Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Ondernemen met een beperking wat zijn de kansen en risico's

  • Home
  • Blogs
  • Ondernemen met een beperking wat zijn de kansen en risico's

17 december 2023

Mensen met een beperking hebben extra doorzettingsvermogen en lef nodig om de sprong naar het zelfstandig ondernemerschap te wagen.

Ondernemen met een beperking: wat zijn de kansen en risico’s?

Mensen met een beperking hebben extra doorzettingsvermogen en lef nodig om de sprong naar het zelfstandig ondernemerschap te wagen. De wet- en regelgeving en samenstelling van de arbeidsmarkt maakt het voor hen namelijk niet altijd even makkelijk om als zelfstandige aan de slag te gaan, waardoor veel arbeidspotentieel onbenut blijft. Toch zijn er ook manieren waarop opdrachtgevers een inclusieve onderneming kunnen leiden. Daarnaast zijn er speciale regelingen en initiatieven waar mensen met een beperking van gebruik kunnen maken om onbeperkt te kunnen ondernemen.

Veel arbeidspotentieel blijft onbenut

In Nederland hebben ongeveer twee miljoen mensen een beperking, maar het vinden en behouden van een baan is voor hen lastig. Zowel een baan in loondienst als een zelfstandige onderneming brengen extra barrières met zich mee, waardoor veel arbeidspotentieel onbenut blijft. Dat is heel erg zonde, zeker aangezien er nog steeds krapte is op de arbeidsmarkt.

Het zelfstandig ondernemerschap kan voor deze bevolkingsgroep een goed alternatief zijn. Immers biedt dit de vrijheid om zelf werktijden en werkzaamheden te bepalen, wat voor veel mensen met een beperking juist belangrijk is. Echter, ook bij het zelfstandig ondernemerschap ervaren mensen met een beperking obstakels, zoals de invloed op hun uitkering, het regelen van werkaanpassingen en van welke regelingen ze wel en niet gebruik kunnen maken.

Het belang van inclusiviteit bij ondernemen

Desalniettemin is het belangrijk dat de arbeidsmarkt een inclusieve plek is, waar ook mensen met een beperking gemakkelijk toegang tot hebben. Veel bedrijven zien het nut van diversiteit al in en houden er rekening mee door middel van een diversiteitsbeleid. Toch is dit nog lang niet in elk bedrijf het geval. In een inclusieve onderneming moeten ook werkenden met een arbeidsbeperking naar hun eigen vermogen betaald kunnen werken.

Tips voor opdrachtgevers

Opdrachtgevers kunnen bijdragen aan een inclusieve werkplek voor mensen met een beperking door middel van een aantal tips:

  • Denken in mogelijkheden: Veel bedrijven hebben geen mensen met een arbeidsbeperking in dienst omdat er dan aanpassingen op de werkvloer gedaan moeten worden. In plaats van denken in zulke obstakels is het belangrijk dat bedrijven denken in mogelijkheden. Door kleine aanpassingen kunnen mensen met een fysieke of verstandelijke beperking namelijk prima werken als bijvoorbeeld dataverwerker, risicoanalist en schoonmaker.
  • Zoeken op de juiste plek: 60 procent van de mensen met een beperking zit thuis, terwijl een groot deel hiervan wel kan en wil werken. Dit komt omdat veel vacatures hoge eisen stellen. Opdrachtgevers kunnen deze groep bereiken door speciale kandidatenbanken en platformen te raadplegen, waar mensen met een beperking hun vaardigheden en talenten beschrijven. Zo krijgen opdrachtgevers een beter beeld van wat iemand kan bijdragen. Ook zijn er via gemeenten, het UWV en speciale servicepunten mogelijkheden om het juiste talent te zoeken.
  • Investeren van tijd en energie: Het inhuren van ondernemers met een arbeidsbeperking gaat vaak gepaard met wat extra investeringen, maar dit zijn wel langetermijninvesteringen. Het geeft bovendien een goed beeld af aan de arbeidsmarkt dat een bedrijf inclusief is, waardoor bedrijven aan employer branding doen.
  • Creëren van draagvlak binnen het bedrijf: Om ervoor te zorgen dat de sfeer op de werkvloer positief is, is het belangrijk om draagvlak te creëren en het beeld te ontkrachten dat mensen met een beperking een last zijn. Hiervoor moeten opdrachtgevers de toegevoegde waarde en het talent van de ingehuurde ondernemer met een beperking duidelijk maken.

Een bedrijf starten met een beperking

Mensen met een beperking die een bedrijf willen starten, moeten een aantal zaken regelen voor ze aan de slag kunnen. Dit begint bij een afspraak maken met een UWV-begeleider in het geval iemand een uitkering krijgt van de WAZ, WAO, Wajong, WIA of Ziektewet. Samen kunnen er dan plannen gemaakt worden voor het ondernemerschap en hoe de inkomsten dan verrekend moeten worden met de uitkering. Het UWV kan ook helpen met het krijgen van een lening om een eigen bedrijf te starten.

Het is tevens handig om in gesprek te gaan met mede-ondernemers die ook een handicap hebben. Door verhalen te horen uit de praktijk is het makkelijker om de juiste stappen te zetten. Zelfstandig ondernemers met een beperking kunnen hun plannen ook overleggen met de gemeente, wat soms zelfs noodzakelijk is, zoals bij een bedrijf starten vanuit huis. Ook hierbij kan het UWV voorzieningen aanbieden om thuis te ondernemen, zoals aanpassingen aan de werkplek of hulpmiddelen.

Als een ondernemer niet vanuit huis een onderneming start of voor afspraken ergens naartoe moet, zijn er regelingen voor vervoer, zoals een vergoeding voor taxikosten. Daarnaast kunnen startende ondernemers met een beperking in aanmerking komen voor een verlaagd urencriterium, waardoor ze minder inkomstenbelasting hoeven te betalen. Ze moeten dan minimaal 800 uur per jaar aan hun eigen bedrijf besteden in plaats van 1225 uur. Ondernemers met een arbeidsbeperking moeten zoals alle ondernemers tevens nadenken over verzekeringen. Dit moeten ze zelf regelen en ze kunnen hierbij tegen strengere acceptatieregels en hoge premies aanlopen.

Initiatieven voor ondernemen met een beperking

Om interim, freelance en zzp professionals met een beperking te ondersteunen bij het ondernemen zijn er een aantal initiatieven gestart.

Onbeperkt Ondernemen

Dit project helpt mensen met een beperking bij al hun vragen, biedt voor een jaar lang workshops aan en verzorgt de hulp van een persoonlijke coach die eveneens een beperking heeft. Door mee te doen aan het project kunnen waardevolle samenwerkingspartners en opdrachtgevers gevonden worden.

Bart de Graaff Foundation

De Bart de Graaff Foundation is gericht op jonge mensen met een lichamelijke beperking en helpt hen met het opzetten van hun eigen onderneming. Dit doen ze onder andere door het initiatief Onbeperkt aan de Slag en het programma Je Zal Het Maar Hebben.

UWV

Het UWV biedt ook diverse faciliteiten aan, zoals advies over waar ondernemers op moeten letten en de gevolgen voor een uitkering. Ook kan het UWV helpen met een inschrijving bij de KvK en het krijgen van een lening.

Ben jij een zelfstandig ondernemer, met of zonder een beperking, of een opdrachtgever die op zoek is naar talent? Meld je bij Bureau Ad Interim en wij maken de ideale match.