Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Hoe revolutioneren zelfstandige professionals de zorg

  • Home
  • Blogs
  • Hoe revolutioneren zelfstandige professionals de zorg

09 augustus 2023

Al een aantal jaren is er een groei in het aantal zelfstandige professionals op de Nederlandse arbeidsmarkt. Ook binnen de zorgsector bieden steeds meer mensen zich aan als interimmer, freelancer of zzp'er.

Hoe revolutioneren zelfstandige professionals de zorg?

Al een aantal jaren is er een groei in het aantal zelfstandige professionals op de Nederlandse arbeidsmarkt. Ook binnen de zorgsector bieden steeds meer mensen zich aan als interimmer, freelancer of zzp'er. Uit een onderzoek van het CBS blijkt bijvoorbeeld dat er in 2022 34.000 meer zzp'ers waren met een zorg- of welzijnsberoep. Dit maakt het de snelst groeiende groep van alle beroepen. Onafhankelijke zorgprofessionals revolutioneren zo de manier van zorgverlening, wat zowel kansen als uitdagingen met zich meebrengt. Hier gaan we in dit artikel dieper op in.

Zelfstandigen in de zorg: wat is de huidige stand van zaken?

Er is een duidelijke opkomst van zelfstandige professionals in de gezondheidszorg zichtbaar, die veel verschillende beroepen uitoefenen. Het kunnen bijvoorbeeld artsen, fysiotherapeuten, psychologen en verpleegkundigen zijn, die ervoor hebben gekozen om zich als zelfstandige ondernemer beschikbaar te stellen. Zo kunnen ze zelf hun tarieven, werktijden en werkplekken bepalen, wat zorgt voor meer flexibiliteit en vrijheid. Daarnaast kunnen ze hun expertise op deze manier op een andere manier ontwikkelen.

Voordelen voor de zorg

Zowel voor de zelfstandige als voor zorgorganisaties heeft deze verandering een aantal voordelen. Een groot voordeel is het hebben van meer flexibiliteit, waardoor zelfstandige professionals hun werk zelf kunnen indelen en zorgorganisaties makkelijker meer personeel kunnen inschakelen bij een plotselinge hoge druk op de zorgverlening. Daarnaast kunnen onafhankelijke zorgprofessionals zelf hun tarief bepalen, waardoor ze meestal meer kunnen verdienen. Hier komt bij dat zij hun eigen uren indelen, wat betekent dat ze gemakkelijk hun inkomen kunnen verhogen door extra werk aan te nemen.

Zorgprofessionals zijn op deze manier tevens beter in staat om een balans tussen hun werk en privéleven te behouden. Er kan meer tijd overblijven voor een gezin, hobby's en andere vrijetijdsactiviteiten door de combinatie van een zelfstandig bestaan en een eerlijke vergoeding. Het is hierdoor ook makkelijker om diensten te differentiëren en specialiseren in bepaalde onderdelen van de gezondheidszorg. Dit levert een concurrentievoordeel op en zorgt ervoor dat zorgorganisaties multifunctionele posities kunnen creëren. Uiteindelijk heeft deze vernieuwde expertise een positief effect op de kwaliteit van de zorgverlening.

Niet alleen de zorgverlening wordt flexibeler door de toename van zelfstandige professionals, ook patiënten verkrijgen zo meer flexibiliteit. De traditionele gezondheidszorg kampt vaak met wachtlijsten en ernstige personeelstekorten, terwijl zelfstandige professionals snel en adequaat zorg kunnen verlenen. De schrijnende tekorten zorgen er in feite voor dat de gezondheidszorg ook niet meer zonder zzp'ers kan. Naar aanleiding van een onderzoek van ZZP-erindezorg.nl is bovendien gebleken dat de zorg zo veel efficiënter wordt, aangezien interim, freelance en zzp professionals minstens 2,5 keer minder vaak ziek zijn dan werknemers in loondienst.

Nadelen voor de zorg

Er zit uiteraard ook een keerzijde aan de opkomst van de zelfstandige in de zorgsector. Onafhankelijke zorgprofessionals zijn immers zelf verantwoordelijk voor hun pensioen en verzekeringen en moeten meer zaken in overweging nemen bij dit besluit. Daarnaast kost het zorgorganisaties een stuk meer geld om zelfstandigen in te huren, wat de zorg duurder maakt en bezuinigingen op andere gebieden noodzakelijk maakt.

