Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Actuele stand van zaken met betrekking tot de interim markt 2022 in Nederland

  • Home
  • Blogs
  • Actuele stand van zaken met betrekking tot de interim markt 2022 in Nederland

14 januari 2023

Steeds meer bedrijven zoeken naar een interim oplossing voor het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer. Deze professionals kunnen namelijk veel werkzaamheden oplossen, zonder dat hiervoor een vaste medewerker ingeschakeld hoeft te worden. Als professionele interimmer is het daarom ook verstandig om naar de actuele stand van zaken te kijken als het om de interim markt gaat. Want wat zijn de ontwikkelingen in Nederland en hoe ziet het werk er precies uit? Na het lezen van onderstaande informatie ben je overal van op de hoogte.

 

1. Terugkijken naar de afgelopen jaren

Voordat er naar de actuele stand van zaken wordt gekeken, moeten eerst de voorgaande jaren bekeken worden. In 2019, voor de coronacrisis, was er een daling te zien in de werkzaamheden voor interimmers. Op dat moment werden freelancers wat minder ingeschakeld, mede omdat het beter zou zijn voor een organisatie om vaste werknemers aan te nemen. Deze wisten immers hoe de bedrijfscultuur in elkaar zat. Tijdens de coronacrisis zijn veel vaste krachten verdwenen. Niet alleen doordat deze werknemers ontslag namen, maar ook dat er bezuinigd moest worden op basis van de salarissen die betaald dienden te worden.

Sindsdien is er een lichte stijging ontstaan in het aantal interimmers op de markt en de hoeveelheid opdrachten. In 2020 kwam er voor het eerst weer een lichte stijging en deze trend zette ook in 2021 voort. Doordat er wel behoefte was aan werknemers die voldoende kennis van het vak hadden, werd gekeken naar tijdelijke oplossingen om de kosten van het bedrijf te verdelen. Interimmers hoeven immers slechts voor een aantal maanden ingeschakeld te worden. Alle interimmers konden hierdoor nieuwe opdrachten verwachten en de opdrachten kwamen steeds vaker op verschillende platformen.

2. De hoeveelheid werkzaamheden voor interim managers

In 2021 was er een lichte daling te zien in de hoeveelheid werk die beschikbaar was op de interim markt. Slechts 74 procent van de ondervraagden bij onder andere Schaekel & Partners had namelijk werk. In 2022 is dit gestegen naar 84 procent van de ondervraagden. Niet alleen is hiermee een goede stijging te zien, ook is het record verbroken van 2019. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren voornamelijk stijgt, omdat er steeds meer bedrijven de noodzaak van een goede professional inzien en er ook steeds meer gebruik wordt gemaakt van freelancers / interimmers.

3. Waarvan is het aanbod afhankelijk?

Interimmers worden voornamelijk ingeschakeld vanwege de kennis en deskundigheid binnen een bepaald vakgebied. Alleen is dit niet het belangrijkste voor de hoeveelheid werkzaamheden die je als professional kunt vinden. De ontwikkelingen binnen een markt zijn namelijk ook belangrijk voor het aanbod dat je terugvindt. Wanneer veel werknemers wegvallen binnen een sector is de kans groter dat je nieuwe opdrachten vindt, dan wanneer er een enorme stormloop is aan professionals. Je dient daarom ook altijd de ontwikkelingen in de gaten te houden voordat je daadwerkelijk kijkt naar jouw carrière. Je kunt dan ook beter jouw eigen verwachtingen over de markt op een rij zetten en gerichter kijken.

4. Hierdoor wordt een interimmer ingeschakeld

Er zijn veel verschillende sectoren waarin je als interim ingeschakeld kan worden. Momenteel is ruim een derde werkzaam binnen de retail, diensten of industrie. Daarnaast zijn er veel freelancers die voor de overheid werken. Andere sectoren waar je voor ingeschakeld kunt worden zijn de zorg, financiële dienstverlening en bijvoorbeeld de telecom. Het is vooral afhankelijk van jouw ervaring en vakgebied in welke sector jij aan de slag gaat, maar je kunt jouw kennis altijd overbrengen op de werkvloer en ervoor zorgen dat een bedrijf beter draait.

