Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Business Controller | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Business Controller | Freelance | Interim | ZZP

Business Controller | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Business Controllers:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Business Controllers
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

1. Wat doet de Business Controller in een bedrijf?

De besluitvorming binnen een onderneming moet gebaseerd zijn op concrete, reële en objectieve informatie. Dit stelt managers in staat een volledige en algemene visie te hebben van hun organisatie en van de markt waarin deze opereert. Daarom is het belangrijk dat de onderneming een Business Controller in dienst heeft.

Dit is een beroepsgroep waarnaar de vraag mettertijd is toegenomen. Bovendien moeten organisaties voortdurend veranderingen ondergaan om relevant te blijven op de markt. Wil je meer weten over het onderwerp? In dit artikel lichten wij het concept, de rol, de functies en het belang van deze beroepsbeoefenaar toe.

2. Wat is een Business Controller en wat is hun rol?

De Business Controller is een professional die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de procedures voor het beheer van activa, economie en financiën, zowel extern als intern.

Hij/zij oefent een strategische activiteit uit binnen het bedrijf en verzamelt, compileert en analyseert gegevens uit de boekhoudsector. Aan het eind van hun werk brengen zij managementrapporten en economische studies uit die voor hen en de managers nuttige informatie opleveren om betere beslissingen in de onderneming te nemen.

Deze beroepsbeoefenaar werkt in de sector die controllership wordt genoemd en die meewerkt aan een geoptimaliseerde en efficiënte administratie. In het algemeen zijn er twee soorten controleurs op dit gebied:

 1. Controller-analist: verzamelt informatie over inkomsten, uitgaven en kosten van elk gebied van de onderneming om financiële prognoses op te stellen;
 2. Controlling Manager: plant, controleert en coördineert activiteiten op korte, middellange en lange termijn op het gebied van financiën, planning en controlling.

Business Controllers zijn generalisten, wat betekent dat zij op verschillende gebieden met een multidisciplinair karakter werken. Meestal hebben zij echter een graad in boekhouden, omdat zij met spreadsheets en berekeningen moeten werken.

Zij kunnen hun functie echter ook naar behoren vervullen met verwante diploma's, zoals economie en bedrijfskunde, maar het is van belang dat zij zich specialiseren in bedrijfsbeheer of controlling en bedrijfsfinanciering.

3. Wat zijn de belangrijkste functies van de Business Controller?

Om je een beter inzicht te geven in de rol van de Business Controller, volgen hieronder de belangrijkste activiteiten die dagelijks worden uitgevoerd.

A. Prognoses

De Controller werkt rechtstreeks op de afdeling Financiën en maakt prognoses voor marktscenario's. Hij/zij maakt financiële prognoses en houdt toezicht op de uitvoering van de begroting van de organisatie volgens het geraamde scenario.

Als zich bijvoorbeeld positieve gebeurtenissen voor de onderneming voordoen, zal de Business Controller richtsnoeren geven voor een passend gebruik van de middelen. Als de gebeurtenissen negatief zijn, zal hij aangeven hoe de middelen moeten worden toegewezen om de verliezen tot een minimum te beperken of het bedrijf gaande te houden.

B. Toezicht

Een andere functie is het toezicht op de belastingen, de belastingdruk en de processen voor de betaling van directe en indirecte belastingen. Het helpt rechtstreeks bij de uitwerking van de belastingplanning, die verschillende strategieën in verband met belastingen omvat, zoals:

 • Verlaag het bedrag dat aan belastingen zal worden betaald;
 • Voorkoming van de heffing van een belasting, tarief of bijdrage;
 • Fouten bij de berekening of inning van belastingen wegwerken;
 • Procedures optimaler en efficiënter maken, waardoor onder meer de bureaucratie in het bedrijfsleven afneemt en de productiviteit van het personeel toeneemt.

C. Rapport schrijven

Een van de verantwoordelijkheden van de controller is het opstellen van management rapportages, zowel om de boekhouding bij te houden als om de strategieën van de organisatie te verbeteren.

De Business Controller voert diverse strategische activiteiten uit en is in de loop van de tijd voor organisaties steeds belangrijker geworden. Om het volledige potentieel van deze werknemer te benutten, is het echter belangrijk dat het bedrijf investeert in de juiste oplossingen.