Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

CISO | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • CISO | Freelance | Interim | ZZP

CISO | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare CISO's:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare CISO's
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Wat is een CISO?

De CISO (Chief Information Security Officer), die ook wel een hoofdbeveiligingsarchitect of informatiebeveiligingsmanager kan worden genoemd, is een uitvoerende rol die toeziet op de bescherming van bedrijfs- en klantgegevens, evenals op de bescherming van infrastructuur en activa tegen kwaadwillende actoren.

In een tijdperk van ongebreidelde datadiefstal en agressieve maar belangrijke wetgeving, zoals AVG, moet elke IT-voorziening in een organisatie veilig zijn. Dat vereist niet alleen de implementatie van beveiligingsmaatregelen, maar ook de training en opleiding van medewerkers. Aangezien de meeste cyberveiligheidsincidenten het gevolg zijn van fouten van werknemers, is het belangrijk dat een CISO zowel intern als extern op zoek gaat naar mogelijke bedreigingen.

Taken en verantwoordelijkheden van een CISO

CISO's hebben een groot aantal verantwoordelijkheden die verder gaan dan het omgaan met firewalls en antivirussoftware. Ze zijn verantwoordelijk voor het inhuren van IT-personeel, voor het verstrekken van de nodige beleidsrichtlijnen om het bedrijf te beschermen tegen opkomende bedreigingen, en voor het rechtstreeks aansturen van senior IT-teamleiders om ervoor te zorgen dat ze op elk moment prioriteit geven aan de juiste aspecten van een strategie.

Een CISO moet ook de leiding hebben over de IT-beveiligingshardwarestrategie van het bedrijf en ervoor zorgen dat de nodige activiteiten worden uitgevoerd door de juiste afdeling, of dit nu IT-personeel of ander IT-beveiligingspersoneel is.

Innovatie speelt ook een sleutelrol in de beveiligingsstrategie van elke organisatie. Als zodanig zal de CISO ook de taak hebben om het beveiligingsbeleid, de normen en de procedures van het bedrijf actueel te houden voor het beoogde doel, en ervoor te zorgen dat het personeel over de hele linie dit dagelijks en zonder fouten toepast.

Van CISO's wordt verwacht dat ze met de hele organisatie samenwerken om ervoor te zorgen dat iedereen dezelfde kant opgaat (alle neuzen dezelfde kant op). Het waarborgen van de beveiliging is immers een continu proces en niet iets dat een keer opgestart wordt en dan met rust gelaten kan worden. Het moet evolueren en veranderen zoals het bedreigingslandschap dat ook doet. Succes omvat hier dan ook regelmatig een gesprek met het senior management en medewerkers om ervoor te zorgen dat al het IT-beveiligingsbeleid effectief wordt geïmplementeerd, herzien, gehandhaafd en gecontroleerd.

Welke vaardigheden neemt een CISO mee?

Een ervaren CISO beschikt over de onderstaande competenties:

 • Beleidsontwikkeling en administratieve vaardigheden
 • Communicatie- en presentatievaardigheden
 • Kennis over relevante wetgeving
 • Samenwerking
 • Financiële planning en strategische managementvaardigheden
 • Vaardigheden op het gebied van toezicht en incidentbeheer
 • Kennis van regelgeving en naleving van normen.

De meest waardevolle vaardigheid voor een CISO is echter het vermogen om IT-beveiligings- en technische problemen op een niet-bedreigende, duidelijke en bruikbare manier te verwoorden voor niet-technisch leiderschap.


Een CISO (Chief Information Security Officer), ook bekend als chief information officers, zijn hogere leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor de cyberveiligheid van de informatie en gegevens van een bedrijf. Samen met de raad van bestuur zorgen zij ervoor dat bevoorrechte bedrijfsinformatie niet in gevaar komt door interne of externe inbreuken. Een zeer gemotiveerde Chief Information Security Officer zal uitgebreide informatie beveiligingsstrategie voor een bedrijf ontwikkelen en uitvoeren. Ook zorg je ervoor dat het IT beveiligingssysteem voldoet aan de wettelijke vereisten en analyseer je bedreigingen voor het computersysteem in real-time.

Om een succesvolle chief information security officer te zijn, moet je een uitgebreide kennis hebben van mogelijke IT-beveiligingsrisico's en deze kunnen beperken. Uiteindelijk moet een uitstekende chief information security officer het bedrijf voorbereiden op potentiële cyberaanvallen en een grote belangstelling hebben voor bedrijfsontwikkeling.

