Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Hoe blijven zelfstandige professionals duurzaam inzetbaar?

  • Home
  • Blogs
  • Hoe blijven zelfstandige professionals duurzaam inzetbaar?

04 januari 2024

Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk concept geworden op de arbeidsmarkt, onder andere door het tekort aan personeel in veel sectoren.

Hoe blijven zelfstandige professionals duurzaam inzetbaar?

Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk concept geworden op de arbeidsmarkt, onder andere door het tekort aan personeel in veel sectoren. Zowel werknemers in loondienst als interim, freelance en zzp professionals moeten zo gelukkig, gezond en productief mogelijk kunnen werken tot het einde van hun loopbaan. Hier spelen werkenden zelf, maar ook opdrachtgevers en de overheid een belangrijke rol in, die er samen voor moeten zorgen dat arbeidsomstandigheden optimaal zijn. Wat houdt duurzame inzetbaarheid in bij zelfstandig ondernemers, wie draagt hier de verantwoordelijkheid voor en hoe kunnen verschillende partijen hieraan bijdragen?

Duurzame inzetbaarheid van zelfstandigen

De term "duurzame inzetbaarheid" kan op verschillende manieren worden opgevat, maar betekent over het algemeen een gelukkige, gezonde en productieve werkende. Voor ondernemers betekent dit dat ze zo gelukkig, gezond en productief mogelijk kunnen blijven ondernemen tot het einde van hun werkzame leven. Het gaat overigens bij zelfstandige professionals niet alleen om hun persoonlijke ontwikkeling, maar ook om de optimale ontwikkeling van hun onderneming in een snel veranderende en concurrerende wereld.

Duurzame inzetbaarheid gaat niet alleen over kunnen blijven werken gedurende iemands werkend leven, maar ook om het grijpen van kansen en een waardevolle bijdrage leveren via hun geleverde werk. Ondertussen dienen de gezondheid en het welzijn van een werkende ook in de gaten gehouden te worden, die bijdragen aan hun effectiviteit en productiviteit. Hier moet een ondernemer zelf de motivatie voor hebben, waardoor ze met plezier hun werk efficiënt en effectief kunnen uitvoeren.

Bovendien bestaat duurzame inzetbaarheid uit verschillende dimensies. Ten eerste omvat het het werkvermogen, wat de fysieke, psychische en sociale staat is van iemand om te kunnen werken. Vitaliteit is een tweede dimensie, die betrekking heeft op de motivatie, mentale veerkracht en energie van een zelfstandige om werk en inspanning te leveren. Als laatste gaat het over de inzetbaarheid, oftewel iemands kans om werk te vinden op de arbeidsmarkt dat hij of zij leuk ook echt vindt. Dit verwijst vooral naar het individuele vermogen om inzetbaar te zijn.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Om duurzame inzetbaarheid van zelfstandig ondernemers te bereiken, zijn inspanningen van verschillende partijen vereist. Het is met name belangrijk dat iedereen er samen voor zorgt dat flexibele arbeidskrachten een stabiele basis hebben op de arbeidsmarkt en blijven investeren in een verdere ontwikkeling.

Rol van de zelfstandige professional

Zelfstandigen hebben allereerst een eigen verantwoordelijkheid om vooruit te denken over de vormgeving van hun zelfstandig ondernemerschap. De keuze om zelfstandige te zijn, gaat namelijk gepaard met veel verantwoordelijkheid over de eigen loopbaaninvulling. Bovendien is het belangrijk dat zelfstandig ondernemers zich bedrijfsmatig verder willen blijven ontwikkelen, waarvoor ze de tijd moeten willen nemen.

Rol van de opdrachtgever

Daarnaast kunnen opdrachtgevers een rol spelen bij het verzorgen van duurzame inzetbaarheid. Zij kunnen zelfstandigen namelijk de mogelijkheid bieden om inzetbaar te blijven, waardoor ze een waardevolle bijdrage kunnen leveren op de arbeidsmarkt. Bovendien is het voor opdrachtgevers ook aantrekkelijk om te investeren in de inzetbaarheid van zelfstandigen, omdat ze zo meer kunnen bereiken voor bedrijven en wellicht langer zullen blijven hangen.

