Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Welke markten maken het meest gebruik van interimmers en waarom?

 • Home
 • Blogs
 • Welke markten maken het meest gebruik van interimmers en waarom?

14 januari 2023

Het gebruikmaken van professionals met een tijdelijke functie gebeurt steeds meer in de bedrijfswereld en het speelt zich af in verschillende sectoren en markten. Zo zetten veel bedrijven interim managers of teamleiders in, maar er zijn ook mogelijkheden om aan de slag te gaan als interim secretaresse of planner en vele andere denkbare functies.

In deze tijdelijke functie dien je voor een bepaalde tijd de taken en werkzaamheden binnen de functie uit te voeren, waardoor je bijdraagt aan het behalen van de doelen van de organisatie. Echter, je voert enkel tijdelijke opdrachten uit bij organisaties via een interim overeenkomst. Zo kun je bij verschillende bedrijven aan de slag gaan.

In deze blog kom je erachter wat een interim opdracht inhoudt, waarom het voordelig is en welke markten het meest van interimmers gebruikmaken.


Wat is interim precies?

Dit woord komt van het Latijnse "ad interim" en betekent letterlijk "in de tussentijd". Het wordt gebruikt om tijdelijke functies en aanstellingen aan te duiden, waarbij je opdrachten voor een bepaalde periode uitvoert bij opdrachtgevers. Dit kunnen uiteenlopende bedrijven zijn. Een interim professional wordt ook wel een gedetacheerde genoemd en staat onder contract bij een zogenoemd detacheringsbureau. Dit contract kan tijdelijk of vast zijn en dit bureau betaalt het salaris.

Er is een verschil tussen een interimmer en een vaste medewerker, wat gebaseerd is op het feit dat een interimmer op een opdrachtbasis werkt en bij verschillende bedrijven aan de slag kan. Daarentegen werkt een vaste medewerker voor hetzelfde bedrijf aan (doorlopende) opdrachten. Ook worden vaste werknemers door het bedrijf uitbetaald.

Waarom kiezen voor interim(mers)?

Werken als interimmer is voordelig vanwege een aantal redenen. Je ontwikkelt bijvoorbeeld jezelf in een hoog tempo zowel op persoonlijk als op professioneel niveau. Daarnaast krijg je de kans om een kijkje te nemen bij verschillende bedrijven, waardoor je niet alleen veel diverse ervaring opdoet, maar ook een uitgebreid netwerk opbouwt. Dit is voordelig op de korte termijn, aangezien het nieuwe opdrachten kan opleveren, en biedt kansen voor je latere carrière.

Het is ook handig om als interimmer aan de slag te gaan als je nog niet zeker weet waar jouw kwaliteiten liggen binnen een vakgebied. Je kunt namelijk verschillende opdrachten uitvoeren voor verschillende bedrijven, waardoor je snel en makkelijk kunt ontdekken waar jouw kracht ligt en wat bij jou past. Hierbij investeert een interimbureau in jouw groei en ontwikkeling, in grotere mate dan een normale werkgever dat doet. Denk hierbij aan trainingen of cursussen.

Aan de andere kant is het inhuren van interimmers in plaats van vaste krachten ook voordelig voor bedrijven. Een interimmer kan tijdelijke, complexe projecten aanpakken en is voor specifieke projecten in te huren. Dit is ook handig als er extra hulp nodig is bij projecten. Overigens kunnen interimmers direct, op de korte termijn aan de slag, waardoor projecten snel onder handen genomen kunnen worden.

Daarnaast kunnen tijdelijke professionals een frisse blik op de zaak werpen en kennis van andere organisaties meenemen in hun opdrachten bij een nieuwe opdrachtgever. Zo kunnen onnodige fouten bijvoorbeeld voorkomen worden. Door middel van een interimmer kan een organisatie ook de ideale vaste kracht vinden voor een functie, waarbij de functie extra vormgegeven kan worden.

In welke markten zijn interimmers het meest actief?

Gebruikmaken van of diensten verlenen als een tijdelijke professional is dus populair en biedt diverse voordelen. Welke markten en sectoren maken dan het meest gebruik van deze tijdelijke krachten?

