Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Wat zijn hard skills en soft skills?

 • Home
 • Blogs
 • Wat zijn hard skills en soft skills?

29 januari 2024

In veel vacatures vragen werkgevers om soft en hard skills, die in een bepaalde combinatie aanwezig moeten zijn bij kandidaten.

In veel vacatures vragen werkgevers om soft en hard skills, die in een bepaalde combinatie aanwezig moeten zijn bij kandidaten. Deze harde en zachte vaardigheden benadrukken iemands ontwikkeling, karaktertrekken en kennis, en zijn beide belangrijk voor tijdens je loopbaan. Waar harde skills gaan over trainbare vaardigheden die je bijvoorbeeld tijdens een opleiding opdoet, gaan softe skills juist over persoonlijke eigenschappen die je werkethiek en functioneren binnen een organisatie beïnvloeden. Wat is het verschil tussen deze twee soorten vaardigheden en op welke manier kun jij ze benadrukken in een motivatiebrief en cv en tijdens een sollicitatiegesprek?

Wat zijn vaardigheden (skills)?

Een vaardigheid is een taak of activiteit waar iemand erg bedreven in is of een handeling die iemand bekwaam kan uitvoeren. Dit kan ontwikkeld worden door middel van ervaring en oefening en het gaat zodoende om meer dan alleen kennis van begrippen en feiten. De term "competentie" wordt vaak ook in deze context gebruikt, wat verwijst naar een combinatie van kennis, karaktereigenschappen en vaardigheden. Vaardigheden omvatten dus allerlei zaken en kunnen onderverdeeld worden in harde en zachte vaardigheden.

Het verschil tussen soft en hard skills

Er is een verschil tussen harde en softe skills, waarbij harde vaardigheden meet- en leesbaar zijn en puur technisch, inhoudelijk en professioneel van aard. Als je bijvoorbeeld een opleiding hebt gevolgd in de informatietechnologie (IT) is je IT-kennis een harde skill. Daarentegen zijn zachte vaardigheden subjectief en persoonlijk. Als je van nature erg sociaal bent en daardoor goed in een team kunt werken, is dit een softe skill. Harde skills zijn goed aan te leren door middel van opleidingen, trainingen en het opdoen van ervaring, terwijl softe skills meer persoonlijkheidskenmerken vormen die in je karakter zitten en die je verder kunt ontwikkelen.

Wat zijn hard skills?

Harde vaardigheden zijn dus trainbare vaardigheden die je bijvoorbeeld verwerft door een opleiding te volgen of ervaring op te doen in het werkveld. Je kunt zo specifieke vaardigheden opdoen voor een bepaalde functie of vakgebied. Dit type vaardigheden ontwikkel je ook gedurende je loopbaan door de ervaringen die je hierbij opdoet. Er zijn allerlei soorten harde vaardigheden, waarbij de gewenste competenties per industrie, baan en sector verschillen.

In de voedselindustrie- en detailhandel is het bijvoorbeeld handig om kennis te hebben van en ervaring met specifieke software voor het bijhouden van de inventarisatie en voorraad. Echter, als je gids bent, heb je hier niks aan en is het juist belangrijk dat je een vreemde taal beheerst. Soms ben je ook verplicht om bepaalde certificaten te halen en tests af te leggen om bepaalde kennis en ervaring te bewijzen.

Voorbeelden van harde vaardigheden

De volgende voorbeelden illustreren hoe harde skills voorkomen op de werkvloer:

 • Een certificaat voor het verrichten van een bepaalde handeling, zoals voor het bedienen van een heftruck of voor het beschikken van kennis over het bedienen van een CMS-systeem.
 • Kennis van en ervaring met het ontwikkelen of programmeren van software, waarbij je alles afweet van coderen.
 • Kennis hebben van de wet- en regelgeving binnen een specifieke sector, zoals opgedaan tijdens een opleiding.
 • Alles weten over het menselijke brein en verbanden kunnen leggen tussen iemands EQ en IQ als psycholoog of therapeut.

Wat zijn soft skills?

Aan de andere kant van het spectrum liggen zachte vaardigheden, oftewel gewoonten of persoonlijke eigenschappen die deel uitmaken van je persoonlijkheid. Bovendien oefenen ze invloed uit op je werkethiek en functioneren in een bepaalde functie. Deze vaardigheden helpen potentiële werkgevers en opdrachtgevers om inzicht te verkrijgen in hoe jij functioneert binnen een organisatie. Ze kunnen zo bijvoorbeeld beter beoordelen of je om kunt gaan met stressvolle situaties en of je past op een creatieve afdeling.

