Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Capaciteiten

Kandidaten vinden met de beste capaciteiten en potentieel om een functie met succes te bekleden

Het vermogen om ingewikkelde problemen op te lossen, beslissingen te nemen en het gezonde verstand te gebruiken, zijn enkele van de meest cruciale competenties welke vereist zijn voor de medewerkers van vandaag. Assessments omtrent cognitieve vaardigheden zijn robuuste tools waarmee iemands redeneringsvermogen, logica en informatieverwerking aan het licht worden gebracht. Deze kunnen het potentieel voor succes nauwkeurig vaststellen.

De assessments omtrent cognitieve vaardigheden bestaan uit meerkeuze-items die diverse mentale capaciteiten meten, zoals verbaal en numeriek vermogen, redeneringsvermogen en begrijpend lezen. Sommige van deze assessments meten unieke capaciteiten (bijvoorbeeld verbale, numerieke), terwijl andere een combinatie van verschillende capaciteiten meten om algemene mentale vaardigheden in kaart te brengen. 

Bureau Ad Interim heeft de volgende assessments in dit kader:

De Verify

Vind de kandidaten met de juiste capaciteiten en het potentieel om een functie met succes te bekleden. Meer info

De Verify Interactive

Evalueer cruciale vaardigheden voor het oplossen van problemen met onze innovatieve, nieuwe cognitieve capaciteiten testen. Meer info

Alle assessments worden door onze gecertificeerde assessoren afgenomen.