Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Bouwmanager | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Bouwmanager | Freelance | Interim | ZZP

Bouwmanager | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Bouwmanagers:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Bouwmanagers
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Een van de sleutels tot een succesvol bouwproject is het inhuren van een betrouwbare bouwmanager. Van het toezicht houden op de dagelijkse activiteiten van collega's op een bouwlocatie tot ervoor zorgen dat het project op tijd en binnen het budget klaar is. Bouwmanagers hebben enorme verantwoordelijkheden die van cruciaal belang zijn voor het resultaat van een project. Naast het managen van een project zelf, moet een bouwmanager ook regelmatig verslag uitbrengen over de voortgang van het project aan de klant en andere belanghebbenden.

Taken en verantwoordelijkheden van een bouwmanager

 • Vergaderen met ingenieurs, architecten en aannemers op een continue basis over projectdoelstellingen en voortgang.
 • Leiding geven aan en motiveren van werfleiders en teams.
 • Ervoor zorgen dat al het nodige materiaal ter plaatse beschikbaar is.
 • Ervoor zorgen dat de budget kosten met betrekking tot lonen, aannemers, materialen en uitrusting niet overschreden worden.
 • Aankoop aanvragen goedkeuren.
 • Ervoor zorgen dat het bouwproces op tijd begint en eindigt en dat de dagelijkse en wekelijkse deadlines worden gehaald.
 • Toezien op de naleving van gezondheids-, veiligheids- en alle andere voorschriften.
 • Uitvoeren van doorlopende kwaliteitsinspecties.

Opleidingsvereisten en algemene vaardigheden van een bouwmanager

 • Een HBO opleiding bouwmanagement.
 • Vaardig in MS Office Word, Excel en Projects, en CCS.
 • Meer dan 5 jaar ervaring op het gebied van bouwmanagement is een pré.
 • Vermogen om effectief te communiceren met alle niveaus van het personeel.
 • Vaardig in het oplossen van conflicten tussen verschillende projectleden en medewerkers.
 • Uitstekende onderhandelings-, organisatie- en probleemoplossingsvaardigheden.
 • Sterke leiderschapskwaliteiten.

Niet iedereen beschikt over de vaardigheden om deze rol te vervullen. Daarom is het belangrijk dat ondernemers zorgvuldig zijn bij het kiezen en inhuren van de juiste persoon om projecten te beheren.

11 vaardigheden en eigenschappen van een succesvolle manager in de bouw

1. Kennis van de sector

De bouwsector is dynamisch, met nieuwe materialen en bouwtechnieken die elke dag worden onderzocht en ontwikkeld. Alle top bouwmanagers hebben een stevige basiskennis van de basisprincipes van het managen van een bouwproject, terwijl ze ook op de hoogte zijn van de innovatieve strategieën en methoden die ze kunnen inzetten om hun doelen te bereiken. Kortom, een bouwmanager is een liefhebber van leren en zal er hoe dan ook naar streven om actuele kennis van de industrie te verkrijgen.

2. Flexibele planning

In de loop van een bouwproject gaan de dingen niet altijd zoals gepland. Kleine veranderingen kunnen gemakkelijk uitgroeien tot grote. Daarom is het belangrijk dat managers in de bouw de flexibiliteit hebben om zich aan dergelijke veranderingen aan te passen en zich daarop voor te bereiden. Ze moeten een goed inzicht hebben in het project en kunnen anticiperen op ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het tijdschema en het algemene plan. Een goede bouwmanager weet dat planning nooit ophoudt in de pre-constructiefase en ze moeten doorgaan met het herzien en ontwikkelen van plannen totdat het project is beëindigd.

3. Communicatie

Elk bouwproject heeft verschillende belanghebbenden, waaronder de klant, uitbestede leveranciers, onderaannemers, en nog vele anderen. Het is dus van bijzonder groot belang om op één lijn te zitten. Om een project vlot te laten verlopen, moeten alle partijen samenwerken. Van de backoffice functies die verantwoordelijk zijn voor het juiste papierwerk, zoals contracten, kennisgevingen om het recht te behouden om indien nodig pandrechten en wijzigingen van opdrachten in te dienen, tot het dagelijkse veld personeel op de bouwplaats, is het de verantwoordelijkheid van bouwmanagers om met deze mensen te praten, hen op de hoogte te houden van de status van het project en ervoor te zorgen dat taken duidelijk worden doorgegeven en uitgevoerd. Aangezien veel ongelukken in de bouw het gevolg zijn van miscommunicatie, moet een bouwmanager over uitstekende communicatieve vaardigheden beschikken en zich zeer goed kunnen uitdrukken om problemen te voorkomen.

