Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Chief Security Officer CSO | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Chief Security Officer CSO | Freelance | Interim | ZZP

Chief Security Officer CSO | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Chief Security Officer CSO's:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Chief Security Officer CSO's
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Chief Security Officers (CSO) zijn de leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor de beveiligingsprogramma's van een onderneming. Hun belangrijkste taken zijn onder meer toezicht houden op de beveiliging van personeelsleden, fysieke bedrijfsmiddelen en alle informatiebestanden. Ze zijn ook belast met het beheer van risicobeoordelingen in verband met de beveiliging en het toezicht houden op onderzoeken ten aanzien van incidenten.

De Chief Security Officer is dus verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van een strategisch beveiligingsprogramma voor ons bedrijf, en het beheren van de beveiliging van zowel fysieke als digitale bedrijfsmiddelen.

Een succesvolle Chief Security Officer is in staat om een cultuur van bewustzijn voor fysieke en cyberbeveiliging te bevorderen, die gedragsveranderingen binnen het bedrijf stimuleert. Uiteindelijk moet een eersteklas CSO beschikken over uitstekende analytische vaardigheden en het vermogen om risico's tot een minimum te beperken om de fysieke veiligheid en integriteit van personeel en van bedrijfsinformatie te waarborgen.

Taken en verantwoordelijkheden van een Chief Security Officer

 • Het opbouwen van een uitgebreid beveiligingsprogramma dat fysieke veiligheid en cyber beveiligingsbeleid omvat.
 • Herziening van bestaande beveiligingsmaatregelen en bijwerken van protocollen waar nodig.
 • Toezicht houden op de dagelijkse activiteiten van het bedrijf om potentiële beveiligingsrisico's en ruimte voor verbeteringen te identificeren.
 • Een cultuur van bewustzijn van fysieke en digitale veiligheid bevorderen door trainingssessies te houden en met het personeel te communiceren.
 • Beheren, evalueren en oplossen van fysieke of digitale beveiligingsincidenten of -inbreuken.
 • Ervoor zorgen dat het beveiligingsbeleid van het bedrijf in overeenstemming is met federale wetten en regelgevingen.
 • Presenteren van risicobeoordelingen en verbeterd beveiligingsbeleid aan leden van het management team.
 • Samenwerken met het management om een passend budget voor beveiligingsprogramma's te ontwikkelen en te implementeren.

Opleidingsvereisten en vaardigheden van een Chief Security Officer

 • Een HBO diploma in veiligheidsmanagement, informatietechnologie of een soortgelijk vakgebied.
 • Ten minste drie jaar ervaring als veiligheidsmanager.
 • Uitstekende kennis van nationale wetgeving inzake informatiebeveiliging.
 • Aantoonbare vaardigheid in het ontwikkelen van fysieke en digitale beveiligingsprotocollen en -procedures.
 • Gedegen communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden.
 • Uitstekende leidinggevende vaardigheden en het vermogen om een team te leiden.
 • Vaardigheid in informatiebeheersystemen en kennis van cyberbeveiliging.
 • Het vermogen om onderzoek te doen naar en op de hoogte te blijven van beveiligingstrends en veranderende overheids- en staatswetten.

Vijf belangrijke vaardigheden en de werkervaring die een Chief Security Officer moet bezitten

Bedrijfsbeveiliging omvat meer dan alleen technologie. Het heeft ook te maken met fysieke, psychologische en juridische aspecten, zoals opleiding, aanmoediging, handhaving en vervolging. Verder gaat het om strategische planning, vaardig onderhandelen en praktische probleemoplossing. Alleen iemand met veel zakelijk inzicht en uitgebreide kennis van beveiliging kan toezicht houden op beveiligingsplannen, beleidsmaatregelen uitvoeren en andere maatregelen treffen die exact op de zakelijke behoeften zijn afgestemd.

Veranderende beveiligingsarchitecturen en de toenemende prioriteit van beveiligingsmaatregelen leiden tot de opkomst van CSO's. De meeste organisaties die worstelen met de druk van e-business erkennen dat verhoogde veiligheidsmaatregelen op zijn plaats zijn. Wat echter niet gepast lijkt te zijn, is strategische beslissingen over bedrijfsrisico's in handen te leggen van IT-beheerders. IT-personeel bevindt zich niet in een positie om bedrijfsrisico's te evalueren. Technische risico's vallen namelijk in een andere categorie. Bedrijfsrisico's zijn de taak van bedrijfsmanagers en leidinggevenden die hierover worden geadviseerd door hun auditors en hun Chief Security Officer.

