Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Business manager | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Business manager | Freelance | Interim | ZZP

Business manager | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Business managers:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Business managers
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Taken en verantwoordelijkheden van een Business Manager

De taken en verantwoordelijkheden van een Business Manager kunnen uiteraard per organisatie verschillen. Hieronder staan een aantal taken en verantwoordelijkheden die Business Managers, bij Bureau Ad Interim ingeschreven, uitvoer(d)en:

 • Initiëren van budgetten, actuals, kostenmodellen, security planning en Business Continuity activiteiten;
 • Adviseren van het management op de financiële rapportages binnen de business line, correcties en aanpassingen;
 • Omgaan met complexe problemen wanneer ze zich voordoen;
 • Analyseren processen en het adviseren over verbeteringen, het verhogen van de kwaliteit van de Balanced Score Cards;
 • Ontwikkelen en implementeren van procesverbeteringen binnen de afdeling;
 • Business Continuity Plan up to date houden, het coördineren van de DR test;
 • Projecten: ondersteuning van projectmanagers, coördineren en beoordelen van de financiële prestaties van de projecten;
 • Eerste aanspreekpunt voor IDB Business Control;
 • Eerste aanspreekpunt voor de Business met betrekking tot kosten, security en Business Continuity Planning;
 • Het schrijven van business cases voor projecten;
 • Het schrijven van het jaarplan van de afdeling.

1. Wat is een business manager?

Voor ieder bedrijf en elke organisatie is het belangrijk dat er duidelijke, transparante leiding gegeven wordt, waardoor elk onderdeel in de puzzel zijn werk goed kan doen. Om dit te kunnen faciliteren, is de leiding vaak verdeeld over verschillende spelers die samen voor een werkzaam en productief geheel zorgen. Zo is er de Chief Executive Officer (CEO) die het geheel overziet, een projectmanager die zich buigt over projecten en een Human Resources (HR) manager die de taak van het verzorgen van het personeel op zich neemt.

Voor elke specifieke tak van een onderneming kan een zogenoemde business manager aangesteld worden, wiens taak het is om deze tak te managen en er vervolgens over te rapporteren aan de leiding binnen een bedrijf. Er zijn zodoende veel verschillende bedrijfsmanagers die allemaal onafhankelijk van elkaar bijdragen aan het eindproduct en elk werken onder de CEO. Wat houdt deze functie precies in?

2. Een business manager: wat zijn de taken en werkzaamheden?

Business manager, ook wel bedrijfsmanager genoemd, is een brede term en omvat het hebben van de verantwoordelijkheid over één specifiek onderdeel van een bedrijf. Het is in feite een verzamelterm voor allerlei vormen van management en over het specifieke onderdeel binnen zijn of haar verantwoordelijkheid dienen business managers aan het hoofd van de organisatie, de CEO, te rapporteren. Je kunt bedrijfsmanager zijn in de vorm van een sales manager, marketing manager, office manager, HR manager of ICT manager. Al deze functies werken samen onder de CEO van een bedrijf.

De functie bedrijfsmanager wordt ook weleens aangeduid als afdelingshoofd, manager, business development manager of teamleider. Wat doen business managers dagelijks eigenlijk allemaal? Dit hangt uiteraard erg af van de functie die zij bekleden binnen een bedrijf en er is zodoende niet één gestandaardiseerde takenlijst. Wat alle bedrijfsmanagers wel met elkaar gemeen hebben is dat zij een team aansturen en verantwoordelijkheid dragen voor hun specifieke werkveld. Dit betekent dat je de productiviteit binnen het team in de gaten houdt en beslissingen neemt binnen het werkveld om een bijdrage te leveren aan het behalen van de financiële doelen. Elke bedrijfsmanager rapporteert hierover aan de CEO.

De specifieke taken van een bedrijfsmanager zijn te vinden in de beroepengids. Echter, de volgende takenlijst geldt in het algemeen voor alle business managers:

 • Aannemen en vervolgens trainen van nieuwe medewerkers op een specifieke afdeling.
 • Monitoren en continu verbeteren van de productiviteit van de teamleden.
 • Behalen van de gestelde financiële doelen binnen het bedrijf op jouw afdeling.
 • Verzorgen en faciliteren van de juiste middelen voor werknemers zodat zij hun werk goed uit kunnen voeren.
 • Rapporteren aan de CEO van het bedrijf of het hogere management over de voortgang, bepaalde ontwikkelingen en problemen die zijn ontstaan.
 • Monitoren van het welzijn en de veiligheid van werknemers op jouw afdeling.
 • Wijzigingen aanbrengen aan de protocollen op een afdeling om in te spelen op risico's, ontwikkelingen en veranderingen.

