Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Chief Marketing Officer | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Chief Marketing Officer | Freelance | Interim | ZZP

Chief Marketing Officer | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Chief Marketing Officers:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Chief Marketing Officers
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

7 kenmerken van een baan als Chief Marketing Officer

Een Chief Marketing Officer (CMO) is de eindverantwoordelijke voor de marktactiviteiten van een organisatie. Deze functie is meestal een onderdeel van de raad van bestuur en maakt daarnaast deel uit van de Executive Committee. Overigens staat een CMO in nauw contact met de functies van Chief Commercial Officer (CCO) en Chief Executive Officer (CEO), waardoor een bedrijf optimaal kan functioneren. Welke kenmerken heeft een baan als CMO allemaal?

1. Focus op verkoopgroei

Bij een functie als Chief Marketing Officer ligt de nadruk op verkoopgroei en hoe dit het beste bereikt kan worden. Dit betekent dat iemand in deze functie zich richt op het stimuleren van de verkoop van een bedrijf, wat mogelijk is met behulp van diverse marketingactiviteiten. Hiervoor zijn er allerlei beschikbare middelen die de verkoop effectief kunnen stimuleren, waaronder reclame- en marketingacties, campagnes op sociale kanalen en de lancering van een krachtige strategie voor online commercie. Hierbij zijn zowel de acties op sociale mediakanalen als de inhoud van marketingactiviteiten belangrijk.

2. Interne communicatie bevorderen

Daarnaast richt een CMO zich op het bevorderen van de interne communicatie, oftewel op welke gebieden verschillende afdelingen binnen een bedrijf moeten coördineren en samenwerken. Een professional hierin weet zich met een heel effectief en doeltreffend team te omringen om optimale resultaten te produceren en een sterke communicatie tussen verschillende afdelingen te faciliteren. Een CMO is in staat dit team te motiveren en zorgt voor eensgezindheid in de doelstellingen die worden nagestreefd.

Tevens is het belangrijk dat een Chief Marketing Officer concrete actievoorstellen doet om succes te realiseren. Dit is ook belangrijk voor de motivatie van teams, waarbij zij voor hun prestaties beloond worden. Immers moeten werknemers wel vertrouwen hebben in het handelen van een professionele leider, die ook als steunpilaar optreedt.

3. Teams beheren

Ook deze vaardigheid mag niet ontbreken aan een goede CMO. Een van de belangrijkste functies van iemand in deze positie is het coördineren van veel verschillende taken in een organisatie. Dit betekent dus het overzien van veel verschillende medewerkers en teams van personeelsleden. Deze verschillende banen moeten goed op elkaar afgestemd zijn, waardoor taken ook op een goede manier gedelegeerd kunnen worden. Op deze manier levert iedereen in een gelijke mate een bijdrage aan projecten en de voortgang. Dit zorgt tevens voor toewijding bij alle medewerkers.

4. Gevoelig voor technologische veranderingen

Een goede CMO is gevoelig veranderingen en ontwikkelingen in het werkveld en op technologisch gebied. Immers moeten projecten aansluiten op de huidige trends in een sector en hierbij moet gebruik gemaakt worden van de nieuwste technologische middelen. Zo kan de aandacht van potentiële klanten goed getrokken worden en is het makkelijker om voor te blijven op de competitie. Technologische veranderingen moeten zo snel mogelijk geïntegreerd worden in huidige marketingprojecten om de haalbaarheid ervan te vergroten en daardoor gunstigere resultaten te behalen.

5. Toewijding en veel kennis

Om een voorbeeld te stellen voor andere medewerkers en het succes van marketingactiviteiten te stimuleren, is toewijding aan projecten een onmisbare eigenschap. In deze positie moet iemand betrokken zijn bij de transactie met klanten en of het bedrijf voldoet aan de vraag van de doelgroep. Er dient veel interesse getoond te worden in de verkoop van producten of diensten. Een ongekende toewijding aan een bedrijf en projecten zou niet mogelijk zijn zonder een brede en diepe kennis van zaken. Chief Marketing Officers moeten professionele opvattingen hebben over het eigen bedrijf en de sector en het bedrijf vertegenwoordigen op allerlei manieren. Op deze manier kan het bedrijf gepromoot en gekenmerkt worden in een markt.

