Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Business Development Manager | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Business Development Manager | Freelance | Interim | ZZP

Business Development Manager | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Business Development Managers:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Business Development Managers
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

1. Wat is een Business Development Manager?

De functie van een Business Development Manager grijpt aan op de wereld van commercie. De term komt steeds vaker voorbij en de primaire focus van iemand met deze positie is het omzetten van ontwikkelingen in de markt tot commerciële kansen. Hierbij moet intern een aansluiting gevonden worden bij de organisatie. Op deze manier houdt een Business Development Manager zich bezig met het product of de dienst van een organisatie.

Het is immers belangrijk dat het aanbod van een bedrijf aansluit bij de behoeften van de beoogde klanten. Op deze manier kunnen producten of diensten succesvol verkocht worden, waardoor een omzet en winst gegenereerd kunnen worden. In dit proces speelt een manager van de Business Development een belangrijke rol.

Wat houdt deze functie precies in, welke taken en werkzaamheden vallen onder de functiebeschrijving en over welke competenties en eigenschappen moeten goede Business Development Managers?

2. Wat houdt de functie Business Development Manager precies in?

Business Development Managers kunnen uiteenlopende rollen bekleden binnen een organisatie, wat ook afhangt van het marktsegment waar het bedrijf op aanhaakt. Er ontstaat weleens verwarring over de werkzaamheden die een persoon in deze functie aanpakt. Een commerciële Business Development Manager richt zich op het ontwikkelen van de lopende business. Deze moet passend zijn aan de meest recente veranderingen.

Dit verschilt met de functiebeschrijving van een Product Development Manager. Iemand in deze positie houdt zich meer bezig met de technische aspecten van het aangeboden product. Hij of zij zal minder aandacht besteden aan de commerciële kant van de verkoop van dit aanbod. De focus ligt juist op het hoogwaardig houden van de kwaliteiten van het aangeboden product.

Er is ook een onderscheiding te maken met een Sales Professional. Een manager die zich richt op de Business Development is namelijk strategischer bezig dan een Sales Professional. Vanuit een goed uitgedacht verkoopplan kunnen Business Development Managers de markt op een positieve, voordelige manier bewerken.

Op deze manier kijken Business Developers naar welke branches in een geadresseerde markt interessant zijn om aan te spreken. Daarnaast wordt gekeken naar de opstelling van de product portfolio en of dit zichzelf genoeg verkoopt aan klanten. Zo kan op een strategische manier met klanten meegedacht worden om de business van het bedrijf op een effectieve manier te laten groeien.

3. Werkveld Business Development Managers

Business Development Managers kunnen bij allerlei bedrijven aan de slag, waarbij er ook de mogelijkheid is om als interim Business Development Manager te werken. Zo ben je tijdelijk bij een bedrijf in dienst. Dit is ook het geval voor een freelance Business Development Manager of zzp Business Development Manager.

4. Welke taken en werkzaamheden komen bij deze functie kijken?

De werkzaamheden van iemand in deze positie kunnen uiteraard per bedrijf, sector en branche verschillen. Echter, binnen dit vakgebied dienen de volgende taken over het algemeen uitgevoerd te worden:

 • De commerciële strategie van een bedrijf uitdenken en formuleren.
 • De vastgestelde doelen en resultaten weten te behalen met deze strategie.
 • De richting van een onderneming, zowel nationaal als internationaal, bepalen en nastreven.
 • Aan belangrijke besprekingen, beurzen en congressen deelnemen om de commerciële reputatie van een bedrijf uit te dragen.
 • Operationele verkopen implementeren, zodat inkomsten gegenereerd kunnen worden.
 • De verkopen en het marketingplan opstellen en actief monitoren. Indien nodig, kan het verkoopplan ook bijgesteld worden.
 • De verkoopstrategie dient naar concrete acties vertaald te worden.
 • De ontwikkeling en uitvoering van verkoopplannen moeten gemonitord worden op hun effectiviteit en strategische kwaliteit.
 • De markt- en verkoopanalyses moeten verzorgd worden, waarnaast trends in de markt gevolgd en bijgehouden moeten worden.
 • Bedrijfsprocessen moeten geanalyseerd en geoptimaliseerd worden.
 • Relaties van een strategisch niveau moeten onderhouden en uitgebouwd worden om alles eruit te kunnen halen.
 • Een visie uitwerken en verwerken in het verkoopplan. Hierbij moeten ook de prijsmodellen gedefinieerd en nieuwe markten of branches geselecteerd worden.
 • Op de korte én lange termijn zorgen voor groei in de business van een bedrijf.
 • Er moet leiding gegeven worden aan een team dat werkt aan de Business Development en Sales van een bedrijf. Tevens moet inhoudelijke ondersteuning worden gegeven aan de verkoopafdeling bij het adresseren van nieuwe markten of marktsegmenten.
 • Met business partners moet actief en intensief contact onderhouden worden, zodat nieuwe opdrachten gegenereerd kunnen worden. Hierbij dienen ook klantenportfolio's opgebouwd te worden.
 • Partnerships moeten op een soepele, snelle en efficiënte manier opgezet worden bij het betreden van nieuwe markten.

5. Wat zijn competenties en eigenschappen van een ervaren Business Development Manager?

Een goede, ervaren Business Development Manager dient een aantal competenties en eigenschappen in huis te hebben om zijn of haar taken goed uit te kunnen voeren.

A. Anticiperen

In de uitvoering van opgestelde plannen en strategieën moet je rekening kunnen houden met afwijkingen van het plan. Er kunnen zich situaties voordoen die je niet had verwacht en in dat geval moet je noodplannen kunnen maken en kunnen uitwijken om toch de resultaten te behalen.

B. Leiderschap

Je moet leiding kunnen geven in een bedrijf. Daarnaast moet personeel uit de Sales ondersteund worden en bijgestuurd wanneer dat nodig is. Hierbij moet je ook goed kunnen communiceren tussen verschillende afdelingen.

C. Ondernemen

Binnen de branche of markt van jouw bedrijf moet je kansen kunnen ontdekken. Deze kansen moeten ook benut worden.

D. Organiseren

Plannen en strategieën kunnen uiteraard niet op de tekentafel blijven liggen. Ze moeten daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden en Business Development Managers moeten deze taak op zich nemen.

E. Overtuigen

Als Business Development Manager moet je zelfverzekerd en overtuigd zijn van jezelf en dit overbrengen op je omgeving.

F. Visie

Je moet tot slot altijd het einddoel in zicht hebben en niet zomaar van plannen afwijken. Je moet strategisch denken en blijven verbeteren.