Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

De rol van de zelfstandige in de oorlog om talent

  • Home
  • Blogs
  • De rol van de zelfstandige in de oorlog om talent

05 september 2023

De schaarste en spanning op de arbeidsmarkt is al geruime tijd hoog en heeft een oorlog om talent ontketend tussen bedrijven.

De rol van de zelfstandige in de oorlog om talent

De schaarste en spanning op de arbeidsmarkt is al geruime tijd hoog en heeft een oorlog om talent ontketend tussen bedrijven. Voor bedrijfsgroei is het juiste personeel immers onmisbaar, maar een aantal factoren hebben geleid tot een schaarste aan talent. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een oorlog om talent. Bovenal dwingt de huidige situatie op de arbeidsmarkt organisaties om op een andere manier talent te werven. Flexibele arbeidsrelaties moeten steeds meer overwogen worden en zo dienen bedrijven het belang van freelance pools te erkennen. Wat houdt dit concept in en hoe kan het de oplossing zijn voor de oorlog om talent?

De oorlog om talent in 2023: wat is de stand van zaken?

In 2023 blijft de krapte op de arbeidsmarkt aanhouden, waarbij er momenteel voor elke 100 werklozen 122 vacatures openstaan. Begin dit jaar stonden er wel 437.000 vacatures open, met name in de zakelijke dienstverlening, handel en zorg. In de zorg kwamen er bijvoorbeeld wel 3.000 vacatures bij, waardoor het totaal op 67.000 uitkomt. Deze ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat de sector zorg en welzijn zich nu in de alarmfase rood bevindt wat betreft personeelstekorten. Hoewel de regering een nieuw beleid heeft ontwikkeld voor deze sector, zal dit naar verwachting onvoldoende zijn om de zorgelijke personeelstekorten tegen te gaan.

Wat zijn de oorzaken van het schaarste aan talent?

Verschillende factoren hebben geleid tot het personeelstekort waarmee we vandaag de dag kampen. Een aantal van deze factoren lichten we kort toe.

Toenemende vergrijzing

De grootste oorzaak van de personeelsschaarste is de vergrijzing. De mens wordt steeds ouder en tegelijkertijd worden er steeds minder kinderen per huishouden geboren. Tegenwoordig krijgen gezinnen gemiddeld maar 1,7 kinderen, terwijl dat in 1900 nog vier kinderen waren per huishouden. De babyboomgeneratie, veroorzaakt door de enorme geboortegolf tussen 1945 en 1960, gaat daarnaast met pensioen en verdwijnt daarmee massaal uit de arbeidsmarkt. Als gevolg hiervan zijn er veel minder werkenden beschikbaar in de Nederlandse bevolking.

Nasleep van de coronacrisis

De coronacrisis heeft ook zijn uitwerking gehad op de arbeidsmarkt. Ten eerste is hierdoor de markt verschoven, aangezien ontslagen werknemers noodgedwongen zijn gaan werken op plekken waar toen veel personeel nodig was. Deze werknemers zijn na de pandemie grotendeels niet teruggekeerd naar hun oorspronkelijke sector en beroep. Bovendien hebben veel mensen zich laten omscholen, waardoor zij helemaal een ander pad hebben gekozen en een terugkeer wordt bemoeilijkt.

Corona heeft ook geleid tot een hoger ziekteverzuim, waarbij nog steeds veel Nederlanders langdurige klachten ervaren. Dit verdunt eveneens de groep van werkzoekenden. Tot slot heeft de overheidssteun tijdens de coronacrisis ervoor gezorgd dat veel bedrijven overeind zijn gebleven, terwijl ze op het randje van een faillissement waren. Zo zijn veel werknemers bij hun huidige baan gebleven die anders op zoek waren naar ander werk.

Gebrek aan betrokkenheid

De oorlog om talent hangt tevens samen met medewerkersbetrokkenheid en van de huidige generatie werkenden wordt vaak gezegd dat ze niet voldoende betrokken zijn bij hun werk. Toch blijkt uit onderzoek dat slechts vijftien procent van alle werkenden wereldwijd zich betrokken voelt bij hun werk. Dit betekent dat de arbeidsmarkt lijdt aan meerdere complexe problemen, waardoor werkenden van verschillende generaties onvoldoende de aansluiting kunnen vinden.

Ook bedrijven zelf dienen hun bedrijfscultuur en -structuur onder de loep te nemen om verbondenheid te creëren met het personeel en bij te dragen aan de werknemerstevredenheid. Hiervoor moeten diverse onderliggende factoren worden aangepakt, bijvoorbeeld door evenwaardige, flexibele werkplekken te creëren en te investeren in de persoonlijke ontwikkeling en training van het personeel. Daarnaast kan een inclusieve cultuur gestimuleerd worden.

Op welke manier kan een freelance / interim / zzp pool de oplossing bieden?

Een van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van arbeid is die van het zelfstandig ondernemerschap. In 2023 zijn er maar liefst 2,8 miljoen medewerkers met een flexibele arbeidsrelatie en 1,6 miljoen volledig zelfstandigen. Daarnaast is het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie afgenomen tot 5,4 miljoen mensen. Zodoende maken zelfstandigen een groot deel uit van werkend Nederland. Veel bedrijven spelen hier al op in door middel van een hybride model, waarbij ze gebruik maken van een vaste kern met personeel en een externe schil met zelfstandige professionals eromheen.

Het wordt steeds belangrijker om van zelfstandigen gebruik te maken, wat bijvoorbeeld kan door een freelance pool op te zetten. Het inhuren van zelfstandigen gaat nu vaak ad hoc, maar het is veel effectiever om een netwerk op te bouwen. Een freelance pool is een netwerk van beschikbare en geselecteerde zelfstandigen en om dit te managen, wordt vaak van software gebruik gemaakt. Het begint bij het promoten van de pool, waardoor zelfstandigen zich zullen aanmelden. Vervolgens kan een selectie worden gemaakt van zelfstandige professionals die in de pool worden opgenomen, bijvoorbeeld door ervaringen te vergaren in het bestaande netwerk.

Een freelance pool is niet een kaartenbak met cv's, maar een levend platform. Er kunnen zodoende continu nieuwe freelancers bij komen, waar anderen het netwerk zullen verlaten. Het gebruik van de juiste software is essentieel, omdat het de dynamiek van de markt moet ondersteunen. Alles wat bijdraagt aan de opbouw, het onderhoud, de communicatie en het uitzetten van opdrachten moet hierbij mogelijk zijn. Het aanleggen van een freelance pool speelt in op de oorlog om talent, omdat er zo proactief geworven wordt door bedrijven in plaats van reactief. Het levert veel tijdswinst op en zorgt ervoor dat kandidaten al vroeg aan een organisatie gebonden worden. Uiteindelijk wordt zo de "cost per hire" lager. Immers hebben de zelfstandigen uit de pool al eerder bij de organisatie gewerkt, waardoor ze gelijk kunnen meedraaien.

Ben jij als opdrachtgever op zoek naar een geschikte interim, freelance of zzp professional om op te nemen in jouw freelance pool? Doe bij ons een aanvraag en wij helpen met het vinden van de perfecte kandidaat. Of ben jij zo'n kandidaat die nog zoekt naar een opdracht om voor een bepaalde periode aan te werken? Dan kun je ook bij ons terecht voor een match door je cv op te sturen.