Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Maatregelen voor de privacy van ondernemers in het Handelsregister

  • Home
  • Blogs
  • Maatregelen voor de privacy van ondernemers in het Handelsregister

05 juni 2024

Privacy is een steeds belangrijker onderwerp en ook bij ondernemers, zoals interim, freelance en zzp professionals.

Privacy is een steeds belangrijker onderwerp en ook bij ondernemers, zoals interim, freelance en zzp professionals. Toch zijn veel zakelijke gegevens, zoals de naam van een bedrijf en contactgegevens, als openbare informatie opgenomen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Steeds meer ondernemers melden echter ongewenst gebruik van hun zakelijke gegevens, wat vragen oproept over de privacygevoeligheid van het Handelsregister. Om misbruik en fraude van zulke gegevens tegen te gaan, hebben de KvK en overheid maatregelen genomen, waar we in dit artikel verder op ingaan.

Wat houdt het Handelsregister in?

In het Handelsregister zijn bedrijven, organisaties en rechtspersonen opgenomen die deelnemen aan het Nederlandse economische verkeer. Het gaat hierbij om een openbaar register dat zakendoen vergemakkelijkt en betrouwbaarder maakt. Immers staat er allerlei informatie in, zoals contactgegevens, informatie over bevoegdheden, en eventuele faillissementen. Het doel van dit register is het bieden van transparantie over met wie er zaken worden gedaan, doordat iedereen de gegevens van zakenpartners kan controleren. Dit zorgt uiteindelijk voor rechtszekerheid in de zakelijke wereld en wordt elk jaar wel miljoenen keren geraadpleegd.

Diverse gegevens worden door de KvK in het Handelsregister geregistreerd en elke inschrijving ontvangt een uniek KvK-nummer. Veel van deze gegevens zijn dus openbaar, waardoor het voor anderen mogelijk is om te zien of een bedrijf daadwerkelijk bestaat, wie er verantwoordelijk over is, en waar het gevestigd is. Dit geldt ook voor bedrijven die al zijn uitgeschreven, in verband met eventuele gemaakte schulden en aansprakelijkheid. Er zijn ook gegevens die niet voor iedereen beschikbaar zijn, maar alleen voor bevoegden, zoals deurwaarders, advocaten en notarissen, wat vastligt in de Handelsregisterwet.

Openbare en niet-openbare gegevens

Gegevens die onder andere openbaar beschikbaar zijn in het Handelsregister zijn:

  • Namen van bedrijven en organisaties;
  • het aantal medewerkers;
  • contactgegevens, waaronder telefoonnummers, e-mailadressen, adressen en internetadressen;
  • gegevens van vestigingen;
  • tekenbevoegden en functionarissen;
  • informatie over faillissementen.

Aan de andere kant zijn privéadressen van eigenaren en vennoten niet meer openbaar sinds 2008. Daarnaast zijn het Burgerservicenummer, geboorteplaats, geslacht en geboorteland van ondernemers, zoals interim professionals, ook niet openbaar.

Informatie opvragen

Het is voor iedereen mogelijk om bedrijven en organisaties op te zoeken in het Handelsregister, wat kan op handelsnaam, adres en KvK-nummer. Zulke zoekopdrachten zijn gratis, net zoals het opvragen van basisinformatie, zoals een adres of KvK-nummer. Indien iemand meer informatie wil opvragen, zoals een jaarrekening of uittreksel van het Handelsregister, zijn er wel kosten aan verbonden.

Privacygevoeligheid en misbruik van ondernemersgegevens

Door de Handelsregisterwet kan informatie uit het Handelsregister openbaar gebruikt worden voor allerlei doeleinden. De KvK is verplicht om deze gegevens aan te leveren als hiernaar gevraagd wordt. Het is dus niet mogelijk om het leveren van gegevens over ondernemers en ondernemingen te stoppen. Ook onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en privacywetgeving is dit het geval, waardoor niets verandert aan de openbaarheid van het Handelsregister. Hoewel de AVG de privacy van persoonsgegevens beschermt, is er namelijk een uitzondering voor openbare registers zoals het Handelsregister. Zodoende is de AVG niet op het Handelsregister van toepassing.