Als je besloten hebt dat een Chief Security Officer inhuren de juiste stap is voor het verhogen van de veiligheid in jouw bedrijf of organisatie, dan zijn dit de 5 eigenschappen waar je naar uit moet kijken bij het selecteren van de beste kandidaat.

1) Veiligheid en beveiliging van mensen, apparatuur en de interne omgeving

De Chief Security Officers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en beveiliging van mensen, apparatuur, en de interne omgeving van het bedrijf.

Door middel van onder meer hun management strategie, project- en risicobeoordelingen moeten goede CSO's blijk geven van efficiëntie in veiligheidsplanning. Hun strategie moet in overeenstemming zijn met de doelstelling van het bedrijf, de overheidsregels en de verwachtingen van de raad van bestuur. Wanneer hij/zij in staat is het volledige plaatje in te schatten, is zijn rol van toegevoegde waarde. Een doeltreffende Chief Security Officer begrijpt dat zijn rol de onderneming in staat dient te stellen haar taken op een verstandige en veilige manier uit te voeren.

2) Cyber Beveiligingsbeheer

Aangezien de technologie de manier waarop bedrijven functioneren ingrijpend heeft veranderd, hebben de verantwoordelijkheden van de Chief Security Officer zich ontwikkeld tot informatiebeveiliging, waartoe ook het beschermen van bedrijfs- en werknemersgegevens tegen ongewenste toegang behoort.

Om efficiënte systemen voor gegevensbeveiliging te ontwikkelen, moeten Chief Security Officers op de hoogte blijven van de huidige trends in het beheer van gegevens en veiligheidsrisico's. In een relatief kleinere onderneming kan een CSO ook de rol van CISO (Chief Information Security Officer) op zich nemen.

Als een bedrijf zeer complexe informatieopslag- en verwerkingssystemen heeft die verschillen tussen vestigingen en kantoren in bijvoorbeeld verschillende landen, kan voor het centraliseren van de gegevenstoegang en -beveiliging de tussenkomst van een deskundige CISO nodig zijn.

3) Fysieke beveiliging van bedrijfsmiddelen en activa

Chief Security Officers handhaven de fysieke beveiliging van bedrijfsterreinen en zorgen voor de veiligheid van mensen en de bescherming van activa. CSO's zijn vaak directe ondergeschikten van de CEO en hebben misschien de leiding over een beveiligingsteam of vergezellen CEO's of andere personeelsleden op zakenreizen om hun veiligheid te waarborgen.

Zij moeten op de hoogte zijn van politieke of sociologische veranderingen die gevolgen kunnen hebben voor de organisatie en haar personeel, zoals potentiële inbreuken op de beveiliging door derden. Een Chief Security Officer kan ook fungeren als het publieke gezicht van het bedrijf als het gaat om beveiligingsproblemen. Chief Security Officers zorgen voor open communicatielijnen en bijstand tussen afdelingen om de beveiligingsactiviteiten te stimuleren.

4) Het vermogen om technologie en systemen met betrekking tot de naleving van beveiligingsvoorschriften en -vereisten te begrijpen en te beheren

Een van de belangrijkste kenmerken van een CSO is zijn technische kennis. Hoewel zakelijk inzicht vereist is, zullen topbestuurders alleen een CSO kiezen die kan aantonen over technische bekwaamheid te beschikken.

CSO's moeten meer dan een fundamenteel begrip hebben van de technologie en het incident dat zij zullen beheren. Op de hoogte blijven van opkomende veiligheidsrisico's en de raad van bestuur bijstaan bij het begrijpen van mogelijke veiligheidsproblemen die zich kunnen voordoen als gevolg van overnames of andere grote commerciële transacties.

