Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

De gevolgen van Prinsjesdag voor interim professionals in 2024

  • Home
  • Blogs
  • De gevolgen van Prinsjesdag voor interim professionals in 2024

28 september 2023

Op 19 september 2023 werd op Prinsjesdag de jaarlijkse troonrede voorgelezen door ons staatshoofd. Dit betekent dat er meer duidelijkheid is over de plannen van het kabinet voor 2024.

De gevolgen van Prinsjesdag voor interim medewerkers in 2024

Op 19 september 2023 werd op Prinsjesdag de jaarlijkse troonrede voorgelezen door ons staatshoofd. Dit betekent dat er meer duidelijkheid is over de plannen van het kabinet voor 2024. Aangezien we op dit moment te maken hebben met een demissionair kabinet zijn de plannen terughoudend. Het is wachten op het nieuwe kabinet voordat er ingrijpende keuzes zullen worden gemaakt op actuele thema’s als asielbeleid en de stikstofaanpak. Ook als ondernemer of zzp’er is het belangrijk om de ontwikkelingen in de gaten te houden. Zo staan er voor 2024 verschillende wijzigingen voor freelance medewerkers op stapel. Ontdek wat je in 2024 kan verwachten.

Belastingen in 2024

Net als elk jaar is op Prinsjesdag ook het Belastingplan bekendgemaakt. Dit plan moet nog door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer worden besproken en vastgesteld. Het plan geldt vervolgens vanaf 1 januari 2024. Zo is het voornemen om de mkb-winstvrijstelling te verlagen waardoor je als ondernemer een lagere belastingdruk hebt dan een werknemer in loondienst. Met deze verlaging wordt het verschil in fiscale behandeling tussen ondernemers en werknemers kleiner. Ondernemers met een hoger inkomen zullen hierdoor belasting gaan betalen over een groter deel van hun inkomen of winst. Het kabinet trekt extra geld uit voor mensen met een laag inkomen of een middeninkomen. Dit zien we vooral terug in een stijging van de toeslagen als de huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget. Als je hier als interim medewerker gebruik van maakt, is het mogelijk dat je volgend jaar in aanmerking komt voor een hogere toeslag. Maak je nog geen gebruik van bijvoorbeeld huurtoeslag? Check bij de Belastingdienst of je hier recht op hebt.

Arbeidskorting

De heffingskorting die je krijgt als je werkt, heet de arbeidskorting. Deze korting wordt berekend over het arbeidsinkomen. Werk je freelance? De korting wordt berekend over je omzet min de kosten die je gemaakt hebt. Deze arbeidskorting gaat met ingang van 2024 omhoog. Hou er rekening mee dat naast het inkomen dat je verwerft uit je eigen onderneming ook het eventueel aanvullende inkomen vanuit loondienst meegerekend wordt.

De voorlopige aanslag

Veel zzp’ers maken gebruik van de mogelijkheid om voor wat betreft de inkomstenbelasting een voorlopige aanslag aan te vragen. Zo kan je de belasting die je moet betalen in termijnen vooruit betalen. Het voorkomt dat je in een keer een groot bedrag moet ophoesten. Daarnaast verminder je de kans op belastingrente. Dit is de rente die je betaalt als de Belastingdienst niet op tijd in staat is om je aanslag vast te stellen of als het bedrag van je aangifte lager is dan je uiteindelijke aanslag. Het was tot nu toe mogelijk om in sommige gevallen betalingskorting te krijgen als je gebruikmaakte van de voorlopige aanslag. Vanaf 2024 is de betalingskorting afgeschaft. Andere voordelen die gekoppeld zijn aan de voorlopige aanslag blijven wel bestaan.

Veranderingen in de zelfstandigenaftrek

Als zzp’er kan je in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek. Je betaalt in dat geval minder belasting, omdat je een vast bedrag van je winst mag aftrekken. Je mag de AOW-leeftijd nog niet bereikt hebben en je moet ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Bovendien moet je voldoen aan het urencriterium. Een van de voorwaarden is dat je meer tijd moet besteden aan je onderneming dan aan andere werkzaamheden. Ook moet je een minimaal aantal uren per jaar besteden aan je onderneming. Deze zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd om het werken in loondienst en het werken als ondernemer gelijker te trekken.

Opleiding volgen? Het STAP-budget is niet meer beschikbaar

Sinds 1 januari 2022 is het mogelijk om met behulp van het STAP-budget een opleiding of cursus te volgen. Het budget is enorm populair, ook onder freelancers. Met een tegemoetkoming tot € 1.000 per jaar kan je je laten scholen of ontwikkelen. Een van de bezuinigingsmaatregelen die het kabinet heeft aangekondigd op Prinsjesdag is het afschaffen van het STAP-budget. Vanaf 2024 is het niet meer mogelijk om van deze regeling gebruik te maken. Het is dit jaar nog mogelijk om voor een tijdvak subsidie aan te vragen. Dit tijdvak begint op 18 november. Het is belangrijk om er snel bij te zijn, want eerdere ervaringen hebben geleerd dat het beschikbare budget zo op was.

Een verhoging van de kilometervergoeding

Als interimmer bereken je aan je opdrachtgevers een kilometervergoeding. De brandstofkosten zijn de afgelopen tijd enorm gestegen en dat merk je zeker in je portemonnee. Het kabinet houdt rekening met deze stijging en heeft daarom de kilometervergoeding ook verhoogd met ingang van 2024. De onbelaste reiskostenvergoeding komt daarmee uit op € 0,23 per kilometer. Zit je daarboven, dan moet je over dat bedrag inkomstenbelasting betalen.

De energie-investeringsaftrek (EIA)

Met de energie-investeringsaftrek wil de overheid investeringen in duurzame energie of energiebesparende bedrijfsmiddelen stimuleren. Ook veel zzp’ers maken gebruik van deze aftrek, want de EIA is ook voor ondernemers die inkomstenbelasting betalen. Je investeringskosten mag je tot een bepaald percentage aftrekken van je winst. De investeringsbedragen nemen toe en daarom wordt met ingang van 2024 het EIA-percentage verlaagd naar 40 procent. Doe daarom eventueel geplande investeringen in 2023.

BPM-vrijstelling op bestelauto’s

Rijd jij als freelancer in een bestelauto en gebruik je deze voor je onderneming? Deze auto kon je onder bepaalde voorwaarden zonder BPM aanschaffen. Deze Belasting voor Personenauto’s en Motorrijtuigen is een eenmalige heffing op elke auto die in Nederland een kenteken krijgt. De BPM wordt bepaald op basis van de CO2-uitstoot. De BPM-vrijstelling wordt gedurende 2025 waarschijnlijk afgeschaft. Mocht je een bestelauto willen aanschaffen, dan is het verstandig om de besluiten over de BPM-vrijstelling in de gaten te houden en het kopen van een bestelauto eerder te doen.

Blijf jezelf informeren

Als ondernemer ben je al druk genoeg, maar toch loont het om actualiteiten die van invloed zijn op ondernemers te blijven volgen. De Kamer van Koophandel is een goede informatiebron.