Taken en verantwoordelijkheden van een CISO

 • Samenwerken met alle bedrijfsafdelingen om mogelijke risico's en risicomanagement processen te bepalen.
 • Planning van bedrijfsontwikkeling en verwerving van de juiste technologie.
 • Het in real-time analyseren van bedreigingen voor IT-beveiliging en het beperken van deze dreigingen.
 • Ervoor zorgen dat nieuw aangeschafte technologie voldoet aan de IT-beveiligingsvoorschriften.
 • Het plannen, ontwerpen en uitvoeren van een IT- en netwerkstrategie voor het bedrijf.
 • Beheren van het continue onderhoud van het IT netwerk om optimale beveiligingsniveaus waarborgen.
 • Onderzoek doen naar de nodige hardware en software om de IT strategie uit te voeren en onderhandelen over contracten.
 • Ervoor zorgen dat er geen interne inbreuken of misbruik van gegevens plaatsvinden.
 • Vaststellen van de oorzaak van interne en externe inbreuken op gegevens en passende corrigerende maatregelen treffen.
 • Het presenteren van regelmatige feedback verslagen over IT netwerkbeveiliging aan de raad van bestuur.

Opleidingsvereisten en vaardigheden van een CISO

 • HBO/WO diploma Informatica, Bedrijfskundige Informatica of een aanverwant gebied.
 • Minimaal vijf jaar ervaring met risicobeheer, informatiebeveiliging of programmeren.
 • Uitstekende kennis van scripting en programmeertalen met broncode, zoals C#, C++, .NET en Java.
 • Kennis van kaders voor het beheer van informatiebeveiliging, zoals ISO/IEC 27001 en NIST.
 • Ervaring met financiële prognoses en budgetbeheer.
 • Uitstekende onderhandelingsvaardigheden voor het onderhandelen over contracten en te leveren IT-ondersteuningsdiensten.
 • Uitstekend inzicht in de huidige wet- en regelgeving die relevant is voor de organisatie.
 • Uitstekende vaardigheden op het gebied van projectbeheer en leiderschap.
 • Uitstekende schriftelijke en verbale communicatievaardigheden.

CISO: De 3 grondbeginselen voor succes en het samenstellen van een beter team

De rol van de Chief Information Security Officer verandert snel. Joseph “Joe” Krull, een Senior Analist bij Aite Group, deelde via een podcast, de basisprincipes die cruciaal zijn voor een Chief Information Security Officer om tegenwoordig succesvol te zijn, waaronder hoe je een beter cyberbeveiliging team kunt samenstellen met behulp van niet-traditionele talent bronnen.

Hoewel de wereld steeds complexer wordt, waardoor CISO's veel meer moeten doen, krijgen deze professionals niet noodzakelijkerwijs de nodige middelen. Het budget kan bijvoorbeeld worden verhoogd, maar dat is niet echt genoeg om het voortdurend evoluerende cyberbeveiliging landschap bij te houden. Na in de loop der jaren met zoveel CISO's te hebben gewerkt, gelooft Joe dat er een aantal fundamentele zaken zijn die een Chief Information Security Officer nodig heeft om succesvol te zijn.

1. Kennis van de business

Ten eerste is kennis van het bedrijf dat wordt verdedigd van fundamenteel belang. Het is verbazingwekkend hoe vaak aan een CISO gevraagd wordt: "Nou, hoe werkt die productielijn?" of "Hoeveel widgets produceert je bedrijf in een kwartaal?" en zij daarop geen antwoord kunnen geven. Dit is het soort bedrijfsgerelateerde kennis waarover een Chief Information Security Officer moet beschikken om beter te kunnen anticiperen op bedrijfsproblemen, uitbreidingen en geografische kwesties. Joe' is van mening dat veel CISO's tekort schieten in deze zakelijke kennis.