Naast hard skills zijn softe skills dus ook belangrijk voor een functie, omdat deze laten zien hoe goed je past bij een bedrijf en functie. Daarnaast bepalen zachte vaardigheden hoe goed je past bij een bestaand team van werknemers. Overigens zijn softe skills overdraagbaar naar een andere werksetting, waardoor je met de juiste zachte vaardigheden op veel verschillende plekken aan de slag kunt. Dit is onder andere essentieel als je een interim, freelance of zzp professional bent en bij verschillende bedrijfskeukens een kijkje neemt.

Voorbeelden

Zachte vaardigheden zijn dus net zoals harde vaardigheden onmisbaar voor een productieve en positieve bedrijfscultuur, maar hoe ziet dit er precies uit op de werkvloer? Hieronder volgen een aantal voorbeelden van softe skills:

 • Denken in oplossingen, goed kunnen relativeren en bij een probleem teruggaan naar de kern, waardoor je sneller tot een mogelijke oplossing komt.
 • Je durft feedback te geven op een fijne manier, maar vraagt ook om feedback om hier vervolgens van te leren en er effectief mee aan de slag te gaan.
 • Tijdens een gesprek luister je goed naar de ander en vraagt door, zodat je tot de kern van de boodschap komt.
 • Anderen kalmeren en evenwicht vinden tussen verschillende ideeën en emoties van collega's, waardoor conflicten niet uit de hand lopen. Je blijft dus professioneel en kalm in moeilijke situaties.

Het groeiende belang van soft skills

Hoewel harde skills onmisbaar zijn voor het goed functioneren in een baan, wordt er steeds meer aandacht gegeven aan softe skills. Het is altijd belangrijk geweest dat professionals sociaal zijn, goed kunnen samenwerken en een sterk probleemoplossend vermogen hebben, maar de afgelopen jaren is het belang van zachte vaardigheden flink gegroeid.

Onderscheiden van anderen

Door de krapte op de arbeidsmarkt is de aandacht voor zachte vaardigheden soms wat verzwakt, maar dat betekent ook dat je erin kunt uitblinken en jezelf kunt onderscheiden van anderen. Elk jaar studeren er talloze studenten af met hetzelfde diploma als jij, waardoor ze voor een groot deel dezelfde harde vaardigheden hebben opgedaan. De kans dat je het verschil maakt tijdens een sollicitatie met softe skills is daardoor groot.

Bepalen een culturele fit

Daarnaast verschilt de bedrijfscultuur sterk per bedrijf en jouw softe skills bepalen voor een groot deel hoe goed jij in deze cultuur past. Deze match is niet alleen belangrijk voor een bedrijf voor een positieve sfeer op de werkvloer, maar ook voor jou. Bovendien is persoonlijke interactie steeds belangrijker in de digitalisering, zoals met klanten en collega's, waarvoor zachte vaardigheden essentieel zijn.

Zijn onderdeel van je beoordeling

Je wordt ook beoordeeld op je zachte vaardigheden, aangezien deze veel invloed hebben op je functioneren. Als het voor jouw baan belangrijk is dat je veel communiceert met anderen, maar je wacht te lang met het melden van veranderingen, zal dit negatief reflecteren op je beoordeling. Daarnaast zijn er specifieke softe skills die belangrijker worden als je hoger in de hiërarchie van een bedrijf terechtkomt, zoals leiderschap en werken onder druk. Zodoende dragen zachte vaardigheden bij aan jouw "employability", waardoor je makkelijker stappen in je carrière kunt maken.

Zachte en harde vaardigheden ontwikkelen

Zachte en harde vaardigheden zijn beide belangrijk voor een gezonde en succesvolle carrière en je kunt een aantal dingen doen om deze (verder) te ontwikkelen. Het is allereerst goed om af en toe even stil te staan bij de dingen waar jij goed in bent en waar je juist nog tegenaan loopt. Kijk hierbij ook naar wat jouw functie van jou vraagt qua vaardigheden en of dit goed aansluit op de skills die jij al bezit.

Kennis en ervaring

Harde vaardigheden gaan over diploma's en technische vaardigheden om een bepaalde rol te vervullen in een bedrijf. Je kunt deze vaardigheden ontwikkelen door kennis en ervaring op te doen in een specifieke functie of door een cursus of training te volgen. Door bijvoorbeeld werkervaring op te doen als winkelmedewerker en daarnaast relevante trainingen te volgen in de richting van retail management, kun je uiteindelijk doorgroeien naar een functie als filiaalmanager. Daarnaast kan het helpen om boeken te lezen over vakgerelateerde onderwerpen, en conferenties en lezingen bij te wonen.

