Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Broodfonds alternatief van een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

 • Home
 • Blogs
 • Broodfonds alternatief van een AOV?

05 december 2022

Als interim bemiddelings bureau krijgen wij regelmatig vragen van interimmers, freelancers en ZZP'ers of wij tips hebben voor een verzekering in geval van ziekte. Bureau Ad Interim heeft een aantal mogelijkheden op een rij gezet. In dit artikel belichten wij het Broodfonds. Broodfonds alternatief voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

De kans op arbeidsongeschiktheid en daarmee de financiële gevolgen zijn vaak groter dan vooraf gedacht. Veel ondernemers stellen het regelen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) uit omdat het duur is en een arbeidsongeschiktheidspolis vaak vele kleine letters bevat. Zeker als je een ziekteverleden hebt is het lastig en duur om je voor een bepaalde ziekteperiode te verzekeren. Volgens het CBS had in 2019 ongeveer 41% van de ZZP'ers / freelancers / interimmers geen enkele voorziening getroffen voor het geval zij arbeidsongeschikt zouden worden. Bron: CBS.

Voor circa € 100 per maand ontvang je 2 jaar lang een bedrag van € 2.500 per maand NETTO in geval van ziekte.

Broodfonds

Broodfonds is een vangnet voor ondernemers. Het bestaat uit een groep van 20 tot 50 ondernemers (meestal freelancers, zzp'ers en interimmers) die elke maand geld opzij zetten op een eigen broodfondsrekening. Deze maandelijkse inleg blijf je doen totdat een bepaald maximumbedrag is opgebouwd. Een ondernemer in het broodfonds die langer dan een afgesproken periode ziek is krijgt van de andere deelnemers in de broodfondsgroep maandelijks een bedrag uitgekeerd tot een maximum van 2 jaar. De bedragen die je ontvangt zijn netto bedragen.

Hieronder een filmpje van het Broodfonds zelf.

Op dit moment (juli 2020) heeft het broodfonds meer dan 26.000 aangesloten ondernemers in bijna 600 groepen in bijna 200 plaatsen in Nederland. Of er een broodfonds is in jouw buurt kun je op de website zien. 

Voorwaarden toetreding bij een Broodfonds

Er zijn drietal voorwaarden die voor iedereen gelijk zijn:

 1. Je bent al minimaal 1 jaar aan het ondernemen (soms kan in overleg hiervan afgeweken worden).
 2. Je haalt minimaal € 750,- per maand aan netto winst uit jouw onderneming.
 3. Bij toetreding tot het broodfonds ben je arbeidsgeschikt.

Het maakt niet uit welk beroep je hebt, iedereen kan meedoen als je voldoet aan de drie voorwaarden. Het is voor ZZP'ers (dus ook interimmers en freelancers), vennoten van een VOF, maten in een maatschap en voor de DGA's (Directeur-Groot-Aandeelhouder) van een BV.

Je kunt alleen opgenomen worden in een bestaand Broodfonds op voordracht. Iemand moet jou voorstellen bij een bestaand broodfonds. Ook kun je je inschrijven bij een broodfonds in oprichting of via informatieavonden die het Broodfonds organiseert.

