Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Hoe bepaal je jouw uurtarief als interimmer?

 • Home
 • Blogs
 • Hoe bepaal je jouw uurtarief als interimmer?

14 januari 2023

Als je interimmer, freelancer of ZZP´er bent, dan ben je zelfstandig. Het grote voordeel hiervan, is dat je eigen baas bent en je de tijd zelf kunt indelen. Dit zijn de belangrijkste redenen om te kiezen voor zelfstandigheid en niet te kiezen voor een baan als werknemer. Een ander voordeel van het zelfstandig zijn, is zelf het uurtarief bepalen.

Maar zelf een uurtarief bepalen is lastiger dan je misschien denkt. Het kan aanlokkelijk zijn om te kiezen voor een hoog uurtarief, maar vergis je hier niet in. Het bepalen van een uurtarief is niet zomaar even nattevingerwerk. Je moet wel degelijk berekeningen maken en inschatten welke factoren je uurtarief bepalen.

Niet te hoog, maar zeker ook niet te laag

Als je serieus met je uurtarief aan de slag gaat, dan zul je merken dat het veel lastiger is om een tarief te bepalen dan je had gedacht. Er zijn mensen die worden gelokt door hoge tarieven in bepaalde bedrijfstakken. Dit is juist iets wat je niet moet doen. Ook deze hoge tarieven zijn tot stand gekomen na berekening en rekening houdend met diverse factoren, zoals ervaring. Als junior kun je uiteraard geen uurtarief vragen van een senior. En zo zijn er nog veel meer factoren die een rol spelen in het bepalen van een uurtarief.

Een te hoog uurtarief zal zeker afschrikken. Helemaal als je uurtarief hoger is dan concurrenten in hetzelfde vakgebied. Je zult dan iets uit te leggen hebben aan je klanten, waarom je uurtarief zo hoog is en welke meerwaarde jij levert. Als jij dit niet kunt, dan is de kans aanwezig dat je jezelf uit de markt prijst. Wat lager zitten betreffende het uurtarief is dan verstandig. Maar pas op, ook een te laag uurtarief is niet verstandig. Voor de klant is dit misschien aantrekkelijk, maar hiermee zet jij juist jouw toekomst op het spel. Met een te laag uurtarief, houdt je waarschijnlijk niet of onvoldoende rekening met alle kosten waar jij voor komt te staan en jouw capaciteiten. Het is daarom van belang om de juiste balans te vinden, maar wel op een eerlijke manier. Dus niet onnodig te hoog, terwijl je dit eigenlijk niet waard bent of onnodig te laag, waardoor jij jezelf onderwaardeert.

De basis voor het uurtarief bepalen

Voor het bepalen van je uurtarief, moet je rekening houden met een drietal zaken die je kunt zien als de basis voor je uurtarief. Beantwoord deze drie vragen en je hebt de basis te pakken voor het berekenen van je uurtarief:

1. Hoeveel inkomen heb je nodig?

In de basis gaat het er niet om hoeveel de klant wil bepalen, maar hoeveel inkomen jij nodig hebt. Dit is de basis voor je uurtarief. En dan gaat het niet alleen om inkomen om je wekelijkse boodschappen te doen en je huur of hypotheek te betalen. Je krijgt te maken met talloze verplichte kosten, die je normaliter als werknemer niet zo snel voorbij ziet komen. Als werknemer krijg je namelijk een nettobedrag op je rekening gestort. Je verdient wel een bepaalt bedrag, maar hierop houdt je werkgever bepaalde sociale lasten en inkomstenbelasting op in. Als zelfstandige moet jij zelf je sociale lasten en inkomstenbelasting afdragen. Je moet dus een bruto uurtarief vragen dat je belastingen en sociale lasten dekt, maar waarvan je ook nog comfortabel van kunt leven.

2. Wat is het uurtarief van je concurrenten?

Waar je rekening mee moet houden, is jouw uurtarief ten opzichte van je concurrenten. Je moet er vanuit gaan, dat je klant offertes opvraagt bij verschillende partijen en dus ook op de hoogte is van wat het gemiddelde uurtarief is in jouw branche. Natuurlijk kunnen er verschillen zijn, maar als je significant boven je concurrenten uitsteekt met je uurtarief, dan moet je dit verklaren. Als jij bepaalde aantoonbare kwaliteiten hebt die je concurrenten niet hebben, dan zou een hoog uurtarief te verdedigen zijn.

