Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Is een interim oplossing duurder dan iemand in dienst nemen?

  • Home
  • Blogs
  • Is een interim oplossing duurder dan iemand in dienst nemen?

14 januari 2023

Een interimmer in huis halen: bij veel organisaties is het erg hip. Maar er zijn ook organisaties die er minder enthousiast over zijn. Want is een interimmer inhuren niet veel duurder dan iemand in loondienst nemen? Wij leggen je uit wat waar en wat niet waar is.

Verschil in kosten per uur

Uiteraard is een interim manager per uur een stuk duurder dan diezelfde manager als je hem aan zou nemen, voor bepaalde of onbepaalde tijd. Het is niet voor niets dat mensen beginnen als zzp’er omdat ze ontdekken dat er veel vraag is naar mensen zoals zij en dus een hoger tarief kunnen vragen. Ze verdienen per uur, per dag, per week, per maand een stuk meer dan ze bij hun werkgever kregen. Maar het gaat om de totale kosten, onderaan de streep, als je iemand korte of langere tijd inhuurt op interim basis. En het gaat om meer dan de kosten alleen. Wat zijn dan de verschillen? Hierop komen we dadelijk op terug.

Interimmen: onzekerheid voor de zzp’er, flexibiliteit voor de opdrachtgever

We noemden de hogere verdiensten per uur, per dag et cetera. Twee vragen zijn echter belangrijk: hoe lang duurt deze opdracht en wanneer start daarna weer de volgende klus van deze zzp’er? Gaat hij als interimmer aan de slag bij een opdrachtgever die hem langere tijd nodig heeft, dan is de zzp’er maand in maand uit spekkoper. Dat geldt extra als hij, na afronding, bijna direct weer aan de slag kan bij een andere klant. Maar het wordt een heel ander verhaal als blijkt dat hij na twee maanden niet meer nodig is en hij een half jaar moet wachten tot zijn volgende klus start. Dan heeft hij immers korte tijd heel goed verdiend (en dat gaat opnieuw gebeuren), maar heeft hij ook maandenlang geen inkomen gehad. Dat hoge inkomen moet hij dus uitsmeren over meerdere maanden. Anders gezegd: hij moet reserveren voor de maanden dat hij nul euro verdient. En daar zit nu ook precies de crux aan jouw kant als werkgever. Jij bepaalt immers hoe lang jij deze ‘dure’ interimmer inzet. Het gaat erom dat je van tevoren een zo goed mogelijke inschatting en dus een kostenafweging maakt. Weet je bijna zeker dat het slechts om een paar maanden gaat (een paar is geen tien), dan is het onverstandig om iemand een contract aan te bieden. Is de kans groter dat het project langere tijd gaat lopen, dan is dat juist wel het overwegen waard. Maar bedenk dat jij aan zet bent, altijd. Als jij vindt dat jij volgende week (of zelfs morgen) zonder de inzet van de interimmer kunt, dan kan je dat kenbaar maken. Op zijn laatste werkdag stoppen ook direct de kosten die je voor hem maakt. Als je iemand hebt aangenomen, wordt het een heel ander verhaal. Je zit dan immers altijd met een opzegtermijn. Tijdens die periode betaal je zijn salaris uiteraard normaal door, inclusief sociale lasten, werkgeverslasten e.d.

Een interimmer is snel inzetbaar

De interim markt is een snelle. Op het moment dat jij besluit dat je morgen iemand nodig hebt, had diegene eigenlijk gisteren al moeten beginnen, toch? Probeer maar eens iemand te vinden die op korte termijn kan beginnen én in loondienst wil werken. De meeste werknemers hebben een baan en kunnen zich niet zomaar even vrijmaken. Is iemand wél beschikbaar, dan heb je hem waarschijnlijk ook niet snel operationeel, o.a. door de procedures die je moet opstarten. Als je schakelt met de juiste bureaus die bemiddelen in interimmers, dan kan je wél al binnen een paar dagen een goeie vent of vrouw op die lege stoel hebben zitten, al is het maar omdat consultants snel schakelen en vandaag of morgen al een aantal cv’s op jouw digitale bureau deponeren. En natuurlijk kan je een zzp’er vragen of hij in dienst wil komen. Echter: welk salaris je ook belooft, de meesten zijn daar niet happig op. Ze hebben niet voor niets gekozen voor het zzp-schap en de bijbehorende vrijheid.

