• darkblurbg

CISO | Freelance | Interim | ZZP

Ik zoek een CISO     Ik ben een CISO

Kies uit zeer ervaren en direct beschikbare CISO's:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare CISO's
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Wat is een CISO?

De CISO (Chief Information Security Officer), die ook wel een hoofdbeveiligingsarchitect of informatiebeveiligingsmanager kan worden genoemd, is een uitvoerende rol die toeziet op de bescherming van bedrijfs- en klantgegevens, evenals op de bescherming van infrastructuur en activa tegen kwaadwillende actoren.

In een tijdperk van ongebreidelde datadiefstal en agressieve maar belangrijke wetgeving, zoals AVG, moet elke IT-voorziening in een organisatie veilig zijn. Dat vereist niet alleen de implementatie van beveiligingsmaatregelen, maar ook de training en opleiding van medewerkers. Aangezien de meeste cyberveiligheidsincidenten het gevolg zijn van fouten van werknemers, is het belangrijk dat een CISO zowel intern als extern op zoek gaat naar mogelijke bedreigingen.

Taken en verantwoordelijkheden van een CISO

CISO's hebben een groot aantal verantwoordelijkheden die verder gaan dan het omgaan met firewalls en antivirussoftware. Ze zijn verantwoordelijk voor het inhuren van IT-personeel, voor het verstrekken van de nodige beleidsrichtlijnen om het bedrijf te beschermen tegen opkomende bedreigingen, en voor het rechtstreeks aansturen van senior IT-teamleiders om ervoor te zorgen dat ze op elk moment prioriteit geven aan de juiste aspecten van een strategie.

Een CISO moet ook de leiding hebben over de IT-beveiligingshardwarestrategie van het bedrijf en ervoor zorgen dat de nodige activiteiten worden uitgevoerd door de juiste afdeling, of dit nu IT-personeel of ander IT-beveiligingspersoneel is.

Innovatie speelt ook een sleutelrol in de beveiligingsstrategie van elke organisatie. Als zodanig zal de CISO ook de taak hebben om het beveiligingsbeleid, de normen en de procedures van het bedrijf actueel te houden voor het beoogde doel, en ervoor te zorgen dat het personeel over de hele linie dit dagelijks en zonder fouten toepast.

Van CISO's wordt verwacht dat ze met de hele organisatie samenwerken om ervoor te zorgen dat iedereen dezelfde kant opgaat (alle neuzen dezelfde kant op). Het waarborgen van de beveiliging is immers een continu proces en niet iets dat een keer opgestart wordt en dan met rust gelaten kan worden. Het moet evolueren en veranderen zoals het bedreigingslandschap dat ook doet. Succes omvat hier dan ook regelmatig een gesprek met het senior management en medewerkers om ervoor te zorgen dat al het IT-beveiligingsbeleid effectief wordt geïmplementeerd, herzien, gehandhaafd en gecontroleerd.

Welke vaardigheden neemt een CISO mee?

Een ervaren CISO beschikt over de onderstaande competenties:

 • Beleidsontwikkeling en administratieve vaardigheden
 • Communicatie- en presentatievaardigheden
 • Kennis over relevante wetgeving
 • Samenwerking
 • Financiële planning en strategische managementvaardigheden
 • Vaardigheden op het gebied van toezicht en incidentbeheer
 • Kennis van regelgeving en naleving van normen.

De meest waardevolle vaardigheid voor een CISO is echter het vermogen om IT-beveiligings- en technische problemen op een niet-bedreigende, duidelijke en bruikbare manier te verwoorden voor niet-technisch leiderschap.