Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Zelfstandigen bezorgd over de gevolgen van de verkiezingsuitslag

 • Home
 • Blogs
 • Zelfstandigen bezorgd over de gevolgen van de verkiezingsuitslag

30 januari 2024

De Tweede Kamerverkiezingen die afgelopen november 2023 hebben plaatsgevonden en de uitslag daarvan hebben nogal wat stof doen opwaaien in Nederland.

Zelfstandigen bezorgd over de gevolgen van de verkiezingsuitslag

De Tweede Kamerverkiezingen die afgelopen november 2023 hebben plaatsgevonden en de uitslag daarvan hebben nogal wat stof doen opwaaien in Nederland. Zo zijn er ook reacties gekomen vanuit de arbeidsmarkt, en specifiek vanuit de groep zelfstandig ondernemers. Het grote aantal interim, freelance en zzp professionals dat Nederland rijk is, heeft zorgen over de gevolgen van deze uitslag. Deze zorgen hebben voornamelijk betrekking op het gebrek aan aandacht en stabiliteit voor de zelfstandige en de verwachte hoge kosten en extra regels.

Een op de vijf zelfstandigen bezorgd over de toekomst na de verkiezingen

Uit onderzoek is gebleken dat een op de vijf zelfstandig ondernemers bezorgd is over de impact van de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. Hoewel de meerderheid van zelfstandigen de voorkeur geeft aan een rechts in plaats van een links kabinet, zijn zij niet gerust over de uitslag. Er heersen vooral zorgen over de mogelijke gevolgen van deze uitslag rondom personeelstekorten, vergunningen en hoge energiekosten. Overigens geeft slechts drie procent van de zelfstandige professionals aan te overwegen om te stoppen met het ondernemerschap vanwege de verkiezingsuitslag.

Binnen de groep van ondernemers zijn vooral de ondernemers jonger dan 40 jaar oud bezorgd over de gevolgen van de verkiezingsuitslag op hun onderneming (31 procent). Daarentegen maken ondernemers van 60 jaar en ouder zich een stuk minder zorgen, namelijk slechts 13 procent. Bovenal vinden zelfstandig ondernemers het belangrijk dat er snel duidelijkheid komt, zodat ze weer meer ruimte hebben om te ondernemen.

Onvoldoende aandacht voor zelfstandig ondernemers

Een mogelijke verklaring voor de zorgen van ondernemers is dat zij zich niet gehoord voelen door de overheid. Veel zelfstandige professionals geven namelijk aan dat de overheid onvoldoende aandacht aan hen besteed, waardoor er minder toekomstzekerheid voor hen is. Een belangrijk onderwerp hierbij is de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) die nog in moet gaan. Hier is veel kritiek op onder de zelfstandigen, die juist liever een collectieve AOV willen met een opt-outmogelijkheid. Een verplichte AOV zal extra kosten en uitdagingen met zich mee brengen voor zelfstandigen, wat het ondernemerschap ook minder aantrekkelijk kan maken.

Een jaar van politieke stilstand

Daarnaast verwachten veel professionals dat de politiek in 2024 in stilstand zal verkeren. Als er een regering gevormd wordt, zal er waarschijnlijk nog weinig visie geboden worden op de toekomst van de arbeidsmarkt, wat de bestaanszekerheid en invulling van het ondernemerschap ook aantast. Ondertussen kampt de arbeidsmarkt nog steeds met krapte en zijn mensen niet bereid om meer uren of langer te werken. Het is belangrijk dat de overheid hierbij inspringt en realistische plannen presenteert om dit aan te pakken.

Hoge kosten en extra regels

Een andere oorzaak van de zorgen onder ondernemers zijn de hoge kosten en extra regels die hun vrijheid aan banden leggen. Niet alleen het onzekere economische klimaat, maar ook de internationale spanningen zorgen ervoor dat de wereld van ondernemen flink aan het veranderen is. Zo stijgen de kosten voor grondstoffen, energie en rente flink, waar 49 procent van de ondernemers last van heeft. Daarnaast ervaren zij veel regeldruk door de hoeveelheid regels waaraan ze moeten voldoen.

Ondernemers hebben nu al te maken met een daling in de MKB-winstvrijstelling van 14 naar 12,7 procent, waarnaast de zelfstandigenaftrek ook omlaag is gegaan in 2024, van €5.030 naar €3.750. Vanaf 2024 betalen zelfstandigen een stuk meer belasting en krijgen ze te maken met aangescherpte regels rondom grondstofgebruik en afval. Het zelfstandig ondernemerschap wordt zodoende steeds meer aan banden gelegd en minder aantrekkelijk gemaakt. Deze ontwikkelingen leiden ook tot nieuwe zorgen over de verdere ontwikkeling van de regelgeving voor zelfstandigen. Ondernemers krijgen onder andere te maken met de volgende veranderingen vanaf 2024:

 • Één plek voor het aanvragen van vergunningen door de nieuwe Omgevingswet.
 • Extra regels omtrent afval opruimen rondom bedrijven, wat eveneens onderdeel is van de nieuwe Omgevingswet.
 • Plastic bestek en wegwerpservies zijn verboden in de horeca voor het aanbieden van voedsel en drank.
 • Vanaf 2024 is het mogelijk om een besloten vennootschap (bv) online op te richten zonder de tussenkomst van een notariskantoor.
 • De belastingkorting is verdwenen, waardoor zelfstandigen geen korting meer krijgen als zij de voorlopige aanslag van de inkomstenbelasting in één keer betalen in plaats van in termijnen.
 • De MKB-winstvrijstelling is gedaald met 1,3 procent, waardoor ondernemers meer belasting betalen over 2024.
 • De zelfstandigenaftrek is ook omlaag gegaan met €1.280, wat ook leidt tot het betalen van meer belasting en die naar verwachting verder zal dalen de komende jaren.
 • Het tarief in box 3 van de inkomstenbelasting is gestegen van 32 naar 34 procent, waardoor er meer belasting betaald moet worden.

Bijdragen aan een stimulerende arbeidsmarkt

Het nieuwe kabinet staat dus een grote klus te wachten. Immers is de groep van zelfstandig ondernemers een grote en belangrijke groep op de arbeidsmarkt en daarom is het essentieel dat hun zorgen gehoord worden. Dit begint bij het verminderen van de regeldruk, het creëren van een stimulerende arbeidsmarkt en ruimte blijven geven om te ondernemen. Nederlandse ondernemers moeten niet op de rem gezet worden, aangezien ontwikkelingen binnen het ondernemerschap substantieel kunnen bijdragen aan nationale groei en welzijn.

Daarnaast is het al jaren bekend dat de arbeidsmarkt op de schop moet en momenteel geen stabiliteit biedt. Er zijn te veel spanningen, te weinig personeel en een gebrek aan stabiliteit, die het voor zowel ondernemers als werknemers in loondienst onhoudbaar maken. Vooral ondernemers in de groothandel, horeca, detailhandel, bouw en transport ervaren deze knelpunten en vragen om steun en verduidelijking van een nieuw kabinet. Ze willen weten waar ze aan toe zijn, zodat ze de juiste investeringen kunnen maken en kunnen werken in een duidelijke richting. Daarom is het belangrijk dat het kabinet zich niet alleen richt op duidelijkheid voor de werkenden in loondienst, maar ook voor de zelfstandig ondernemers.

Ben jij een zelfstandige professional en op zoek naar een opdrachtgever met een openstaande functie? Stuur je cv naar ons op bij Bureau Ad Interim en wij maken de perfecte match. Of doe juist een aanvraag als opdrachtgever en wij koppelen jou aan de ideale kandidaat.