Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Wet en regelgeving zelfstandigen in 2023 verrijking of beperking

  • Home
  • Blogs
  • Wet en regelgeving zelfstandigen in 2023 verrijking of beperking

20 september 2023

Zelfstandige professionals vertegenwoordigen een grote en groeiende groep werkenden in Nederland en hier speelt de overheid op in door middel van diverse wetswijzigingen.

Wet- en regelgeving zelfstandigen in 2023: verrijking of beperking?

Zelfstandige professionals vertegenwoordigen een grote en groeiende groep werkenden in Nederland en hier speelt de overheid op in door middel van diverse wetswijzigingen. De wet- en regelgeving omtrent het zelfstandig ondernemerschap dient zelfstandigen te ondersteunen en beschermen, maar tegelijkertijd eerlijkheid te creëren ten opzichte van vaste werknemers. Wat zijn belangrijke wetswijzigingen in 2023 en hoe is dit van invloed op de zelfstandige ondernemer?

Belangrijke wetswijzigingen zelfstandigen 2023

Diverse wijzigingen in de wet- en regelgeving voor zelfstandigen zijn in 2023 uitgerold, waaronder de volgende.

1. Zelfstandigenaftrek omlaag

Een belangrijke verandering is die van de zelfstandigenaftrek, die vanaf 1 januari 2023 €5.030 euro bedraagt voor ondernemers die minimaal 1.225 uur per jaar in hun eigen onderneming stoppen. Daarmee is de zelfstandigenaftrek met €1.280 euro naar beneden gegaan, wat betekent dat zelfstandigen meer belasting moeten betalen. Deze zelfstandigenaftrek gaat overigens nog verder afgebouwd worden in de komende jaren tot €900 in 2027.

2. Geen opbouw fiscale oudedagsreserve (FOR) meer

Vanaf dit jaar is het ook niet meer mogelijk om de FOR op te bouwen, wat tot 2023 voor ongeveer 300.000 ondernemers op de balans stond. Door hiervan gebruik te maken, hoefden zelfstandigen over een deel van hun winst geen belasting te betalen. Met deze reserves kon het pensioen worden aangevuld. De opgebouwde reserves blijven overigens wel staan en mogen worden afgewikkeld volgens de oude regels. In plaats van de FOR zijn er nu alternatieven voor pensioenopbouw voor zelfstandigen.

3. Vennootschapsbelasting omhoog

Deze wetswijziging omvat twee wijzigingen, waarvan eerst een lagere schijfgrens voor de vennootschapsbelasting. De schijfgrens is namelijk van €395.000 naar €200.000 gezakt, waardoor de winst tot €200.000 in schijf 1 belandt en de winst die hierboven uitkomt in schijf 2. Doordat het belastingtarief in schijf 2 hoger is, wordt er dus meer belasting betaald.

De andere wijziging betreft het hogere tarief van de vennootschapsbelasting, wat van 15% naar 19% is gestegen. Als gevolg hiervan betalen zelfstandigen in schijf 1 meer belasting, namelijk 19% over €200.000. Over de winst die uitkomt in schijf 2 wordt daarnaast 25,8% belasting betaald, wat hetzelfde tarief is als in 2022.

4. Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

Hoewel zelfstandigen meer belasting moeten betalen, komt de overheid ze in 2023 tegemoet in het verhogen van de onbelaste reiskostenvergoeding. De onbelaste kilometervergoeding is vanaf dit jaar namelijk 21 cent, wat een ondernemer voor zakelijke ritjes met een auto, fiets of motor van de winst kan aftrekken. Als gevolg hiervan hoeft hij of zij minder belasting te betalen. De onbelaste kilometervergoeding zal waarschijnlijk nog verder stijgen.

5. Kinderopvangtoeslag toegankelijker

Vanaf 1 januari 2023 hangt de hoogte van de kinderopvangtoeslag niet meer af van het aantal gewerkte uren van de minst werkende ouder. Dit maakt deze toeslag ook voor zelfstandige ondernemers toegankelijker.

