Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Moet ik een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

  • Home
  • Blogs
  • Moet ik een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

14 januari 2023

Regelmatig krijgen wij vragen van interimmers / freelancers en zzp'ers of het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering verplicht is. Vaak kun je voor weinig geld de risico's die je loopt verzekeren.

Nederland kent steeds meer ZZP'ers. Dat is ook wel logisch te noemen, want de tijden dat werknemers direct een vast contract kregen zijn voorbij. Bij een vaste baan vind jij tegenwoordig weinig zekerheid meer en daarom kun je net zo goed als ZZP'er aan de slag. Je kunt dan namelijk zelf je uurloon bepalen, zelf bepalen wanneer je gaat werken en zo zijn er nog veel meer voordelen waar je aan kunt denken.

Natuurlijk brengt het zijn van ZZP'er ook verantwoordelijkheden met zich mee. Je bent bijvoorbeeld verantwoordelijk voor je eigen administratie, waardoor je vaak een accountant nodig hebt, zeker als je er weinig verstand van hebt. Maar je bent ook verantwoordelijk voor eventuele aansprakelijkheid als je een fout maakt tijdens je werk. Er bestaat dan een kans dat je te maken krijgt met een flinke schadeclaim. Omwille van die reden kan het soms aan te raden zijn om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. In dit artikel gaan we daar verder op in.

We beginnen met uit te leggen wat een aansprakelijkheidsverzekering precies is. Vervolgens gaan we dieper op in op de vraag of een aansprakelijkheidsverzekering verplicht is. In welke situaties is het wel verplicht? In welke situaties is een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht? Daarna gaan we in op het feit of een aansprakelijkheidsverzekering voor jou als ZZP'er van toepassing is. Dat zijn de hoofdvragen die wij gaan bespreken. Lees dus snel verder zodat jij alles te weten komt over de aansprakelijkheidsverzekering.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

In de inleiding hebben we het er al even over gehad, maar wat is nu precies een aansprakelijkheidsverzekering? De naam verraadt het eigenlijk al: als er een bepaald iets gaat gebeuren in je bestaan, dan kan het zijn dat jij daarvoor aansprakelijk wordt gesteld. Als het gaat om een aansprakelijkheidsverzekering dan wordt er een onderscheid gemaakt tussen een particuliere aansprakelijkheidsverzekering en een bedrijfsmatige aansprakelijkheidsverzekering. We zullen het verschil tussen deze twee even uitleggen aan de hand van twee voorbeelden.

Op een particuliere aansprakelijkheidsverzekering kun je bijvoorbeeld aanspraak maken in de volgende situatie. Je bent lekker aan het fietsen richting school. Lekker met de muziek in je oren en je fluit erover. Je voelt je fantastisch, maar door de muziek let je even niet zo goed op de weg. Dit heeft tot jammerlijk gevolg dat je ineens tegen een dure auto aanrijdt. De bestuurder zit er nog in en die wordt pislink. Hij stelt jou ervoor verantwoordelijk en het bedrag dat je moet betalen loopt op tot in de duizenden euro's. Je voelt je heel stom, maar gelukkig heb je een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten alwaar je dan gebruik van kunt maken. In de meeste gevallen wordt het dan gedekt en is dat probleem voor jou opgelost.

Op de beroepsmatige aansprakelijkheidsverzekering kun je aanspraak maken wanneer je tijdens het uitoefenen van je vak een fout maakt. Stel je bijvoorbeeld voor dat jij als schilder aan het werk bent. Jij bent heerlijk aan het schilderen en er is geen vuiltje aan de lucht. De klus is bijna klaar, maar dan valt er ineens een verfpot om en deze valt precies op de vloer. De verf is zeer hardnekkig en kan men niet meer uit de vloer krijgen. Het is ook nog net een nieuwe vloer van je klant, met als gevolg dat ze een claim van duizenden euro's eisen. In deze gevallen kun je gebruikmaken van de beroepsmatige aansprakelijkheidsverzekering. De schade wordt dan voor jou gedekt en dat is mooi meegenomen, anders kan het je flink de kop kosten.