Tien voordelen Broodfonds

  1. Het is betaalbaar. De eenmalig inleg is € 225,- ten behoeve van de inschrijfkosten. Verder betaal je elke maand € 12,50 aan contributiekosten plus een inleg die je zelf kiest. Je kunt zelf bepalen welk NETTO bedrag je per maand uitgekeerd wilt krijgen in geval van ziekte. Het minimumbedrag is € 750,- per maand en het maximale bedrag is € 2.500,- per maand NETTO. Bij een maandelijks schenkingsniveau van € 2.500,- betaal je per maand € 112,50 aan inleg. Dat betekent dat je voor € 125,- per maand voor maximaal 2 jaar aanspraak kunt maken op € 2.500 NETTO.
  2. Jouw ingelegde geld blijft van jou. Het geld dat je elke maand stort op jouw eigen Broodfondsrekening blijft van jou. Als je jouw deelname aan het broodfonds stopt krijg je het ingelegde geld terug. Uiteraard ná aftrek van de bedragen die je in de loop van de tijd aan andere deelnemers hebt geschonken. Er wordt niet belegd met jouw ingelegde geld.
  3. Het is transparant. In tegenstelling tot een AOV is een broodfonds geen ingewikkeld en ondoorzichtig financieel product. In een broodfonds worden afspraken gemaakt die voor alle leden helder zijn. Daarmee is helder hoe alles werkt.
  4. Je kent elkaar. De leden van het broodfonds kennen elkaar. Enkele malen per jaar zijn er bijeenkomsten waarbij je kunt netwerken en borrelen. Je bent verplicht om 1 keer per jaar jouw gezicht te laten zien. Alles draait om solidariteit en vertrouwen. Samen met elkaar zorg je ervoor dat alles goed verloopt. Als je ziek bent hoef je geen doktersverklaring te overhandigen om te bewijzen dat je echt ziek bent en daardoor niet in staat bent om te werken. Iedereen is op de hoogte als je ziekt bent en dat je dus een schenking ontvangt.
  5. Je hebt een belastingvoordeel. Voor het broodfonds geldt het schenkrecht. De bedragen die je schenkt aan een andere deelnemer in het broodfonds is belastingvrij tot het maximum dat de Belastingdienst stelt. Alles binnen broodfonds valt in box 3.
  6. Iedereen kan zich aanmelden. Voldoe je aan de algemene voorwaarden om toe te treden tot een broodfonds dan wordt er geen rekening gehouden met de gezondheid of met het beroep. Een metselaar die op grote hoogte werkt en ongezond leeft heeft dezelfde rechten als een sportieve en gezond levende interim directeur van een voortgezet onderwijs instelling. Ook de leeftijd speelt geen rol. Of je nu 22 of 64 jaar oud bent beide leeftijden hebben dezelfde rechten.
  7. Geen beoordeling van jouw medisch verleden. Sluit je een AOV af dan wordt er altijd gekeken naar jouw medisch verleden. Had je in het verleden de pech dat een enge ziekte jouw dagelijks functioneren belemmerde dan betaal je een hogere AOV premie. Als je momenteel een risicovol beroep uitoefent ook dan betaal je een hogere AOV-premie. Bij een broodfonds is dit niet het geval. Voor iedereen zijn de voorwaarden hetzelfde. Bij toetreding moet je arbeidsgeschikt zijn.
  8. Het is erg flexibel. Je zit niet vast aan het broodfonds. Je kunt op vaste momenten per jaar in- of uitstappen. Je kunt ook op vaste momenten jouw bijdrage verhogen of verlagen. 
  9. Je kunt netwerken. Een broodfondsgroep bestaat uit minimaal 20 en maximaal 50 ondernemers die af en toe bij elkaar komen. Dit zijn de momenten om te netwerken. Zeker waardevol als je lokaal actief bent met jouw onderneming. Dus los van de financiële steun krijg je een klein netwerk dat met je mee kan sparren, jou kan adviseren of door opdrachten aan je te gunnen.
  10. Langzaam afbouwen. Als je een langere periode ziek bent geweest kun je ook binnen het broodfonds weer langzaam jouw werkzaamheden oppakken. Daarmee kan de schenking in stapjes omlaag als je meer gaat werken.

