Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Business analist | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Business analist | Freelance | Interim | ZZP

Business analist | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Business analisten:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Business analisten
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Wat is een business analist?

Het laten aansluiten van de zakelijke vereisten vanuit een opdrachtgever op de uitvoering van de oplossing door een ontwikkelingsteam is erg belangrijk. Op deze manier kan alle essentiële informatie goed naar alle betrokken partijen gecommuniceerd worden en dit zorgt voor een optimaal eindproduct. Om deze schakel goed te laten verlopen, moeten veel uiteenlopende taken uitgevoerd worden.

Deze taken worden vervuld door een business analist, wat iemand is die de eisen vanuit de opdrachtgever analyseert, identificeert en specificeert zodat ze verder gecommuniceerd kunnen worden naar een projectteam, leveranciers en andere betrokken partijen. Zo kan een brug geslagen worden tussen de zakelijke wereld en de IT, waardoor draagvlak gecreëerd kan worden.

In dit artikel kom je erachter wat deze functie allemaal betekent, welke werkzaamheden erbij komen kijken en welke eigenschappen een ervaren business analist in huis moet hebben om zijn of haar werk goed te kunnen doen.


Wat houdt het beroep van een business analist in?

Binnen dit beroep, ook wel afgekort als BA, sta je in het midden van een organisatie door de brede kennis van verschillende gebieden en sociale vaardigheden. Hiermee kun je een brug slaan tussen de IT, oftewel informatietechnologie, en de zakelijke kant van een bedrijf. Door deze vaardigheden kan draagvlak en steun gecreëerd worden voor veranderingen die een organisatie wil realiseren. Als een schakel tussen de zakelijke eisen vanuit een opdrachtgever en de uitvoering ervan door een ontwikkelingsteam worden alle losse puzzelstukjes geanalyseerd, geïdentificeerd en gespecificeerd. Vervolgens kan dit door de hele organisatie gecommuniceerd worden.

IT is vaak een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van business analisten. Daarnaast moeten de doelen van een project en de behoeften van de betrokken stakeholders goed in kaart gebracht worden. Dit kan door middel van het afnemen van interviews of door een andere vorm van communicatie. Aan de hand van al deze data kunnen modellen gemaakt worden om bruikbare specificaties voor ontwikkelaars te ontwerpen.

Verschil met een informatieanalist

Er zijn veel overeenkomsten tussen de functie van business analisten en informatieanalisten. Toch zijn er wezenlijke verschillen. Een BA staat in de keten van verandering en speelt in op het hele proces van verandering. Een informatieanalist daarentegen begint zijn of haar werk pas als er al duidelijk is dat er een verandering doorgevoerd moet worden in het bedrijfsproces. Tevens richt iemand zich in deze functie in specifiekere zin op het IT gedeelte. Hij of zij stelt vast welke exacte wensen een organisatie heeft, zodat deze doorgegeven kunnen worden aan de IT specialisten. Zij kunnen op hun beurt weer een doorontwikkeling maken op technisch gebied.

Werkveld

Business analisten zijn vooral werkzaam bij banken, consultancy bureaus, overheden, telecombedrijven, verzekeringsbedrijven en andere soorten grote instellingen. Veelal werken mensen in deze positie samen met business architecten, andere business analisten, projectmanagers en Subject Matter Experts. Dit kan overigens in een vaste aanstelling, maar je kunt bijvoorbeeld ook als interim business analist aan de slag gaan. Andere vormen van tijdelijke werkverbanden zijn de freelance business analist en de zzp business analist. Door een tijdelijk contract aan te gaan, doe je diverse ervaring op van verschillende vakgebieden. Tevens stel je je zo flexibel op voor mogelijke opdrachtgevers.

Opleiding

Om dit beroep uit te kunnen oefenen, moet je eerst de HBO opleiding Bedrijfskundige Informatica, ook wel Business IT and Management genoemd, volgen. Er zijn daarnaast nog andere HBO en WO opleidingen te volgen in de richting dit specialisme. Denk hierbij aan Bedrijfskunde, Informatica, International Business and Management Studies en Business Information Technology.

Wat zijn belangrijke taken en verantwoordelijkheden van een business analist?

Business analyse

In zijn of haar werk voert een analist regelmatig een business analyse uit om de behoeften, kansen en problemen op zakelijk gebied vast te stellen. Vervolgens kan aan de hand van deze analyse een juiste oplossing of verandering gevonden worden. Deze analyse raakt alle organisatieniveaus, namelijk het operationeel, strategisch en tactisch gebied. Daarnaast zijn er drie niveaus in een business analyse.

