Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Casemanager | Freelance | Interim | ZZP

  • Home
  • Casemanager | Freelance | Interim | ZZP

Casemanager | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Casemanagers:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Casemanagers
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Hoe case management software flexibele werkstromen kan verbeteren

De dagelijkse werkzaamheden binnen elke organisatie omvatten vaak processen die zowel gestructureerd als ongestructureerd kunnen zijn. Gestructureerde workflows worden gebruikt voor repetitieve processen met stappen en resultaten die vrij voorspelbaar zijn. Omdat het gaat om stappen die consistent zijn in verschillende processen, vereisen gestructureerde werkstromen geen complexe besluitvorming door professionals. Dit maakt het gemakkelijker om ze te organiseren in een reeks herhaalbare stappen die telkens als ze nodig zijn kunnen worden ingezet.

Aan de andere kant missen sommige processen het element van voorspelbaarheid. Ze zijn voortdurend in ontwikkeling en moeten zich aanpassen aan nieuwe informatie, en dergelijke processen zijn afhankelijk van gegevens uit meerdere bronnen. Dergelijke methoden vereisen een flexibele, ongestructureerde aanpak.

Casemanagers zijn nodig om case-informatie te evalueren en eventueel samen te werken met collega’s om deze onvoorspelbare processen af te handelen. Processen zoals klachtenbeheer, e-mails voor klantenondersteuning en het bijhouden van onregelmatigheden zijn voorbeelden van ongestructureerde zaken.

Waarom heb je flexibele case management software nodig?

De meeste case management workflows die casemanagers moeten afhandelen volgen niet telkens hetzelfde patroon. De enige manier om ervoor te zorgen dat dergelijke zaken efficiënt en accuraat worden afgehandeld, is een oplossing die past bij de behoeften van het bedrijf en die niet te veel inspanning vergt in termen van implementatie.

Hieronder volgen enkele van de redenen waarom flexibele case management software nodig is om een ongestructureerde zaak af te handelen.

Elke zaak is uniek

In workflows van case management systemen is het pad naar een oplossing onduidelijk omdat elk dossier uniek is. Het is onmogelijk om zaken op te lossen door dezelfde aanpak te hanteren als bij een eerder geval. Daarom is een oplossing nodig die evolueert en zich aanpast aan deze veranderingen.

Niet-lineaire paden

In een routinematig lineair proces worden alle stappen in de werkstroom op een specifieke manier uitgevoerd omdat ze vrij voorspelbaar zijn. Ongestructureerde werkstromen volgen niet zo'n voorspelbaar pad; er is meer dan één manier om een zaak als deze op te lossen.

Nieuwe informatie verandert de zaken drastisch

In ongestructureerde processen verandert het opduiken van nieuwe informatie de manier waarop een zaak wordt behandeld, de stappen die daarbij horen en de uiteindelijke uitkomst. In een onderzoekszaak is het bijvoorbeeld onmogelijk om het pad naar de oplossing van de zaak te bepalen totdat aanvullende informatie opduikt terwijl de zaak wordt opgelost.

De invloed van vooroordelen of beslissingen van de casemanager

Een op kennis gebaseerd proces is sterk afhankelijk van casemanagers die moeten redeneren, beslissingen nemen en tot een oplossing komen op basis van de informatie waarover zij beschikken. Het resultaat zal in de meeste gevallen afhangen van de casemanager en de informatie waartoe hij/zij toegang heeft. Dit in tegenstelling tot procesmatige werkstromen met een vast en definitief pad dat kan worden gevolgd om tot een voorspelbaar resultaat te komen.

Beslissingen moeten gebaseerd zijn op context

Omdat casemanagers beslissingen moeten nemen naarmate de zaak zich ontwikkelt en er nieuwe informatie opduikt, is er in elke fase van het proces behoefte aan context. Een flexibel case management-instrument dat casemanagers inzicht geeft in het verleden en het heden van elke zaak, is daarom van essentieel belang.

Op tijd reageren maakt het verschil tussen goede en slechte dienstverlening

Om service level agreements na te komen en klanten tevreden te stellen, moeten processen zo snel mogelijk worden afgehandeld. Hoe gemakkelijk dit kan worden bereikt, hangt voornamelijk af van de flexibiliteit en efficiëntie van het hulpmiddel dat gebruikt wordt om de complexe processen af te handelen.

