Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

De grootste misverstanden rondom aansprakelijkheid van zelfstandigen

  • Home
  • Blogs
  • De grootste misverstanden rondom aansprakelijkheid van zelfstandigen

20 maart 2024

Elke ondernemer is aansprakelijk, oftewel juridisch verantwoordelijk voor schade als gevolg van handelingen of nalatigheid.

De grootste misverstanden rondom aansprakelijkheid van zelfstandigen

Elke ondernemer is aansprakelijk, oftewel juridisch verantwoordelijk voor schade als gevolg van handelingen of nalatigheid. Er kunnen bijvoorbeeld beroepsfouten gemaakt worden, of schade veroorzaakt worden aan spullen of personen. Door middel van een aansprakelijkheidsverzekering kunnen zelfstandigen zich beschermen en bepaalde soorten schade vergoed krijgen. In deze blog gaan we in op de grootste misverstanden die er bestaan rondom de aansprakelijkheid van zelfstandig ondernemers en hoe ondernemers hun aansprakelijkheid het beste kunnen regelen en beperken.

Wat houdt aansprakelijkheid in?

Aansprakelijkheid omvat de juridische verantwoordelijkheid van iemand voor de schade die hij of zij veroorzaakt aan iemand anders. Er zijn veel verschillende soorten aansprakelijkheid. Het kan bijvoorbeeld contractueel van aard zijn, waarbij bepaalde bepalingen in een overeenkomst niet zijn nagekomen. Daarnaast is er wettelijke aansprakelijkheid, wat in de wet vastgelegd is. Andere vormen zijn onder andere beroepsaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid en productaansprakelijkheid.

Waarom is een aansprakelijkheidsverzekering belangrijk voor zelfstandigen?

Om zichzelf te beschermen tegen aansprakelijkheid, kunnen zelfstandigen eigenlijk niet zonder een aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering geeft namelijk bescherming tegen claims wanneer een ondernemer schade of letsel veroorzaakt aan een ander door zijn of haar werkzaamheden. Vanuit de verzekering worden de kosten die het gevolg zijn van de schade dan vergoed. Ondernemers zijn voor verschillende zaken aansprakelijk, zoals nadelige gevolgen van verrichtte werkzaamheden, schade ontstaan aan mensen en spullen, en niet nagekomen afspraken uit een overeenkomst.

Een aansprakelijkheidsverzekering is niet wettelijk verplicht voor interim, freelance en zzp professionals, maar wordt wel aangeraden. Een schadeclaim kan namelijk al snel het bedrijfsbestaan bedreigen. Bovendien is dit professioneler en vragen sommige brancheorganisaties hierom.

Vergoeding

Een aansprakelijkheidsverzekering vergoed onder andere het volgende:

  • verwondingen van mensen;
  • schade aan iemands spullen of door een gebrek in een geleverd product;
  • gevolgschade;
  • schade die werknemers oplopen of elkaar toebrengen;
  • milieuschade die door een incident of plotseling ontstaat;
  • maatregelen om verdere schade te beperken of voorkomen.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Er zijn verschillende soorten aansprakelijkheidsverzekeringen, waarbij de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering belangrijk is voor zelfstandigen. Deze verzekering vergoedt schade aan spullen of personen, maar dekt geen schade als gevolg van een beroepsfout. Ongelukjes zitten in kleine hoeken, zoals koffie omstoten over een laptop of telefoon van een klant of struikelen over een kostbare vaas en deze breken. Daarnaast kan iemand bijvoorbeeld uitglijden en een been breken door bepaalde werkzaamheden of bij een ondernemer op de werkvloer. Dit wordt allemaal gedekt door een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Aan de andere kant is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor sommige beroepen wettelijk verplicht, zoals voor architecten, advocaten, accountants en notarissen. Deze aansprakelijkheidsverzekering is gericht op schade die direct met een bepaald beroep te maken heeft, bijvoorbeeld een verkeerd advies van een belastingadviseur of een verkeerde berekening van een architect. De schade als gevolg van zo'n beroepsfout kan alleen vermogensschade zijn, oftewel financiële schade. Het is ook mogelijk om een gecombineerde polis af te sluiten.