Een interimmer is vliegensvlug operationeel

Interimmers zijn niet anders gewend dan snel te schakelen. Zo kunnen ze bij wijze van spreken vandaag een opdracht afronden en morgen weer een nieuwe klus starten. Elke interimmer weet ook dat er vanaf dag één iets van hem wordt verwacht. Er is nauwelijks inwerktijd. Zeker in organisaties met lange lijnen heeft het lang geduurd voordat de beslissing werd genomen iemand in te huren. En nu is er een probleem. Jij weet wie dat gaat oplossen: juist, de interimmer. Het voordeel voor jou als opdrachtgever is dat de interimmer supersnel operationeel is, en dus ook snel zijn tarief terug gaat verdienen. Hij weet wat er van hem wordt gevraagd, en na even rondkijken is hij al productief. Waar je een andere nieuwe medewerker zeker in het begin wat extra aandacht moet geven, kan je de interimmer rustig zijn gang laten gaan. Het scheelt jou en andere collega’s dus absoluut veel tijd als je een interimmer inhuurt. Kort samengevat: een interimmer kan sneller beginnen (waardoor achterstanden terug- in plaats van oplopen), is eerder operationeel en kost minder inwerktijd. Reken dat voordeel maar eens uit.

Een zieke interimmer kost geen geld

We kennen allemaal het probleem van de zieke werknemer. Iemand die twee dagen met griep thuis is, vormt nog niet zo’n probleem. Maar je zal ’t net zien: op het moment dat er druk op de ketel staat, krijg je een ziekmelding extra, voor langere tijd. De nood is aan de man: er moeten werkzaamheden worden overgenomen door collega’s of er moet iemand van een andere afdeling bijspringen. Als ’t niet anders kan, wordt er een interimmer ingeschakeld. Ondertussen lopen de salariskosten van de zieke werknemers gewoon door. Als een interimmer ziek wordt, heb je in principe hetzelfde praktische probleem. Er is echter één groot verschil: het ziek zijn van jouw interimmer (hoe vervelend ook) kost jouw geen eurocent. Dat risico is namelijk voor de zzp’er zelf.

De interimmer betaalt zijn eigen vakantie

Als je iemand in dienst neemt, dan heeft diegene ook recht op betaalde vakantiedagen. Neemt jouw medewerker twee weken vakantie, dan betaal je hem gewoon door. Dus in die twee weken waarin hij niet productief is, betaal je gewoon zijn salaris, inclusief alle lasten. De interimmer betaalt zijn eigen vakantie: als hij verlof neemt, declareert hij immers geen uren en kost jou die vakantie jou als werkgever niets.

Een interimmer werven kost nauwelijks tijd

Als je gaat werven voor een openstaande vacature, dan vergis je je al snel in de tijd die je daaraan besteedt. Het begint met het opstellen van de vacature tekst, de vacature uitzetten, wellicht wervings- & selectiebureaus inschakelen et cetera. Daarna stromen de sollicitaties en cv’s binnen, moet je gaan lezen, screenen en kandidaten selecteren, gesprekken plannen, voorbereiden en voeren et cetera. Kies je voor een interim invulling, dan laat je alles aan één of meerdere bureaus over. Op het moment dat je de eerste sollicitaties op de vacature zou kunnen ontvangen, heb je al de keuze uit verschillende, gescreende interim kandidaten. Uiteraard betaal je het bureau dat uiteindelijk dé kandidaat aanlevert een fee, maar je bespaart je eigen organisatie een heleboel uren, van verschillende mensen die ook nog eens met elkaar moeten communiceren, afspraken moeten maken en op één lijn komen uiteraard. Uiteraard wegen al deze uren, en dus kosten, op tegen het daarmee selecteren van de beste kandidaat, die hopelijk lang aan de organisatie verbonden zal blijven. Het wordt echter een ander verhaal als je weet dat het om tijdelijke invulling gaat, hoe ruim het begrip tijdelijk ook is.