Inefficiënties moeten na verloop van tijd gecorrigeerd worden

Hoewel elke nieuwe zaak telkens een beetje anders wordt behandeld, kunnen casemanagers op basis van hun kennis van eerdere zaken toch inzichten opdoen over hoe toekomstige processen moeten worden afgehandeld. Een flexibele hulpmiddel met robuuste analyses zal het gemakkelijker maken om de inefficiëntie van processen mettertijd te corrigeren.

4 Stappen van het casemanagement proces

In dit deel wordt elke stap in het proces van casemanagement nader toegelicht.

1. Screening

De eerste stap in een case management proces is bepalen of de zaak het proces überhaupt nodig heeft. Dit voorkomt dat bedrijven onnodig werk doen en houdt het systeem overzichtelijk. Als je bijvoorbeeld een klacht van een klant verwerkt, zou de eerste stap zijn om te bepalen of de klacht reëel is. Als het een misverstand blijkt te zijn, bespaart het bedrijf kostbare tijd en wordt verdere miscommunicatie vermeden.

Een andere reden om zaken te screenen is om te beslissen of de zaak het proces nodig heeft. Als het probleem klein is, kan het bedrijf het direct oplossen. Dit is de sleutel tot efficiënt werken. Het is niet nodig een zaak te behandelen als het probleem in twee minuten kan worden opgelost. Een case management proces is er voor het oplossen van complexe problemen die lang kunnen duren, niet voor het oplossen van eenvoudige problemen.

2. Beoordelen

In deze stap analyseert een casemanager dezelfde informatie als in de vorige stap, maar met meer diepgang. Er is een belangrijk verschil tussen screenen en beoordelen. Screenen is om te bepalen of de casemanagement processtroom nodig is. Beoordelen is het nauwkeurig begrijpen van het probleem om een passende oplossing te bieden.

Een casemanager praat met de cliënt of werknemer en verzamelt relevante informatie. Het doel is om de grootste behoeften van de zaak volledig te begrijpen. Het is belangrijk om goed te luisteren en ervoor te zorgen dat de persoon zich gehoord voelt. Casemanagers hebben meestal een vragenlijst om ervoor te zorgen dat ze alle benodigde informatie verzamelen.

3. Risico's evalueren

Na het beoordelen van een geval is het tijd om de risico's van het geval te evalueren. In sommige situaties wijzen managers een zaak toe aan een risicocategorie. Dit helpt de casemanager bij het prioriteren van zaken en het inschatten van de mate van interventie die elke zaak vereist.

Stel dat een technicus twee tickets ontvangt. Het ene ticket vraagt om een kleine update van de hardware en het andere ticket zegt dat de systemen van een ziekenhuis plat liggen. Het laatste ticket moet prioriteit krijgen en worden geëscaleerd als het de mogelijkheden van de technicus te boven gaat. Door risico's te evalueren kunnen casemanagers de ernst en urgentie van elk geval overzien. Dit zal op zijn beurt helpen bij het plannen van een oplossing die geschikt is voor het geval.

4. Planning

Nu hij over solide informatie beschikt, moet de case manager een plan ontwikkelen. De bedoeling van planning is het beantwoorden van de problemen die bij de beoordeling zijn ontdekt door specifieke acties en doelen vast te stellen, met deze doelen als het gewenste resultaat van elke actie.

Hier zal de case manager methoden kiezen en hoe en wanneer hij ze zal gebruiken. Als een casemanager bijvoorbeeld een klacht van een werknemer behandelt, kan hij van plan zijn een bedrijfsmiddel te gebruiken. Hij kan overwegen een beheerder, het IT-personeel, de juridische afdeling of een hogere functionaris in te schakelen. Planning is een moment om bedachtzaamheid en geduld te oefenen, zolang de zaak niet tijdgevoelig is. De tijd nemen om een strategie te vormen verhoogt de kans dat het plan zal werken.


Casemanager inhuren?

Is jouw bedrijf of organisatie op zoek naar een ervaren en goed georganiseerde interim casemanager? Wij kunnen helpen! Neem vandaag nog contact op met Bureau Ad Interim voor het vinden van een geschikte kandidaat voor de job.

Werken als Casemanager?

Wil jij graag aan de slag als freelance casemanager of zzp casemanager en kun je daarbij wel wat hulp gebruiken? Stuur ons dan zo snel mogelijk jouw CV toe en wij nemen contact met je op voor het inplannen van een kennismakingsgesprek.