6. Oudedagverplichting (ODV) makkelijker omzetten

Tot slot is een belangrijke verandering in de wet- en regelgeving omtrent zelfstandigen het vergemakkelijkt pensioen opbouwen met een ODV. Waar zelfstandigen eerst alleen binnen vijf jaar na het behalen van de AOW-leeftijd de ODV konden omzetten naar een lijfrente, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht, kan dit nu nog langer. Dit maakt het makkelijker om pensioen op te bouwen in een bv en geeft zelfstandigen meer speelruimte.

De invloed van wet- en regelgeving op het zelfstandig ondernemerschap

Wat vinden zelfstandigen zelf eigenlijk van deze wetswijzigingen? Uit een onderzoek van ZIPconomy is gebleken dat steeds meer zelfstandige ondernemers aangeven last te hebben van de wet- en regelgeving omtrent het zelfstandig ondernemerschap. In 2023 vindt namelijk 38% van alle zelfstandigen het voldoen aan alle regels beperkend en 41% heeft moeite met de hoeveelheid regels die hen wordt opgelegd.

Al met al duiden de wetsvoorstellen op minder steun vanuit de overheid en hogere kosten voor zelfstandige ondernemers. Dit maakt het nog belangrijker voor zelfstandigen om zelf een vangnet op te bouwen en te blijven onderhouden. Met behulp van de juiste verzekeringen, zoals de arbeidsongeschiktheids- en aansprakelijkheidsverzekering, kan bijvoorbeeld meer zekerheid gecreëerd worden. Daarnaast dienen ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving goed in de gaten gehouden te worden om op tijd in te spelen op veranderingen.

Zelfstandigen zijn belangrijk voor de concurrentiekracht van de economie en moeten hiervoor voldoende ruimte en vrijheid krijgen binnen de grenzen van de wet- en regelgeving. Zo kunnen ze hun onderneming tot het volle potentieel ontwikkelen. Door de vele regels die er echter zijn en de wetten die nog op de planning staan, wordt deze ruimte en vrijheid ingeperkt. Vergaande administratieve verplichtingen en de controledrang van de overheid overschaduwen bovendien de efficiënte en praktische wetten en regels. Er zijn immers ook genoeg wetten die het zelfstandig ondernemerschap vergemakkelijken en tegelijkertijd een gelijker speelveld creëren met vaste werknemers, zoals een wettelijk minimumtarief.

Conclusie: wet- en regelgeving als verrijking en beperking

Diverse wetswijzigingen in 2023 zijn van invloed op het zelfstandig ondernemerschap. Zelfstandige ondernemers betalen meer belasting doordat de zelfstandigenaftrek omlaag is gegaan en de vennootschapsbelasting juist omhoog. Daarnaast kan er geen fiscale oudedagsreserve meer worden opgebouwd, waardoor andere manieren van pensioenopbouw overwogen moeten worden. Aan de andere kant is de onbelaste reiskostenvergoeding verhoogd, de kinderopvangtoeslag toegankelijker en de oudedagverplichting makkelijker om te zetten in een lijfrente, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht.

Deze wetswijzigingen vormen over het algemeen meer een beperking dan een verrijking voor zelfstandige ondernemers en er is voor de overheid nog werk aan de winkel om zelfstandigen adequaat te ondersteunen en beschermen op de arbeidsmarkt. Echter, ze stimuleren zelfstandigen wel om hun zaakjes op orde te hebben. Tevens zorgen goede wetten ervoor dat er meer duidelijkheid is en ze creëren een eerlijker speelveld voor zelfstandigen en werknemers in loondienst. Uiteindelijk is het de taak van de overheid om alle spelers op de arbeidsmarkt de juiste sturing te geven.

Ben jij een opdrachtgever die nog een openstaande functie te vervullen heeft of juist een interim, freelance of zzp professional die een nieuwe opdracht zoekt? Bij Bureau Ad Interim helpen we jou met de ideale match tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Doe hiervoor bij ons een aanvraag of stuur je cv op en wij helpen je verder.