Specifieke persoonlijkheidstrainingen

Softe skills zijn niet meetbaar in diploma's en certificaten en het is moeilijker om deze vaardigheden te ontwikkelen. Een soft skill kan iets zijn wat echt bij jouw persoonlijkheid past, maar wat tegelijkertijd noodzakelijk is om je werk goed te doen. Als een functie buiten jouw comfort zone ligt, is het ook moeilijker om de juiste softe skills hiervoor te ontwikkelen. Echter, het is zeker niet onmogelijk en door de juiste inspanningen te leveren, kun je specifieke zachte vaardigheden onder de knie krijgen. Een aantal manieren om deze skills te ontwikkelen zijn:

 • Assertiviteitstrainingen: Hier leer je opkomen voor jezelf en zelfvertrouwen kweken, waardoor je confrontaties leert aangaan en grenzen leert aangeven. Aan de andere kant kan zo'n training ook helpen als je juist snel bazig overkomt op anderen en in conflict raakt.
 • Communicatietrainingen: Misschien heb je wel moeite om je verbaal of schriftelijk op een duidelijke manier uit te drukken, in welk geval een communicatietraining van pas kan komen.
 • Training Neurolinguïstisch Programmeren (NLP): Door middel van deze training leer je beter omgaan met emoties, overtuigingen en gedachten, en conflicten oplossen met jezelf en anderen. Zo kun je bijvoorbeeld beter leren communiceren en besluitvaardiger worden.
 • Cursus coachend leidinggeven: Er zijn ook trainingen gericht op het stimuleren van leiderschapskwaliteiten, zoals een cursus waarbij je leert om anderen te motiveren, inspireren en coachen. Dit kan van pas komen voor een managementfunctie.

Hoe vermeld je hard skills op je cv?

Om aan werkgevers en opdrachtgevers te laten zien dat je over bepaalde vaardigheden beschikt, is het belangrijk om deze op de juiste manier weer te geven op je cv. Met hard skills toon je aan dat je aan de functie-eisen van een bepaalde functie voldoet, wat in de vacaturetekst beschreven staat. Het is dus belangrijk om de functiebeschrijving goed te lezen en hieruit de gewenste vaardigheden te halen. Hier kun je jouw skillset vervolgens op afstemmen en het vertalen naar je cv.

Het is overigens wel belangrijk dat je de vaardigheden die je noemt ook daadwerkelijk beheerst. Daarnaast is het verstandig om vaardigheden te noemen en te benadrukken die bij de eisen voor de functie passen. Zo ziet een potentiële werkgever of opdrachtgever gelijk of jij een geschikte kandidaat bent. Harde vaardigheden beschrijf je over het algemeen onder de secties "werkervaring" en "opleidingen". Hier kun je je harde skills koppelen aan bepaalde taken en verantwoordelijkheden die je hebt gehad in eerdere functies. Daarnaast kun je harde vaardigheden ook verwerken in je "persoonlijke profiel", wat een korte pitch is bovenaan je cv waarin je je persoonlijkheid samenvat.

Voorbeelden van harde vaardigheden op je cv

Hoe zet je dat dan concreet op je cv? Als je bijvoorbeeld hebt gewerkt op een marketingafdeling, kun je vermelden dat je hier taken als video-editing, doelgroepanalyses en advertenties maken hebt verricht. Hierbij heb je kennis opgedaan van het werken met bepaalde marketingsoftware, social media en public relations. Heb je juist in de detailhandel gewerkt? Dan kun je op je cv neerzetten dat je de voorraad hebt beheerd, een kassa hebt bediend of telefoontjes hebt beantwoord op de klantenservice.

Hoe breng je soft skills onder de aandacht op je cv?

Naast harde skills is het ook belangrijk om zachte vaardigheden op de juiste manier te vermelden op je cv. Ook hiervoor is het belangrijk om naar de functiebeschrijving te kijken, waarin vaak al essentiële zachte vaardigheden beschreven staan. Daarnaast is het handig om softe skills te noemen die aansluiten op je harde vaardigheden. Voor een vacature als programmeur is het bijvoorbeeld belangrijk dat je goed kunt analyseren, nauwkeurig te werk gaat en een groot probleemoplossend vermogen hebt.