6. Samensmelting van marketing en sales

Vroeger waren de afdelingen Marketing en Sales strikt gescheiden, maar steeds vaker werken Chief Marketing Officers naast of onder Chief Commercial Officers. Diverse profssionals op dit gebied spreken zich uit over deze trend, waarbij de CMO lijkt te verschuiven naar het takenpakket van de CCO. Hierbij is het wel belangrijk dat de kwaliteit van marketing behouden blijft, aangezien het bij bedrijven steeds vaker ontbreekt aan een visie voor de lange termijn. Dit omvat het consistent bouwen aan een sterk en krachtig merk en lef tonen. Zeker nu de customer journey een belangrijk focusgebied is van marketeers blijkt dit een groot gevaar voor bedrijven.

Dit gevaar uit zich in angst voor verandering bij bedrijven, aangezien marketeers ondernemerschap moeten tonen en de moed om het roer om te gooien als dat nodig is. Met de verwatering van de marketing discipline bestaat de kans dat de impact op klanten en een markt of branche verdwijnt. Daarom is het belangrijk dat bedrijven via marketing kleur blijven geven aan hun merk, waardoor er evenwicht ontstaat. Ook is het zo makkelijker om een positie in te nemen in de markt.

Vooral bij grotere bedrijven blijven de rollen van CMO en CCO gescheiden, maar bij kleinere bedrijven is er vaak sprake van een samenvoeging. De keuzes die hierbij gemaakt worden hangen af van het beschikbare budget en de focus en doelstellingen van een bedrijf. Bij grote merken blijft de rol van een Chief Marketing Officer onmisbaar voor het continu positioneren van een merk in een markt. Overigens geldt voor alle bedrijven dat de rollen van CMO en CCO een symbiose vormen in plaats van tegenmachten.

7. Belang van merksturing

Consumenten worden steeds kritischer op merken en kiezen niet meer simpelweg voor een merk, maar gaan daarentegen juist af op bewijzen en rechtvaardigingen van merken. Ook naar retailers toe moeten merken zich steeds vaker bewijzen. Dit is niet makkelijk in deze tijd van individualisme en digitalisatie. Zodoende is de rol van een CMO ook steeds belangrijker, wat het advies benadrukt om deze rol niet zomaar toe te schrijven aan een CCO.

Bedrijven die met behulp van een CMO veel sturen op merken kenmerken zich door het volgende:

 • Het merk wordt erkend als sleutelelement om hogere strategische doelen te behalen in plaats van slechts een benchmark.
 • Het merk is niet een communicatiemiddel, maar een verbindingsplatform voor het samenbrengen van klanten en medewerkers met de organisatie.
 • Er is een naadloze integratie van processen op het gebied van merkmanagement en organisatie. Dit betekent dat merk branding geen afzonderlijke activiteit vormt, maar onderdeel is van de hele organisatie binnen een bedrijf.
 • Succes ontstaat uit vertrouwen in een bedrijf en een goed gepositioneerd merk kan als katalysator en facilitator dienen van verkopen.
 • Een CMO moet de structurele gezondheid van een merk in de gaten houden en is verantwoordelijk voor het succes ervan.
 • Elke medewerker gelooft in het merk, waardoor het collectief gedragen en gestimuleerd wordt. De grootste kracht van een merk komt namelijk voort uit de motivatie van medewerkers om aan het succes ervan bij te dragen. Tevens worden werknemers gemeten op het succes van een merk en al hun activiteiten zijn met merkwaarden verbonden om een merk gezamenlijk te versterken en op te bouwen.
 • Marketingafdelingen richten zich op de Return on Investment (ROI), oftewel of een investering in marketingactiviteiten een positief of negatief effect heeft op het rendement. Dit doen marketeers door klantperspectieven te vertalen naar effectieve strategieën en beslissingen voor marketingactiviteiten. Zo zijn marketinginspanningen nauw verbonden met de vastgestelde merkwaarden.
 • Er is genoeg IT-capaciteit om de dataverzameling en -segmentatie te faciliteren. Ook moet dit aanwezig zijn om klantbehoeften te beantwoorden een hoge ROI te bereiken.
 • Bedrijven die merkgericht zijn benoemen regelmatig hun Key Performance Indicators (KPI's), waarmee prestaties gemeten worden. Op basis hiervan kunnen weer passende managementacties ondernomen worden.
 • Tot slot worden kritische vragen gesteld over het merk van een bedrijf en hoe deze door ontwikkelingen in de maatschappij beïnvloed kan worden.

Indien jij als opdrachtgever op zoek bent naar een merkgerichte, toegewijde en ondernemende CMO kun je bij ons een aanvraag doen, waarna we op zoek gaan naar de ideale interim Chief Marketing Officer, freelance Chief Marketing Officer of zzp Chief Marketing Officer. Of meld je als CMO professional bij ons aan met je cv en wij maken de perfecte match!