Daarbij zijn bedrijven te allen tijde op zoek naar iemand met voldoende kennis en ervaring. Als je solliciteert en jouw diensten aanbiedt, moet je er dus voor zorgen dat je meer indruk maakt dan andere kandidaten. Ook een goede klik is van belang zijn voor het binnenhalen van een opdracht. Indien je wordt afgewezen bij een opdracht is de kans dus groot dat het door een van deze redenen komt. Je kunt jezelf altijd blijven ontwikkelen en bekijken of een opdracht echt bij je past of dat je toch beter naar een ander niveau kunt kijken. Je voorkomt hiermee dat je niet binnen de gewenste sector aan de slag kunt gaan en ook onder of boven jouw niveau moet werken.

5. De manier en de tijd van opdrachten vinden

In de loop der jaren is er veel veranderd tijdens het vinden van opdrachten. In eerste instantie was je gebonden aan de websites van bedrijven of de vacaturewebsites. Tegenwoordig kun je ook uit jouw eigen netwerk veel nieuwe opdrachten halen. Hierbij is het wel van belang dat je al langer werkzaam bent, zodat je jouw netwerk flink uit kunt breiden. Je kunt dan onder andere sociale media inschakelen, waarin je een oproep doet om jezelf meer in de spotlights te zetten. Toch blijven vacaturewebsites nog altijd populairder en kun je hier vaak nieuwe opdrachten vinden voordat jouw huidige opdracht afgelopen is. Afhankelijk van jouw toewijding zorg je er dus voor dat je nooit meer zonder werk komt te zitten.

Voordat je de opdrachten aanneemt, is het belangrijk dat je weet hoeveel uur je hieraan bezig bent. Hier is een opvallende trend in te vinden. Professionals tussen de 55 en 65 jaar geven aan dat zij gemiddeld 4 uur per week bezig zijn met het vinden van nieuwe opdrachtgevers. Bij de groep tussen de 45 en 54 jaar ligt dit gemiddelde op gemiddeld 3,8 uur. Wat opvalt, is dat vooral de jongere groep (tussen de 35 en 44 jaar) minder lang bezig is tijdens het vinden van opdrachten. Hier ligt het gemiddelde namelijk op twee uur per week. Afhankelijk van jouw leeftijd en de ervaring die je hebt, moet je er dus rekening mee houden dat je actief bezig blijft met het vinden van nieuwe opdrachten op de platformen die hiervoor beschikbaar zijn.

6. De duur van de opdrachten

Bij de duur van de opdrachten is veel veranderd op de interimmarkt. Daarbij moet je in het achterhoofd houden dat je als professional voor een aantal maanden op een werkplek zit, waarna je jouw kennis ingezet en overgedragen hebt en weer naar het volgende bedrijf kunt gaan. De afgelopen tijd zaten mede-professionals gemiddeld 14,3 maanden op een enkele opdracht. In de financiële dienstverlening ligt de duur van de opdrachten zelfs op ongeveer 15 maanden. Dit is echter langer dan een interimmanager gemiddeld op een opdracht wil zitten. Veel professionals geven namelijk aan dat zij maximaal 14 maanden werkzaam willen zijn binnen een organisatie.

Het kan echter ook zijn dat je minder lang op een opdracht zit. Zo zijn er ook mensen binnen de financiële sector die vier tot zeven maanden aan een opdracht werken. Bij de telecom-, ov- en nutssectoren kan het zijn dat je maar liefst twee jaar op een bepaalde positie zit. Dit kan ertoe leiden dat je het gevoel hebt dat je een vaste medewerker wordt op de werkvloer, wat je het liefste wilt voorkomen als freelancer. Wel kun je er hiermee voor zorgen dat je voor langere tijd zekerheid hebt over jouw inkomsten. Naar verwachting zal de duur van de opdrachten in de loop van de jaren weer afnemen en kun je sneller doorschakelen naar een volgende opdrachtgever.

7. De gemiddelde inkomsten op de interim markt

Ook de inkomsten zijn voor een interimmer belangrijk. Als freelancer kun je zelf jouw uurtarief bepalen. Echter dien je hierbij rekening te houden met de gemiddelde tarieven van collega’s en concurrenten, zodat je meer kans krijgt op het aangenomen worden voor een opdracht. Het gemiddelde tarief (over alle functies) ligt op dit moment op 120 euro per uur, exclusief btw. Dit bedrag is de afgelopen jaren vrijwel niet veranderd, wat opmerkelijk genoemd kan worden. De tarieven voor operationele freelancers zijn namelijk wel omhooggegaan. Professionals geven hierbij de verklaring dat het komt doordat de prijzen van mensen in loondienst anders opgesteld staan en je met een hoog tarief daarom te duur wordt.

