Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Nieuwe subsidie voor samenwerking in de culturele en creatieve sector

 • Home
 • Blogs
 • Nieuwe subsidie voor samenwerking in de culturele en creatieve sector

11 juni 2024

De culturele en creatieve sector omvat een groot aantal beroepen die beoefend worden door interim, freelance en zzp professionals, maar waarbinnen ook veel grote bedrijven actief zijn.

Nieuwe subsidie voor samenwerking in de culturele en creatieve sector

De culturele en creatieve sector omvat een groot aantal beroepen die beoefend worden door interim, freelance en zzp professionals, maar waarbinnen ook veel grote bedrijven actief zijn. Deze ondernemers richten zich bijvoorbeeld op kunst en media en entertainment, en kunnen profiteren van samenwerkingen. Om samenwerking en de arbeidsmarktpositie van werkenden in deze sector te stimuleren, is er een nieuwe subsidie gelanceerd. Wat houdt deze subsidie in en hoe helpt het zelfstandig ondernemers?

Wat valt er onder de culturele en creatieve sector?

De culturele en creatieve sector in Nederland omvat een groot aantal bedrijven en instellingen, van zelfstandigen tot grote bedrijven. Aan het eind van 2021 waren er in totaal 22.300 bedrijven actief in deze sector, wat 1.100 meer is dan voor het begin van de coronacrisis. Deze groep ondernemers wordt grofweg verdeeld in drie groepen, namelijk de creatieve zakelijke dienstverlening, kunst, en media en entertainment. Hierbij is de eerste groep het grootst, en bedraagt bijna de helft van alle ondernemers in deze sector.

Allerlei soorten producten en diensten vallen onder de culturele en creatieve sector, waarvan de grootste groep wordt vertegenwoordigd door reclamebureaus. Hierop volgen industrieel ontwerp, uitvoerende kunst, podiumkunst en architectenbureaus. Culturele en creatieve beroepen zijn daarnaast ook fotografen, makers en uitgevers van geluidsopnamen en boekenuitgevers.

Waarom is samenwerking belangrijk?

Binnen de culturele en creatieve sector wordt samenwerking vaak als een belangrijk element gezien voor het creatieve proces. Het kan bijvoorbeeld waardevol zijn om samen met andere ondernemers binnen een beroepsgroep samen te werken, of juist uit andere beroepsgroepen om verschillende invalshoeken te combineren. Hierdoor kunnen met name interim, freelance en zzp professionals elkaars werk naar een hoger niveau tillen.

Bovendien kan het leuk en verfrissend zijn om te sparren met mensen die in hetzelfde schuitje zitten. Iedereen heeft immers zijn of haar eigen werkwijze en kan creatieve ideeën delen voor het oplossen van uitdagingen. Dit zorgt voor bedrijfsgroei en persoonlijke groei. Naast het opdoen van nieuwe ideeën kunnen samenwerkingen ook tot concrete projecten leiden.

Wat houdt de nieuwe subsidie in?

Voor het stimuleren van samenwerkingen en de arbeidspositie van ondernemers binnen de culturele en creatieve sector, heeft Oog voor Impuls een nieuwe subsidie gelanceerd, genaamd regeling Samenwerking & Schaalvoordelen. Oog voor Impuls is onderdeel van de netwerkorganisatie Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst (ACCT) en wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De subsidie biedt financiële ondersteuning aan zelfstandigen om te investeren in samenwerkingen met andere zelfstandigen en organisaties. Dit kan uiteindelijk tot kostenbesparingen en schaalvoordelen leiden en biedt meer zekerheid met betrekking tot inkomen en werk. Als de samenwerking een concrete vorm heeft verkregen, is het tevens mogelijk om een tweede financiële bijdrage te krijgen.