Kostenvergelijking interim versus vaste dienst

Dan komen we nu terug op het kostenaspect. Inderdaad, als je puur naar het uurtarief kijkt, ben je een stuk goedkoper uit met iemand in dienst nemen. Maar kijk eens verder dan zijn salaris. Volgens een berekening van het CBS heb je daarmee namelijk pas 56 procent van zijn totale kosten te pakken. Het overige, dus maar liefst 44 procent, bestaat uiteraard voor een flink deel uit sociale premies. Daarnaast betaal je echter ook vakantiegeld en betaal je hem door bij ziekte, en veel werkgevers betalen een deel van de pensioenpremie van hun werknemers. Tot slot kunnen er nog diverse andere kostenposten bij komen. Denk hierbij aan opleidingskosten, overwerkvergoedingen, bonussen en een eventuele ontslagvergoeding. Voor een interimmer heb je al deze kosten niet. Je betaalt alleen sec zijn gemaakte uren.

Rekenvoorbeeld interim – vaste dienst

Laten we eens uitgaan van een HBO financial, die in loondienst 5.000 euro per maand verdient. Hij krijgt een 13e maand en uiteraard vakantiegeld. Deze man kost dan jaarlijks ruim 70.000 euro. Daar bovenop komt dus die 44%, waarmee de totale kosten voor deze werknemer uitkomen op circa 100.000 euro. Omdat het heel erg afhankelijk is van de cao, of je wel of geen bonussen en opleidingskosten betaalt, of er wel of geen ontslagvergoeding nodig is et cetera, maar we houden in dit rekenvoorbeeld 100.000 euro aan.

Als je deze man tijdelijk zou inhuren, betaal je bijvoorbeeld 70 euro per uur (afhankelijk van de branche), plus de fee voor het bureau dat hem heeft aangeleverd. We gaan uit van 78,75 euro per uur, all-in. Stel dat deze kandidaat een paar weken vakantie neemt (en er vallen een aantal niet-werkbare dagen, zoals feestdagen, uit) en daardoor 10,5 maanden werkt. Verder gaan we uit van 38 uur per week. Dan komen we onderaan de streep uit op 136.000 aan totale kosten. Is zijn tarief € 5 lager, dan kom je uit op € 127.500.

Je eerste en terechte reactie zal zijn: zie je wel, met iemand in dienst nemen ben ik een heel stuk goedkoper uit. Klopt als een bus. Echter: door wat meer geld uit te geven koop je ook een stuk flexibiliteit. Als jij bijvoorbeeld morgen wil stoppen met de interimmer, dan kan dat, geen probleem. Iemand met een dienstverband betaal je nog minimaal één of twee maanden door. Bij iemand met een tijdelijk contract bestaat de kans dat je hem de hele resterende contracttermijn moet doorbetalen. Wil je dat de interimmer vanaf volgende week minder uren gaat maken, dan spreek je dat samen af. Heb je iemand in loondienst, dan blijf je hem het aantal uren betalen dat in zijn contract staat. Hier bespaar je dus enorm.

Conclusie en samenvatting

De conclusie is dat een interimmer inderdaad duurder is dan iemand in loondienst nemen, maar dat het verschil een stuk kleiner is dan veel mensen denken. Als je een interimmer inhuurt, kan je op de euro nauwkeurig uitrekenen wat hij jou per uur kost. Je bespaart je ook gedoe met onduidelijkheid over sociale lasten en werkgeverspremies. Je weet zeker dat het je niets kost als hij vakantiedagen opneemt of onverhoopt ziek wordt. Je betaalt geen cent aan zijn pensioenopbouw en hij deelt ook niet mee in de bonusregeling. Tot slot en dat is een grote factor in het geheel: jij bepaalt wanneer zijn kosten stoppen, dagelijks.