De verwachting op het gebied van de uurtarieven is dat deze ook de komende tijd niet zullen stijgen. Veel mede-professionals geven daarbij aan dat zij verwachten dat het tarief hetzelfde blijft, terwijl anderen wel een lichte stijging verwachten. Een klein deel van de professionals verwacht zelfs een kleine daling, waardoor de inkomsten op de lange termijn lager uit zullen vallen. Dit heeft vooral te maken met de weerstand die zij op de markt merken. Toch kun je als professional nog altijd een mooi uurtarief behalen als je wordt ingeschakeld voor een van de bedrijven binnen jouw sector. Houd er echter wel rekening mee dat, ondanks een inflatie, jouw inkomen dus niet veel zal gaan verschillen.

8. De verwachte vraag naar interimmers in 2022 en verder

De vraag naar interimmers is de afgelopen jaren al flink gestegen. Dit komt mede doordat organisaties minder negatief tegenover freelancers en andere professionals staan. Het is daarom te verwachten dat de vraag naar jou als professional aanzienlijk groeit en je wellicht meer opdrachten binnen gaat halen in de toekomst. Dit is niet alleen de verwachting voor 2022, maar ook voor de komende jaren. Vooral binnen de zorg zal de vraag aanzienlijk stijgen. Binnen de zorg zijn er de afgelopen jaren immers grote veranderingen geweest en de kans dat er meer mensen met voldoende vakkennis nodig zijn, is groot. Sommige andere sectoren zullen wellicht een lagere stijging laten zien of juist een kleine afname.

9. Meer vraag naar jongere interimmers

Wat de interimmarkt sterk maakt, is het aantal professionals dat werkzaam is binnen de verschillende factoren. Echter zijn er veel oudere professionals werkzaam, die na verloop van tijd met pensioen gaan. De vraag naar jongere professionals stijgt daarom aanzienlijk, waardoor je binnen een korte tijd aan nieuwe opdrachten kunt komen. Als jongere kun je hier ook goed van profiteren. Doordat de vergrijzing nog een tijd doorgaat en er steeds meer professionals wegvallen, zal deze trend ook de komende jaren nog voortzetten. Zo heb je niet alleen de voordelen voor het huidige jaar, maar ook in de toekomst.

10. De meerwaarde van interimmers

De meerwaarde van de interimmarkt en de professionals die hierop actief zijn, dient ook goed bekeken te worden. Vooral de afgelopen jaren is zichtbaar geworden dat er een grote meerwaarde is bij bureaus en professionals op dit gebied. Zo kunnen de professionals direct meerwaarde bieden aan bedrijven. De kennis is al aanwezig bij jou als professional, waardoor je gelijk met de werkzaamheden aan de slag kunt. Jij hebt hiermee te allen tijde een streepje voor ten opzichte van andere werknemers. Er is geen inwerkingsproces en er zijn geen extra opleidingen nodig voordat iemand aan het werk kan op de werkvloer.

Interimmers kunnen hierdoor ook sneller handelen in een crisissituatie. Net als bij de coronacrisis kon er direct geschakeld worden, waardoor de werkzaamheden niet stil kwamen te liggen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de zorgsector, waar extra handen nodig waren om alles in goede banen te leiden. De toename van de werkzaamheden zorgt ervoor dat jij voor langere tijd verzekerd kunt zijn van een werkplek en daarbij ook meer inkomen kunt creëren.

11. De ontwikkelingen voor de bureaus

Niet alleen is er een positieve trend te zien voor de interimmers zelf, maar ook voor de bureaus die deze freelancers en zelfstandigen leveren aan de markt. Zo zijn de bureaus positief over de opbrengsten die ze gegenereerd hebben de afgelopen jaren. De crisis heeft namelijk vrijwel geen invloed gehad op het eindtarief of de opdrachtduur. Bij 71 procent van de door Flexmarkt ondervraagde bureaus is het inkomen gelijk gebleven. Daarnaast zien de meeste bureaus dat het gemiddelde uurtarief met ongeveer 7 euro gestegen is. Dit komt neer op een uurtarief van 128 euro per uur, exclusief btw. De marge is echter niet omhooggegaan.

