• darkblurbg

Business Unit Manager | Freelance | Interim | ZZP

Ik zoek een Business Unit Manager​     Ik ben een Business Unit Manager

Kies uit zeer ervaren en direct beschikbare Business Unit Managers:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Business Unit Managers
 • Ervaren professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven
 • No match no pay (u betaalt pas als een interimmer / freelancer / ZZP-professional bij u aan het werk gaat)
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers uit uw regio actief
 • Geen concurrentie- en relatiebeding

Persoonlijke Ontwikkeling Business Unit Manager

Wil je meer inzicht in jezelf?

Wil jij jezelf en anderen beter leren begrijpen? Wil jij betere resultaten op het werk en in jouw dagelijks leven? Wil jij succesvoller zijn? Krijg meer inzicht in jouw persoonlijkheidsprofiel. Meer informatie.

Ik wil meer informatie over assessments


Taken en verantwoordelijkheden van een Business Unit Manager

De taken en verantwoordelijkheden van een Business Unit Manager kunnen uiteraard per organisatie verschillen. Hieronder staan een aantal taken en verantwoordelijkheden die Business Unit Managers, bij Bureau Ad Interim ingeschreven, uitvoer(d)en:

 • Lid van het MT, verantwoordelijk voor het jaarplan en de begroting;
 • Managen van de processen conform het managementsysteem, gericht op resultaat;
 • Faciliteren en bevorderen van de onderlinge samenwerking en goede verstandhouding tussen klant en de regio’s en binnen de organisatie in het algemeen;
 • Contract en klantverantwoordelijk;
 • Resultaatverantwoordelijk;
 • Geven van situationeel en coachend leiding en zorgen voor de benodigde deskundigheid;
 • Sturen op kwaliteit, efficiency en ervaring binnen het team;
 • Uitvoeren van HR beleid ten aanzien van werving, selectie, beoordeling, ontwikkeling, verzuimbegeleiding en indien nodig demotie;
 • Zorgdragen voor tijdige en correcte uitvoering en opvolging van jaarlijkse personeelsprocessen zoals loonronde en functioneringsgesprekken;
 • Faciliteren en bevorderen van een optimaal en veilig werkklimaat, efficiënte en veilige werkmethoden;
 • Doorvoeren van verbetermethodieken en deze bewaken;
 • Zorgdragen voor acquisitie en relatiebeheer om de afdeling van voldoende werk te voorzien en te voldoen aan de (afdeling)doelstellingen.