Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Change manager | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Change manager | Freelance | Interim | ZZP

Change manager | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Change managers:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Change managers
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

4 belangrijke eigenschappen van een goede change manager

Verandering is belangrijk voor bedrijven en een change manager wordt ingeschakeld om dit in goede banen te leiden. Verandermanagement draait om het creëren van een aanpak om ontwikkeling en innovatie in een organisatie te veroorzaken. De manager van verandering begeleidt het proces, vaak op een interim basis, en verzorgt een succesvol verloop van het verandertraject. Dit draagt uiteindelijk bij aan het succes van een bedrijf. Wat zijn de taken en uitdagingen binnen deze functie en welke eigenschappen zijn essentieel om verandering teweeg te kunnen brengen?

Wat doet een change manager allemaal?

Change management gaat over het begeleiden van veranderingen in organisaties en het combineren van ondernemerschap en visie. Daarnaast houdt een change manager, ook wel verandermanager of change agent genoemd, zich bezig met communicatie, analyse van de situatie, leidinggeven, besluiten maken en samenwerken. Als de stabiliteit van het bekende verdwijnt, kan er weerstand zijn tegen verandering. Met deze onzekerheid van medewerkers moet de change agent om kunnen gaan. Zodoende treedt iemand met deze functie op als brug tussen denken en doen.

Op allerlei gebieden en binnen allerlei branches vindt er verandering plaats. Een verandermanager richt zich specifiek op een deelgebied, zoals Human Resources (HR) en Informatie Technologie (IT). Ongeacht het deelgebied waarop de manager zich richt, zijn er een aantal algemene taken. Zo is hij of zij verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van verandertrajecten. Daarnaast moeten de gevolgen van deze trajecten gemeten worden om het proces zo nodig bij te sturen.

Tegelijkertijd moet er veel informatie uitgewisseld worden met het management of bestuur van een organisatie en andere betrokken partijen. Data speelt gedurende het hele proces een belangrijke rol, aangezien hiermee duidelijkheid verkregen wordt in de voortgang van veranderingen en wat er nog nodig is vanuit de markt om het systeem te optimaliseren.

Het belang van change management

Veranderingen zijn noodzakelijk voor bedrijven om op de wensen van de markt in te blijven spelen. Toch gaan veranderingen vaak gepaard met onzekerheid en weerstand om iets te verliezen. Automatisering en robotisering vormen bijvoorbeeld geen bedreiging voor de algemene werkgelegenheid, maar worden wel als bedreiging herkend. Daarom is het belangrijk om een goede leider te hebben die vasthoudt aan een visie en anderen hiervoor motiveert. Alleen zo kan er een geslaagde transformatie plaatsvinden op de lange termijn.

Met welke uitdagingen hebben verandermanagers te maken?

De traditionele aanpak van change management legt de nadruk op analyse en het zoeken van een probleem wat opgelost kan worden. Tegenwoordig is er echter een verschuiving zichtbaar in de richting van een integraal proces, waarin evenveel aandacht is voor de rol van de mens, technologie en organisatiestructuur. De menselijke kant van veranderingsprocessen krijgt meer aandacht, waardoor de focus van change agents ook meer ligt op het stimuleren van interactie tussen medewerkers en binnen teams. Dit kan namelijk weerstand bij het personeel tegengaan. Verandering is tevens iets constants geworden en een vast onderdeel van de bedrijfsvoering.

Toch zijn er nog een aantal uitdagingen waar verandermanagers vaak mee te maken hebben in hun werk, namelijk:

 • Tijdsdruk en harde deadlines;
 • weerstand tegen een visie of beleid vanuit medewerkers;
 • gebrek aan transparantie over veranderingen en voortgang;
 • onduidelijkheid vanuit het management wat er veranderd moet worden.

Wat zijn belangrijke eigenschappen binnen change management?

Om met succes verandering in een organisatie te kunnen bewerkstelligen, dient een change manager van een aantal eigenschappen voorzien te zijn.

1. Ken de organisatie en markt

Een goede verandermanager kent het bedrijf door en door en weet hoe een verandering op de visie van het bedrijf aansluit. Ook weet hij of zij wat er vanuit de markt nodig is om op de wensen van de klant aan te sluiten. Dit analytische vermogen wordt verkregen door ervaring op te doen met verschillende methoden en situaties. Hierdoor is een positie als interim change manager, freelance change manager of zzp change manager handig, aangezien het dan mogelijk is om bij verschillende bedrijfskeukens mee te kijken.

2. Communiceer met alle betrokkenen

In deze functie is een transparante communicatie uiterst belangrijk. Een change manager moet de natuurlijke gave hebben om emoties van anderen te lezen om weerstand te verruilen voor motivatie. Iedereen moet geloven in het belang van verandering, waarvoor veel gesprekken gehouden moeten worden. Door voldoende over veranderingen te communiceren, is iedereen op de hoogte van de plannen en kan een geleidelijke ontwikkeling gerealiseerd worden.

3. Creëer draagvlak

Het is belangrijk dat medewerkers een gevoel van urgentie hebben, zodat ze beter zullen bijdragen aan het implementeren van verandering. Dit is mogelijk door een duidelijke visie te communiceren en te laten zien dat er iets nodig is in de toekomst om in te blijven spelen op de marktvraag. Een goede verandermanager begeleidt ook medewerkers bij het implementeren van veranderingen en viert successen. Door middel van zulk soort overtuigende successen zal de weerstand tegen verandering ook afnemen.

Verandering is tegenwoordig niet meer weg te denken in de zakelijke wereld. Daarom moet het ook in een hoog tempo blijven plaatsvinden. Dit zorgt ervoor dat het gevoel van urgentie aanwezig blijft binnen een team. Tegelijkertijd moet er regelmatig geëvalueerd worden om de voortgang bij te houden en resultaten te blijven boeken.

4. Wees authentiek

Change managers moeten tevens flexibel en weerbaar zijn en veel doorzettingsvermogen hebben. Ze kunnen goed beslissingen nemen en balanceren gemakkelijk tussen de wensen van het management, klanten en medewerkers. Hierbij passen ze een eigen stijl toe, waardoor ze als een echte leider anderen inspireren en motiveren.

Ben jij zo'n flexibele, inspirerende en daadkrachtige interim change manager, freelance change manager of zzp change manager? Stuur je cv naar ons op en wij zoeken de ideale opdrachtgever voor jou. Of ben je juist een opdrachtgever die nog een openstaande functie in verandermanagement moet vervullen? Dan kun je ook bij ons terecht door een aanvraag te doen. Vervolgens gaan wij aan de slag om de geschikte match met een zelfstandige professional te maken.