Voor 2022 en verder denken veel bureaus daarbij dat er geen permanente invloed is van de coronacrisis. De meeste bureaus verwachten namelijk een verdere omzetstijging, doordat er steeds meer interimmers ingeschakeld kunnen worden. Er is slechts een kleine groep bureaus die verwachten dat de omzet weer gaat dalen. Dit komt mede door de veranderingen in de politiek, die later in het artikel nog besproken worden. De groei van interimbureaus kan zich daarom voortzetten en naar verwachting zullen steeds meer bedrijven gebruik gaan maken van de diensten die het bureau aanbiedt.

12. De interimmarkt en hybride werken

De afgelopen tijd is er niet alleen een verandering terug te vinden in het aantal opdrachten, maar ook waar de opdrachten uitgevoerd dienen te worden. Onder andere ZiPConomy heeft onderzoek gedaan naar de manier van werken en de relatie met betrekking tot de interimmarkt. Tot en met 2019 moesten professionals daadwerkelijk op de werkvloer werken. Vanaf 2020 veranderde dit in thuiswerken en eens in de zoveel tijd op de werkvloer. Dit hybride werken zorgt ervoor dat er minder ruimte benodigd is voor werknemers. De interimmers hebben vaak een eigen werkplek aan huis of een ander kantoor, waardoor er snel geschakeld kan worden. Ook dit is een positieve verandering op de interimmarkt. Bedrijven zijn hierbij niet meer gebonden aan een professional in de omgeving en jij kunt ook opdrachten aan de andere kant van het land aannemen.

13. De negatieve veranderingen in de markt

Hoewel er voornamelijk positieve veranderingen merkbaar zijn, moet er wel rekening worden gehouden met eventuele factoren die de werkzaamheden kunnen beïnvloeden. Zo is er binnen de politiek veel gaande op het gebied van werkloosheid. De nieuwe Kamerleden, die voornamelijk voor een conservatieve kant kiezen, kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat er meer vaste krachten worden aangenomen. Onder andere ZiPConomy spreekt over de veranderingen voor freelancers. Het kan namelijk zijn dat er nieuwe regels komen voor freelancers, waardoor het lastiger is om een nieuwe opdracht te krijgen.

Tegelijkertijd zijn er ook extra regels gekomen die ervoor moeten zorgen dat er zekerheid komt over de werkgelegenheid. De WAB, Wet Arbeidsmarkt in Balans, die sinds 2020 geldt, moet ervoor zorgen dat vaste contracten aantrekkelijker worden gemaakt. Dit maakt het echter nadeliger voor freelancers. Hoewel vaste werknemers meer veiligheid krijgen op het gebied van inkomsten en de contractduur, is er minder vrijheid voor het inschakelen van flexibele krachten. De duur van het contract moet namelijk minimaal 12 maanden zijn en een vast aantal uren bevatten. Dit kunnen interimmers niet zomaar realiseren, omdat er van jou verwacht wordt dat je na een aantal maanden weer weg bent. Het inschakelen van jou als professional is daardoor niet altijd eenvoudig en je moet goed bekijken welke bedrijven jou zouden kunnen helpen.

14. Zo kun je profiteren van de ontwikkelingen

Interimmers moeten ervoor zorgen dat de kennis altijd up-to-date blijft. Het is daarom belangrijk dat je niet alleen kijkt naar waar je op dit moment al goed in bent, maar ook kijkt naar de ontwikkelingen die je door kunt maken. Je moet immers mee blijven gaan op de markt. Je kunt er daarom voor kiezen om regelmatig cursussen en trainingen te volgen. Deze zorgen ervoor dat je de nieuwste ontwikkelingen in de gaten hebt en er ook op kunt anticiperen. De kennis die je dan weer opdoet, geeft jou de gelegenheid om de opdrachten sneller binnen te halen en andere interimmers achter je te laten.

Daarnaast moet je vooral veel ervaring opdoen. Veel bedrijven selecteren de tijdelijke werknemers op basis van de ervaring. Als je net begint, zal het daarom niet altijd eenvoudig zijn om nieuwe opdrachten binnen te krijgen. Een goed gevulde CV gaat jou daarom te allen tijde helpen. Je kunt deze ervaring ook opdoen door bijvoorbeeld zelf bedrijven te benaderen en te vragen of je als trainee mag werken. Zo loop je een soort stage bij andere professionals, leer je veel nieuwe zaken binnen jouw vakgebied en kun je tegelijkertijd alvast een inkomen genereren. Hoe meer je werkzaam bent, hoe sneller opdrachtgevers geneigd zijn om jou aan te nemen.

