Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Casemanager taakdelegatie | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Casemanager taakdelegatie | Freelance | Interim | ZZP

Casemanager taakdelegatie | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Casemanagers taakdelegatie:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Casemanagers taakdelegatie
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Wat wordt er gevraagd van een Casemanager taakdelegatie?

Het is maar goed dat er de laatste tientallen jaren meer gebeurt op het gebied van verzuimbegeleiding. Want lang niet alle zieke medewerkers herstellen vanzelf (bijvoorbeeld na een griepje) en pakken het werk daarna snel weer op. Soms is er meer aan de hand, soms is begeleiding nodig. Een goed plan aan de voorkant helpt zowel de organisatie als de medewerker. Want niemand is er bij gebaat langer dan echt nodig thuis te blijven en nul procent te werken. De interim Casemanager taakdelegatie is een belangrijke ondersteunende factor van de bedrijfsarts en draagt dus een flinke steen bij aan de re-integratie van zieke medewerkers. En daar is iedereen bij gebaat!

Een goede start

Met ziek worden maakt natuurlijk niemand een goede start. Maar met het direct starten van verzuimbegeleiding natuurlijk wel. Dat kan al beginnen met een informerend telefoontje. Wat scheelt er aan? En hoe lang denk je dat het gaat duren? Het antwoord op die tweede vraag is natuurlijk lang niet altijd direct bekend, maar het gaat erom dat de zieke merkt dat men op de werkvloer aan hem denkt. Echter: vanwege de huidige privacy wetgeving mag de werkgever officieel die vragen niet meer stellen, hoe goed bedoeld ook. Om die reden is een freelance Casemanager taakdelegatie iemand die in het gat kan springen dat de werkgever of leidinggevende open moet laten.

Hoe iemand weer aan het werk krijgen?

Als iemand zich ziek meldt, is dat natuurlijk in eerste instantie heel vervelend voor de betrokkene. Maar het is ook een lastige situatie voor de werkgever en directe collega’s. Als iemand een dagje thuis blijft, heeft dat in principe weinig gevolgen. Die situatie komt immers ook voor als iemand een dag verlof heeft. Maar elke dag langer ziek zijn, kan kleine tot steeds groter wordende problemen veroorzaken. Collega’s kunnen niet alles maar even overnemen, andere afdelingen wachten te lang op input en de klant gaat ook vragen stellen. Zowel voor de zieke werknemer als de werkgever is het dan ook goed dat de zieke binnen zes weken een uitnodiging krijgt van de bedrijfsarts. Tijdens dat gesprek kan een meer concreet vervolg worden gegeven aan het herstel en de nieuwe inzetbaarheid van de medewerker. Uiteraard doet de zzp Casemanager taakdelegatie er alles aan om de collega eerder weer aan het werk te krijgen, al is het maar voor minder uren per week. Zo niet, dan wordt naar aanleiding van het gesprek met de bedrijfsarts een Plan van Aanpak opgesteld. Doel is de medewerker duurzaam en gezond aan het werk te houden.

Persoonlijk contact en dito begeleiding

De zieke medewerker is uiteraard gebaat bij persoonlijk contact. Hij moet niet het gevoel krijgen dat hij de zoveelste zieke is waar men vandaag contact mee heeft. Niet steeds weer een andere contactpersoon aan wie men het verhaal weer opnieuw moet vertellen. Daar word je moe van en zeker niet beter. Het liefst heeft hij contact met de bedrijfsarts, maar je raadt het al: die is soms moeilijk bereikbaar door het tekort aan artsen, en ja ook aan bedrijfsartsen. Om te voorkomen dat de zieke collega tussen wal en schip valt, springt de zzp Casemanager taakdelegatie in dat gat. Hij ondersteunt de bedrijfsarts en neemt taken op het gebied van verzuimbegeleiding van hem over. Ook houdt hij zich bezig met preventie en het duurzaam inzetten van medewerkers. Niemand is er immers bij gebaat als iemand snel weer aan het werk gaat, maar dat al na een paar dagen (of zelfs na een paar uur) blijkt dat dat veel te vroeg was. Soms is de ‘schade’ dan zelfs groter dan voorheen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan klachten die duiden op een burn-out.

De Casemanager taakdelegatie is geen vervanger van de arts!

Voor de duidelijkheid: een freelance Casemanager taakdelegatie kan veel taken van de bedrijfsarts ‘overnemen’ of hem waarnemen, maar hij is absoluut geen arts! Wat kan hij wel voor de zieke werknemer doen? Veel! Hij kan zijn klachten met hem bespreken, eventuele behandelingen voorstellen en samen kijken wat mogelijk is om de klachten te verminderen. Wat beperkt de werknemer precies? Wat is de eventuele invloed van zijn privésituatie? Doordat de interim Casemanager taakdelegatie al deze zaken bespreekt en zijn bevindingen deelt met de bedrijfsarts kan deze sneller tot een goed advies komen. Samen met de zieke medewerker wordt dan bekeken wat de juiste route is om de collega zijn werk weer te laten hervatten. Indien nodig kan er naar een andere functie worden gekeken.