3. Hoe onderscheidend ben jij?

In navolging van punt 2, moet je je dus afvragen hoe onderscheidend jij bent, ten opzichte van je concurrentie. In hoeverre kun jij je onderscheiden met je kwaliteiten of innovaties en kun je een hoger uurtarief veroorloven? Niet alleen je onderscheidende vermogen is belangrijk, ook de hoeveelheid concurrentie die je hebt. Als jij in een unieke branche werkt met weinig concurrentie, dan zul je meer mogelijkheden hebben om een hoger uurtarief te vragen. Maak dus een goede inschatting hoeveel concurrentie je hebt.

Stap voor stap je uurtarief bepalen

Starten met het bepalen van het uurtarief, dat is iets waar veel startende zelfstandig ondernemers mee worstelen. Hoe begin je hier nu meer? Pak je gewoon lukraak een uurtarief en pas je dit eventueel wat aan? Daarom hierbij een stappenplan, zodat het iedere professional zal lukken om zelf zijn/haar uurtarief te bepalen. Uiteraard is dit geen bindend stappenplan. Als jij een andere kijk hebt of een betere manier om het uurtarief te bepalen, dan kan dit ook.

1. Bepaal eerst wat je op jaarbasis wilt verdienen

Wat wil je netto op jaarbasis verdienen? Met andere woorden, met welk bedrag ben jij tevreden als je dit bedrag op je bankrekening gestort krijgt? Je moet hierbij dus rekening houden met je privékosten. Dit kan een lastige vraag zijn, maar deze vraag komt ook aan de orde voor werknemers, als zij moeten onderhandelen over hun salaris. Normaliter ga je voor dit bedrag uit van hoe jij privé wilt rondkomen.

2. Wat zijn alle kosten die van het bruto bedrag af moeten?

Dit is de belangrijkste stap bij het bepalen van je uurtarief. Waarschijnlijk ga je hier ook de meeste tijd aan besteden. Je moet in je uurtarief namelijk rekening houden met alle kosten die van het brutobedrag af moeten, om vervolgens het gewenste nettobedrag uit punt 1 over te houden. Wat voor iedere zelfstandige geldt, is dat je sociale lasten en inkomstenbelasting moet betalen. Dit moet van het bruto uurtarief afgetrokken worden. Hoeveel dit is, is vooral afhankelijk van je persoonlijke situatie. Denk aan gehuwd, ongehuwd of kinderen. Neem voor het gemak als percentage voor sociale lasten en inkomstenbelasting 50%. Dit is uiteraard schrikken, want dit is de helft van je inkomen, maar het is wel de realiteit.

Maar je hebt als zelfstandige nog meer kosten om rekening mee te houden. Je bent zelfstandig ondernemer, dus je maakt bedrijfskosten en die moeten wel gedekt worden door het uurtarief. Dit kan best een lange lijst zijn van kosten, zodat je zelf ook even met de harde realiteit van het zelfstandig ondernemerschap geconfronteerd wordt. Bepaalde kosten zijn dus onder andere je verzekeringen, zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering en/of aansprakelijkheidsverzekering en jouw pensioenvoorziening. Als jij je moet verplaatsen met een auto of het openbaar vervoer, dan heb je ook hier kosten aan en dit neem je mee in je uurtarief. Daarnaast al je gebruikte materialen, zoals pennen, papier, laptop e.d. Huur je een kantoor of bedrijfsruimte, dan zul je ook deze kosten moeten doorberekenen in het uurtarief. Zo kun je nog wel even doorgaan met het bepalen van alle kosten. Probeer geen kosten te vergeten, want dan snijd je jezelf in de vingers.

Let op! Bepaalde projectmatige kosten voor bijvoorbeeld materiaal moet je niet in je uurtarief doorberekenen. Dit factureer je weer apart aan de klant. Alle kosten die jij nodig hebt om goed te kunnen functioneren in jouw functie moet je meenemen in het uurtarief. Als je een overzicht hebt gemaakt van alle kosten, tel je dit bij elkaar op.

