Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Chief Operational Officer | Freelance | Interim | ZZP

  • Home
  • Chief Operational Officer | Freelance | Interim | ZZP

Chief Operational Officer | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Chief Operational Officers:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Chief Operational Officers
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

1. De Chief Operational Officer: rechterhand van de CEO

We beschrijven zijn werkzaamheden en verantwoordelijkheden niet als eerste, maar hij is de op één na hoogste in rang, in welke organisatie hij ook werkt. Wel kan het zijn dat degene aan wie hij rapporteert in grote organisaties verantwoording aflegt aan de Raad van Bestuur. En laten we wel zijn: hoeveel kwaliteiten een Chief Operational Officer (COO) ook heeft: hij kan niet zonder al die fantastische medewerkers waar hij leiding aan geeft. Hij is het uitvoerende orgaan van de CEO, die uiteindelijk eindverantwoordelijk is.

2. Uitvoerend medewerker op het hoogste niveau

Je zou kunnen zeggen dat de Chief Operational Officer het beleid dat bovenin de organisatie wordt bepaald, vertaalt naar de organisatie. Hij is overigens direct betrokken bij die beleidsbepaling, want hij maakt onderdeel uit van de directie. Zijn voelsprieten reiken tot diep in de organisatie, zodat hij op de best mogelijke manier kan bewaken dat iedereen werkt zoals dat in het hoogste orgaan is bepaald. Indien nodig schudt hij de boel hier en daar een beetje op, zodat iedereen in het gareel en het ritme loopt zoals de directie denkt dat dat het beste is voor het bedrijf.

3. Strategieën managen

Elke onderneming hanteert bepaalde strategieën, voor de lange en de korte termijn. De strategie voor de korte termijn is uiteraard ondersteunend voor de lange termijn doelen. Tussentijds zijn er diverse meetmomenten, om te controleren in hoeverre men op koers ligt. Waar nodig zal de CEO besluiten om bij te sturen, en het is dan aan de Chief Operational Officer om dat in de praktijk te laten uitvoeren. Een zzp Chief Operational Officer moet weten waar hij aan begint. Hoe groter de organisatie, hoe meer door de bedrijfswol geverfd de freelance Chief Operational Officer moet zijn, om hier al op korte termijn zijn hand in te hebben en doelen te bereiken.

4. Personeelsbeleid uitvoeren

Bij die strategie hoort ook vaak groei, op diverse fronten. Groei in omzet, groei in resultaat, groei in personeelsomvang. Het gaat hierbij niet alleen om kwantiteit (een x aantal nieuwe medewerkers), maar vooral ook om kwaliteit: de beste nieuwe mensen voor de belangrijkste posities vinden. Want als een afdeling gaat piepen en kraken omdat de druk te hoog wordt, dan is het vaak al te laat. Hetzelfde geldt voor de situatie dat weliswaar alle vacatures zijn ingevuld, maar juist op de belangrijkste posities niet de beste functionarissen zitten. Dan kan het alleen maar mis gaan. Het is dus de taak van de Chief Operational Officer, in nauw contact met de manager HR, om niet alleen hoog op de agenda te zetten, maar ook door te pakken. Voor een interim Chief Operational Officer ligt hier een uitdagende klus, zeker in een markt van krapte. Probeer maar eens een aantal cruciale rollen snel en goed ingevuld te krijgen. Maar mogelijk heeft hij door zijn ervaring contacten die die kans fors kunnen vergroten.

5. Beloningsbeleid en salarisgebouw

Belangrijk onderdeel van dat personeelsbeleid, zeker in een tijd van krapte is het beloningsbeleid. In het salarisgebouw is vastgelegd wat het minimum- en maximumsalaris is voor een bepaalde functie. Als strategische vacatures lastig zijn in te vullen, moet daar eventueel van worden afgeweken. Zo kan iemand bijvoorbeeld een (extra) bonus in het vooruitzicht worden gesteld, of kan een extra secundaire arbeidsvoorwaarde worden toegevoegd. Uiteraard moet het bedrijf hier voorzichtig mee omgaan, om geen precedent te scheppen voor alle andere nieuwkomers. Dit wordt hoog in de organisatie afgetimmerd, en door HR uitgevoerd. De Chief Operational Officer kan hier leading in zijn.

6. Dé sparringpartner voor de CEO

De CEO is dus de hoogste in rang, in elke organisatie waar hij werkt. Maar hij bepaalt niet zonder overleg wat er gebeurt in zijn bedrijf. Sterker nog: hij omringt zich met mensen die enerzijds meedenken, anderzijds kritisch durven zijn en de discussie aangaan. Zij kunnen iets zien wat hij niet ziet, iets weten wat hij nog niet weet. Ze kunnen expertise hebben die hij niet heeft. In de rij van sparringpartners staat de Chief Operational Officer vooraan. In zijn vele gesprekken met de CFO moet hij dus tegengas kunnen geven. Van de ene kant wil de CFO altijd leading blijven, en de uiteindelijke beslissing nemen, maar een andere zienswijze stelt hij in principe altijd op prijs. Daardoor worden besluiten ook veel breder gedragen, en wordt het iets makkelijker om dit uit te leggen aan de medewerkers. Zo zal de COO zeker schakelen met HR, als het personeel in het geding is.

7. Escalaties controleren

In elke organisatie spelen er diverse processen, zowel in positieve als negatieve zin. Lang niet altijd hoeft er daarbij van hogerhand te worden ingegrepen. Maar als er iets speelt wat negatieve invloed heeft op de samenwerking, productie en sfeer binnen een afdeling of de hele organisatie, dan kan het tijd zijn voor actie. Eerst zullen er gesprekken worden gevoerd, eventueel wordt er een beslissing genomen met betrekking tot iemands positie. De CFO hoeft hier niet direct bij betrokken te worden, wel zal hij op de hoogte worden gehouden. Het is de COO die de beslissingen neemt, in overleg met (alweer) de manager HR.

8. Facilitair en ICT beleid

Geen enkele bedrijfsmotor draait goed zonder perfecte motorolie. Die olie moet o.a. gesmeerd lopen bij Facilitaire Zaken en ICT. Want processen kunnen stroef of zelfs vastlopen als een gehuurde externe locatie niet gehuurd blijkt, als het papier op is, als de telefoonlijn storingen vertoont en zelfs als de koffiemachine dienst weigert. Het ergste wat er echter op dit gebied kan gebeuren, zeker tegenwoordig, is dat het computersysteem voor langere tijd plat ligt. Dat laatste kan echt heel veel geld kosten. De Chief Operational Officer wil dan ook dat er direct geëscaleerd wordt als er ergens problemen dreigen te ontstaan. Ook stelt hij zichzelf continu op de hoogte, om ze te voorkomen.

9. De freelance Chief Operational Officer

Als zzp Chief Operational Officer werken is alleen voorbehouden aan ervaren managers. Het zijn rollen met een grote verantwoordelijkheid, en meestal stap je een organisatie binnen die full speed onderweg is. Wel biedt een opdracht als interim Chief Operational Officer je meteen de kans om veel invloed te hebben in het reilen en zeilen van grote bedrijven.