Voor beide situaties moet je dus een verschillende verzekering afsluiten. Ook als je als ZZP'er werkzaam bent. Heel veel mensen denken dat je met een particuliere wettelijke aansprakelijkheidsverzekering ook bent verzekerd tegen bedrijfsmatige uitoefening, maar dat is dus niet het geval. Het is dus zeer belangrijk om dit onderscheid te maken en uit te vinden of het voor jou noodzakelijk is om een beroepsmatige aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht?

Dat brengt ons ook gelijk op het volgende punt van dit artikel. Ben jij als ondernemer verplicht om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten? Daar kunnen we vrij kort over zijn, want de standaard regel is dat dit niet verplicht is. Toch zitten er enige haken en ogen aan dit antwoord, want er zijn situaties te noemen alwaar het min of meer wel verplicht is om er één af te sluiten. In dit artikel bespreken we een paar van die verschillende situaties en geven we enkele voorbeelden van hoe dit er in de praktijk uit kan komen te zien.

Een opdrachtgever wenst dit

Er kunnen verscheidene situaties zijn alwaar een opdrachtgever van jou als eis heeft dat jij in bezit bent van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. In die gevallen is het dus niet echt verplicht, maar als je er dan niet één afsluit, kan het zijn dat een zeer grote opdracht jou voor de neus wordt weggeboord en dat zou jammer zijn. Maar in wat voor situaties kan een opdrachtgever dit van jou wensen? Welnu, stel je voor dat je in de bouw werkzaam bent. Je moet een groot gebouw renoveren en dat is natuurlijk fantastisch, want het garandeert jou van veel werk op de lange termijn. Het punt is echter dat er bij een renovatie van een gebouw natuurlijk veel mis kan gaan. Daarom wil de opdrachtgever wel verzekerd zijn dat er bij een eventueel probleem voldoende financiële middelen zijn om het probleem weer op te lossen. Daarom kan het zijn dat ze een verzekering eisen, zodat ze niet achter het geld aan moeten bij een eventuele aansprakelijkheid.

Beroep waarbij het verplicht is

Dan zijn er ook nog bepaalde beroepen waarbij het verplicht is om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Het gaat dan om beroepen alwaar de kans zeer groot is dat je er gebruik van moet maken. En mocht je er dan gebruik van moeten maken, dan is de schade welhaast niet te overzien als het geldbedrag dan ook echt wordt toegezegd door bijvoorbeeld een rechter. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan het beroep van financieel adviseur. Je hebt dan als taak om financiële adviezen aan mensen of bedrijven te geven. Dit kan echter oplopen in honderden duizenden euro's en in sommige gevallen zelfs miljoenen. Het is dan ook logisch dat een aansprakelijkheidsverzekering vereist is. Maar ook bij andere beroepen kan dit het geval zijn. Het zijn in de regel beroepen alwaar je een groter risico loopt.

Verplicht voor een specifieke brancheorganisatie

Jezelf als ZZP'er aansluiten bij een brancheorganisatie kent meerdere voordelen. Als een team sta je altijd sterker en een organisatie komt dan vaak op voor de belangen van jouw werk. Het punt is echter wel dat er verscheidene branches zijn alwaar je verplicht bent om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Dus ook daar moet je goed rekening mee houden als jij je gaat aansluiten bij een dergelijke organisatie, want in die gevallen kan het verplicht zijn.

Het nut van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Hierboven hebben we al verscheidene belangrijke vragen beantwoord als het gaat om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Het is namelijk niet verplicht, maar in bepaalde situaties wel. Maar wanneer is het voor jou als ondernemer toch verstandig om er één af te sluiten en wanneer is het onzin? In de rest van dit artikel gaan wij die vraag beantwoorden, want we begrijpen heel goed dat jij als ZZP'er twijfelt of het voor jou noodzakelijk is om een dergelijke verzekering af te sluiten. Hieronder beschrijven wij een stappenplan waar je aan moet denken, zodat je een beter beeld krijgt of je wel of niet een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig hebt.

Hoeveel risico loop jij?