Wat zijn de grootste misverstanden rondom aansprakelijkheid?

Er heersen ook nog een aantal misverstanden rondom aansprakelijkheid.

1. Mijn algemene voorwaarden zijn voldoende

Hoewel het belangrijk is om goede algemene voorwaarden te hebben, kan aansprakelijkheid nooit helemaal uitgesloten worden, zoals bij letselschade. Goede algemene voorwaarden vullen een aansprakelijkheidsverzekering aan, maar zijn op zichzelf vaak niet voldoende. Het is wel belangrijk om algemene voorwaarden te sturen naar een klant voordat hij of zij een offerte accepteert, om latere juridische problemen te voorkomen.

2. Ik ben zelf niet aansprakelijk, want ik heb een bv

In het geval van een bv is de bv aansprakelijk voor schade door werkzaamheden die vanuit deze bv verricht worden. Echter, een ondernemer is afhankelijk van die bv voor zijn of haar inkomen en een forse schade waarvoor een bv aansprakelijk is, kan het inkomen dus flink aantasten. Daarnaast kan een bv failliet gaan, waarbij er sprake kan zijn van persoonlijke aansprakelijkheid.

3. Ik heb alleen een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beschermt een ondernemer alleen tegen schade bij anderen, terwijl er ook veel beroepsfouten kunnen optreden, die hierbij niet gedekt worden.

4. Meer dan een rechtsbijstandverzekering heb ik niet nodig

Een rechtsbijstandverzekering is van toepassing op verweer bij een aansprakelijkstelling, maar vergoed geen schade waarvoor een bedrijf toch aansprakelijk blijkt te zijn. Bij een aansprakelijkheidsverzekering wordt deze schade wel vergoed als een ondernemer aansprakelijk blijkt te zijn.

5. De kosten van een aansprakelijkheidsverzekering zijn altijd heel hoog

Een verzekeraar baseert de premie voor een aansprakelijkheidsverzekering op de jaarlijkse schade die voorkomt in de branche waarin een bedrijf actief is. Zodoende is de premie in lijn met het risico dat een ondernemer loopt in een bepaalde branche. Hoe hoger het risico is, hoe hoger de premie ook is, waardoor een eerlijke prijs berekend wordt.

6. Aansprakelijk gesteld worden? Het overkomt mij toch niet

Het kan jarenlang goed gaan, maar ongelukken zitten in een klein hoekje en er kan altijd iets fout gaan. Zelfstandig ondernemers hebben niet alles zelf in de hand. Met goede algemene voorwaarden kunnen veel problemen voorkomen worden, maar het is onmogelijk om alle risico's uit te sluiten.

Wat is het belang van duidelijke algemene voorwaarden?

Naast een aansprakelijkheidsverzekering is het essentieel dat zelfstandigen goede en duidelijke algemene voorwaarden opstellen voor hun klanten. Zo kunnen zij namelijk hun aansprakelijkheid beperken en zich indekken voor bepaalde risico's. Algemene voorwaarden zijn hierbij de basis van een contract of overeenkomst en stellen vast wat de rechten en plichten zijn van alle betrokken partijen. Het biedt niet alleen bescherming voor een bedrijf, maar zorgt ook voor transparantie in bedrijfsprocessen.

Door middel van duidelijke voorwaarden weten klanten wat er van hen verwacht wordt en wat ze kunnen verwachten van een bedrijf, waardoor misverstanden voorkomen worden. Bovendien zorgt dit voor een professionele uitstraling en vertrouwen bij klanten. Verder worden met voorwaarden de grenzen van aansprakelijkheid vastgesteld, waarbij in ieder geval beperkingen van aansprakelijkheid, geschillenbeslechtingsprocedures en schadevergoedingsclausules opgenomen moeten worden.

Nog op zoek naar de perfecte match tussen opdrachtnemer en opdrachtgever? Meld je nu aan bij Bureau Ad Interim of stuur je cv naar ons op en wij helpen jou snel verder.