Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Casemanager dementie | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Casemanager dementie | Freelance | Interim | ZZP

Casemanager dementie | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Casemanagers dementie:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Casemanagers dementie
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Wat is de rol van een casemanager dementie? 6 kenmerken

Dementie is een vervelende aandoening, waarbij de hersenen moeite hebben met het goed verwerken van informatie. Dit leidt tot geheugenverlies en gedragsveranderingen. Het is ingewikkeld om de weg te vinden in alle regels, wetten en zorgmogelijkheden rondom deze aandoening en daarom is de functie casemanager dementie in het leven geroepen. Hij of zij is onafhankelijk en een vaste begeleider voor dementerenden en hun naasten. Door te begeleiden, informeren, adviseren en zorg te regelen, helpt de casemanager bij het omgaan met de ziekte in het dagelijks leven. Wat kenmerkt een casemanager dementie?

1. Steun en toeverlaat

Vaak wordt een casemanager van mensen met dementie gezien als de steun en toeverlaat. Hij of zij staat iemand met dementie vanaf het begin tot aan het eind bij, dus vanaf de diagnose tot aan een opname in een verpleeghuis of overlijden. Ook voor mantelzorgers en naasten van dementerenden is de casemanager een aanspreekpunt en luisterend oor.

Een belangrijke taak binnen deze functie is het vinden van de weg in de zorgwereld, waarbij zorg op de juiste manier geregeld wordt. Daarnaast biedt de casemanager emotionele begeleiding als een vast, vertrouwd gezicht. Iemand in deze positie heeft veel kennis van dementie en kan goed omgaan met hulpweigering en weerstand, waardoor uiteindelijk de beste ondersteuning geboden wordt. Op vaste momenten brengt hij of zij een bezoek en is tevens altijd telefonisch beschikbaar.

Andere benamingen voor deze functie zijn dementieconsulent, dementieverpleegkundige, persoonlijk begeleider en trajectbegeleider. De casemanager kan allerlei vragen over de vorm van dementie beantwoorden en helpt actief met zoeken naar geschikte oplossingen voor situaties. Hierdoor is het maken van keuzes op het gebied van zorg een stuk makkelijker voor dementerenden.

2. Voor dementerenden en mantelzorgers

Iedereen met de diagnose dementie, zoals bijvoorbeeld Alzheimer, heeft recht op de hulp en ondersteuning van een casemanager. Soms is het ook mogelijk om al een beroep te doen op een casemanager bij een vermoeden van dementie. Casemanagement wordt vanuit de basisverzekering vergoed, waarvoor vaak een diagnose verplicht is. Een naaste van een patiënt kan officieel een aanvraag indienen, waarnaast de huisarts een aanvraag kan doen in de regio. Daarnaast kan een wijkverpleegkundige een indicatie geven voor casemanagement en een bepaalde aanbieder aanbevelen.

Er zijn ook gespecialiseerde casemanagers voor dementie op een jonge leeftijd. Hierbij spelen namelijk andere vraagstukken en uitdagingen een rol, waarvoor speciale ervaring en kennis nodig zijn.

3. Ondersteuning tot aan overlijden of verhuizing

Een casemanager dementie geeft ondersteuning zolang een dementerende nog thuis woont en gaat zo nodig samen met de patiënt op zoek naar een plek om met zorg te wonen. Deze woonruimte moet voldoen aan de wensen van de persoon en kan bijvoorbeeld een verpleeghuis zijn met een gespecialiseerde afdeling voor dementie. Daarnaast zijn er woonvormen met een vorm van zelfstandig wonen en zorgverlening en kleinschalige huizen waar mensen kunnen wonen met zorg. Een casemanager geeft dan advies over welke woonvorm het meest geschikt is en hij of zij weet van de mogelijkheden in een bepaalde regio. Tevens kan hij of zij meer vertellen over dagbestedingen en andere zaken die met zulke woonvormen gepaard gaan.

4. Vertrouwensband ontwikkelen

Om een goede begeleiding te kunnen geven aan mensen met dementie en hun naasten of mantelzorgers moet een vertrouwensband ontwikkeld worden. Veel mensen die aan dementie lijden willen in eerste instantie helemaal geen ondersteuning of zorg, omdat ze geen besef hebben van hun ziekte. Soms is de medische diagnose nog niet eens gesteld. Het is dan belangrijk dat een casemanager de noodzaak uitlegt en stap voor stap begeleiding geeft naar de juiste zorg. Zorg moet ook gedoseerd worden, waardoor het behapbaar blijft voor iemand met dementie en de mantelzorgers.