3. Bepaal hoeveel uren je per jaar werkt

Om uiteindelijk het bruto uurtarief te kunnen vaststellen is ook het aantal uren nodig die jij zult gaan werken op jaarbasis. Dit is natuurlijk een voordeel van het zelfstandig ondernemerschap, dat je dit helemaal zelf mag bepalen. Je moet er wel rekening mee houden, dat hoe minder je werkt, des te hoger je uurtarief moet zijn om alle kosten terug te verdienen. Doorgaans zal er gekozen worden voor een ´normale´ werkweek van 40 uren. Alles wat je meer werkt, is mooi meegenomen en houdt in dat je extra verdient. Uiteraard heb je ook je rust nodig, dus je moet rekening houden met enkele weken vakantie. Meestal zul je dan uitkomen op ongeveer 45 tot 46 werkweken in een jaar.

4. De berekening van het bruto uurtarief

 • De basis is het bedrag uit punt 1, het bedrag dat jij netto wilt verdienen.
 • Je verdubbeld het nettobedrag voor je sociale lasten en inkomstenbelasting.
 • Dan heb je bij punt 2 een overzicht gemaakt van alle kosten op jaarbasis. Dit bedrag tel je er ook bij op.
 • Je bepaalt het totale aantal werkbare uren op jaarbasis, zoals bij punt 3.
 • De som van het netto-inkomen, sociale lasten, inkomstenbelasting en bedrijfskosten, deel je door het totale aantal te werken uren op jaarbasis. De uitkomst is dan jouw uurtarief.

Om het je nog duidelijker te maken, is het misschien handig om een dergelijke berekening ook echt te laten zien met cijfers:

 • Stel dat je netto op jaarbasis zeker € 30.000,- wilt verdienen. (€ 2.500,- per maand.)
 • Omdat je de helft van je inkomen kwijt bent aan sociale lasten en inkomstenbelasting, verdubbel je het inkomen naar € 60.000,-.
 • Neem de som van al je kosten. Dit kan sterk verschillen per ondernemer, maar in dit voorbeeld gaan we voor het gemak uit van € 10.000,-. Je totale bruto jaaromzet moet dan € 70.000,- zijn.
 • Stel dat je 46 weken wilt werken a 40 uur per week. Dit is totaal 1.840 uren op jaarbasis.
 • Berekening uurtarief: € 70.000,- : 1.840 = uurtarief van € 38,- (afgerond).

Uurtarief bepalen op basis van je huidige maandsalaris

Er is nog een manier om je uurtarief te bepalen en dat is vooral geschikt voor diegenen die nu nog werknemer zijn en overwegen om zelfstandig te worden. Als jij je huidige netto maandsalaris voldoende vindt om ook als zelfstandige rond te komen, dan neem je jouw bruto maandsalaris als basis voor de berekening van het uurtarief. Dit brutosalaris vind je als eerste bedrag op je loonstrookje. Dit brutobedrag deel je door 173,33 uren. Dit zijn het gemiddeld aantal werkuren per maand. Er rolt hieruit een uurtarief. Omdat dit uurtarief is berekend over je bruto maandsalaris, is hiermee al rekening gehouden met de inhouding van de sociale lasten en inkomstenbelasting. Maar dit is niet voldoende om ook je overige kosten de dekken, zoals verzekeringen, ziektekosten en pensioen. Het uurtarief vermenigvuldig je daarom met een 1,7. Dit is een gemiddeld getal, waarmee je redelijk de kosten zou kunnen dekken. Heb je te maken met uitzonderlijk hoge kosten, dan kun je dit uiteraard verhogen. De uitkomst is dan het uurtarief die jij kunt doorberekenen aan je klanten.

Factoren die het uurtarief beïnvloeden

Het bovenstaande uurtarief dat je hebt berekend, is jouw standaard tarief dat je vraagt aan je klanten. Toch kun je hier nog van afwijken en je tarief verhogen of verlagen. Dit is afhankelijk van enkele factoren die van invloed kunnen zijn.