Voor de toekomst kun je daarom ook verwachten dat er steeds meer trainingen aangeboden worden. Er zijn de afgelopen jaren al meerdere webinars bijgekomen, maar ook het volgen van thuisstudies zijn steeds populairder geworden. Door goed te bekijken welke cursussen en trainingen er bij je passen, kun je steeds weer iets nieuws bijleren en zorg je ervoor dat je opvalt tussen andere kandidaten op de arbeidsmarkt. Je zult dus ook steeds vaker in de huidige trend tegenkomen dat persoonlijke ontwikkeling centraal staat en bedrijven eventueel ook aangeven dat er opleidingsmogelijkheden mogelijk zijn op de werkvloer.

15. De schaarste op de markt

Wat vooral een actuele stand van zaken is, is het feit dat er binnen verschillende sectoren steeds meer schaarste ontstaat. Onder andere het RIM geeft aan dat interimmers hiervan kunnen profiteren. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de bedrijven waar te weinig werknemers zijn, maak je een grotere kans om voor een tijdelijke functie aangenomen te worden. Daarbij hebben veel bedrijven niet de capaciteit om vaste werknemers aan te nemen. Ook kan het zijn dat er tijdelijk meer support nodig is met bepaalde onderdelen uit het vakgebied. De interimmers zijn daarom hard nodig op de werkvloer en de schaarste geeft jou nieuwe mogelijkheden.

Deze schaarste heeft volgens Van der Groep ook een keerzijde. Zo is op de website van de RIM te lezen dat er een dynamische vorm van netwerkmanagement nodig is vanwege de toename van specialisten. Dit geeft namelijk ook weer een druk om goede kandidaten te leveren, waardoor er steeds meer eisen komen voor de kwaliteiten. Daarbij zal een CV vaak niet voldoende duidelijkheid geven of aan de kant geschoven worden, waardoor verschillende interimmers niet bij de juiste opdrachten geplaatst worden. Het zal daarom zowel makkelijker als moeilijker worden om een opdracht binnen te halen en ervoor te zorgen dat jij voor meerdere maanden een inkomstenbron hebt.

16. De actuele stand van zaken voor de toekomst

Ook het RIM houdt nauwkeurig bij hoe de interim markt zich ontwikkeld. Zo houdt deze bijvoorbeeld ook bij welke onderzoeken gedaan zijn. De actuele stand van zaken wordt ieder jaar opnieuw samengevat. Aan het einde van 2021 werd bijvoorbeeld duidelijk dat er een dynamische markt is ontstaan, waarbij het uurtarief gelijk gebleven is of juist gestegen. Ook het RIM ziet dat deze dynamiek een positief effect heeft op andere delen van de markt. De toekomst van interimmers en de bureaus ziet er daarom rooskleurig uit en naar verwachting zal er aan het einde van 2022 een nog positiever rapport komen te liggen, dat aantoont dat je als interimmer steeds meer kansen op de arbeidsmarkt krijgt.

17. Kiezen voor meer vastigheid

Door de wisselwerking binnen de interimmarkt is het niet altijd eenvoudig om de juiste keuze te maken. Ga je bijvoorbeeld toch voor een carrière als freelancer of kies je voor de vastigheid door in loondienst te gaan bij een bedrijf? Deze keuze kun je alleen maken als je goed naar jouw eigen kwaliteiten kijkt en aan de hand van de kennis die je hebt over een bepaald vakgebied kun je bepalen wat de juiste keuze wordt. Tegelijkertijd moet je goed op blijven letten welke ontwikkelingen er zijn. Zo kan het in 2022 binnen een bepaalde sector goed verlopen, terwijl het in 2023 weer anders zal zijn. Wel is de verwachting dat er verschillende sectoren met een groot tekort aan werknemers blijven kampen, waardoor jij jouw carrière een boost kunt geven.

18. Conclusie

De interim markt is een dynamische omgeving, waar veel sectoren zich hebben verzameld. Steeds meer sectoren zien de meerwaarde van interimmers in, waardoor er veel tijdelijke opdrachten beschikbaar komen. Het aantal maanden dat je kunt werken aan een opdracht mag volgens veel professionals nog omlaag, maar tegelijkertijd kun je ook genieten van enige vastigheid door het inkomen dat je ermee genereert, welke in het komende jaar nog meer zal stijgen.