2. Beschikbare technologie begrijpen

Ten tweede moet een Chief Information Security Officer begrijpen welke soorten technologische hulpmiddelen voor cyberbeveiliging beschikbaar zijn. Dat wil niet zeggen dat hij/zij een technoloog moet zijn. In plaats daarvan zou hij/zij een teamlid kunnen selecteren om technologische trends te volgen en nieuwe tools die beschikbaar komen in de gaten te houden. De Chief Information Security Officer moet op hoog niveau inzicht hebben in de markt van technologie leveranciers, hoe deze zich ontwikkelt en verandert en dat in hoog tempo. Er kan een technologisch hulpmiddel of proces in ontwikkeling zijn dat sommige van de bestaande pijnpunten kan verlichten.

3. Sterk leiderschap en goede communicatie

Ten derde moet een CISO een sterke leider zijn om het team gemotiveerd te houden, want soms lijken de uitdagingen bijna onoverkomelijk. Ook goede communicatie- en zelfs onderhandelingsvaardigheden zijn een voordeel voor een CISO in de omgang met collega's, interne leiders en zelfs de raad van bestuur. Deze vaardigheid is zo belangrijk voor deze veranderende rol dat de Aite Group een rapport heeft gepubliceerd over de relaties tussen CISO's en met name het verbeteren van de betrokkenheid van de raad van bestuur.

Hoe moet je een cyberbeveiliging team samenstellen?

Afhankelijk van verschillende bronnen schat de industrie dat er wereldwijd ongeveer één tot vier miljoen cyber functies beschikbaar zijn. Dit betekent dat CISO's slim en strategisch te werk moeten gaan bij de aanwerving van hun cyber beveiligingsteam. CISO's kunnen nieuw talent uit niet-traditionele bronnen halen. Een goed advies is dat CISO's en bedrijven deelnemen aan sponsoring van cyberdefensie wedstrijden, stage programma's uitbreiden en IT-personeel uit andere delen van de organisatie laten meelopen met het beveiligingsteam om de werving van talent voor hun team te ondersteunen. Zodra deze persoon een tijd heeft meegelopen, kan een Chief Information Security Officer beter bepalen of hij/zij goed zou passen in het cyber beveiligingsteam.

Een andere strategie waarmee er ook succes geboekt kan worden, is het overtuigen van personeelsafdelingen van bedrijven om af te zien van de eis van een vierjarige opleiding voor cyber banen. Er zijn namelijk veel geweldige kandidaten beschikbaar die geen formele opleiding hebben genoten. Sommige cyber professionals die succesvol zijn, zijn bijvoorbeeld vroegere IT-freelancers of professionals met een andere achtergrond zoals bijvoorbeeld in computerspellen. Als iemand echt geïnteresseerd is in cyberbeveiliging en een voorliefde heeft voor het werken met computers, kan die kennis dienovereenkomstig worden toegepast.

Taken die CISO's onmiddellijk moeten uitvoeren

Nog een advies voor maatregelen die nu moeten worden genomen om de situatie te verbeteren, is het bijwerken van de draaiboeken en realistische tests te doen, omdat het onvermijdelijk is dat bedrijven beveiligingsproblemen krijgen, en het is beter om voorbereid te zijn en te begrijpen waar de pijnpunten liggen voordat je daadwerkelijk een echte inbreuk of een echt probleem hebt.

Daarnaast zou een Chief Information Security Officer moeten kijken naar zijn realtime back-up oplossingen om ervoor te zorgen dat van alle kritieke gegevens een back up gemaakt kan worden. Ten slotte moeten CISO's hun cyber verzekeringspolissen onder de loep nemen en ervoor zorgen dat de dekking echt overeenkomt met de huidige bedreigingen, want er ontstaan vaak misverstanden over cyberverzekeringen, wat er wel gedekt is en wat niet, of wat de uitsluitingen zijn. En dit is een gebied waar organisaties en CISO's zich echt in kunnen verdiepen en kunnen uitzoeken of dit nog steeds een levensvatbare manier is om risico's over te dragen.


Aan de slag als Chief Information Security Officer

Ben jij een professionele freelance CISO of interim CISO en beschik je over bovengenoemde kwaliteiten om een ijzersterk team samen te stellen? Stuur ons dan zo snel mogelijk jouw CV toe en wij nemen contact met je op voor het inplannen van een kennismakingsgesprek.

CISO inhuren?

Is jouw onderneming of organisatie op zoek naar een ervaren zzp CISO die op het gebied van cyberbeveiliging een ondoordringbaar fort kan bouwen? Dan kunnen wij helpen! Neem vandaag nog contact op met Bureau Ad Interim en wij zorgen voor een geschikte kandidaat.