Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

De zelfstandige professional en Artificial Intelligence

  • Home
  • Blogs
  • De zelfstandige professional en Artificial Intelligence

02 augustus 2023

Kunstmatige Intelligentie, oftewel Artificial Intelligence (AI), heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een zeer revolutionaire technologie met een diepgaande impact op allerlei industrieën.

De zelfstandige professional en Artificial Intelligence

Kunstmatige Intelligentie, oftewel Artificial Intelligence (AI), heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een zeer revolutionaire technologie met een diepgaande impact op allerlei industrieën. Zo heeft het ook veel invloed op de markt van zelfstandige professionals. Interim, freelance en zzp professionals krijgen hierbij te maken met nieuwe kansen, maar tegelijkertijd ook met uitdagingen en soms zelfs bedreigingen. Zodoende is het de vraag hoe interimmers, freelancers en zzp'ers het beste kunnen omgaan met de opkomst van AI om een symbiose te creëren?

Hoe heeft AI zich gemanifesteerd in het bedrijfsleven?

Op allerlei manieren komt AI in het bedrijfsleven terug, bijvoorbeeld in het doen van de administratie, het verlenen van zorg en het uitvoeren van allerlei secretariële taken. Recentelijk heeft ChatGPT hier nog een schepje bovenop gedaan, wat een AI-gedreven systeem is dat in staat is om teksten te genereren op basis van gesprekken met en beschreven context van gebruikers. Het werd in november 2022 publiekelijk beschikbaar gesteld en was gelijk razend populair, aangezien het slechts twee maanden later al honderd miljoen gebruikers telde.

AI ontwikkelt zich in een rap tempo, wat voor nieuwe mogelijkheden zorgt, zoals het efficiënt inzetten van personeel. Echter, veel mensen vrezen de gevolgen van het gebruik van AI op grote schaal. Het kan bijvoorbeeld privacy problemen met zich meebrengen en er worden vraagtekens gezet bij de kwaliteit van AI-gedreven diensten en producten. Toch is het onvermijdelijk dat AI verder zal groeien door de snelheid waarmee taken gerealiseerd kunnen worden. Waar het vroeger dagen of weken kostte om bepaalde diensten en producten te realiseren, gebeurt dit nu binnen een paar seconden.

Voordelen van AI voor zelfstandige professionals

Het gebruik van kunstmatige intelligentie kan gezien worden als een zegen, omdat het een groot aantal taken een stuk efficiënter kan maken. Dit scheelt veel tijd en tijd is tegenwoordig een kostbaar goed door de krapte op de arbeidsmarkt en de grote vraag naar personeel. AI maakt het mogelijk om onder andere cv's uit te lezen, waardoor mogelijke kandidaten voor een functie sneller en beter met elkaar vergeleken kunnen worden. Dit zorgt er ook voor dat er sneller een goede match wordt gevonden met een geschikte zelfstandige professional. Voor deze professional heeft de inzet van AI nog een aantal andere interessante voordelen.

Automatiseert taken

AI-oplossingen, zoals ChatGPT en boekhoudsoftware, kunnen tijdrovende klusjes van zelfstandige professionals uit handen nemen. De administratie wordt zo bijvoorbeeld grotendeels uitgevoerd en het maken van rapporten, regelen van afspraken en verwerken van bestellingen kan gebeuren in een handomdraai. Dit zorgt ervoor dat professionals hun tijd zo nuttig mogelijk kunnen besteden, wat automatisch leidt tot betere beslissingen en resultaten.

Verhoogt de kwaliteit

Een direct gevolg van deze verhoogde efficiëntie is een verbeterde kwaliteit van diensten en producten. Algoritmen hebben een constante kwaliteit, terwijl mensen fouten maken en inconsistent zijn, bijvoorbeeld bij de invoer van data in systemen.

Genereert veel data

Interimmers, freelancers en zzp'ers hebben ook baat bij AI doordat ze veel meer data tot hun beschikking hebben. Dit komt van pas bij tijdelijke opdrachten en voor mensen met een eigen onderneming. Meer data betekent namelijk dat er meer informatie beschikbaar is over de arbeidsmarkt, behoeften en gewoonten van consumenten en ontwikkelingen en trends. Door zo op een slimme manier in te spelen op schaarse informatie kan een concurrentievoordeel behaald worden.

Valkuilen van kunstmatige intelligentie

AI wordt echter ook door sommige mensen als een vloek gezien door het vermogen om de mens te vervangen in bepaalde opzichten. Bij de functionaliteit van deze technologische ontwikkeling staan nog een aantal vraagtekens.

Betrouwbaarheid en kwaliteit?

Hoewel veel AI-oplossingen indrukwekkende prestaties leveren, blijft de technologie gevoelig voor misleidende informatie. Dit kan bij klanten en opdrachtgevers leiden tot misverstanden en fouten die de kwaliteit en betrouwbaarheid van een zelfstandige professional schaden. Daarom moet de gegenereerde inhoud van bijvoorbeeld ChatGPT zorgvuldig gecontroleerd worden voor deze in gebruik genomen wordt.

Privacy en veiligheid?

AI brengt tevens risico's met zich mee voor de privacy en veiligheid van gegevens, omdat er gebruik gemaakt wordt van gevoelige informatie van gebruikers. Daarom moeten de juiste maatregelen getroffen worden om gegevens te beschermen. Bij de invoer van data in een AI-systeem moeten bijvoorbeeld niet zomaar vertrouwelijke gegevens gegeven worden.

Technologische afhankelijkheid?

Een symbiose tussen mens en machine, oftewel AI, bevordert de efficiëntie en kwaliteit van werkzaamheden, maar kan ook leiden tot technologische afhankelijkheid. Dit maakt een bedrijf en een zelfstandige professional kwetsbaar. Technische mankementen kunnen dan gemakkelijk voor grote problemen zorgen die ook financiële verliezen kunnen veroorzaken.

Conclusie: AI is een vloek én zegen

Het optimale gebruik van AI kent dus een aantal uitdagingen, maar deze moeten zelfstandige professionals ook niet afschrikken om het te gebruiken. Het is belangrijk om AI op de juiste manier in te zetten en een balans te creëren tussen taken die door de mens en door de machine worden uitgevoerd. Dit voorkomt een te grote technologische afhankelijkheid, privacy en veiligheidsproblemen en een gebrek aan betrouwbaarheid en kwaliteit. Tevens kan een zorgvuldige omgang met AI een aantrekkelijke vaardigheid zijn voor potentiële klanten en opdrachtgevers, juist omdat het nog vrij onbekend terrein is.

De mens is uiteindelijk altijd op zoek naar verbetering en beter gereedschap dan er al bestaat. AI vormt hierbij simpelweg de volgende stap, een onvermijdelijke stap waarmee we tien stappen tegelijk kunnen zetten. Het verhoogt de creativiteit en vindingrijkheid van mensen, maar kan dit alleen veroorzaken met de juiste begeleiding. Zonder doel is AI niks en daarom is het belangrijk dat de zelfstandige professional het binnen zijn of haar opdracht of onderneming op de juiste manier inzet.

Bureau Ad Interim is hét bemiddelingsbureau voor interimmers, freelancers en zzp'ers en zodoende kun je bij ons terecht voor een ideale match met een klant of opdrachtgever. Hiervoor hoef je alleen maar je cv op te sturen. Of doe een aanvraag als opdrachtgever en wij zoeken voor jou de perfecte zelfstandige professional.