onstabiel, tijdelijk en zeer uitdagend is. Als interim-managers willen slagen, moeten ze ervaring hebben, wegblijven van de politiek en zich kunnen aanpassen. Jarenlange ervaring heeft ons geleerd dat onderstaande punten een belangrijke impact hebben op het succesvol afronden van een interim managementopdracht.

1. Hoe meer ervaring, des te beter de interim-manager

Organisaties huren interim managers via Bureau Ad Interim in vanwege hun jarenlange ervaring en de behaalde resultaten in het oplossen van de problemen en het leiden van de organisatie. De interimmanagers hebben ervaring in vergelijkbare situaties opgedaan bij andere bedrijven. Dat is goud waard.

De interim managers hebben dezelfde problemen al eerder meegemaakt. Ze weten wat ze moeten doen en hoe ze dat het beste kunnen doen. Hierdoor kunnen zij snel inspringen en verliest een bedrijf geen kostbare tijd door een interimmer in te werken.

2. Interimmanagers zijn innovatief

Het doorvoeren van verandering hangt grotendeels af van de mensen in de organisatie. Als deze medewerkers niet aanwezig zijn, kunnen bedrijven het moeilijk hebben om nieuwe ideeën en programma's op te zetten. Goede interim-managers zijn in staat zich aan te passen aan nieuwe omgevingen en kunnen verandering stimuleren door hun sterke competenties.

3. Interim-managers zeggen nee tegen politiek

Bedrijfspolitiek is iets waar interim-managers zich niet mee mogen bemoeien. Interim managers zijn objectief in hun werk en kiezen geen partij bij politieke aangelegenheden. Door hun onbevooroordeelde aanpak zijn ze neutraal en nemen zij beslissingen in het belang van de organisatie. Een grote succesfactor bij interim-managers is hun vermogen om organisatiepolitiek te vermijden.

4. Interim-managers gaan voor duurzame verandering

Het kenmerk van een goede interim-manager is het achterlaten van structurele verandering welke niet meer verdwijnt zodra ze het bedrijf verlaten. Ze zorgen ervoor dat de verandering in alle hoeken van het bedrijf wordt geaccepteerd en dat er ondersteuning is van boven naar beneden. Door ervoor te zorgen dat er binnen het bedrijf kennis en kunde aanwezig is om de verandering te ondersteunen, zal deze ook na het vertrek van de interim-manager behouden blijven.

5. Interim managers schrijven een duidelijk Plan van Aanpak

Ondanks dat vooraf op hoofdlijnen bekend is wat de interim opdracht inhoudt, is het van groot belang dat je als interim manager zelf op onderzoek uitgaat. Neem niet alles klakkeloos over. Klopt de informatie die aan jou verstrekt is? Schrijf een duidelijk Plan van Aanpak (PvA) en zo SMART mogelijk. Dit PvA beschrijft ook helder het eindresultaat. Het Plan van Aanpak wordt besproken met de opdrachtgever, het team in de organisatie en indien nodig ook met het interimbureau.

6. Interim managers werken aan het opbouwen van vertrouwen

Het succes van een opdracht hangt mede af van de snelheid waarmee een interim manager het vertrouwen van de medewerkers van een organisatie kan winnen. Met zijn expertise, opgedaan in vergelijkbare interim situaties, zal het voor een interim-manager vrij eenvoudig zijn om aan het begin van de opdracht snelle quick wins op te pakken. Medewerkers zien dat er snel dingen in beweging worden gezet en dat zaken veranderen. Dat versterkt het vertrouwen, zeker als je als interimmer aan de slag gaat in een organisatie met een lange veranderhistorie waar veel geprobeerd is maar weinig resultaten zijn behaald.

7. Interim managers beëindigen de opdracht op het juiste moment

Voordat de interim manager aan de opdracht begint is vaak een voorlopige einddatum bekend, interim is altijd tijdelijk. Toch komt het regelmatig voor dat een opdracht verlengd wordt. Verlenging kan aan de orde zijn omdat de inhoud van de opdracht veranderd is, de opdracht verder wordt uitgebreid of omdat er meer lijken uit de kast zijn gekomen. Een verlenging van een interim opdracht is niet zonder risico. Een verlenging kan een negatieve impact hebben op de opdracht, maar ook op de relatie met de opdrachtgever. Over de uitdagingen en de risico's van een verlenging van de interim opdracht schrijven we in de toekomst een aparte blog.

8. Interim managers verhogen hun tarief niet tijdens de opdracht

Wij maken het soms mee dat interimmers tijdens de opdracht hun uurtarief willen verhogen. Doe dit niet, het komt jouw imago niet ten goede. Ook niet bij een verlenging van de opdracht. Conformeer je aan de contractuele afspraken. Als tijdens de opdracht blijkt dat de inhoud van de opdracht aanzienlijk afwijkt dan vooraf besproken dan kan over aanpassing van het uurtarief gesproken worden, maar gebruikelijk is het niet. Dit is onderdeel van het ondernemersrisico. Je kunt vooraf niet alle parameters weten of beïnvloeden.

9. Goede interim managers vragen om feedback

Het is belangrijk dat je als interim manager (maar ook als interim bureau) eens in de zoveel tijd checkt of de opdrachtgever nog tevreden is. Wij doen dat zelf door regelmatig telefonisch contact te hebben met de interimmer en de opdrachtgever tijdens de opdracht. Ook een fysieke afspraak op de interim locatie vindt plaats. Bij voorkeur hebben wij dan een gesprek tussen de interimmer, de opdrachtgever en wij als interimbureau. Feedback is altijd nodig om tijdig bij te kunnen sturen. Geen nieuws is geen nieuws gaat niet altijd op!

Door: Robert Heideman