Tien nadelen Broodfonds

 1. Maximaal 2 jaar lang een uitkering. Je krijgt als je ziek bent maximaal 2 jaar een uitkering vanuit het Broodfonds. Ben je dus langer dan twee jaar ziek dan ben je aangewezen op de bijstand. Je kunt natuurlijk ook een AOV afsluiten en daarbij de eerste 2 jaar als eigen risico opnemen (wachttijd). Dit drukt de maandelijkse premie natuurlijk wel. Aan de andere kant is het ook zo als je 2 jaar ziek bent, is jouw bedrijf dan nog levensvatbaar? Overigens zijn de meeste mensen die ziek worden (99%) binnen twee jaar weer aan het werk. Een broodfonds is dus geen volwaardig alternatief voor een AOV. Een AOV regelt een uitkering zolang de ziekte duurt, tot uiterlijk de pensioenleeftijd.
 2. Openheid over ziekte. Dit hoeft niet per se een nadeel te zijn maar kan in sommige gevallen dat wel zijn. Omdat alles draait om vertrouwen moet je ook open zijn over jouw ziekte. Je hoeft geen details te vertellen, maar globaal moet wel bekend zijn in de broodfondsgroep wat jou mankeert. Dit kan soms als een morele druk worden ervaren (terecht of onterecht).
 3. Inleg is niet belastingvrij. Bij een AOV is de inleg aftrekbaar van de inkomstenbelasting en is de uitkering belast. Bij het broodfonds is dat andersom. Het geldt dat je schenkt aan een zieke deelnemer is belastingvrij, maar de inleg is dat niet.
 4. Hoogte uitkering is beperkt. De maximale uitkering die je kunt ontvangen via het broodfonds is € 2.500,- per maand. Een hogere schenking is niet mogelijk, terwijl jouw inkomensbehoefte veel hoger kan zijn. Bij een AOV kun je hogere bedragen verzekeren. Echter er zijn nog andere mogelijkheden waarbij je voor relatief weinig geld meer kunt verzekeren, als aanvulling op het broodfonds. Die mogelijkheden belichten we binnenkort in een ander artikel.
 5. Geen ondersteuning. Je krijgt geen ondersteuning van een professional als je weer wilt re-integreren in het arbeidsproces. Dat moet je als ondernemer zelf regelen.
 6. De vereniging bepaalt eigen regels. Naast de standaardregels kunnen afwijkende of aanvullende regels per broodfonds worden opgesteld. Je hebt daar maar beperkt invloed op. Er kunnen maximaal 49 andere mensen in jouw broodfonds zitten die een andere afspraak willen maken dan jij liever zou zien.
 7. Zwangerschap. Ben je zwanger? Van harte gefeliciteerd! Toch is dit meestal geen reden voor een schenking vanuit het broodfonds.
 8. Tijdsinvestering. Enkele malen per jaar zijn er meetings van het broodfonds. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de algemene ledenvergadering, de zomerborrel en de winterbarbecue. Je bent verplicht om af en toe je gezicht te laten zien. Aan de andere kant is dit ook een voordeel. Je kunt netwerken met andere ondernemers in jouw regio, dat kan jouw bedrijf ook weer verder helpen.
 9. Niet objectieve beoordeling. Of iemand in het broodfonds ziek is bepaalt de deelnemer zelf. De beoordeling is dus niet objectief. Aan de andere kant ken je de andere deelnemers in jouw broodfonds. Als een timmerman in jouw broodfonds aangeeft niet te kunnen werken vanwege een gebroken been en je ziet hem vervolgens in zijn werk bus rondrijden dan is er ook een gegronde reden om vragen te stellen. Alles draait binnen een broodfonds om vertrouwen.Meer informatie is te vinden op de website van Broodfonds: www.broodfonds.nl.
 10. Zwakke financiële positie bij de start. Als je toetreedt tot een broodfonds dat net is opgericht dan is de financiële buffer minder groot in geval van weinig deelnemers en veel zieken. In dat geval wordt er vanuit de broodfondsalliantie een extra beroep gedaan om financiële ondersteuning. Zover wij weten krijgt iedereen in dat geval de afgesproken bedragen.

Broodfonds of AOV?

Met dit artikel willen we andere mogelijkheden belichten naast een AOV. Welke situatie bij je past is uiteraard afhankelijk van jouw eigen wensen en situatie. Als Bureau Ad Interim adviseren wij onze interimmers, freelancers en ZZP'ers om een combinatie te regelen. Dus het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering en het aansluiten bij een broodfonds bij jou in de buurt. Bij de AOV zou je dan een wachttijd van 2 jaar kunnen afspreken waardoor de premie voor de AOV behoorlijk naar beneden gaat.

Door: Robert Heideman