Sneller handelen

Een groot voordeel van het inzetten van een Casemanager taakdelegatie is dus dat de snelheid in het proces van re-integratie niet verandert als een bedrijfsarts minder beschikbaar is. Fijn voor de zieke, fijn voor de organisatie: iedereen blij. Het voorkomt ook dat iemand in principe weer bijna aan het werk zou kunnen (of daarin stappen kunnen worden gezet) maar dat proces vertraagt door tijdgebrek. De zieke medewerker wordt daar absoluut niet beter van. Het is dus duidelijk dat een interim Casemanager taakdelegatie een belangrijke rol speelt!

Een ster in communiceren

Je begrijpt dat je in een rol als die van freelance Casemanager taakdelegatie een ster moet zijn in communicatie, zowel mondeling als schriftelijk. Je heb immers zowel veel contact met zieke medewerkers, met de bedrijfsarts (of zelfs meerdere artsen) en met de werkgever (en waarschijnlijk zelfs meerdere). En het gaat wel ergens over! Jouw communicatie beslist namelijk over het herstel en de nabije toekomst van de zieke werknemer en zijn contact met de werkgever. Daar mag zeker op communicatief gebied niets misgaan. Het tegendeel is ook waar: hoe meer helder jij als freelance Casemanager taakdelegatie communiceert, hoe beter en sneller er mogelijk kan worden doorgepakt.

Werken aan de Arbo servicedesk

In de rol van zzp Casemanager taakdelegatie ben je dus de spil in het web waarin zich zowel zieke medewerkers, bedrijfsartsen als werkgevers bevinden. Mensen hebben verwachtingen van jou, willen soms zelfs op je leunen, zijn afhankelijk van jou. Kan je daar mee omgaan? Bedenk dat jij degene kunt zijn die een situatie van ziekte of arbeidsongeschiktheid kan helpen ombuigen. Hoe mooi is dat? We kunnen er nog veel dieper op ingaan, maar bijvoorbeeld de Verzuimservicedesk heeft er een mooi en compleet artikel over geschreven. Interessant om te lezen, en daarna te voelen hoe goed dit bij jou past.

Goed opgeleid

Natuurlijk gaat er aan het beroep van Casemanager taakdelegatie een gedegen opleiding vooraf. Minimaal een hbo-opleiding en liever nog een post-hbo-opleiding in het interessante vakgebied van verzuim. Zo moet je uiteraard tot in detail op de hoogte zijn van alle wet- en regelgeving op dit gebied, zodat je weet waar jijzelf, de werkgever en de werknemer toe verplicht is.

Schuilt er in jou een goeie Casemanager taakdelegatie?

Misschien denk je: dit lijkt me een hele interessant beroep. Wellicht werk je al op een afdeling HR en ben jij het aanspreekpunt voor zieke collega’s en tevens contactpersoon voor bedrijfsarts en verzekeraars. Dan heb je in ieder geval al een behoorlijke basis, zeker als je een voltooide hbo-opleiding in the pocket hebt. Of misschien herken je jezelf helemaal in bovenstaand omdat je precies deze rol in vaste dienst hebt, maar liever wil gaan werken als zzp Casemanager taakdelegatie. Kom je in de buurt qua opleiding, en wil je graag die post-hbo-opleiding gaan doen? Neem ook dan zeker eens contact op met Bureau Ad Interim. Zal je net zien dat zij die toffe opdracht hebben, die je nergens anders tegenkwam.

Een casemanager taakdelegatie verzuim is verantwoordelijk voor het begeleiden en coördineren van het verzuimproces binnen een organisatie. De casemanager taakdelegatie verzuim houdt zich bezig met het opstellen van verzuimbeleid, het adviseren en ondersteunen van medewerkers en leidinggevenden bij verzuim gerelateerde vraagstukken, en het monitoren en bijsturen van het verzuimproces om het verzuimpercentage binnen de organisatie te verminderen.

Enkele specifieke taken van een casemanager taakdelegatie verzuim kunnen zijn:

 • Het opstellen en implementeren van verzuimbeleid en het bewaken van de naleving hiervan binnen de organisatie.
 • Het adviseren en ondersteunen van medewerkers en leidinggevenden bij het omgaan met verzuim gerelateerde vraagstukken, zoals het opstellen van re-integratieplannen en het begeleiden van medewerkers tijdens hun verzuimperiode.
 • Het monitoren en analyseren van het verzuimpercentage binnen de organisatie en het adviseren van het management over mogelijke maatregelen om het verzuimpercentage te verlagen.
 • Het onderhouden van contact met de arbodienst, bedrijfsarts en verzekeraars en het bewaken van de voortgang van het verzuimproces.
 • Het registreren en rapporteren van verzuimcijfers en het bijhouden van verzuimdossiers.

Een casemanager taakdelegatie verzuim werkt doorgaans samen met medewerkers, leidinggevenden, de arbodienst, bedrijfsartsen en verzekeraars. Hij of zij rapporteert meestal aan een leidinggevende binnen de organisatie, zoals een HR-manager.

Een casemanager taakdelegatie verzuim moet beschikken over uitstekende communicatieve vaardigheden, inzicht hebben in wet- en regelgeving rondom verzuim en kennis hebben van re-integratietrajecten. Daarnaast moet hij of zij ook in staat zijn om goed te kunnen samenwerken met verschillende partijen en het vermogen hebben om het verzuimpercentage binnen de organisatie te verminderen.