4. Organisatie

Bouwprojecten kunnen en zullen elkaar op een gegeven moment overlappen, en al snel zal een manager in de bouw van het ene project naar het andere springen. Een goede manager heeft sterke organisatorische vaardigheden nodig om alles bij te benen en op de hoogte te blijven. Hij kan bepalen welke zaken het belangrijkst zijn en welke naar de achtergrond geschoven kunnen worden, zodat het project qua tijd efficiënt en binnen de planning blijft.

5. Risicobeheersing

Soms lijkt het erop dat werkelijk alles wat fout kan gaan ook daadwerkelijk verkeerd afloopt en dat geldt ook voor bouwprojecten. Bouwmanagers begrijpen dat er altijd een risico zal zijn dat sommige zaken zullen veranderen ten opzichte van het oorspronkelijke plan. De manager moet samen met zijn team, in staat zijn om potentiële risico's te bepalen en een plan te bedenken om die aan te pakken, nog voordat een project begint.

6. Onderhandeling

Praten met belanghebbenden betekent veel onderhandelen, vooral over de toewijzing van budget en andere middelen, het inplannen van medewerkers, opdracht wijzigingen, en de reikwijdte van een project. Goed kunnen onderhandelen is een van de cruciale vaardigheden die bouwmanagers moeten bezitten. Hij moet nee kunnen zeggen tegen onhaalbare verwachtingen van de klant, het oneens zijn met suggesties waarvan hij denkt dat ze het project negatief zullen beïnvloeden, en indien nodig compromissen kunnen sluiten.

7. Financieel Beheer

Een bouwproject kan niet beginnen zonder een goed budgetplan. Het beheren van de financiën van een project is een van de grootste verantwoordelijkheden van bouwmanagers, omdat elke kleine verandering ertoe kan leiden dat het project over het budget heen gaat. Hij moet in staat zijn de projectuitgaven te volgen en prognoses op te stellen, en zelfs andere mogelijkheden voor financiering te onderzoeken.

8. Delegatie

In een sector waar projecten groot en complex zijn, is micromanagement tijdverspilling. De beste bouwmanagers vertrouwen erop dat hun collega's en teamleden de vaardigheden hebben om hun taken uit te voeren. Door taken te delegeren en duidelijk uit te leggen wat er moet gebeuren, vermijden ze dat ze verstrikt raken in de details van het project en concentreren ze zich in plaats daarvan op de resultaten van het werk.

9. Technologische affiniteit

Hoewel de bouwsector nog steeds een van de minst gedigitaliseerde sectoren is, loopt hij langzaam maar zeker in op de nieuwste technologische trends. Daarom moeten bouwmanagers affiniteit hebben met de nieuwste innovaties die de efficiëntie, samenwerking en succespercentages kunnen helpen verbeteren.

10. Assertiviteit

Bouwmanagers kunnen hun assertiviteit gebruiken om veranderingen in projecten door te voeren, zoals het gebruik van nieuwe bemanningsplannen waarvan zij denken dat die in het beste belang van het project zijn. Naast het tonen van je autoriteit, kun je je assertiviteit ook gebruiken om anderen te helpen je redenering te begrijpen en met hen in gesprek te gaan om tot een aanvaardbare oplossing te komen.

11. Openstaan voor feedback

Een goede manager mag dan een gedegen kennis van de industrie hebben, maar dat betekent niet dat hij geen feedback meer nodig heeft. Er zijn dingen die ervaren veldwerkers kunnen opmerken die zelfs de beste bouwmanagers misschien niet meteen zien. Daarom moet een manager openstaan voor feedback, niet alleen van klanten en werkgevers, maar ook van collega's en teamleden.
Een manager in de bouw zijn vereist veel vaardigheden en eigenschappen omdat de rol belangrijke verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Aangezien bouwprojecten steeds groter en complexer worden, is het aan de ondernemers om goede kandidaten voor de functie te zoeken en/of hen op te leiden om deze vaardigheden onder de knie te krijgen.


Ben jij op zoek naar een baan als freelance bouwmanager, interim bouwmanager of zzp bouwmanager? Neem dan vandaag nog contact op en stuur ons je cv om naar deze functie te solliciteren. Heb je zelf een bouwmanager nodig voor nieuwe of bestaande projecten? Dan kun je bij Bureau Ad Interim terecht voor de juiste kandidaat.