Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Nemen ICT'ers de arbeidsmarkt over in de toekomst?

  • Home
  • Blogs
  • Nemen ICT'ers de arbeidsmarkt over in de toekomst?

24 december 2023

Door de toenemende digitalisering, globalisering en inzet van technologieën en software in het bedrijfsleven, is de ICT-sector enorm in arbeidsvolume gestegen.

Nemen ICT'ers de arbeidsmarkt over in de toekomst?

Door de toenemende digitalisering, globalisering en inzet van technologieën en software in het bedrijfsleven, is de ICT-sector enorm in arbeidsvolume gestegen. Deze groei zet zich naar alle waarschijnlijkheid door in de toekomst, waardoor er een grote vraag blijft naar ICT'ers. Dit maakt het een lucratieve sector voor interim, freelance en zzp professionals, die steeds meer te maken krijgen met het integreren van technologie op de werkvloer. Hoe ziet de toekomst voor de ICT-professional er precies uit?

Groei in het arbeidsvolume van de ICT-sector

In 2021 is het arbeidsvolume in de ICT-sector met 2,8 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder, terwijl het totale arbeidsvolume in Nederland maar 0,3 procent toenam. Dit betekent dat het aandeel van de ICT-sector in de Nederlandse economie flink is toegenomen. Hierbij neemt ook het aantal werkzame ICT'ers toe, die zich verspreiden over diverse bedrijfstakken, wat tussen 2020 en 2021 met 17 procent is gestegen.

68 procent van deze groep werkende ICT'ers beschikt over een vaste arbeidsrelatie, wat ongeveer 379.000 mensen betreft. Toch groeit het aantal zelfstandige ICT'ers ook gestaag, wat bijna een verdubbeling was in 2021 in vergelijking met 2020. De totale groep ICT'ers bedroeg in 2021 5,1 procent van de totale beroepsbevolking.

De ICT'er is man, jong en werkzaam in de informatiedienstverlening

Ongeveer 85 procent van alle werkzame ICT'ers in Nederland is een man en een groot deel van deze groep werkt ten minste 35 uur per week. Daarnaast zijn veel werkenden in deze groeiende en belangrijke sector jonger dan 35 jaar, wat in het afgelopen jaar is toegenomen. Echter, ook het aantal werkzame ICT'ers tussen de 55 en 75 jaar is licht gestegen, van 10 procent in 2011 naar 15 procent in 2021.

In sommige bedrijfstakken zijn ICT'ers sterker vertegenwoordigd dan in andere. Zo is de bedrijfstak informatie en communicatie het grootst, waarin bijna 40 procent een ICT-baan heeft. Daarnaast werken veel ICT'ers bij energiebedrijven en financiële instellingen, waar 1 op de 10 een ICT-baan heeft. Sectoren waar slechts een klein deel als ICT'er werkzaam is, zijn de horeca, bosbouw, landbouw en visserij.

Grote vraag naar ICT'ers

Het aantal ICT'ers in Nederland is dus flink gestegen de afgelopen jaren, wat komt door de grote vraag naar mensen met een ICT-beroep. ICT is tegenwoordig in bijna geen enkele sector meer weg te denken is, waar steeds meer technologische middelen gebruikt worden en software de basis van veel processen en diensten vormt. Hierdoor is het vakgebied geen niche meer, maar een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering in elke organisatie. Door middel van ICT-professionals kan ICT-kennis goed ingebed worden in een organisatie.

De vraag naar ICT'ers zal in de toekomst alleen maar toenemen, zoals experts verwachten. Er is nu al veel concurrentie tussen bedrijven om ICT'ers binnen te halen, waarbij salaris en andere arbeidsvoorwaarden als wapen worden gebruikt en belangrijke wervingsfactoren vormen. Eind 2021 waren er bijna 23.600 openstaande vacatures in de ICT-sector, wat een stijging is van 9.000 ten opzichte van een jaar eerder. Deze enorme stijging heeft ook te maken met de corona crisis, waarvan veel bedrijven langzamerhand hersteld zijn.

De stijgende vraag naar ICT'ers wordt met name veroorzaakt door de groeiende afhankelijkheid van veel organisaties van specialisten die om kunnen gaan met technologie. De digitalisering, razendsnelle innovatie op het gebied van technologie en stijgende dreiging van cyberaanvallen maken het noodzakelijk om ICT-experts in te schakelen. Vooral securityspecialisten en softwareontwikkelaars zijn zeer gewild om bedrijven op een veilige en optimale manier zaken te kunnen laten doen.

De ICT-arbeidsmarkt van de toekomst

Momenteel is ongeveer 1 op de 17 werkenden in Nederland een ICT'er, wat in tien jaar tijd bijna verdubbeld is. Als dit groeitempo van 7 procent zich in de toekomst voortzet, is in 2030 al 1 op de 10 Nederlanders ICT'er. In de toekomst werkt technologie waarschijnlijk nog meer ondersteunend in de wereld van ondernemen, waarbij het mensen helpt om taken efficiënter en sneller uit te voeren. Waar veel mensen bang zijn dat technologie te arbeidsbesparend gaat zijn, denken experts dat het vooral de invulling van veel banen zal veranderen.

Klassieke trainingen zullen bijvoorbeeld vervangen worden door e-learning tools die beter inspelen op de individuele leerbehoeften van mensen. Er blijven overigens altijd mensen nodig om deze digitale middelen te ontwerpen en te voorzien van content, waar de ICT'er om de hoek komt kijken. Daarom zal het arbeidstekort in deze sector sneller toenemen dan afnemen. Het is dan vooral belangrijk om te sturen op efficiënter onderwijs, zodat meer mensen leren over trends als Artificial Intelligence (AI) en cybersecurity. Dit wordt al in bepaalde mate toegepast en kan de nieuwe generatie nog vindingrijker en ICT-onderlegd maken.

Hoewel AI zich razendsnel ontwikkelt en steeds meer menselijk werk kan vervangen, zijn experts niet bang dat dit het werk van de ICT'er gaat overnemen. Het programmeerwerk zal waarschijnlijk wel voor een groot deel gedaan worden door AI in de toekomst, maar daarna zijn er nog altijd ICT-professionals nodig voor de implementatie en controle. Zo krijgen ICT-banen een hoger niveau van abstractie, met taken als coördineren en plannen en communiceren met klanten. De inzet van AI kan veel taken versimpelen, maar het moet wel op de juiste manier gebruikt en ontwikkeld blijven worden. Hiervoor blijven professionals noodzakelijk die de output van AI kunnen omzetten in de technische vereisten op de werkvloer.

AI heeft dus de potentie om het werk van de ICT'er op talloze wijze te vergemakkelijken, waardoor de productiviteit in de sector omhoog kan. Desalniettemin zal de ICT-sector blijven stijgen en het zal zich nog dieper wortelen in de Nederlandse economie, met als gevolg een stijgende vraag naar ICT-experts. Vooral het versterken van de cloudinfrastructuur en cybersecurity zal voor de komende jaren de focus zijn. Of ICT'ers de arbeidsmarkt overnemen in de toekomst? Een verandering zal waarschijnlijk eerder zijn dat alle werkenden een vorm van basiskennis van ICT moeten hebben om hun werk optimaal uit te kunnen voeren, in welke sector van de arbeidsmarkt ze ook werken.

Meld je aan bij Bureau Ad Interim of stuur je cv naar ons op en wij maken de ideale match tussen opdrachtgever en opdrachtnemer!