1. Systeemontwikkeling en -verbetering

Dit niveau omvat het uitvoeren van een traditionele systeemanalyse, waarbij de kleinste scope gebruikt wordt en de minste autoriteit. Op deze manier kunnen alle losse onderdelen van een systeem vastgelegd en verklaard worden. Tevens maakt dit het onderscheiden van ontwikkelingen een stuk makkelijker.

2. Procesverbetering

Vervolgens is het belangrijk dat bedrijfsprocessen verbeterd worden, waarbij een grotere scope gebruikt wordt en meer autoriteit wordt toegevoegd. Dit wordt gedaan door middel van een informatieanalyse en het ontwerpen van een functioneel plan aan de hand waarvan veranderingen doorgevoerd kunnen worden.

3. Business verbetering

Tenslotte zal op het derde niveau daadwerkelijk het strategische plan verbeterd worden van een organisatie. Op deze manier kunnen de werkzaamheden binnen een bedrijf geoptimaliseerd worden.

Werkzaamheden

De volgende werkzaamheden dient iemand in deze positie allemaal uit te voeren:

 • Analyseren van de behoeften van een organisatie en voorbereiden van verbeteringen voor de processen die plaatsvinden.
 • Begeleiden en coördineren van de analyses die gemaakt worden aan de hand van ontwikkelingen en veranderingen in een bepaalde organisatie.
 • Beheren en bewaken van de eisen die gesteld worden tijdens projecten.
 • In kaart brengen van de eisen en wensen van een opdrachtgever of een organisatie en de verschillende stakeholders hierbinnen.
 • Opstellen van statistische analyses door middel van allerlei soorten programma's, zoals Acces, Business Objects, Excel, SPSS en SQL.
 • Ondersteunen en trainen van de betrokken partijen op een afdeling in het analyseren en interpreteren van relevante rapportages. Deze rapportages zijn gelinkt aan diverse projecten op het gebied van organisatieverandering.
 • Optreden als klankbord en aanspreekpunt voor leidinggevenden, teamleden, leveranciers van software en andere betrokken partijen.
 • Opstellen van een business case van een voorgestelde oplossing voor bepaalde veranderingen.
 • Signaleren van de afwijkingen, knelpunten en risico's. Waar nodig dien je ook advies te geven aan het management om deze risico's te verminderen.
 • Prioriteren, specificeren, valideren en verifiëren van de functionele eisen en wensen van een organisatie en dit vertalen naar efficiënte oplossingen.

Welke eigenschappen moet een ervaren business analist in huis hebben?

Als BA moet je allereerst een goed analytisch vermogen hebben. Immers moet jij de onderneming en bedrijfsbehoeften analyseren en peilen op welke manier de werksfeer verbeterd kan worden. Je legt verbanden tussen datasets en verwerkt je bevindingen in effectieve, nieuwe concepten. Daarnaast ben je een systeemdenker en kijk je naar het grotere geheel. Je monitort de ontwikkelde software en bedrijfsprocessen.

Met jouw strategische inzicht kun je de koers van bepaalde bedrijfsprocessen vaststellen en weloverwogen beslissingen nemen omtrent concrete veranderingen. Je ontwikkelt een overkoepelende visie en doelstelling voor op de lange termijn en handelt vanuit klantperspectief. Daarnaast kun je goed besluiten vormen op basis van vereenvoudigde denkprocessen en gedragslijnen. Dit wordt tevens gefaciliteerd door het vergelijken van data en het inzetten van technieken die helpen bij oplossingsgericht denken.

Een business analist is ook innovatief en ondernemend en komt met originele ideeën om diensten en producten te optimaliseren. Je bent niet bang om risico's te nemen om bedrijfsdoelen te halen en bent onafhankelijk. Tegelijkertijd moet je bovenop de actualiteit zitten om diepgaande, relevante kennis te ontwikkelen. Zo kun je ook kansen blijven signalieren en de concurrentie voor blijven. Tot slot zijn communicatievaardigheden bij deze baan onmisbaar. Je moet jouw ontwikkelde visie immers goed kunnen verkopen aan klanten, managers en IT teamleden. Geloofwaardigheid is hierbij essentieel, omdat je op deze manier draagvlak kunt creëren. Deze eigenschap omvat ook het hebben van diplomatie en het onderhouden van een netwerk van professionele samenwerkingen.