De vaardigheden die je in je cv noemt, moet je wel ook daadwerkelijk onder de knie hebben en deze moeten passen bij de functie en het bedrijf waar je solliciteert. Zachte vaardigheden worden voornamelijk in een opsomming vermeld op cv's, waarbij je ze samen met je harde skills in een aparte sectie met de titel "vaardigheden" kunt benoemen. Daarnaast kun je je zachte vaardigheden verwerken in de secties "werkervaring" en "persoonlijk profiel", waardoor potentiële werkgevers een goed beeld krijgen van je persoonlijkheid.

Belangrijke zachte vaardigheden op cv's

In de digitaliserende, snel veranderende wereld van tegenwoordig is het belangrijk dat zelfstandigen en werknemers wendbaar en flexibel zijn. Bepaalde soft skills zijn onmisbaar en hier letten recruiters en opdrachtgevers extra op bij het beoordelen van cv's. De volgende zachte vaardigheden zijn belangrijk voor cv's en kunnen voorbeelden zijn voor op jouw cv:

 • Aanpassingsvermogen: Goed om kunnen gaan met veranderingen en wendbaar en flexibel zijn, oftewel je goed kunnen aanpassen aan gewijzigde situaties.
 • Communicatieve vaardigheden: Bedreven zijn in samenwerken in teams, overleggen, feedback ontvangen en geven, en jezelf schriftelijk en mondeling duidelijk uitdrukken.
 • Georganiseerd: Zelfstandig taken inplannen en uitvoeren, projecten managen, evenementen organiseren, nauwkeurig te werk gaan en volgens een duidelijke planning, en agenda's afstemmen.
 • Klantgericht: Net een stapje extra zetten voor een klant en meedenken over problemen in bepaalde situaties en de juiste oplossingen.
 • Leergierig: Graag nieuwe dingen leren en makkelijk nieuwe taken en werkzaamheden aanleren en uitvoeren.
 • Probleemoplossend vermogen: Oplossingsgericht denken en te werk gaan, en in staat zijn om problemen vakkundig op te lossen.

Hoe kun je vaardigheden verwerken in een motivatiebrief?

Naast je cv wordt je voor een functie vaak ook beoordeeld op een motivatiebrief. Dit biedt eveneens een uitstekende mogelijkheid om zowel harde als zachte vaardigheden te presenteren. Hierbij is het belangrijk om de presentatie van vaardigheden te onderbouwen, met name bij zachte vaardigheden. Zeg niet alleen dat je een goede leider bent, maar onderbouw dit met praktijkvoorbeelden of argumenten waaruit dit blijkt. Dit maakt het geheel ook persoonlijker. Daarnaast is het belangrijk om de relevantie van skills niet uit het oog te verliezen en je te focussen op vaardigheden die passen bij een openstaande opdracht of functie.

Hard en soft skills laten zien tijdens een sollicitatiegesprek

Vervolgens mag je op gesprek komen, maar hoe benadruk je tijdens een sollicitatiegesprek je soft en hard skills? Dit kan al in kleine details naar voren komen, zoals de manier waarop je iemand begroet en op welke toon je praat of hoe je gebruik maakt van stiltes. Tijdens een sollicitatiegesprek is lichaamstaal net zo belangrijk als wat je vertelt over jezelf, wat ook in lijn met elkaar moet zijn.

Om ervoor te zorgen dat een sollicitatiegesprek soepel verloopt, is het handig om dit van tevoren te oefenen, waardoor je onzekerheden wegneemt en niet zomaar verrast wordt met een vraag. Bovendien is het belangrijk om tijdens een gesprek praktijkvoorbeelden te presenteren, waarmee je met name soft skills benadrukt.

Conclusie: hard en soft skills allebei belangrijk voor je carrière

Harde en zachte vaardigheden zijn beide belangrijk tijdens je loopbaan, waarbij harde skills makkelijk meet- en trainbaar en vooral inhoudelijk en professioneel zijn, die je opdoet tijdens opleidingen, trainingen en ervaring. Zachte vaardigheden, daarentegen, verwijzen naar je persoonlijkheid en karaktereigenschappen. Je kunt harde vaardigheden ontwikkelen door nieuwe kennis en ervaring op te doen, terwijl zachte vaardigheden door middel van specifieke persoonlijkheidstrainingen ontwikkeld kunnen worden.

Op je cv, in een motivatiebrief en tijdens een sollicitatiebrief is het vooral belangrijk om eerlijk te zijn over de vaardigheden die je bezit, harde en zachte vaardigheden aan elkaar te koppelen, en alleen relevante vaardigheden te noemen. Zo laat je zien dat jij de juiste combinatie van harde en softe skills in huis hebt om die opdracht of functie te vervullen.

Bij Bureau Ad Interim staan we voor je klaar om de ideale match te maken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Meld je dus nu aan en wij helpen je verder.