Er komt veel bij dementie kijken en rollen en relaties kunnen erg veranderen. Iemand moet vaak veel steun zoeken in de omgeving en sommige zaken kunnen niet meer gebeuren zoals voorheen. Een casemanager speelt hierop in door gesprekken te voeren over deze veranderingen en wat voor effect dit heeft. Dit vergroot het besef van de ziekte bij mensen met dementie en maakt het makkelijker om te wennen aan veranderingen in situaties. Tevens wordt het zo makkelijker om het proces te verwerken en inzicht te krijgen in wat een diagnose precies inhoudt.

Uiteindelijk zorgen zulke gesprekken voor vertrouwen tussen de dementerende en de casemanager dementie, soms al voordat de diagnose überhaupt gesteld is. De klap van de diagnose wordt zo opgevangen en mensen kunnen geleidelijk aan wennen aan een nieuwe situatie. Hierdoor kunnen mensen met dementie en hun naasten of mantelzorgers in gesprek blijven over hun verwachtingen en emoties.

5. Inhoud opleiding casemanagement dementie

HBO-V opgeleide verpleegkundigen deelnemen aan de opleiding Casemanagement Dementie. Maatschappelijk werkers kunnen de opleiding ook volgen nadat ze een aanvullende module van medische basiskennis hebben afgerond. Hierbij komen drie leerlijnen samen, namelijk theorie, leren van elkaar en praktijk. Er worden allerlei opdrachten aangeboden, waarbij de actuele Zorgstandaard Dementie als uitgangspunt wordt gebruikt.

De focus ligt op het behalen van persoonlijke leerdoelen, waarbij drie modulen afgerond moeten worden.

Module 1: Rolontwikkeling

Allereerst ligt de nadruk op het ontwikkelen van de rol van casemanager voor mensen met dementie. Men wordt geleerd over de zorgstandaard bij dementie, belangrijke competenties, wat het takenpakket inhoudt en hoe een casemanager zich positioneert in zijn of haar ondersteunende rol. Daarnaast leren studenten meer over de verschillende vormen van dementie, diagnosen en instrumenten en wat dementie op een jonge leeftijd betekent. Andere onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Co-morbiditeit en psychiatrische stoornissen;
 • actuele wet- en regelgeving;
 • ethische belangen;
 • deskundigheidsbevordering door middel van netwerken;
 • (niet-)farmacologische behandelingen;
 • financiering vanuit de PGB (Persoonsgebonden Budget), MPT (Modulair Pakket Thuis), VPT (Volledig Pakket Thuis), Wlz (Wet langdurige zorg) en Zvw (Zorgverzekeringswet).
 • multiculturele dementiezorg;
 • slaapstoornissen.

Module 2: Empowerment

Daarnaast ligt de focus op een positieve gezondheidszorg, waarbij mensen met dementie leren omgaan met hun ziekte en zelf de regie kunnen nemen. Er wordt gekeken naar beperkingen en mogelijkheden en hoe mantelzorgers ondersteund kunnen worden. Zo wordt overbelasting voorkomen. Daarnaast wordt er informatie gegeven over preventie, lotgenotencontact en communicatieve vaardigheden bij onbegrip of ander negatief gedrag.

Module 3: Casemanagement

Ten slotte worden studenten geleerd over landelijke beleidsplannen omtrent casemanagement dementie, welke vormen, methodieken en instrumenten er beschikbaar zijn voor casemanagement en hoe er het beste samengewerkt kan worden binnen de zorg. Deze module gaat ook over crisisinterventie en het voeren van gesprekken met dementeren en hun familie. Daarnaast wordt er nagedacht over palliatieve en terminale zorg en hoe er verder nog voor de nabestaanden gezorgd kan worden. Andere onderwerpen die hierbij van belang zijn zijn, innovatie, het bewaken van de eigen, professionele grenzen en veiligheidsmanagement.

6. Communicatief, betrokken en analytisch

Casemanagement dementie is een complexe baan en daarom zijn een aantal competenties onmisbaar. Ten eerste is het belangrijk dat een casemanager goed kan communiceren, met zowel de mensen die ze begeleiden als collega's in de zorg. Hij of zij is betrokken bij de situatie en zet zich maximaal in om er het beste uit te halen. Daarnaast kan een casemanager goed reflecteren om een situatie daadwerkelijk te verbeteren en complexe problemen te ontrafelen. Hij of zij heeft specialistische kennis en een proactieve, zelfstandige houding om actief een steentje bij te dragen aan de ondersteuning van mensen met dementie.

Ben jij een interim casemanager dementie, freelance casemanager dementie of zzp casemanager dementie? Stuur je cv naar ons op en wij matchen jou met de ideale opdrachtgever. Voor opdrachtgevers staan wij ook klaar, waarbij wij na een aanvraag direct op zoek gaan naar de geschikte zelfstandige professional|.