Wat is de impact van zelfstandigen op het zorgsysteem?

Vergt meer flexibiliteit

De groei in het aantal zelfstandige zorgprofessionals heeft een grote impact op het huidige zorgsysteem. Traditioneel gezien vertrouwen veel zorgorganisaties op de inzet van vast personeel, die ze actief aannemen, trainen en managen. Tegenwoordig ontstaat er steeds meer samenwerking tussen zorgorganisaties en zorgverleners op projectbasis. Dit vraagt om veel flexibiliteit, bijvoorbeeld in het aanpassen van het personeelsbestand en het inspelen op de vraag vanuit de zorg. Tegelijkertijd kan dit wel veel kosten besparen door een efficiënte manier van werken te bewerkstelligen.

Verschuiving naar gepersonaliseerde zorg

Een andere verandering die de verzelfstandiging van het zorgpersoneel teweegbrengt, is het creëren van meer gepersonaliseerde en gespecialiseerde zorgverlening. Er is meer vrijheid om in specifieke onderdelen van de gezondheidszorg te specialiseren, wat leidt tot een diepgaande expertise en hogere kwaliteit van zorg voor patiënten. Er is tevens meer tijd om in te gaan op de behoeften van patiënten, waardoor een persoonlijke benadering geboden kan worden.

Andere invulling van werving en selectie

Traditioneel gezien zijn zorgorganisaties verantwoordelijk voor het werven van personeel om aan de zorgvraag te voldoen. Zelfstandige professionals zijn echter zelf verantwoordelijk voor hun werving en marketing, waarbij ze een klantenbestand en klantrelaties moeten opbouwen met organisaties.

Meer transparantie en concurrentie

Doordat patiënten meer keuze en controle hebben over hun eigen zorgervaring heerst er een grotere transparantie in de gezondheidszorg. Voor patiënten en zorgorganisaties is dit een gunstige verandering, maar tegelijkertijd vergroot het de concurrentie tussen zorgverleners. Immers worden zij uitgekozen op basis van hun reputatie, tarieven en specialisaties.

Ondernemende mind-set

Tot slot leidt deze beweging tot een andere mind-set in de gezondheidszorg. De sector wordt steeds ondernemender en verantwoordelijkheid is verspreid in plaats van gecentraliseerd. Dit stimuleert een cultuur van innovatie en professionele ontwikkeling en ontdekking. Concurrentie heeft namelijk als bijkomend voordeel dat diensten continu verbeterd worden op een hogere snelheid. Zo kan uiteindelijk waarde toegevoegd worden aan het gehele zorgsysteem.

Hoe ziet de toekomst van de zelfstandige gezondheidszorg eruit?

De toekomst van de zelfstandige professional in de gezondheidszorg bevat zowel uitdagingen als kansen. Veel zzp'ers maken zich bijvoorbeeld zorgen over de balans tussen werk en privé, het verlies van inkomen en een gedwongen terugkeer in dienstverband. Daarnaast moeten ze werken aan een duidelijke marketingstrategie en een professioneel ontwikkelingsplan om vervolgens een loyale klantenkring op te bouwen.

Hier komt bij dat het kabinet meer balans wil creëren tussen zelfstandigen en werknemers in loondienst. Het plan hierachter is om een gelijker speelveld te creëren door middel van fiscaliteit en sociale zekerheid. Daarnaast moet er meer duidelijkheid komen over de regels omtrent arbeidsrelaties en de handhaving van schijnzelfstandigheid moet worden verbeterd.

Desalniettemin ziet de toekomst van interimmers, freelancers en zzp'ers in de zorg er veelbelovend uit door de grote mate van vrijheid, flexibiliteit en mogelijkheden voor verschillende belanghebbenden. Dit maakt de zorg beter in staat om te personaliseren en innovatieve technologieën te omarmen. Zodoende blijft de vraag naar zelfstandige professionals in de toekomst waarschijnlijk stijgen, wat de zorg nog verder zal revolutioneren.

Ben jij een zelfstandige professional of een opdrachtgever in de zorg? Stuur je cv naar ons op of doe een aanvraag en wij maken de ideale match.