De bedrijfswereld is vaak erg dynamisch en ook binnen afdelingen wordt er veel geschoven tussen posities en personeelscapaciteit. Daarom is het voor veel bedrijven aantrekkelijk om voor een tijdelijke periode mensen aan te nemen, waardoor voor deze tijdelijke periode de capaciteit omhoog geschroefd kan worden en er bijvoorbeeld meer toezicht is. Bovendien zijn tijdelijk managers voorzien van een breed pakket aan kennis en ervaring uit diverse situaties en bedrijven. Voorbeelden van tijdelijke functies zijn de interim business manager, freelance business manager en zzp business manager.

3. Een business manager: wat is het profiel?

A. Opleidingsmogelijkheden

Om als business manager aan de slag te gaan, moet je allereerst een relevante opleiding hebben afgerond, wat afhankelijk is van het werkveld waar je wilt werken. Als je bijvoorbeeld sales manager wilt worden, is ervaring binnen de sales en marketing vereist. Er zijn daarnaast ook opleidingen die zich richten op management in het algemeen, zoals de HBO opleidingen Business Studies, Management, International Business Management, Bedrijfskunde en Bestuurskunde. De laatste twee genoemde opleidingen kunnen ook op WO niveau gevolgd worden, evenals de studie Bestuurs- en Organisatiewetenschap.

Tijdens deze opleidingen doe je de kennis op die je nodig hebt om werkzaam te zijn binnen een specifiek vakgebied als manager. Het is overigens ook mogelijk om eerst een specifieke opleiding te volgen in de richting van bijvoorbeeld ICT of marketing. Daarna kun je altijd nog een management- of leiderschapscursus volgen.

B. Vakspecifieke kennis

Ook na het afronden van je opleiding blijft het belangrijk om op de hoogte te blijven van de meest recente vakspecifieke kennis. Zo is het verstandig om ontwikkelingen en veranderingen in je werkveld bij te houden, zodat je hier tijdig en adequaat op in kunt spelen.

C. Leiderschapsvaardigheden

Vervolgens dient een bedrijfsmanager goed leiderschap te kunnen tonen, zodat de teamleden goed aangestuurd worden en iedereen bijdraagt aan het behalen van de doelen. Ook als er fouten optreden in de bedrijfsprocessen kun jij deze naadloos aanwijzen en voor oplossingen zorgen. Binnen een team moet jij verantwoordelijkheid nemen voor de activiteiten die worden ondernomen.

D. Zelfvertrouwen

Managers zijn niet bang om beslissingen te nemen doordat zij erg zelfverzekerd zijn. Op deze manier wordt te allen tijden de juiste richting aangehouden binnen een afdeling en ga je besluitvaardig te werk.

E. Communicatieve vaardigheden

De besluiten die worden gevormd moeten ook naar alle betrokkenen gecommuniceerd worden, waardoor veranderingen goed geïmplementeerd kunnen worden en werknemers weten wat er van hen wordt verwacht. Ook met leiders boven je, zoals de CEO, en collega managers moet je goed kunnen communiceren. Immers hebben jouw werkzaamheden en besluiten ook een impact op hun afdeling. Door deze eigenschap kun je ook goed netwerken binnen je vakgebied en door het gehele bedrijf heen. Zo weet je steeds de juiste informatie in te winnen en bemachtig je een sterkere positie.

F. Initiatief nemen

Je ziet kansen in jouw werkveld en weet deze te benutten. Dit doe je door creatieve initiatieven te bedenken, waarmee de productiviteit op een afdeling verhoogd kan worden en doelen sneller of beter behaald worden.

G. Plannen en organiseren

In deze functie is het van belang goed het overzicht te bewaren. Immers ben jij voor de CEO en het managementteam het eerste aanspreekpunt op een afdeling en jij moet duidelijk de plannen en ontwikkelingen kunnen bespreken en voorleggen. Ook moet je ervoor zorgen dat opgestelde plannen daadwerkelijk uitgevoerd worden.

H. Resultaatgericht

Je gaat resultaatgericht te werk en zorgt er ook voor dat de rest van het team het beoogde resultaat goed voor ogen houdt. Op deze manier wordt er niet van de plannen afgeweken en kunnen doelen gerealiseerd worden.

I. Anticiperen

Het kan voorkomen dat er tijdens het uitvoeren van gemaakte plannen onverwachtse gebeurtenissen optreden. Hiervoor moeten noodplannen klaarliggen en jij moet uitwijkmogelijkheden herkennen om op deze plotselinge veranderingen in te spelen.

J. Strategisch denken

Op een analytische wijze houd jij bij hoe de zaken er op een afdeling voor staan, waardoor je de haalbaarheid van een strategie kunt inschatten. Op deze manier kun jij in situaties altijd op zoek gaan naar manieren om te verbeteren.

K. Overtuigen

Zo zelfverzekerd als je bent van je eigen handelen, kun je dit ook overbrengen op je omgeving. Niet alleen teamleden op een afdeling dienen overtuigd te worden van gemaakte beslissingen en bepaalde ingevoerde veranderingen, ook hogerop moet je betrokken partijen zien te overtuigen van je besluiten. Alleen op deze manier kan er een geheel gecreëerd worden, waardoor de productiviteit op jouw afdeling zal toenemen.