Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

De kansen met een skillspaspoort voor werving en selectie

 • Home
 • Blogs
 • De kansen met een skillspaspoort voor werving en selectie

04 december 2023

De arbeidsmarkt is aan het veranderen, onder andere door de invloed van verschillende werkverbanden en de schaarste aan personeel.

De kansen met een skillspaspoort voor werving en selectie

De arbeidsmarkt is aan het veranderen, onder andere door de invloed van verschillende werkverbanden en de schaarste aan personeel. De nadruk bij het inhuren van interim, freelance en zzp professionals en het aannemen van vast personeel ligt op een duurzame inzetbaarheid. Het is niet alleen meer belangrijk om een indrukwekkend cv te hebben, maar om de juiste combinatie van vaardigheden te hebben. Zodoende kan het "skillspaspoort" een ultiem alternatief bieden voor het traditionele cv. Wat wordt hiermee bedoeld en wat zijn de kansen van een skillspaspoort voor werving en selectie?

Waarom zijn vaardigheden zo belangrijk?

Een cv is tegenwoordig geen goede voorspeller meer van een succesvolle match. Nog altijd zijn cv's en diploma's de toegangspas tot de arbeidsmarkt, waardoor kandidaten hun eerdere ervaring en opleidingen kunnen laten zien. Echter, het geeft geen beeld van wat de kandidaat in de praktijk kan bijdragen en er worden ook relevante kandidaten door uitgesloten. Daarom is het tijd om de diploma's en cv's los te laten en mensen aan te nemen op basis van hun vaardigheden.

In een cv staan namelijk niet de kwaliteiten en drijfveren van iemand, die tonen waar iemands mogelijkheden echt liggen. Door te selecteren op basis van vaardigheden zijn er bovendien veel meer potentiële kandidaten beschikbaar. Dit komt doordat er voor veel beroepen dezelfde soort vaardigheden nodig zijn, ook wel transferable skills genoemd. Voorbeelden hiervan zijn doorzettingsvermogen, om kunnen gaan met stressvolle situaties en blijven focussen op het behalen van bepaalde doelen. Iemand kan over deze skills beschikken, maar tegelijkertijd niet helemaal de juiste ervaring hebben en toch de ideale kandidaat vormen.

Wat zijn hard en soft skills?

Skills zijn onder te verdelen in hard en soft skills, die beide onmisbaar zijn voor een goede werkhouding.

Hard skills

Hard skills zijn meetbaar en technisch en worden ontwikkeld tijdens opleidingen, de loopbaan en opgedane ervaringen. Deze technische functievereisten zijn noodzakelijk om een bepaalde rol succesvol te vervullen en omvatten vaak lees-, reken- en taalvaardigheden en computerkennis. Voorbeelden van hard skills zijn:

 • Een of meerdere vreemde talen beheersen;
 • kunnen coderen of programmeertalen begrijpen;
 • de fiscale wetgeving en privacyregels kennen;
 • een muziekinstrument kunnen bespelen.

Hard skills zijn aan te leren of aan te scherpen op verschillende manieren. Deze vaardigheden zijn bijvoorbeeld op te doen door onderwijs te volgen, zoals opleidingen, cursussen en workshops. Daarnaast helpen trainingen en onderzoek doen om hard skills te ontwikkelen.

Soft skills

Soft skills zijn aan de andere kant vaardigheden die te maken hebben met het karakter, zoals creativiteit, empathie en aanpassingsvermogen. Deze vaardigheden zijn niet in harde cijfers uit te drukken, maar bepalen bijvoorbeeld voor een groot deel hoe iemand in een team functioneert. Voorbeelden van soft skills zijn:

 • Eigenschappen zoals betrouwbaarheid, integriteit en stiptheid;
 • een probleemoplossend vermogen en hoge mate van flexibiliteit;
 • communicatieve vaardigheden;
 • een collegiale, empathische instelling in samenwerkingen en teamsettings.

Vaak vormen soft skills al van jongs af aan onderdeel van de persoonlijkheid, waardoor het lastiger kan zijn om deze te ontwikkelen. Echter, door bepaalde trainingen en cursussen te volgen kunnen bepaalde eigenschappen wel verder ontwikkeld worden. Ook worden er vaak communicatietrainingen gegeven op de werkvloer, waardoor mensen leren zich verbaal en schriftelijk goed uit te drukken.

Wat houdt een skillspaspoort precies in?

Om mensen op basis van hun vaardigheden te beoordelen, kan een skillspaspoort geïntroduceerd worden bij de werving en selectie. Dit is een digitale uitgave van de competenties en eigenschappen van een potentiële werknemer. Door dit concept toe te passen in de praktijk kan er een betere match ontstaan tussen vraag en aanbod en mogelijke kandidaten worden niet zomaar uitgesloten voor een openstaande functie.

Door de focus te leggen op skills in plaats van kennis en ervaring wordt een bredere kijk op mensen verkregen en welke talenten ze bezitten die van pas kunnen komen. Dit kan zich ook doorzetten in het onderwijs, waar de nadruk nu nog erg ligt op specialiseren. Veel studenten weten echter niet wat ze precies willen op werkgebied en kiezen daarom breed, waardoor ze ook weer breder inzetbaar worden op de arbeidsmarkt. Studenten moeten gestimuleerd worden om te kiezen voor iets waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden, een aanpak die uiteindelijk zijn vruchten afwerpt op de banenmarkt.

Welke kansen en uitdagingen biedt een skillspaspoort?

Een skillspaspoort kan veel problemen op de arbeidsmarkt oplossen en een werkcultuur creëren waarin mensen gestimuleerd worden om te doen wat ze echt leuk vinden en waar ze goed in zijn. Dit zorgt zowel voor kansen als uitdagingen in de huidige arbeidsmarkt.

Betere matches

De krapte op de arbeidsmarkt wordt gedeeltelijk veroorzaakt doordat vraag en aanbod niet goed op elkaar aansluiten. De focus leggen op iemands vaardigheden en eigenschappen in plaats van kennis en ervaring door middel van een skillspaspoort kan dit probleem verhelpen. Immers zijn er zo meer kandidaten beschikbaar voor een openstaande functie, zowel zelfstandige als vaste werknemers, en kan er meer productiviteit behaald worden in een baan. Onderwijsinstellingen kunnen tevens werken aan modules om effectievere schoolroutes te ontwikkelen.

Nieuwe mindset

Echter, een grote uitdaging om een skillspaspoort te laten slagen, is dat er een nieuwe mindset voor nodig is. Voor veel functies wordt nog om diploma's en aantoonbare ervaring gevraagd, terwijl veel vaardigheden voor diverse functies noodzakelijk zijn. Een lasser, die een fijne motoriek en technische vaardigheden moet hebben, heeft bijvoorbeeld voor een groot deel dezelfde vaardigheden nodig als een operatieassistent, terwijl de functies op papier heel verschillend zijn.

Niet alleen werkgevers moeten openstaan voor deze verandering, maar ook potentiële werknemers moeten hun kijk op de arbeidsmarkt aanpassen. Zij moeten niet alleen kijken naar vacatures die nauw aansluiten op hun kennis en ervaring, maar ook naar functies die om overlappende vaardigheden vragen. Door zo'n nieuwe mindset wordt de wereld van arbeid efficiënter, productiever en stimulerender.

Bij Bureau Ad Interim werken we ook aan de ideale match tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, onder andere op basis van vaardigheden. Meld je nu aan of stuur je cv op en wij helpen je verder.