1. De automotive sector

Allereerst is er veel vraag naar tijdelijk personeel in de automotive sector, aangezien deze sector een aandeel van 11,6 procent aan interim-management bezit. Deze sector houdt zich bezig met de industrie rondom auto's en het gaat hierbij om het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, verzorgen van de marketing en verkopen van auto's en overige motorvoertuigen. Op het gebied van omzet en economie is de automotive industrie één van de grootste sectoren.

Deze sector houdt zich bezig met allerlei verschillende activiteiten die te maken hebben met de productie en verkoop van motorvoertuigen. Het gaat hierbij niet om het onderhoud van deze voertuig of het verzorgen van brandstofvoorzieningen. Deze activiteiten zijn onderdeel van een andere sector. Beroepen die in deze sector veel voorkomen zijn:

 • Operator. Een operator is verantwoordelijk voor het efficiënt laten werken van machines, wat op verschillende schalen van toepassing kan zijn. Veel processen tegenwoordig worden geautomatiseerd, waarbij het uiteindelijke proces dat wordt uitgevoerd nog steeds goed moet verlopen. Operators moeten zich dus ook richten op het repareren van kleine defecten aan machines. Tevens dienen zij de kwaliteit van producten en gebruikte stoffen voor machines te controleren, machines moeten afgesteld kunnen worden en er moet ook onderhoud uitgevoerd worden. Indien nodig moeten machines omgebouwd kunnen worden.
 • Logistiek medewerker. Deze functie richt zich op de logistiek binnen distributiecentra, loodsen en magazijnen van allerlei soorten bedrijven. Denk hierbij aan productie van onderdelen, transportbedrijven en groothandels. Een logistiek medewerker draagt bij aan een soepel verloop van de goederenstroom en de uiteindelijke verwerking en verzending. Binnen deze magazijnen moeten ook administratieve taken uitgevoerd worden en er moet met specifieke machines gewerkt worden. Daarnaast is een logistiek medewerker verantwoordelijk voor het voldoen aan de veiligheidsvoorschriften.
 • Sales support/manager. Motorvoertuigen moeten ook verkocht worden aan consumenten wat gebeurt op de sales afdeling. Hierbij ligt de focus op het hele verkooptraject, vanaf het contact met klanten tot aan de afhandeling van de verkoop en facturatie. Het kan gaan om diverse producten, zoals het verkopen van vrachtwagens of juist sportauto's. Een goed, soepel contact met de klant is hierbij essentieel en een sales manager moet klanten kunnen overtuigen van de kwaliteiten van het aanbod. Samenwerken met andere verkopers is tevens een belangrijk onderdeel van de functiebeschrijving.
 • Secretaresse. Secretaresses bieden ondersteuning binnen een organisatie en faciliteren werkzaamheden en activiteiten voor leidinggevenden. Ze regelen het telefoonverkeer, beheren agenda's en maken notulen bij vergaderingen. Het uitvoeren van administratieve taken en het zorgen voor evenwicht op de werkvloer zijn belangrijke functies. Ook dient hij of zij alert te zijn op onvoorziene omstandigheden, waarnaast communicatieve vaardigheden vereist zijn.
 • Automonteur. Het is belangrijk dat auto's en andere voertuigen goed blijven werken en hier is een automonteur verantwoordelijk voor. Dit omvat het doen van onderhoudswerk of het uitvoeren van reparaties. Ook dienen auto's op regelmatige basis gecontroleerd te worden, waarbij veel kennis aanwezig moet zijn op het gebied van techniek, gereedschap en onderdelen.
 • Procesmanager. Bij een procesmanager staat efficiëntie voorop en hij of zij is verantwoordelijk voor het soepel laten verlopen van een proces binnen een organisatie. Het kan een specifiek proces betreffen binnen een fabriek, maar het kan ook om het proces binnen de hele organisatie gaan. Procesmanagers houden zich zogezegd bezig met verbeteringen in processen en er kunnen nieuwe processen opgezet worden.
 • Supply chain manager. Supply chain staat voor "productieketen" en een manager op dit gebied heeft vaak te maken met zowel de nationale als de internationale automarkt. Hij of zij houdt zich bezig met het economische proces dat plaatsvindt tussen een grondstof en een eindgebruiker en alles wat hiertussen gebeurt, zoals inkopen, transport en verkopen. Bij elke productieketen zijn ook veel mensen betrokken, waardoor een overzicht van de hele productieketen belangrijk is. Een supply chain manager moet bovenal zorgen voor een zo effectief mogelijke productieketen.