Hij moet vertrouwd zijn met technieken voor het beheer van firewalls, inbraakdetectie en inbraakpreventie. Bovendien moet de CSO een beleid inzake ethische praktijken voor IT- en beveiligingspersoneel opstellen en handhaven, en dit beleid regelmatig evalueren om ervoor te zorgen dat het in overeenstemming is met de meest recente wetgeving en aanbevelingen.

5) Vermogen om de beveiligingsinfrastructuur te begrijpen en te verbeteren

Identificeren wat er fout is gegaan bij een datalek, omgaan met intern personeel dat hiervoor verantwoordelijk is, en een strategie bedenken om herhaling van dezelfde ramp te voorkomen, behoren ook tot de taken van de Chief Security Officer.

Een uitstekende Chief Security Officer ziet het grotere plaatje en integreert zijn ambities met de overkoepelende doelstellingen en visie van het bedrijf. Hij erkent dat het niet zijn taak is om het bedrijf te besturen, maar om het te helpen zijn doelstellingen op een veilige manier te bereiken.

Om te garanderen dat het beveiligingsprogramma succesvol is en op de juiste manier aansluit bij de bredere doelstellingen van het bedrijf, is voorbereiding en een sterke samenwerking met andere belanghebbenden in de organisatie essentieel.


CSO inhuren?

Ben jij op zoek naar een freelance CSO, interim CSO of zzp CSO die aan bovenstaande vereisten voldoet? Dan kunnen wij helpen. Neem vandaag nog contact op met Bureau Ad Interim voor het vinden van de juiste kandidaat.

Werken als CSO?

Ben jij een Chief Security Officer die op de hoogte is van de laatste beveiligingstrends en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Stuur ons dan zo snel mogelijk jouw CV toe of neem contact op voor een kennismakingsgesprek.

Een Chief Security Officer (CSO) is dus verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en beheren van de veiligheids- en beveiligingsstrategie van een organisatie. De CSO zorgt voor een veilige en beveiligde omgeving voor de medewerkers, klanten en andere belanghebbenden van de organisatie. De CSO rapporteert aan de CEO of de directie van het bedrijf.

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden

 • Ontwikkelen en implementeren van veiligheids- en beveiligingsbeleid: De CSO ontwikkelt en implementeert veiligheids- en beveiligingsbeleid voor de organisatie, inclusief procedures en richtlijnen voor de beveiliging van gebouwen, informatie, mensen en andere assets.
 • Coördinatie met andere afdelingen: De CSO coördineert met andere afdelingen binnen de organisatie, zoals IT, HR en juridische afdelingen, om ervoor te zorgen dat de veiligheids- en beveiligingsstrategieën naadloos worden geïntegreerd in de bedrijfsprocessen.
 • Uitvoeren van risicoanalyse: De CSO voert risicoanalyses uit om de kwetsbaarheden van de organisatie te identificeren en ontwikkelt maatregelen om deze te verminderen.
 • Beheren van de fysieke beveiliging: De CSO beheert de fysieke beveiliging van de organisatie, inclusief het ontwikkelen en implementeren van beveiligingsplannen voor gebouwen, toegangscontrolesystemen en beveiligingscamera's.
 • Beheren van de informatiebeveiliging: De CSO beheert de informatiebeveiliging van de organisatie, inclusief het ontwikkelen en implementeren van procedures voor de bescherming van gevoelige informatie, netwerken en systemen.
 • Beheer van personeelsbeveiliging: De CSO beheert de personeelsbeveiliging, inclusief het uitvoeren van achtergrondcontroles van medewerkers en het ontwikkelen en implementeren van procedures voor het beheren van de toegang tot gevoelige informatie.
 • Coördinatie van crisismanagement: De CSO coördineert de crisisbeheersing van de organisatie, inclusief het ontwikkelen en implementeren van procedures voor noodsituaties en het uitvoeren van regelmatige crisisoefeningen.
 • Rapportage: De CSO houdt rapporten bij van veiligheids- en beveiligingsactiviteiten en voortgang en rapporteert aan de CEO of de directie van het bedrijf.
 • Bijhouden van trends en ontwikkelingen: De CSO houdt trends en ontwikkelingen bij op het gebied van veiligheid en beveiliging en implementeert nieuwe technologieën en processen om de efficiëntie en effectiviteit van veiligheids- en beveiligingsactiviteiten te verbeteren.