Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Bestaan de termen zelfstandige en werken in loondienst later nog wel?

  • Home
  • Blogs
  • Bestaan de termen zelfstandige en werken in loondienst later nog wel?

15 oktober 2023

Het verschil tussen een baan in loondienst en een bestaan als zelfstandig ondernemer is vrij groot, vooral op het gebied van autonomie, financiën en risico's.

Bestaan de termen zelfstandige en werken in loondienst later nog wel?

Het verschil tussen een baan in loondienst en een bestaan als zelfstandig ondernemer is vrij groot, vooral op het gebied van autonomie, financiën en risico's. Echter, dit verschil wordt steeds minder groot door de opkomst van het intern ondernemerschap en parttime ondernemerschap. In hoeverre zal het vervagen van de grenzen tussen verschillende soorten dienstverbanden doorzetten in de wereld van werk in de toekomst?

Verschillen tussen vast en flexibel werk

Een zelfstandig ondernemer is eigen baas, terwijl een werknemer in loondienst voor een werkgever werkt en hier verantwoording aan moet afleggen. Hierbij is een zelfstandige zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen salaris, terwijl een werknemer in loondienst verzekerd is van een vast maandelijks salaris. Globaal gezien verschillen een vast en flexibel dienstverband op drie gebieden van elkaar.

1. Autonomie

Allereerst heeft een zelfstandig ondernemer veel meer vrijheid in wat voor werk er uitgevoerd wordt, voor wie en wanneer. Een werknemer in loondienst, daarentegen, dient de taken uit te voeren die zijn of haar werkgever voorlegt. Interim, freelance en zzp professionals bepalen dus zelf welke werkzaamheden ze uitvoeren en zijn niet gebonden aan een baas aan wie ze verantwoording moeten afleggen.

Enerzijds maakt deze autonomie bij zelfstandigen het makkelijker om werkzaamheden op een efficiënte manier in te delen, maar anderzijds kunnen privé en werk ook snel door elkaar gehaald worden. In loondienst hebben mensen een stuk minder vrijheid en flexibiliteit. Dit kan er ook toe leiden dat ze in een sleur terechtkomen en met minder plezier naar hun werk gaan.

2. Financiën

Zelfstandigen kunnen bij veel beroepen en sectoren een stuk meer verdienen dan werknemers in loondienst. Dit kan voor meer financiële vrijheid zorgen in de toekomst en ook op de korte termijn biedt het veel groeimogelijkheden. Daarnaast zijn er fiscale voordelen voor zelfstandigen, waardoor ze verhoudingsgewijs minder belasting hoeven te betalen.

Aan de andere kant kan het inkomen van een zelfstandige per maand verschillen, terwijl een werknemer in loondienst een vast salaris krijgt en zodoende financiële zekerheid heeft. In loondienst zijn er vaak salarisschalen van kracht, waardoor het salaris wel kan groeien. Echter, er is altijd een financiële grens waar mensen in loondienst tegenaan lopen.

3. Risico's

Werken in loondienst betekent de mogelijkheid om terug te vallen op een groot vangnet. Deze luxe hebben zelfstandigen niet, die hogere opbrengsten, maar ook hogere risico's hebben. Er is bijvoorbeeld onzekerheid over het krijgen van nieuwe opdrachten, op tijd betaalde facturen en langdurig ziek worden. Pensioen opbouwen moeten zelfstandigen tevens volledig zelf regelen, terwijl dit in loondienst automatisch gaat.

Mensen in loondienst hebben ook veel rechten, aangezien een werkgever hen niet zomaar mag ontslaan en ze recht hebben op vakantiedagen en verschillende soorten verlof. Daarnaast zijn er regelingen als iemand arbeidsongeschikt raakt. Dit zorgt voor meer zekerheid dan bij een bestaan als zelfstandig ondernemer.

Opkomst van intern ondernemerschap

Ondanks de duidelijke verschillen tussen werken als zelfstandige en in loondienst zijn er bepaalde manieren waarop deze dienstverbanden gecombineerd worden. Zo bestaat er intern ondernemerschap, waarbij medewerkers binnen een organisatie zelfstandig en op creatieve wijze initiatieven bedenken. Dit hangt af van de vrijheid die een werkgever hierbij geeft, maar kan bijdragen aan de groei van een onderneming en zelfontwikkeling van werknemers op professioneel gebied.

Bij intern ondernemerschap krijgen medewerkers de ruimte om kansen op zakelijk niveau te zien en om te zetten in praktische oplossingen. Hierdoor kunnen betere resultaten geboekt worden voor klanten en er wordt meer draagkracht gecreëerd onder medewerkers voor nieuwe initiatieven en projecten. Immers zijn de medewerkers actief betrokken bij verbetertrajecten. Door deze combinatie van ondernemen en een vast dienstverband wordt de scheiding tussen flexibel en vast werk kleiner.

Opkomst van parttime ondernemen

Een andere ontwikkeling op dit gebied is parttime ondernemen. Hierbij start een werknemer in loondienst een parttime onderneming. Hij of zij blijft zodoende gewoon werken voor een werkgever in een vast dienstverband naast het runnen van een eigen bedrijf. Op deze manier kan iemand financiële zekerheid behouden, terwijl hij of zij ook het zelfstandig ondernemen verder onderzoekt. Uiteraard ligt de invulling van parttime ondernemen aan de afspraken die worden gemaakt met een werkgever en het kan veel extra tijd kosten om een baan in loondienst en eigen onderneming naast elkaar te onderhouden. Desalniettemin biedt het wel meer vrijheid en een mogelijkheid om het ondernemerschap op een rustige manier te verkennen.

Vervagende grenzen tussen flexibele en vaste dienstverbanden

Door de opkomst van het intern en parttime ondernemerschap vervagen de grenzen tussen het flexibel en vast dienstverband. De banen van tegenwoordig draaien om een brede inzetbaarheid, creativiteit en ontwikkeling, waar het (zelfstandig) ondernemerschap goed op aansluit. Organisaties gaan hier ook in mee door werknemers steeds meer ruimte te bieden om het ondernemerschap te verkennen binnen de grenzen van de onderneming.

Als een professional in loondienst meer werk maakt van zijn of haar vak, klanten centraal stelt, resultaten wil boeken en verbeteringen nastreeft, zullen de verschillen met een zelfstandige professional verkleinen of zelfs verdwijnen. Zo heeft de ondernemende medewerker veel overeenkomsten met een zelfstandige ondernemer, aangezien hij of zij ook energie steekt in het creëren van veranderingen en verbeteringen, en het ontwikkelen van ideeën en een visie om groei teweeg te brengen.

Toch blijven er verschillen bestaan tussen een ondernemende werknemer, zoals een parttime ondernemer of interne ondernemer, en een zelfstandige professional. Immers heeft een ondernemende werknemer minder financiële risico's en hij of zij kan teruggefloten worden door een werkgever als ontwikkelingen de verkeerde kant opgaan. Daarom bestaan de termen "zelfstandige" en "werken in loondienst" later zeker nog wel. Echter, het gat tussen een flexibel en vast dienstverband zal waarschijnlijk een stuk minder groot zijn doordat werknemers in loondienst steeds meer de kans en ruimte zullen krijgen om te ondernemen.

Ben jij een interimmer, freelancer of zzp'er en zoek je nog naar een geschikte opdracht in de nabije toekomst? Stuur je cv naar ons op en wij maken een match met een opdrachtgever, waardoor jij snel aan de slag kan. Of doe een aanvraag als opdrachtgever en bij Bureau Ad Interim helpen we je verder.