1. Je opgedane ervaring

Als zelfstandige is het uitermate belangrijk om ervaring te hebben. Klanten zullen zeker op je ervaring letten, door bijvoorbeeld referenties te vragen. Als jij positieve ervaringen kunt overleggen, dan zijn klanten in het verleden positief over jou geweest en heb je goed werk afgeleverd. Jouw ervaring mag zeker terugkomen in het uurtarief. Vandaar ook dat een uurtarief als ervaren professional doorgaans hoger is dan een startende professional zonder ervaring. Opdrachtgevers zullen het niet erg vinden om een hoger uurtarief te betalen als je een doorgewinterde professional bent.

2. De aard van de opdracht

Iedere opdracht is anders. Soms heb je een complexe opdracht, waarbij je te maken hebt met deadlines, tijdsdruk of een lastige en tijdrovende case die uitgewerkt moet worden. De opdrachtgever zal dit zelf ook weten en meestal akkoord gaan met een hoger tarief. Anderzijds als je een hele simpele opdracht aanvaardt dat eigenlijk onder je niveau is, kun je je afvragen of je tarief niet te hoog is. Vooral in het geval van een hoger tarief, is het zinvol om het hier met de opdrachtgever over te hebben. Met transparantie krijg je namelijk veel voor elkaar.

3. Kun jij je onderscheiden? Wat is je meerwaarde?

Als je een hoger uurtarief vraagt in vergelijking met de concurrentie, dan zul je moeten verantwoorden waarom je uurtarief hoger is. Als dit enkel is om voor jezelf meer winst te behalen, dan zal dit minder geaccepteerd worden dan wanneer je echt kunt aantonen dat jij meerwaarde biedt ten opzichte van je concurrenten. Lever jij aantoonbaar een hogere kwaliteit of heb je betere innovaties die het werkproces van je opdrachtgever voorthelpen, dan zal je hogere uurtarief eerder geaccepteerd worden. Ook met extra service die je verleent, zul je veel gemakkelijk een hoger uurtarief geaccepteerd krijgen.

4. Enkele externe factoren

Er zijn enkele externe factoren die een hoger uurtarief kunnen verantwoorden. Een factor is bijvoorbeeld de grootte van het bedrijf. Grote bedrijven hebben doorgaans een veel hoger budget te besteden voor hun projecten. Vraag daarom gerust wat het budget is voor de opdracht waar jij voor wordt ingehuurd. Dit is tevens een handige leidraad, zodat je zeker weet dat je niet te laag zit, maar vertelt je ook hoe hoog je maximaal kunt gaan.

De regio waarin je werkzaam bent, kan van belang zijn voor de hoogte van het uurtarief. Er zijn nu eenmaal wat regio´s waar het economisch beter is en waarbij de hoogte van je kosten hoger zijn. In de Randstad zul je bijvoorbeeld een hoger uurtarief kunnen vragen dan in het uiterste noorden of zuiden van het land.

Kijk ook naar de sector waarin je werkzaam bent. Voor bepaalde sectoren ligt een uurtarief met een bepaalde hoogte min of meer vast. Hier kun je dan alleen overheen als je echt meerwaarde biedt. Ben je werkzaam in een sector met maar weinig concurrentie, dan heb je een monopoliepositie en kun je doorgaans wat hoger gaan met je uurtarief.

Zoek jij voor je opdracht een interim, freelancer of ZZP´er?

Ben jij op zoek naar een interimmer, freelancer of ZZP´er? Als opdrachtgever kan het best lastig zijn om mensen tegen te komen, die de juiste kennis en expertise in huis hebben. Neem daarom eens contact op met Bureau Ad Interim. Geef ons je wensen door, dan sturen wij je cv´s door van verschillende professionals die passen bij jouw vraag. Het is uiteraard mogelijk om ze via een persoonlijk gesprek beter te leren kennen, voordat jij een keuze maakt. Dit scheelt jou veel tijd, want je hoeft zelf niet op zoek. Wij dragen met onze deskundige professionals graag een steentje bij aan de oplossing voor jouw probleem.