Ongewenst gebruik van gegevens

Veel ingeschreven zelfstandigen en ondernemers hebben aangegeven de laatste jaren veel last te hebben van ongewenst gebruik van hun zakelijke gegevens. Zij worden bijvoorbeeld in overmaat lastiggevallen voor marketingdoeleinden, waarnaast adresgegevens soms zelfs gepubliceerd worden op het internet. Hier kunnen ondernemers online en fysiek veel last van hebben, en soms zelfs door in dreigende situaties terechtkomen.

Hoewel het Handelsregister rechtszekerheid biedt, is de keerzijde van de openbaarheid dus het toenemend gebruik van de gegevens voor direct marketing. Ondernemers krijgen daardoor veel ongewenste e-mails, telefoontjes en verkopen aan de deur. Hoewel sommige zelfstandig ondernemers op deze manier nieuwe klanten vinden, leidt het ook tot veel overlast. Dit kan beperkt worden door onder andere de non-mailing-indicator, waardoor fysieke post en bezoeken aan de deur beperkt worden.

Welke maatregelen nemen de KvK en overheid?

Om ongewenst gebruik van zakelijke gegevens uit het Handelsregister te beperken, komen de KvK en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) met nieuwe maatregelen. Zo kunnen de persoonsgegevens van zelfstandig ondernemers beschermd worden, en wordt er tegelijkertijd economische zekerheid geboden. Persoonsgegevens zullen beter beschermd worden en direct marketing wordt beperkt, waarnaast het Handelsregister op een andere manier gefinancierd gaat worden. Ondernemers die bij de KvK ingeschreven staan, moeten hier namelijk jaarlijks een vaste bijdrage voor gaan betalen.

Persoonsgegevens en privacy beschermen

Een eerste speerpunt is hierbij het beschermen van persoonsgegevens, waarbij bepaalde openbare gegevens afgeschermd kunnen worden. Zo is het mogelijk om een bezoekadres af te schermen, waarnaast ook telefoonnummers standaard afgeschermd zullen worden vanaf 1 juli. Daarnaast wordt er een duidelijker onderscheid gemaakt in wie er toegang heeft en tot welke gegevens, en gelden er strengere regels voor het gebruik van bepaalde gegevens, zoals namen en adressen. Als er misbruik plaatsvindt, kan iemand ook de toegang tot het Handelsregister geweigerd worden.

Fraude voorkomen

Door de vernieuwing van de wet- en regelgeving rondom het Handelsregister wordt het voorkomen van fraude tevens makkelijker. Er komen strengere controles bij wijzigingen en inschrijvingen, en inschrijvingen mogen bij vermoedens van fraude geweigerd worden. Voor de transparantie van het handelsverkeer mag de KvK ook een lijst met bestuursverboden openbaar maken, waarin personen staan die veroordeeld zijn voor criminele activiteiten.

Kosteloos uittreksels opvragen

Met de nieuwe maatregelen wordt het ook mogelijk om kosteloos uittreksels op te vragen uit het Handelsregister van de KvK, waarin enkel strikt noodzakelijke informatie staat. Er zal opnieuw gekeken worden naar de bijdrage van partijen die vaak van gegevens uit het Handelsregister gebruik maken, zoals overheden en banken. Verder dienen ingeschrevenen ook een financiële bijdrage te doen per 1 januari 2025. Zo wordt er meer zekerheid en transparantie verkregen in het economische verkeer tussen ondernemers, terwijl de privacy van ondernemers gewaarborgd wordt.

Ben jij een interim, freelance of zzp professional of juist een opdrachtgever en op zoek naar de ideale match tussen opdrachtgever en opdrachtnemer? Stuur je cv op naar Bureau Ad Interim of meld je aan en wij helpen je snel en adequaat verder.