Met deze nieuwe regeling worden zelfstandigen aangemoedigd om mogelijke samenwerkingen te verkennen binnen de culturele en creatieve sector. Hiermee hoopt Oog voor Impuls een duurzame en eerlijke beroepspraktijk te realiseren, en ondernemers te helpen met structurele kosten. Grote bedrijven maken bijvoorbeeld kosten door pensioenregelingen, vergoedingen en mensen in dienst nemen. Daarnaast hebben zelfstandigen ook te maken met pensioenregelingen en verzekeringen, waarnaast er kosten verbonden zijn aan het volgen van scholing. Bij deze investeringen kan samenwerking van pas komen, bijvoorbeeld door kostenbesparingen en schaalvoordelen.

Twee bijdragen

Als onderdeel van de nieuwe subsidie biedt Oog voor Impuls twee bijdragen:

 • Verkenningsbijdrage: Dit is voor het onderzoeken van mogelijke samenwerkingen, met een bijdrage van maximaal 20.000 euro voor verkenningen van samenwerkingen tussen organisaties en maximaal 5.000 euro voor verkenningen van samenwerkingen tussen zelfstandig ondernemers.
 • Stimulansbijdrage: Deze bijdrage is bedoeld voor de kosten voor de implementatie van een samenwerking. Hierbij geldt een maximum van 10.000 euro voor organisaties die samenwerken, en 2.500 voor samenwerkende zelfstandigen.

Toekenningscriteria voor de nieuwe subsidie

Niet zomaar iedereen kan van de subsidie gebruikmaken, aangezien de regeling alleen beschikbaar is voor organisaties en zelfstandigen die werkzaam zijn in de culturele en creatieve sector. Dit wordt vastgesteld aan de hand van de SBI-code waarmee een aanvrager staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Ten minste één van de partijen die betrokken is bij een samenwerking moet tot deze doelgroep behoren. De precieze hoogte van de Verkenningsbijdrage wordt bij goedkeuring bepaald en kan daarna niet meer veranderen, ook niet bij een stijging of daling van de kosten.

De Stimulansbijdrage is daarnaast 0,5 procent van de gezamenlijke omzet van de organisaties binnen het samenwerkingsverband. Deze bijdrage wordt toegekend aan de hand van een document met de samenwerkingsovereenkomst en de jaarcijfers van de KvK. Als een samenwerking al voor een andere financiering in aanmerking komt, wordt een aanvraag afgewezen.

Voorbeelden van effectieve samenwerkingen

Er zijn allerlei soorten samenwerkingen die kunnen plaatsvinden binnen de culturele en creatieve sector. Onder andere de volgende initiatieven zijn voorbeelden van effectieve samenwerkingen:

 • Een samenwerking tussen organisaties op het gebied van arbodiensten, Human Resources (HR) dienstverlening en salarisadministratie.
 • Organisaties die samen trainingen organiseren voor het stimuleren van diversiteit en inclusiviteit.
 • Festivals en podia die gezamenlijk in Augmented Reality (AR) investeren om concerten te verrijken en publieksparticipatie te versterken.
 • Verschillende koren die samen een oefenruimte delen of professionele dirigent inhuren.
 • Een samenwerkingsverband tussen kunstenaars die een atelier delen of hun activiteiten afstemmen op elkaar om een groter publiek aan te trekken.
 • Kunstdocenten die samen een onderwijsprogramma ontwikkelen en realiseren voor middelbare scholen.
 • Een gezamenlijke rechtspersoon oprichten.
 • Het fuseren van belangenorganisaties om samen sterker te staan.

Wat is het effect van de nieuwe subsidie?

Door middel van de regeling Samenwerking & Schaalvoordelen kunnen ondernemers in de culturele en creatieve sector makkelijker stappen maken en kosten besparen. Zo worden zij geholpen met structurele kosten, een eerlijke beloning en beter werkgeverschap. Uiteindelijk kan er zo een duurzame en eerlijke beroepspraktijk mogelijk gemaakt worden en wordt de drempel voor samenwerken aanzienlijk verkleind.

Ben jij een interimmer, freelancer of zzp'er in de culturele en creatieve sector? Stuur je cv naar ons op bij Bureau Ad Interim en wij maken een match met een opdrachtgever. Of meld je juist aan als opdrachtgever en ook dan helpen we je verder.