Allereerst is het verstandig om na te gaan hoeveel risico jij kunt lopen op eventuele problemen bij het uitoefenen van je vak. In principe kun je de risico's onderverdelen in drie categorieën. Allereerst heb je bepaalde beroepen waarbij je vrijwel geen enkel risico loopt. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan het werk als tekstschrijver. Je doet dit vanuit huis en in principe kan er weinig gebeuren. Er kan natuurlijk een slechte tekst worden afgeleverd, maar verder is er weinig waar je aansprakelijk voor kan worden gesteld. Dan zijn er bepaalde beroepen waarbij je enigszins risico loopt op een flinke schadeclaim.

Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan het werk als een schilder, waarbij er bepaalde vlekken op kostbare spullen kunnen komen. Er is weliswaar een risico, maar de kosten vallen vaak alleszins mee. Dan heb je dus ook nog bepaalde beroepen waarbij het risico aanzienlijk groot is. In dat geval is het op zeker aan te raden om er eentje te nemen. Voordat je besluit om een verzekering af te sluiten, is het dus aan te raden om naar je specifieke beroep te kijken. Ga na of het de moeite waard is om er één af te sluiten. Als er risico's zijn op kleine schadeclaims kan het soms namelijk voordelig zijn om er helemaal geen af te sluiten.

Kun je korting krijgen?

Ook is het van belang om na te gaan of jij korting kunt krijgen. Er zijn bijvoorbeeld verschillende banken alwaar je een korting op de verzekering kunt krijgen, bijvoorbeeld omdat je daar in het verleden een verzekering hebt afgesloten. Maar ook in andere situaties is het mogelijk om te profiteren van korting. Kijk dus ook goed of je daar profijt van kunt hebben.

Wat dekken de verzekeringen?

Hierboven hebben wij al veel verschillende zaken besproken, maar het kan heel goed zijn dat jij je afvraagt wat de verzekering nu precies dekt? In het laatste gedeelte van dit artikel gaan we daar wat verder op in. We bespreken eerst wat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt en vervolgens de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Wat dekt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt in principe alles wat te maken heeft met fouten die jij als individu hebt gemaakt tijdens het uitoefenen van je werkzaamheden. Dit wordt ook wel een beroepsfout genoemd. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan een fout tijdens het metselen van een muur, maar bijvoorbeeld ook fouten tijdens het schilderen en dergelijke. Deze verzekering is dus ideaal voor personen die veel met de handen aan het werk zijn, waarbij een foutje snel kan worden gemaakt.

Wat dekt de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt in principe twee zaken. Het dekt bijvoorbeeld schade die jij of je product veroorzaakt aan een ander. Stel je voor dat jij een huis hebt gebouwd en het fundament kraakt, waardoor iemand daardoor gewond raakt. In dat geval heb je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig die dit voor je dekt.

Maar ook in andere situaties kun je aanspraak maken op deze verzekering. Het gaat dan om schade die jij als persoon of een product aanbrengt aan zaken van anderen. Dus niet alleen personen, maar ook objecten. Vooral de producten zijn een belangrijk verschil te noemen in vergelijking met de andere verzekering. Stel je bijvoorbeeld de volgende situatie voor: je hebt een prachtige keuken ergens gemonteerd, maar dit heeft als gevolg dat de hele vloer is aangetast. Dat is natuurlijk hartstikke vervelend en in die situatie kun je aanspraak maken op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Conclusie

In dit artikel zijn verschillende zaken besproken. We hebben getracht antwoorden te verschaffen op verschillende vragen. Allereerst hebben we uitgelegd wat de verzekering precies inhoudt. Vervolgens zijn we meer naar de juridische kwesties gaan kijken en in welke situaties het verplicht is om er een af te sluiten. Daarna zijn we meer ingegaan op de praktische situaties. In welke gevallen heb je deze nodig als ZZP'er en wanneer niet? Vervolgens hebben wij nog de verschillen uitgelegd tussen de verschillende verzekeringen. Ze hebben namelijk enige overeenkomsten, maar ook bepaalde verschillen. Al met al hopen wij dat jij als ZZP'er, of toekomstige ZZP'er, wat aan dit artikel hebt gehad.