In deze sector zijn dus veel interimmers actief en alle bovengenoemde functies kunnen op tijdelijke basis uitgeoefend worden. Dit komt gedeeltelijk door de roerige tijden waar de automotive sector op het moment mee te maken heeft. Van allerlei kanten komen zowel bedreigingen als kansen voor bedrijven. Tevens hebben veel verschillende stakeholders invloed op de bedrijfsvoering, waaronder klanten, importeurs, de overheid en het personeel van ondernemingen.
Het gaat om een dynamische markt, waar vaak en snel bedrijven worden opgekocht en uitgebreid en waar ook veel faillissementen plaatsvinden. Door deze onzekerheid is er een grote vraag naar tijdelijke, flexibele versterking. Zo kunnen bedrijfsactiviteiten bijvoorbeeld makkelijk uitgebreid en afgeschaald worden.

2. De installatiebouw sector

De installatiebouw volgt de automotive sector op in zijn aandeel aan interim professionals. Het betreft een technische sector, waarbij gereedschappen voor diverse takken van de industrie worden geproduceerd. Producten moeten uiteraard foutloos kunnen functioneren, aangezien gebreken gepaard gaan met onderbrekingen van productieprocessen waardoor een inkomstenverlies kan optreden.

Deze branche staat door de globalisering onder een toenemende concurrentiedruk, waardoor het voldoen aan de kwaliteitsnormen nog belangrijker is. Een hoge constante kwaliteit van installaties en machines is namelijk doorslaggevend in het behalen van succes. Diensten moeten goed afgestemd worden op de wensen en behoeften van klanten en je moet hierbij specifieke voorschriften kunnen beantwoorden. Door de globalisering moeten installaties voor locaties over de hele wereld gemaakt kunnen worden.

De globalisering en concurrentiedruk binnen deze sector zorgen voor een dynamische markt, waardoor ook hier bedrijven te maken hebben met een onzekere toekomst. Zodoende is het inschakelen van tijdelijke krachten een goede uitkomst om onzekerheid te vermijden. Door middel van deze flexibele professionals kunnen ook nieuwe inzichten op verschillende niveaus verkregen worden.

Deze sector wordt steeds meer geïntegreerd met andere sectoren, waardoor diverse kennis erg belangrijk is. Zo is er sprake van een integratie met machinebouw en de ICT (informatie- en communicatietechnologie). Dit is ook gelinkt aan het feit dat gebouwen steeds slimmer worden, waarop de installatietechniek aangepast moet worden. Tevens zorgt de automatisering van gebouwen ervoor dat monteurs flexibel en leergierig dienen te zijn.

3. De energie en milieu sector

Een opkomende sector is die van de energie en milieu, welke zich richt op de primaire energiedragers, zoals aardgas, aardolie en steenkool. De focus ligt op het leveren van energie aan de Nederlandse samenleving, hoe het gebruik van energie bijdraagt aan de klimaatverandering en problemen als verzuring in milieu. Het streven moet uiteraard liggen op het verbeteren van de milieukwaliteit, wat bereikt kan worden door de uitstoot van broeikasgassen te beperken.

Het is belangrijk dat bedrijven het energiebeleid van de overheid opvolgen, waarbij ze rekening houden met duurzame opwekking van energie, energiebesparing en voorzieningszekerheid. Duurzame energie houdt in dat energie is opgewekt met behulp van biomassa, waterkracht, warmtepompen, wind en/of zon. Zo zijn er minder fossiele brandstoffen nodig en worden minder broeikasgassen uitgestoten.

De milieu sector wordt gevormd door bedrijven en organisaties die activiteiten uitvoeren met betrekking tot het corrigeren, limiteren, meten, minimaliseren of voorkomen van schade aan bodem, lucht en water. Ook kunnen deze bedrijven zich bezighouden met afval, ecosysteem of geluid gerelateerde problemen. Hieronder vallen bijvoorbeeld "schone" diensten, producten en technologieën die voor een kleiner milieurisico zorgen.