Rol van de overheid

Ten slotte kan de overheid ook bijdragen aan een gezond ondernemerschapsland. Immers zijn zelfstandigen niet meer weg te denken tegenwoordig, maar ze moeten zich wel blijven ontwikkelen om productief te zijn. Door middel van aanvullende maatregelen vanuit de overheid, zoals subsidies en trainingen, kunnen samenwerkingen met zelfstandigen en hun persoonlijke ontwikkeling gestimuleerd worden.

Verhogen van de duurzame inzetbaarheid van zelfstandigen

Deze verschillende partijen kunnen actief bijdragen aan het verhogen van de duurzame inzetbaarheid van zelfstandige professionals. Zo kunnen zelfstandigen zelf een goed onderscheid onderhouden tussen hun werk- en privéleven en zich bewust zijn van hun grenzen. Daarnaast is het belangrijk dat ze zichzelf verder blijven ontwikkelen om mee te kunnen gaan met dynamische werkomgevingen. Dit is mogelijk door een loopbaangerichte ontwikkeling te verzorgen, wat een doorlopend proces is. Door onder andere coaching en trainingen kan de kennis van relevante onderwerpen vergroot worden en investeren zelfstandigen actief in zichzelf.

Hier kunnen bedrijven en opdrachtgevers ook bij helpen, in samenwerking met opleiders, intermediairs en verzuimbegeleiders, door opleidingen en trainingen aan te bieden die zelfstandige professionals helpen bij hun ontwikkeling. Verder kunnen opdrachtgevers bijdragen aan:

  • Gezondheid: Het is belangrijk dat er een veilige werkomgeving is, zowel fysiek als qua sfeer. Hierbij kunnen gezondheidschecks aangeboden en sporten en gezond eten gepromoot worden.
  • Betrokkenheid: Het is tevens van belang om zelfstandigen voldoende te betrekken, bijvoorbeeld bij de besluitvorming, waardoor ze ook op de hoogte blijven van wat er speelt op de werkvloer. Bovendien kunnen ze zich zo beter inzetten voor een bedrijf, ook als ze er maar tijdelijk zijn. Door zelfstandigen te motiveren, kunnen opdrachtgevers ook bijdragen aan een goede samenwerking binnen teams.
  • Ontwikkeling: Opdrachtgevers kunnen daarnaast cursussen en opleidingen aanbieden die gerelateerd zijn aan de bedrijfsactiviteiten om bij te dragen aan hun persoonlijke ontwikkeling. Overigens moet er hierbij ook aandacht gegeven worden aan de financiële gezondheid van zelfstandig ondernemers, bijvoorbeeld via financiële begeleiding en budgetcoaching.

De overheid kan een steentje bijdragen aan dit vraagstuk door middel van effectief beleid om een duurzame inzetbaarheid van zelfstandigen te stimuleren. Er zijn al diverse overheidsinspanningen geweest in deze richting, op basis van adviezen van de commissie Regulering van Werk en de Sociaal-Economische Raad. De arbeidsmarkt moet zodoende aangepast worden om het voor zowel werknemers in loondienst als zelfstandige professionals makkelijker te maken op de arbeidsmarkt. De overheid wil bijvoorbeeld dat de overgang tussen verschillende banen of opdrachten makkelijker en zelfs gestimuleerd wordt. Daarnaast wordt aandacht besteed aan permanente scholing van bepaalde beroepsgroepen die kampen met een groot personeelstekort. Zo kan er efficiënter gewerkt worden en wordt het bestaande personeel ondersteund.

Ben jij een duurzaam inzetbare zelfstandige professional en nog op zoek naar de ideale opdrachtgever om een waardevolle bijdrage aan te leveren? Stuur je cv naar ons op bij Bureau Ad Interim en wij zoeken de geschikte werkplek voor jou. Of meld je juist aan als opdrachtgever en wij maken een match met de perfecte kandidaat om die openstaande functie mee op te vullen.