Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Business Unit Manager | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Business Unit Manager | Freelance | Interim | ZZP

Business Unit Manager | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Business Unit Managers:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Business Unit Managers
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Taken en verantwoordelijkheden van een Business Unit Manager

De taken en verantwoordelijkheden van een Business Unit Manager kunnen uiteraard per organisatie verschillen. Hieronder staan een aantal taken en verantwoordelijkheden die Business Unit Managers, bij Bureau Ad Interim ingeschreven, uitvoer(d)en:

 • Lid van het MT, verantwoordelijk voor het jaarplan en de begroting;
 • Managen van de processen conform het managementsysteem, gericht op resultaat;
 • Faciliteren en bevorderen van de onderlinge samenwerking en goede verstandhouding tussen klant en de regio’s en binnen de organisatie in het algemeen;
 • Contract en klantverantwoordelijk;
 • Resultaatverantwoordelijk;
 • Geven van situationeel en coachend leiding en zorgen voor de benodigde deskundigheid;
 • Sturen op kwaliteit, efficiency en ervaring binnen het team;
 • Uitvoeren van HR beleid ten aanzien van werving, selectie, beoordeling, ontwikkeling, verzuimbegeleiding en indien nodig demotie;
 • Zorgdragen voor tijdige en correcte uitvoering en opvolging van jaarlijkse personeelsprocessen zoals loonronde en functioneringsgesprekken;
 • Faciliteren en bevorderen van een optimaal en veilig werkklimaat, efficiënte en veilige werkmethoden;
 • Doorvoeren van verbetermethodieken en deze bewaken;
 • Zorgdragen voor acquisitie en relatiebeheer om de afdeling van voldoende werk te voorzien en te voldoen aan de (afdeling)doelstellingen.