Zo moet het verbruik van natuurlijke hulpbronnen verminderd en vervuiling geminimaliseerd worden. Deze markt is nog erg groeiende en de waarde van bedrijven is stijgende. Zo steeg het aandeel van het bruto binnenlands product (bbp) tussen 2001 en 2020 van 1,6 naar 2,4 procent.

Door deze groei en de nog niet ingevulde toekomst van deze sector worden er veel projecten opgezet. Via deze projecten wordt bijvoorbeeld gekeken naar de beste manier van verduurzaming en hierbij is het belangrijk dat ervaringen met dit onderwerp toegepast kunnen worden. Zodoende is er veel vraag naar een interim professional, zoals adviseurs, die dit soort projecten aan kunnen nemen. Niet alleen zorgen zij voor nieuwe inzichten, maar door het tijdelijke verband zijn zij ook makkelijk op te roepen.

4. De ICT sector

Tot slot is de ICT sector een veelbewogen sector, waar het gaat om de inzet van elektrische apparaten, zoals computers, online netwerken, printers en telefoons. Ook apparatuur, zoals liften en verkeerslichten, maken gebruik van de expertise van ICT'ers. De focus ligt hierbij specifiek op de hardware en software van systemen en apparaten.

Ook in de ICT sector is er sprake van automatisering, waarbij er steeds meer robots en slimme machines worden gebruikt. De ICT speelt hierop in door installatie en onderhoud te verzorgen van deze geautomatiseerde apparaten. Zodoende is de vraag naar ICT professionals het grootst van alle beroepsgroepen. Werkgevers in deze sector geven aan dat vacatures moeilijk te vervullen zijn, waardoor ook de vraag naar flexibele krachten flink is toegenomen.

Nederland telde in 2019 maar liefst 1,9 miljoen flexibele ICT'ers, wat nog steeds groeit. Van de in totaal 312.000 medewerkers in de ICT sector zijn 49.000 in tijdelijke dienst. Deze krapte in personeel aan de ene kant en aan de andere kant een snelle groei maken de ICT sector een aantrekkelijke sector voor mensen die als interimmer aan de slag willen.

Voorbeelden van interim functies in de ICT sector zijn:

 • Software engineer. Een software engineer bouwt en ontwerpt applicaties en programma's en test vervolgens deze programma's. Technische modellen moeten gemaakt kunnen worden en er moet kennis zijn van het bouwproces van software.
 • Programmeur. Iemand met deze functie schrijft computersoftware en houdt zich bezig met specifieke programmeertaal, waardoor programma's in werking kunnen worden gebracht. Denk aan het omzetten van instructies in machinetaal, waarbij technisch inzicht erg belangrijk is.
 • Sales manager. Een sales manager leidt een team van verkopers en focust op de verkoop van diensten en producten.
 • Productmanager. Hij of zij houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en marketing van producten.
 • Data engineer. Veel bedrijven hebben ongestructureerde datasets, oftewel data van diverse bronnen, zoals e-mails, sociale media en tijdsschema's. Een data engineer moet deze data organiseren om ze bruikbaar te maken voor analyses.

Conclusie; waar worden tijdelijke professionals veel ingezet?

Het inschakelen van een interimmer biedt vele voordelen en ook werken in een tijdelijke functie kan zijn vruchten afwerpen, doordat je diverse ervaringen opdoet. Ook maken steeds meer sectoren en markten gebruik van zulke tijdelijke krachten. De automotive en installatiebouw sectoren, bijvoorbeeld, maken er veel gebruik van, wat komt door het dynamische, onzekere karakter van de sectoren.

Overigens is het inhuren van tijdelijk personeel ook gestegen in de energie en milieu sector, waar de toekomst nog veel vorm moet krijgen. Tot slot zijn tijdelijke professionals veel aanwezig in de ICT sector, vanwege het grote personeelstekort. Interimmers vullen de gaatjes op bij organisaties en zorgen voor nieuwe inzichten, waardoor ze langzaam maar zeker de arbeidsmarkt veroveren.